Arbeidsrecht / Sociaal recht

Algoritmes en personeelsselectie / Roozendaal, W.L. [Willemijn] | Jovovic, M. [Marko]
In bundel: Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming : sociaalrechtelijke uitdagingen in tijden van digitale transformatie,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrechtelijke bescherming van platformmedewerkers met meerdere banen / Zekic, N. [Nuna]
In bundel: Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming : sociaalrechtelijke uitdagingen in tijden van digitale transformatie,
Vraag aan | Informatie
   
De (deeltijd) huishoudelijk werker en de particuliere zorgverlener / Cremers-Hartman, E. [Eva ook: E. Hartman]
In bundel: Arbeidsrechtelijke themata - bijzondere arbeidsverhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
De BES-werknemer / Dekker, F.M. [Frank]
In bundel: Arbeidsrechtelijke themata - bijzondere arbeidsverhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
De ambtenaar / Jellinghaus, S.F.H. [Steven] | Huisman, E.G.M. [Els]
In bundel: Arbeidsrechtelijke themata - bijzondere arbeidsverhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
De bestuurder van de nv of bv / Bock, E.S. [Edward] de
In bundel: Arbeidsrechtelijke themata - bijzondere arbeidsverhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
De door de overheid gesubsidieerde werknemer / Klosse, S. [Saskia]
In bundel: Arbeidsrechtelijke themata - bijzondere arbeidsverhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
De franchisenemer / Ruitinga, F. [Francine] | Schelhaas, H.N. [Harriët]
In bundel: Arbeidsrechtelijke themata - bijzondere arbeidsverhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
De geestelijke / Kooten, T. van [Teunis]
In bundel: Arbeidsrechtelijke themata - bijzondere arbeidsverhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
De handelsagent en de handelsvertegenwoordiger / Bitter, J.W. [Jan Willem] | Polet, J.E. [Johan]
In bundel: Arbeidsrechtelijke themata - bijzondere arbeidsverhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
De internationale werknemer / Kampen, E.K.W. [Elias] van
In bundel: Arbeidsrechtelijke themata - bijzondere arbeidsverhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
De kwalificatie van de platformwerker: de gezagsverhouding naar een nieuw level? / Bennaars, J.H. [Hanneke]
In bundel: Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming : sociaalrechtelijke uitdagingen in tijden van digitale transformatie,
Vraag aan | Informatie
   
De leraar / Brekelmans, F.H.J.G. [Frans] | Vliet, E. [Elmira] van
In bundel: Arbeidsrechtelijke themata - bijzondere arbeidsverhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
De oproepkracht / Olsthoorn, A. | Schuurman, D. [Dymphy]
In bundel: Arbeidsrechtelijke themata - bijzondere arbeidsverhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
De oudere werknemer / Heemskerk, M. [Marieke]
In bundel: Arbeidsrechtelijke themata - bijzondere arbeidsverhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
De sporter / Langedijk, L.J.M. [Lisette] | Hahn, G.A. [Guido]
In bundel: Arbeidsrechtelijke themata - bijzondere arbeidsverhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
De uitzendkracht, de payrollwerknemer en de gedetacheerde werknemer / Zwemmer, J.P.H. [Johan]
In bundel: Arbeidsrechtelijke themata - bijzondere arbeidsverhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
De vrijwilliger / Zondag, W.A. [Wijnand] | Kind, O. [Olav] van der
In bundel: Arbeidsrechtelijke themata - bijzondere arbeidsverhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
De werknemer van een insolvente werkgever / Pijl, J. [Job] van der
In bundel: Arbeidsrechtelijke themata - bijzondere arbeidsverhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
De zeevarende / Voet, G.W. [Gerdien] van der
In bundel: Arbeidsrechtelijke themata - bijzondere arbeidsverhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
De zelfstandige zonder personeel / Houweling, A.R. [Ruben]
In bundel: Arbeidsrechtelijke themata - bijzondere arbeidsverhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
Platformarbeid en privaatrecht / Tjong Tjin Tai, T.F.E. [Eric]
In bundel: Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming : sociaalrechtelijke uitdagingen in tijden van digitale transformatie,
Vraag aan | Informatie
   
Platformarbeid: een uitdaging voor sociale zekerheid? / Schoukens, P. [Paul] | Montebovi, S.H.M. [Saskia]
In bundel: Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming : sociaalrechtelijke uitdagingen in tijden van digitale transformatie,
Vraag aan | Informatie
   
Platformwerkers en het mededingingsrecht: vloek of zegen voor de sociale bescherming? / Graef, I. [Inge] | Boom, J. [Jasper] van den
In bundel: Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming : sociaalrechtelijke uitdagingen in tijden van digitale transformatie,
Vraag aan | Informatie
   
Risicos en kansen van grenzeloos online (platform)werken / Houwerzijl, M.S. [Mijke] | Rombouts, S.J. [Bas]
In bundel: Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming : sociaalrechtelijke uitdagingen in tijden van digitale transformatie,
Vraag aan | Informatie
   
Uitdagingen van platformisering en algoritmisering voor de sociale bescherming van werkenden: een inleidende beschouwing / Houwerzijl, M.S. [Mijke] | Montebovi, S.H.M. [Saskia] | Zekic, N. [Nuna]
In bundel: Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming : sociaalrechtelijke uitdagingen in tijden van digitale transformatie,
Vraag aan | Informatie
   
Van pennetje naar gig: verdelingsmechanismen vroeger en nu / Knegt, R. [Robert]
In bundel: Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming : sociaalrechtelijke uitdagingen in tijden van digitale transformatie,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Welke lessen zijn te trekken uit de kinderopvangtoeslagaffaire en de problemen bij uitvoeringsorganisaties? / Brenninkmeijer, A.F.M. [Alex]
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Grensoverschrijdende rechterlijke samenwerking / Koeman, N.S.J. [Niels]
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
Grensoverschrijdende rechtspraak / Harten, H.J. [Herman] van
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeensschaprecht EU

Addressing legal barriers to sustainability in the European Union: About the relationship between the Integration and attribution principles / Squintani, L.
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
Beginselen van publiekrecht I: proportionaliteit / Lange, R. [Roel] de
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerschap tussen markt en en rechtsruimte / Schrauwen, A.A.M. [Annette]
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
Europees recht op en over de grens - concurrentie, concurrenten en hun bedoeling bij het grensoverschrijdende / Vedder, H.H.B. [Hans]
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
Friese kaders voor een Groninger / Winter, H.B. [Heinrich]
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
Gifvaten en de implementatiekloof / Ridder, K. [Ko] de
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
Help! De burger moet passend worden ondersteund. Biedt Europa hulp? / Marseille, A.T. [Bert ook: Albert]
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
Het prijskaartje van niet-implementatie / Prechal, A. [Sacha ook: Alexandra]
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
The do not (significantly) harm principle / Onida, M. [Marco]
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Grensoverschrijdende zorg: vrij verkeer van patiënten in een oerwoud van regels / Gronden, J.W. [Johan Willem ook: Johan] van de
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Climate change litigation in Europe / Lavrysen, L. [Luc] | Bouquelle, F. [Farah]
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
Globalisering van het omgevingsrecht? / Backes, C.W. [Chris]
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
Lang leve het Europees milieurecht / Sevenster, H.G. [Hanna]
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
Lets plant a tree in the net of legal rules / Jancarova, I. [Ilona]
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
Milieuzaken, overheidsongehoorzaamheid en de rol van ngos: een reis door de tijd en mogelijkheden / Outhuijse, A. [Annalies] | Bothof, S.W.
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
The European Green Deal from an environmental protection perspective: the missing role of the environmental integration principle / Montini, M. [Massimiliano]
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
The standard of review in environmental litigation before the national court: In search of EU law standards / Karageorgou, V. [Vasiliki]
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
Van Wet milieubeheer naar Omgevingswet als implementatiekader voor Europese milieuwetgeving: implementeren moet je leren / Boeve, M.N. [Marlon] | Uylenburg, R. [Rosa]
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

De Wob en de Eurowob: nog steeds een latrelatie / Duijkersloot, A.P.W. [Ton]
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
De toepassing van artikel 6:13 Awb in het milieurecht revisited / Graaf, K.J. [Kars] de
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
Menselijke maat in het bestuursrecht: afwijken van algemene regels / Bröring, H.E. [Herman] | Tollenaar, A. [Albertjan]
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
Struikelen bij stap 3 van de Amsterdamse dakopbouw / Damen, L.J.A. [Leo]
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
Van Costanzo naar Tiel | : Van bestuurlijke bevoegdheid om met hoger recht strijdige nationale wetten buiten toepassing te laten / Verhoeven, M.J.M. [Maartje] | Widdershoven, R.J.G.M. [Rob]
In bundel: Grensoverstijgende rechtsbeoefening : Liber amicorum Jan Jans,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Agressie in de Vrede van Versailles (1919) / Lesaffer, R.C.H. [Randall]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Bespiegelingen over wraking en de omgang ter terechtzitting / Groenhuijsen, J. [Joost]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Bij de gratie van raakvlakken / Genugten, W.J.M. [Willem] van
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Change the balance / Brouwers, R. [Rob]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Criteria voor internationale strafbaarstelling / Wilt, H.G. [Harmen] van der
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
De balans verstoord? / Roos, T.A. [Theo] de
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
De bijzondere motiveringsplicht bij de oplegging van vrijheidsbenemende sacties / Meijer, S. [Sonja]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
De expansie van de Italiaanse maffia in Nederland / Fijnaut, C.J.C.F. [Cyrille]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
De menselijke maat en ongekend recht / Essers, P.H.J. [Peter]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
De onmacht van de tenlastelegging / Valkenburg, W.E.C.A. [Wim]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
De opdracht van de strafrechtswetenschap / Cleiren, T. [Tineke]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
De strafbaarstelling van privaatrechtelijke normen / Buisman, S. [Sanne]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
De verhouding tussen inlichtingenwerk en opsporing: enkele reflecties in Belgisch en Europees perspectief / Daele, D. [Dirk] Van | Mergaerts, L.
In bundel: Het mildheidsgebod en wijziging van de strafrechtelijke sanctie ten gunste van de veroordeelde,
Vraag aan | Informatie
   
De verhouding tussen tuchtrecht vs. strafrecht inzake euthanasie bij demente en wilsonbekwame patienten / Schalken, T.M. [Tom]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
De verregaande lenigheid van het opsporingsbegrip / Crijns, J.H. [Jan ook: Jan Herman]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
De wetgevende overdaad van de witwas-kerstboom / Duyne, P.C. [Petrus] van | Vorm, B. [Benny] van der
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Een blijk van waardering / Bosma, A. [Alice]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Elastisch IJzerdraad: voor wanneer actoren zich achter algoritmes verschuilen / Stamhuis, E.F. [Evert]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
En straks op weg naar een geïntegreerde herziening van het Wetboek van Strafrecht? / Hullu, J. [Jaap] de
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Geen strafrecht zonder waarheid / Ellian, A. [Afshin]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Grenzen aan slachtofferrechten / Dijk, J. van
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Het Openbaar Ministerie in het krachtenveld van democratie en rechtsstaat: deel I / Hirsch Ballin, E.M.H. [Ernst]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Het Openbaar Ministerie in het krachtenveld van democratie en rechtsstaat: deel II / Hirsch Ballin, M.F.H. [Marianne]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Het geweten van de robotrechter / Borst, W.L. [Wim]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Het ludieke aspect in de band tussen dader en slachtoffer / Koenraadt, F.A.M.M. [Frans]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Het materieelstrafrechtelijk legaliteitsbeginsel en bescherming van slachtoffers / Kristen, F.G.H. [Francois]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Het mildheidsgebod en wijziging van de strafrechtelijke sanctie ten gunste van de veroordeelde / Altena-Davidsen, J.G.H. [Judit] | Voorde, J.M. [Jeroen] ten
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Het slachtoffer: centraal voor het wetenschappelijk werk van Marc Groenhuijsen? / Goosensen, A. [Aart] | Jeandarme, I. [Inge] | Vliet, J.A. [Jaap] van | Oei, T.I. [Karel]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Het slachtoffer: cross-culturele reflecties / Braakman, M. [Mario]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Het voortbouwend appel en het EHRM / Keulen, B.F. [Berend]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
ISIS en seksueel terrorisme: reikwijdte, uitdagingen en de voor- en nadelen van het label / Paulussen, C. [Christophe]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Kernprofielen in de actuele strafvordering: de positie van de verdachte, het slachtoffer en de officier van justitie in het strafproces / Harteveld, A.E. [Alex] | Simmelink, J.B.H.M. [Joep]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Kunstmatige intelligentie en de menselijke maat / Schellekens, M.H.M. [Maurice]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Legaliteit in Brussel en Luxemburg / Ouwerkerk, J.W. [Jannemieke]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Levenslang en het belang van regeling van de interdependentie tussen de betrokken actoren / Mevis, P.A.M. [Paul]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Openbare orde en veiligheid: over een luxewagen en een Panda / Laanen, F. [Floris] van
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Over tenuitvoerlegging / Knigge, G. [Geert]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Popper, GameStop en de retail manipulator / Nelemans, M.D.H. [Matthijs]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Proportionaliteit als interpretatief principe / Jong, F. [Ferry] de | Kelk, C. [Constantijn]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Roekeloosheid en de wetgever / Keijzer, N. [Nico]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Schuld van het slachtoffer is betrekkelijk / Walther, S. [Sylvia]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Slachtoffers, anonieme getuigen en het recht op een eerlijk proces / Kooijmans, T. [Tijs]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Slachtoffers, dialoog en vergeving / Corstens, G.J.M. [Geert]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Slachtofferverklaringen en hun effecten op strafrechtelijke beslissingen / Kunst, M.J.J. [Maarten]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Smaad, laster en publieke beschuldigingen van seksueel wangedrag in het kader van #MeToo / Noorloos, L.A. [Marloes] van
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrechtadvocaten na 18 september 2019 / Kampen, P.T.C. [Petra] van
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen in Duitsland aanstaande / Doelder, H. [Hans] de | Hartmann, A.R. [Arthur]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Strafvorderlijke verplichting jegens slachtoffers in balans of op drift? / Otte, R. [Rinus]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Verantwoordelijkheid en strafrecht / Kempen, P.H. [Piet Hein] van
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Victimmigratie: een nieuwe loot aan de stam van de victimologie? / Rijken, C.R.J.J. [Conny]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie
   
Zwijgen in de 21e eeuw: tijd voor herbezinning op het recht tegen zelfincriminatie? / Ligthart, S. [Sjors] | Meynen, G. [Gerben]
In bundel: Op zoek naar evenwicht : Liber Amicorum Marc Groenhuijsen,
Vraag aan | Informatie