Belastingrecht

Actualiteiten bedrijfsopvolgingsfaciliteiten | Deel 1: de ondernemingseis / Hoogeveen, M.J. [Mascha] | Neve, M.L. [Mathieu]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7339,
Vraag aan | Informatie
   
De juridische grenzen aan een verbod op cryptocurrencies / Hoof, V.J.M. van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7337,
Vraag aan | Informatie
   
De stichting administratiekantoor en tegenstrijdig belang / Quist, P.H.N. [Paul]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7337,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale ontwikkelingen in Duitsland in 2021 / Elsweier, F.J. [Frank] | Stevens, A.J.A. [Ton]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7398,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale positie aandeelhouder en WHOA / Oers, M.H.M. [Marc] van
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7398,
Vraag aan | Informatie
   
Proefschrift: De beursvennootschap, corporate governance en strategie / Garcia Nelen, S.B.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7339,
Vraag aan | Informatie
   
Veranderen voorwaarden voor wijziging vermelding geslacht in geboorteakte / Nuytinck, A.J.M. [André]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7339,
Vraag aan | Informatie
   
Verhoogde schenkvrijstelling eigen woning werkt verstorend in de huidige markt: tijd voor afscheid? / Welkers, L.E. | Jong, R.D. de
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7337,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeren binnen concern en de nieuwe OECD Transfer Pricing Guidelines / Hafkenscheid, R.P.F.M. [Rutger]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7398,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

De kerk in het midden / Zundert, J.W. [Co] van
Bouwrecht 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Natuurbeschermingsrecht - Gebiedsbescherming (deel 2) / Kaajan, M.M. [Marieke] | Onrust, F. [Fleur]
Bouwrecht 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

Herroeping van een arbitraal vonnis en de begintermijn van art. 1068 lid 2 Rv / Koster, H. [Harold]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 19,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeensschaprecht EU

Bescherming van Uniemerken op het snijvlak van de echte en de virtuele wereld / Moerland, A.
Berichten Industriële Eigendom 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft / Steinhauser, P.J.M. [Paul]
Berichten Industriële Eigendom 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
G1/19: de nieuwe EPO standaard voor de octrooieerbaarheid van computer- geïmplementeerde uitvindingen, algoritmen en simulaties / Visscher, E.H.
Berichten Industriële Eigendom 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Indicatoren voor eenzelfde situatie feitelijk / Braams, L.J. [Lars]
Berichten Industriële Eigendom 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Merkenrecht / Berg, J. [Josine] van den | Hoogcarspel, S.A. [Sjo Anne]
Berichten Industriële Eigendom 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Slapende honden, eenhoorns, draken en luchtfietsen / Wattel, P.J. [Peter]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 32,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Aansprakelijkheid voor falende informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg / Tjong Tjin Tai, T.F.E. [Eric] | Zegveld, C.B.M.C. [Charlotte] | Koopmans, M.A.H. [Marije] | Gosens, T. [Taco]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 32,
Vraag aan | Informatie
   
Misbruik van machtspositie op de weesgeneesmiddelenmarkt | : Rupsje nooitgenoeg / Exter, A.P. [Andre] den
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 32,
Vraag aan | Informatie
   
Verdacht door uw geslacht? | : Rechters, laat u die verwijten toch niet aanleunen! / Elffers, H. [Henk]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 32,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Autonomie en privacy als rechtsgronden van het zwijgrecht en het nemo tenetur-beginsel? / Ligthart, S.L.T.J.
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 32,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Corona-huurkortingen en de concerngarantie: kan de verhuurder een concerngarantie inroepen als de huurder de huur niet meer betaalt? / Fraai, T.S.M. [Therese] | Raven, R.F.
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Grondslagen voor overgang van huurrechten en -verplichtingen in vastgoedtransacties / Wijnans, A. [Anna] | Greijskamp, W.G.
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Wat is de impact (geweest) van corona op de retailmarkt? | Interview met Jeroen Lokerse (managing partner bij Cushman & Wakefield) over de vastgoedsector en de bijbehorende ontwikkelingen, de impact van de coronacrisis, de toekomst van fysieke winkels en kantoorruimten / Fouw, A. [Anneloes] de | Verdurmen, K.M. [Katinka]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Bestuursverbod na ernstige schending van de medewerkings- en informatieverplichting / Broer, T. [Thom]
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De loongrensbepaling en de onafgebroken wekelijkse rusttijd in de scheepsreparatie revisited / Drongelen, J. [Harry] van | Korver, D.J.J. [Dick]
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Vakantieperikelen / Herwerden, M.J. [Margot] van
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoer of expeditie? De stand van zaken anno 2021 / Taptik Salman, F.D. [Ferah]
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Vrijheid van meningsuiting versus corona / Verbeek, A.J. [Sander ook: Alexander] | Iedema, A.F.D. [Alexandra]
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
WHOA-akkoord en fiscus / Oers, M.H.M. [Marc] van
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 19,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Richtsnoeren betreffende platformaansprakelijkheid | : een goedbedoelde maar vergeefse poging houvast te bieden bij de toepassing van artikel 17 DSM-richtlijn / Aerde, A.M. [Thijs] van
Auteursrecht 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Bestuurlijke onpartijdigheid in het Nederlandse asielproces onvoldoende gewaarborgd / Reenen, P. [Pieter] van
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Binding en bodem van grondrechten binnen en buiten de migratiecontext | Promotie Bahija Aarrass: mensenrechtennormen als grond voor toelating en verblijf / Wolthuis, E. [Esther]
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Het recht op medisch noodzakelijke zorg van ongedocumenteerden: Verbeterpunten voor gebreken in het systeem / Derckx, V.L. [Veelke]
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Terug naar waar je nooit bent geweest / Chatelion Counet, A. [Anna]
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

