Algemeen recht

De Dirty Hands Defense / Drion, C.E. [Coen]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 34,
Vraag aan | Informatie
   
De demonstrerende rechter : Persoonlijke verontwaardiging of publieke taak? Een begin van ontwarring / Dijkstra, S. [Sietske]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 34,
Vraag aan | Informatie
   
Eindelijk toegang tot datasets : (Erg) langzaam maar zeker naar een nieuw normaal / Jonge, D.N. [Desiree] de | Janssen, S.L.J. [Sander]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 34,
Vraag aan | Informatie
   
Europees Parlement roept op tot erkenning abortusrecht : Een juridische faux pas / Hengst, M.-Th. [Marie-Thérèse]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 34,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

De (on)houdbaarheid van de transitievergoeding in crisistijd / Gunning, C. [Chelsea] | Görgün, K.A.
ArbeidsRecht 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en gevolgen voor de arbeidsrechtpraktijk / Schwartz, D. [Dennis] | Olsthoorn, A.
ArbeidsRecht 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Soft law in het arbeidsrecht / Haar, B.P. [Beryl] ter
Arbeidsrechtelijke annotaties 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Vergewisplicht, uitkomst ongewis? Het verband tussen ontbinding en opzegverbod nader beschouwd / Chorus, F.A. [Felix] | Furstner, B.P.
ArbeidsRecht 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Wat schort eraan? Over de rol van de opschortende voorwaarde in de arbeidsrechtpraktijk / Schwartz, D. [Dennis] | Olsthoorn, A.
ArbeidsRecht 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Werken voor aanvang van het dienstverband - de precontractuele fase / Bökkerink-de Koning, M.P.
ArbeidsRecht 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Actualiteiten bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Deel 2: de bezitseis / Hoogeveen, M.J. [Mascha] | Neve, M.L. [Mathieu]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7341,
Vraag aan | Informatie
   
Antichresis en pandgebruik. De bevoegdheid van de zekerheidsgerechtigde tot gebruik, beheer en vruchttrekking in rechtshistorisch en rechtsvergelijkend perspectief / Bobbink, R.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7342,
Vraag aan | Informatie
   
Asymmetrie bij samenloop anti-mismatchbepalingen en renteaftrekbeperkingen wegens het ruime begrip aftrek / Versluis, J. [Jeroen]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7399,
Vraag aan | Informatie
   
De hoeveelheidsnorm in het belastingrecht / Rustenburg, P. | Lubbers, A.O. [Allard]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7399,
Vraag aan | Informatie
   
De pot verwijt de ketel... / Heithuis, E.J.W. [Edwin]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7399,
Vraag aan | Informatie
   
De tegemoetkoming voor de omgekeerde hybride in de Wet Bronbelasting: uitgebreid of verstrakt / Bagci, R. | Brandsma, R.P.C.W.M. [Roland]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7400,
Vraag aan | Informatie
   
Het argument van het vestigingsklimaat in het fiscale debat / Rijssel, S.M. van | Kooiman, W.R.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7399,
Vraag aan | Informatie
   
Het spanningsveld tussen het Europese toezichtrecht en het burgerlijk recht: De Unierechtelijke dimensie van de zorgplicht in de financiële sector / Serière, V.P.G. [Victor] de
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7342,
Vraag aan | Informatie
   
Is er toekomst voor de landbouwvrijstelling? / Fritzemeier, J.W.H.H. | Seegers, P.L.F. [Pieter]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7400,
Vraag aan | Informatie
   
Proefschrift: drie stellingen. De aansprakelijkheid op grond van een 403-verklaring / Dooren, E.A. [Etzel]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7341,
Vraag aan | Informatie
   
Transnationale ondernemingen en concernaansprakelijkheid (I): Beschouwingen naar aanleiding van de Shell Nigeria-zaken / Sangen, G.J.H. [Ger] van der | Lafarre, A.J.F.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7342,
Vraag aan | Informatie
   
Tussen de diagnose- en prognoseplicht van de franchisegever / Dolphijn, A.W.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7341,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

Cur Homo Deus? Enige overwegingen omtrent het recht op leven / Mertens, T.J.M. [Thomas]
Ars Aequi 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Golddiggers in het afstammingsrecht: het verlaten van de wettelijke termijn in artikel 1:205 lid 4 BW / Eerenberg, G. [Guido]
Ars Aequi 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

De Woningwet uitgelegd / Goeman, R.M.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimumperiode, een juridische anomalie / Kohelet, D.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Mag aan een huurder van woonruimte courtage in rekening worden gebracht? (het vervolg ...) - deel 1 / Dammingh, J.J. [Jaap] | Vlaanderen, C.M.H. [Kees] van
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Standaardclausules in huurovereenkomsten: de geschiktheid van de gehuurde bedrijfsruimte / Dröge, L.M.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Aansluiting tussen minnelijke en wettelijke schuldsanering / Nickel, L.
Schuldsanering 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Derdenzekerheid en zorgplicht / Verdaas, A.J. [Ronald]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Eindelijk uniformiteit en rechtsgelijkheid bij ontruimingen? / Bakhuis-van Kesteren, C.W.
Schuldsanering 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Fixatiebeginsel en de WHOA / Snijders, J.L.
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het fysieke criterium van art. 3:4 lid 2 BW en onevenredig hoge kosten en/of moeite van afscheiding / Plank, P.J. [Pernille] van der
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Jongeren betreden massaal de cryptomarkt / Wildenberg, J.C.M. [John]
Schuldsanering 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Landelijk Waarborgfonds saneringskrediet: simpel en effectief / Dijk, G. [Geert] van
Schuldsanering 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Schulden onder reclasseringscliënten / Beek, G. [Gercoline] van | Vogel, V. [Vivienne] de | Mheen, D. [Dike] van de
Schuldsanering 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Schulden uit bestuursrechtelijke lasten zijn boedelschulden / Rele, R.J. [Roderic] ter | Janssen, M.A.J.G. [Marc]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Utrecht zet in op kortere schuldregelingen en meer perspectief / Donker, J.M.H. [Jan]
Schuldsanering 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Analysis of the active 2019/2021 IPO season / Hoevers, J.W. [Jan Willem] | Klijnsma, J.G. [Josse] | Engbers, N. [Noortje]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Conceptwetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie / Koster, H. [Harold]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 20,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het seizoen van jaarlijkse algemene vergaderingen 2021 / Abma, R. [Rients]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Medezeggenschap en een IPO: laat de WOR de vennootschap zijn (beurs)gang gaan? / Reynaers, C.L.C. | Kroon, A.R.T.
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Multiple corporate citizenship in een veranderende wereld / Bootsma, A.A. [Bart] | Breukink, E.J. [Evert-Jan] | Hijink, J.B.S. [Steven] | Veld, L. [Lars] in t
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Sustainability accounting: in lichtsnelheid naar kwantitatieve duurzaamheidsverslaglegging / Amsterdam, L.A. [Lars] van
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 20,
Vraag aan | Informatie
   
Toezicht op het accountantsberoep: handhaving of opvoeding en rechtsbescherming / Zanden, P.M. [Peter] van der
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening op komst / Snijder-Kuipers, B. [Birgit ook: Birgit Kuipers] | Reuling, M.C.J. [Martin]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Onderwijs / Studiefinanciering

De verticale scholengemeenschap vmbo-mbo: jongleren met onderwijswetten / Schoonhoven, R. [Renée] van
School en Wet 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek: Medezeggenschap 2019-2020 / Berkhout, W.D. | Hendriks, S.J.
School en Wet 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Recht op onbereikbaarheid: noodzakelijke paradigmaverschuiving of utopie? / Emden, J. [Jim] van
School en Wet 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Responsief onderwijsrecht / Philipsen, S. [Stefan]
School en Wet 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Of het nu klaar is met de legitimaris? / Diks, J.Th.M. | Schnackers, E.C.E.
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Partneralimentatie in de vorm van een som ineens / Stratum, C.G.A. van
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Vorderingsrechten bij samenlevers: een kritische analyse / Mellema, C.M. [Caroliene] 
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Ambivalente illusies : Het arrest van het Europese Hof over grondwateronttrekking in het Natura 2000-gebied Doñana / Woldendorp, H.E. [Hans Erik]
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een effectieve handhaving op maat in het omgevingsrecht / Essens, O.F. [Oda]
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Omgevingsfondsen bij wind- en zonneparken : Pecunia non olet? / Bakker, D.E. [Dorien] | Tolsma, H.D. [Hanna]
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

De pandemie als criminologisch experiment. De ontwikkeling van de criminaliteit tijdens een jaar coronamaatregelen / Kruisbergen, E.W. [Edwin] | Es, L. van | Haas, M.B. | Snijders, J.M.A.
Justitiële Verkenningen 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Executiegeschil: meerdere wegen naar Rome / Veldhuis, J.M. [Jeroen]
Advocatenblad 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Faalt de Hoge Raad? / Scheltema, T.J.M. [Tatiana]
Advocatenblad 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Gluren bij de buren. Juridische innovatie in Europa (3) / Zweers, J. [Jeroen]
Advocatenblad 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Misleiding tijdens de coronapandemie. Over nepnieuws, complotdenken en maatschappelijke ontvankelijkheid / Klerks, P. [Peter]
Justitiële Verkenningen 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Naleving van gedragsmaatregelen tijdens de COVID-19-pandemie / Dijk, M. van | Weijer, S. [Steve] van de | Coomans, A. | Deuren, S. van | Blokland, A.A. | Baak, C. van | Kühling, D. | Bombeld, R. | Eichelsheim, V.I. [Veroni]
Justitiële Verkenningen 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtspleging in jeugdbeschermingszaken tijdens de coronacrisis. Een verslag van lopend onderzoek / Bauw, E. [Eddy] | Glasgow, Y.K. | Janssen, A.A.A. | Thomas, M.A. [Marc Simon]
Justitiële Verkenningen 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Samenleving vraagt om begrijpelijke juridische taal / Dijk, D. van
Advocatenblad 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Sekswerk ten tijde van corona. De impact van de lockdown op sekswerkers / Wildt, R. [Roos] de
Justitiële Verkenningen 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Stagiair als brug over de kloof / Droogleever Fortuyn, S. [Sabine]
Advocatenblad 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Stay home, stay safe? De gevolgen van COVID-19-maatregelen op huiselijk geweld in Nederland / Dijk, M. van | Weijer, S. [Steve] van de | Coomans, A. | Deuren, S. van | Blokland, A.A. | Baak, C. van | Kühling, D. | Bombeld, R. | Eichelsheim, V.I. [Veroni]
Justitiële Verkenningen 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Stelplicht en bewijslast gelden ook in alimentatiezaken / Alt, J.W.
Advocatenblad 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Werknemer of zelfstandige? Het roer moet om / Tongeren, W.J.M. [Willlem] van
Advocatenblad 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

De Digital Services Package als beoogd wereldwijd rolmodel (deel II - Digital Markets Act) / Geus, M.J. [Marjolein] | Sickinghe, F.P. [Feyo]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Een opt-in-systeem voor telemarketing / Wondolleck, T.R.A. [Thomas]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 20,
Vraag aan | Informatie
   
Land van herkomst, land van oorsprong / Kreijger, P.J. [Paul]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Boeteclausules in huurovereenkomsten: over de uitleg, matiging en vernietiging van cumulatieve boetes / Schelhaas, E.H.H. [Egbert] | Schelhaas, H.N. [Harriët]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Drafting tips & skills: bedingen die bedoeld zijn het einde van de overeenkomst te overleven / Klomp, R.J.Q. [René]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het (niet) vermelden van persoonsgegevens in notariële akten en registerverklaringen bij de inschrijving in de openbare registers - deel 1 / Vos, J. | Schamp, P.A.M.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Het belang van de omstandigheden op het moment van uitvoering van de overeenkomst (II) / Dunné, J.M. [Jan] van
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift ORP 43 Kwalificatie van dealercontracten onder de nieuwe Wet franchise / Joolingen, M.J. [Minos] van | Wittkämper, S.K. [Sophia] | Koopmans, A. [Arnold]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Niet-verlatingsbeding in samenlevingscontract in strijd met de goede zeden, maar notaris treft geen blaam / Driessen-Kleijn, J.I. [Hanneke]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Parkmanagement en bungalowpark: de coöperatie en het uittreedverbod / Hekkema, J.M. | Reijnen, T.F.H. [Theo]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op artikel ORP 2021/43 Kwalificatie van dealercontracten onder de nieuwe Wet franchise / Blom, J.
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Schadevergoeding bij (huurrechtelijke) gebreken: beroep op exoneratiebeding onaanvaardbaar? / Huijbregts, P.A.J. [Peter] | Ceelen, M.A.E. | Bakker, E.E.M.
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen: van boer tot bord / Kruisinga, S.A. [Sonja]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 20,
Vraag aan | Informatie