Arbeidsrecht / Sociaal recht

Handboek Participatiewet / Hutten, R.
ISBN: 9789086351381 - Wyzer Academie : Zwolle
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Het ontslagrecht in de praktijk / Drongelen, J. van | Drongelen, A. [Amber] van | Klingeman, S.J. [Saskia] | Rijs, A.D.M. [André] van
ISBN: 9789462512740 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Inzicht in de Ondernemingsraad - editie 2022 : een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden / Kaar, R.H. [Robbert] van het
ISBN: 9789012407281 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming : sociaalrechtelijke uitdagingen in tijden van digitale transformatie / Houwerzijl, M.S. [Mijke] | Montebovi, S.H.M. [Saskia] | Zekic, N. [Nuna]
ISBN: 9789013165425 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Tekst & Toelichting Participatiewet. Editie 2021 : stand van zaken per 1-1-2021 / Eiselin, W.F.A. [Wim]
ISBN: 9789012406802 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Belastingrecht

Belastingplicht en fiscale behandeling van stichtingen in de vennootschapsbelasting in historisch en beginselrechtelijk perspectief / Bresser, H.J. [Harrie]
ISBN: 9789012407373 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Meerouderschap en de fiscaliteit : de fiscale consequenties van de invoering van meerouderschap voor de partnerregelingen in de AWR en de Awir / Appelman, M.D. [Marja]
ISBN: 9789013165524 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Vastgoedtransacties in de Europese btw : Proefschrift Tilburg / Wulp, M.D.J. van der
ISBN: 9789013165586 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Wegwijs in de Successiewet / Sonneveldt, F. [Frans]
ISBN: 9789012406970 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijk recht

The impact of EU law on Dutch property law : a study of the implementation of the collateral directive : Proefschrift Groningen / Kopalit, D.F. [David]
ISBN: 9789013165548 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Het falen van de Hoge Raad / Derksen, T. [Ton]
ISBN: 9789056157722 - Noordhoek : Utrecht
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Data protection implementation guide : a legal, risk and technology framework for the GDPR / Quinn, B. [Brendan]
ISBN: 9789403529004 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Huurrecht Wetteksten en Toelichtingen 2021-2022 / Steenmetser, T.H.G. [Tomas]
ISBN: 9789012407427 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Huurrechtmemo 2021/2022 : voor de periode 1 juli 2021 - 1 juli 2022 / Heikens, J.M. [Jan] | Hielkema, H.M. [Huib] | Wissink, M.H. [Mark]
ISBN: 9789013163377 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

De weigerende aandeelhouder en de WHOA : de gedwongen debt-for-equity swap buiten surseance en faillissement / Oesterhelt, M.F.
ISBN: 9789088633065 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Genuine use of trademarks / Gaspar, E. [Eleonore]
ISBN: 9789403528335 - Kluwer Law International : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
International trademark licensing / Arnerstal, S. [Stojan]
ISBN: 9789403518824 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Vertrouwelijkheidsregimes en standaard-essentiele octrooien : de waarborging van en inzage in bedrijfsgeheimen in FRAND-geschillen / Vrielink, J. [Jogchum]
ISBN: 9789088633041 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht

European Corporate Law : Article-by-Article Commentary / Kindler, P. [Peter] | Lieder, J. [Jan]
ISBN: 9783406708718 - C.H. Beck : Munchen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Kijkend over het IJ : Bundel aangeboden aan mr. G.C. Makkink / Blok, B.J. | Broekhuijsen-Molenaar, A.M.L. [Anneleen] | Tillema, M.M.M. [Marianne]
ISBN: 9789493199477 - Ars Aequi Libri : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Regulering van SPACs : de noodzaak van verdere regulering op het gebied van de informatievoorziening bij SPACs / Brackel, K.H.M.
ISBN: 9789088633027 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen 2021 /
ISBN: 9789013163063 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Theo Raaijmakers geannoteerd : verspreide geschriften van Prof. Mr. M.J.G.C. Raaijmakers, ieder voorzien van een reflectie van de hand van een van zijn academische verwanten / Raaijmakers, G.T.M.J. [Geert] | Verdam, A.F. [Albert]
ISBN: 9789493199224 - Ars Aequi Libri : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

De grondwetherzieningsprocedure : Proefschrift Nijmegen / Gennip, T.E.J.H. [Toni]
ISBN: 9789013165692 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Gemeenterecht in de praktijk : een handreiking voor gemeentelijke professionals / Diepenmaat, F. | et al.
ISBN: 9789492952608 - Berghauser Pont Publishing : Amsterdam
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans / Graaf, K. de | Marseille, A.T. [Bert ook: Albert] | Prechal, A. [Sacha ook: Alexandra] | Widdershoven, R.J.G.M. [Rob] | Winter, H.B. [Heinrich]
ISBN: 9789462512764 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ongelijkheidscompensatie in het bestuursprocesrecht / Wannet, S.
ISBN: 9789088633058 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Aanpak georganiseerde drugscriminaliteit : een terugblik op 25 jaar beleid en uitvoering / Abraham, M.D. [Manja] | Dijk, B. van | Hofstra, D. [Daniel] | Spapens, A.C.M. [Toine]
ISBN: 9789462362284 - Boom criminologie : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
De verdachte in de bak : identiteitsvaststelling in de strafrechtsketen / Borst, W.L. [Wim]
ISBN: 9789462909564 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen / Kooijmans, T. [Tijs] | Ouwerkerk, J.W. [Jannemieke] | Rijken, C.R.J.J. [Conny] | Simmelink, J.B.H.M. [Joep]
ISBN: 9789013164985 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Sonja Snacken : een redelijk eigenzinnige humaniste / Beyens, K. [Kristel] | Humblet, D. [Diete] | Tubex, H. [Hilde] | Vanhouche, A.S. [An-Sofie] | Verfaillie, K. [Kristof]
ISBN: 9789461170286 - VUBPRESS : Antwerpen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Tekst & Commentaar Strafvordering : de tekst van het Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar / Cleiren, C.P.M. [Tineke] | Crijns, J.H. [Jan ook: Jan Herman] | Verpalen, M.J.M. [Rino]
ISBN: 9789013160802 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Vervoerrecht

Index vervoer gevaarlijke stoffen : editie 2021 : numerieke en alfabetische lijsten van gevaarlijke stoffen en voorwerpen en van stoffen met een hoog gevarenpotentieel voor het vervoer over de weg, de spoorweg en de binnenwateren / Buissing, J.G.
ISBN: 9789012407465 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie