Algemeen recht

Maatschappelijke regulering als effectief en waardevol rechtsvindingsinstrument | : Een vergelijking tussen doctrine en feitenrechtspraak / Hoekstra, C.O. [Coen]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 37,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Kroniek van het sociaal recht / Barentsen, B. [Barend] | Sagel, S.F. [Stefan]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 35,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Annulering van een pakketreisovereenkomst vanwege Covid-19 / Loos, M.B.M. [Marco]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7343,
Vraag aan | Informatie
   
Beschouwingen over het bewind in een gemeenschappelijk belang (In het bijzonder het afwikkelingsbewind) / Vegter, J.B. [Hans]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7343,
Vraag aan | Informatie
   
Het fiscale materialiteitsbeginsel | : Belastingen als een economisch en sociaal-maatschappelijk verschijnsel / Enden, E.M.E. [Eelco] van der | Klein, B.C.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7403,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het belastingrecht / Pieterse, R. [Rens]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 35,
Vraag aan | Informatie
   
Lexel AB: marktconformiteit, kunstmatigheid en economische integratie / Hulten, M.J. van
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7403,
Vraag aan | Informatie
   
Transnationale ondernemingen en concernaansprakelijkheid (II, slot) / Sangen, G.J.H. [Ger] van der | Lafarre, A.J.F.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7343,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Nieuwe model Bouwteamovereenkomst Bouwend Nederland 2021 creëert een ongemakkelijk dilemma / Schouwenburg, B.T. [Bas] van | Küçük, B. [Basak]
Bouwrecht 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Afdwingen van verkoop van een gemeenschappelijke woning: kort geding of bodemprocedure? / Campen, G.V. [Geeske] van
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het burgerlijk procesrecht / Boer, M.H. [Margriet] de | Meijer, J.W.M.K.
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 35,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeensschaprecht EU

Kroniek van het Europees materieel recht / Bogart, S.C.G. van den | Rekwest, G.D. [Germaine] | Dekker, M.E. | Geursen, W.W. [Wessel]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 35,
Vraag aan | Informatie
   
Polexit-uitspraak is een aanval op de Europese rechtsorde / Graaf, N. [Niels] | Riesthuis, T.E. [Thomas]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 37,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

(Schade)vergoeding voor gedetineerden wegens toepassing van een te zwaar gevangenisregime. Effectief in de zin van artikel 13 EVRM? / Ficq, A.D.M. [Alix]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De digital services act: implicaties voor het recht op vrijheid van meningsuiting van gebruikers van onlineplatforms / Klos, M. [Michael]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenten in nood: een mensenrechtenperspectief op toegangkelijkheid van maatschappelijke ondersteuning in Nederlandse krimpgemeenten / Meulen, L. [Lucia] van der
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het EVRM als motor voor verandering / Lawson, R.A. [Rick]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Identiteitsverklaring toelaatbaar bij toelating tot een school? / Laemers, M.T.A.B. [Miek]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Migratiedeals gezien door de lens van het IVESCR / Pijnenburg, A. [Annick]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Morrelen aan de rechtsstaat / Leijten, A.E.M. [Ingrid]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Perovy T. Rusland: Gebreken aan de juridische vertaalslag van een emotionele kwestie / Soolingen, I. van
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Rode draad 70 jaar EVRM: De autonome patiënt na 70 jaar EVRM: Van dwangpsychiatrie naar gentechnologie / Kolfschooten, H.B. van [Hannah] | Spaander, M.M. [Merel] | Legemaate, J. [Johan]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Rode draad 70 jaar EVRM: Het doel van deze conventie is het beschermen van de rechten van de mens. / Hommes, W.E.
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Rode draad 70 jaar EVRM: Klimaatverandering en strafrecht: positieve verplichtingen op grond van het EVRM? / Lopik, S.J.
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Aanbestedingsplicht voor subsidieontvangers: betekenis van civieltechnische werkzaamheden / Vos, A.C.M. [Bram]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De AVG & aanbestedingsprocedures - privacy een nice to have? / Gijn, L. [Laura] van | Hoekzema, D. [Danny]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De UAV-GC 2020, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald / Blanken, A.B. de | Blom, M. | Brown, R.J.M. | Giezeman, K. [Koen] | Groot, I. [Ingmar] de | Hendriksen, l.A.F. | Kersten, L.A. | Muis, D. [Daniel] | Orobio de Castro, D.C. [David] | Verweij, E. [Erik]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De verwachte impact van de Europese regulering van buitenlandse staatssteun op de aanbestedingspraktijk / Verseveld, M.J.A. [Mariska] | Boomkamp, S.P.A.
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtsverwerkingsclausules: in hoeverre zijn ze geoorloofd op grond van het Unierecht? / Ophof-Copier, M.A.N.M. [Marita]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Kroniek van het Migratierecht / Battjes, H. [Hemme] | Brouwer, E.R. [Evelien] | Reneman, A.M. [Marcelle] | Slingenberg, C.H. [Lieneke] | Spijkerboer, T.P. [Thomas] | Stronks, M.C. [Martijn] | Cornelisse, G.N. [Galina] | Hilbrink, E. [Eva] | Ismaïli, N. [Nadia]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 35,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Betekenisvolle participatie van vluchtelingenkinderen in de asielprocedure / Rap, S.E. [Stephanie]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
De samenloop van jeugdrecht en vreemdelingenrecht / Huijer, J. [Joost] | Nissen, E. [Ellen] | Sportel, I.D.A. [Iris]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Gelijkheid in het jeugdstrafrecht / Brink, Y.N. van den
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Het adolescentenstrafrecht / Schmidt, E.P. [Eva]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Is aangaan van gemeenschap een belaste schenking? / Alt-van Endt, M.J. [Marthe]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Kinderen en buitengerechtelijke afdoeningen in het strafrecht / Pivaty, A. [Anna]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek personen- en familierecht / Forder, C.J. [Caroline] | Bakker, R.E. [Rob ook: Robert Erik]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 35,
Vraag aan | Informatie
   
Ongelijke aandacht voor minderjarige en (jong)volwassen verdachten in de strafprocedure / Mergaerts, L.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Het Schone Lucht Akkoord en grenzen aan industriële emissies | : Verslag van een VMR-webinar op 6 juli 2021 / Teesing, N.
Milieu en Recht 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Immobilisaat, een gevaar voor het milieu / Warendorf, F.C.S. [Frank]
Milieu en Recht 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Omgevingsdiensten: op afstand, maar niet onafhankelijk | : Naar aanleiding van het rapport van de commissie-Van Aartsen / Blomberg, A.B. [Aletta]
Milieu en Recht 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Haastige spoed is zelden goed? De toepassing van (zeer) spoedeisende bestuursdwang / Sanders, T.N. [Thomas]
De Gemeentestem 2021, afl. 7529,
Vraag aan | Informatie
   
Kinderopvangtoeslagaffaire: ook een spiegel voor de rechtenfaculteiten | : Een korrel geest weegt in de rechtswetenschap zwaarder dan twintig schepel getallen / Ortlep, R. [Rolf]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 37,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het Caribisch recht / Hoogers, H.G. [Gerhard] | Dekker, M.E. | Geursen, W.W. [Wessel]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 35,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het algemeen bestuursrecht | Bestuursrecht in transitie: varen over woelige baren met algemene beginselen van behoorlijk bestuur als navigatiemiddelen / Heijden, I.M. van der | Heinrich, J.P. [Jean-Paul] | Bootsma, J. [Jannetje]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 35,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het constitutioneel recht | Constitutie in tijden van corona en formatie / Boogaard, G. [Geerten] | Emmerik, M.L. [Michiel] van | Geertjes, G.J.A. | Verhey, L.F.M. [Luc] | Uzman, J. [Jerfi]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 35,
Vraag aan | Informatie
   
Over de beschikbaarheid van het elektronisch uitgegeven gemeenteblad | : Een artikelnoot bij het arrest van de Hoge Raad van 4 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:823 / Moorsel, M. van | Broeksteeg, J.L.W. [Hansko]
De Gemeentestem 2021, afl. 7529,
Vraag aan | Informatie
   
Pas op met de toelichting! / Munneke, S.A.J. [Solke]
De Gemeentestem 2021, afl. 7529,
Vraag aan | Informatie
   
Procesrechtelijke lessen uit de Toeslagenaffaire / Schuurmans, Y.E. [Ymre]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 37,
Vraag aan | Informatie
   
Recht vinden bij de rechtbank | : Zelfreflectie op de kinderopvangtoeslagzaken door de bestuursrechters bij de rechtbanken / Bazuin, A. [Agnes] | Boesman, T. [Tim] | Catsburg, J.J. [Jan] | Geertsema, K.E. [Karen] | Ginneken, C.A.F. [Linda] van | Ham-Kolk, M.H. [Marleen] van | Koenis, M.W. [Maarten] | Terlouw, A.B. [Ashley] | Schelfhout, T. [Theo]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 37,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Het Europees Openbaar Ministerie in Nederland. Over zijn prioritaire bevoegdheid, verhouding tot het OM en de bestuursrechtelijke handhavingskolom / Luchtman, M.J.J.P. [Michiel]
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Het mensbeeld van het risicostrafrecht / Jong, F. de
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het straf(proces)recht / Lestrade, S.M.A. [Sjarai]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 35,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Dak- en dataloos / Prins, C. [Corien]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 37,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

De directe autoverzekering. Inrichting van een stelsel en vragen voor de letselschadeafwikkeling / Ark, D.B. van
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De directe verkeersverzekering in het Nederlandse systeem van schadeafwikkeling: waarom nu wel? / Rijnhout, R. [Rianka]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De directe verzekering als bron van rechtsvinding / Franken, A.C.H. [Stijn]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De directe verzekering: een oplossing voor... ja, voor wat eigenlijk? / Bosch, E.W.
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Een empirische kanttekening bij de directe verkeersverzekering / Visscher, L.T. [Louis]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Enkele opmerkingen bij de directe verzekeringsgedachte / Knijp, P.C.
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het vermogensrecht / Wechem, T.H.M. [Edwin] van | Rinkes, J.G.J. [Jac]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 35,
Vraag aan | Informatie