De fiduciary out en de market practice in Nederland: een redelijke prijs als minimumvereiste / Graaf, K. [Klaas] van der
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
De financiering van collectieve schadevergoedingsacties onder de WAMCA: Een inventarisatie van onzekerheden en mogelijkheden vanuit het perspectief van een procesfinancier / Santman, C.E. | Philips, R.J. [Rein]
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De maatschappelijke enquête herrezen. Over een enquêtebevoegdheid voor maatschappelijke organisaties / Vught, K.A.M. [Koen] van
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
De sterkere partij in het privaatrecht: Capita selecta privacyrecht / Laan, V.I. [Vonne] | Bakker, J.G.S.
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De summiere ondeugdelijkheidstoets in de WAMCA: het brede belang van een zwaardere invulling / Horeman, D. [Dennis] | Monchy, M.V.E.E. de
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Gebrekkige informatievoorziening aan de ondernemingsraad bij overnamefinanciering: belangenafweging en beweegredenen / Visser, E.T. [Ea]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
Illusies van een dashboardsamenleving / Hijink, J.B.S. [Steven]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
Met Duitse en Belgische ogen kijken naar ons (personen)vennootschapsrecht / Stokkermans, C.M. [Christiaan]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
N. Kreileman, De niet-uitvoerende bestuurder in een one tier board (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut nr. 168) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2020 / Vletter-van Dort, H.M. [Hélène]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een consistent en coherent consumentenrecht / Graaf, T.J. [Tycho] de
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Non Performing Loans: Een overzicht van EU-regelgeving inzake probleemkredieten in het COVID-tijdperk / Serière, V.P.G. [Victor] de
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
Samenloop van juridische splitsing met juridische fusie of omzetting / Koster, H. [Harold]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 19,
Vraag aan | Informatie
   
Van oneindig, via 60 naar 30: De sluimerende terugkeer naar boter bij de vis? / Grooten, W.M.H. [Winand]
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Verrassingen voorkomen bij commercieel contracteren / Beenders, D.J. [Daan] | Valk, J.J.
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

12-minners in het strafrecht / Brink, Y.N. van den
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De onderhoudsbijdrage voor de jongmeerderjarige in voorlopige voorzieningen en de scheidingsprocedure / Campen, G.V. [Geeske] van
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Alimentatie / Dorhout, P. [Pieter]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Schulden en de beperkte gemeenschap van goederen / Labohm, A.N. [Alexander] | Stollenwerck, A.H.N. [Fons]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Voorbij de binariteit in de geslachtsregistratie: de internationale praktijk in vogelvlucht / Cannoot, P.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Barmhartig bestuursrecht: Lessen uit het burgerlijk recht / Castermans, A.G. [Alex ook: Alex Geert]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Handhaving van bestuursrecht / Batting, M.L. [Marije] | Rond, C. de | Winterink, K. [Katrien]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Het rolmodel voor de ambtenaar: Dorknoper of Tom Poes: Mondeling intrekken van bezwaren bij de Belastingdienst / Doesburg, R. [Robert] van
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
In goede handen? Over bestuursrechtspraak en rechtsbescherming / Jue, R.J. [Ron]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Overheidsaansprakelijkheid / Franssen, T.W. [Thijs] | van de Sande, S.A.L. [Stefan]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Uitbreiding van de Wet Bibob: de verdere decentralisatie van de aanpak van ondermijnende criminaliteit / Tollenaar, A. [Albertjan]
De Gemeentestem 2021, afl. 7528,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Cyberpunk 2077 langs de nieuwe conformiteitsmaatstaf / Vos, J.J.H.
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
De krachtlijnen van het nieuwe Belgische goederenrecht: een paringsdans met het Nederlandse goederenrecht / Sagaert, V. [Vincent]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
De verlengde voorrangspositie van de leverancier bij doorverkoop in het Belgische en Nederlandse recht / Geurts, K.W.C.
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Derdenbescherming bij dubbele cessie? / Linden, T. [Teun] van der
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Driedimensionale ontwikkelingen in het vlakke land / Mes, A.J.
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Een aantal aspecten van de implementatie van de nieuwe richtlijn Consumentenkoop (Richtlijn 2019/771) nader belicht / Bijloo, M. [Michiel]
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Goederen in het nieuwe Belgische goederenrecht: Ook ruimte voor data? / Swinnen, K.K.E.C.T. [Koen]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Inhoudsanalyse van testeer(on)mogelijkheden van onder curatele gestelde personen wegens hun lichamelijke of geestelijke toestand / Wijk-Verhagen, E.M.J.M.C. [Evelien] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7340,
Vraag aan | Informatie
   
Is een niet-incasseerbare vordering non-conform in de zin van art. 7:17 BW? / Burgers, D.E. [Daniel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 19,
Vraag aan | Informatie
   
Leren exonereren: een update / Wechem, T.H.M. [Edwin] van
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuw Belgisch goederenrecht: vinderschap, toe-eigening, schatvinding en niet-opgehaalde zaken / Jansen, J.E. [Jelle]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Onredelijk bezwarende algemene voorwaarden in België - gidsfunctie voor Nederland? / Spanjaard, J.H.M.
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Overdracht van oninbare bankleningen na Promontoria / Busch, D. [Danny]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7340,
Vraag aan | Informatie
   
Partijautonomie bij beperkte rechten / Everaars, K.
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Proefschrift / Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7340
,
Vraag aan | Informatie
   
Wie wint de battle of forms als beide partijen naar verkoopvoorwaarden verwijzen? / Spanjaard, J.H.M.
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie