Arbeidsrecht / Sociaal recht

De (on)mogelijkheden van voorkeursbeleid bij werving en selectie / Ozinga, M.I.
ArbeidsRecht 2021, afl. 8/9,
Vraag aan | Informatie
   
Het procesrecht van de ondernemingsraad op grond van artikel 28 WOR / Reynaers, C.L.C.
ArbeidsRecht 2021, afl. 8/9,
Vraag aan | Informatie
   
Onderzoekskosten verhalen op (overheids)werknemers / Janssen, L.H. [Luc]
ArbeidsRecht 2021, afl. 8/9,
Vraag aan | Informatie
   
Privégedragingen en ontslag: een (Wnra-)update! / Vlot, T.J. | Arntz, A. [Arnoud]
ArbeidsRecht 2021, afl. 8/9,
Vraag aan | Informatie
   
Te land, ter zee en in de lucht / Derks, C.B.G. | Toorn, T.E. van der
ArbeidsRecht 2021, afl. 8/9,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Het dividendverbod voor verzekeraars in de context van de COVID-19-crisis / Haar, A.M. ter
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Thuiswerken en toezicht / Raas, R.P. [Rogier]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

De digitale rechtbankgriffier / Graves, R.C.H.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7397,
Vraag aan | Informatie
   
De hercodificatie van het burgerlijk recht in België / Dirix, E. [Eric]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7338,
Vraag aan | Informatie
   
De politiek kwetsbare ANBI / Hemels, S.J.C.
Weekblad Fiscaal recht WFR 2021, afl. 7396,
Vraag aan | Informatie
   
De voorhuwelijkse woning van een van de echtgenoten / Jonge, H.J.C. [Hendrik] de
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Het Hunkemöller-arrest / Kok, Q.W.J.C.H. [Reinout]
Weekblad Fiscaal recht WFR 2021, afl. 7396,
Vraag aan | Informatie
   
Het nieuwe Belgische burgerlijke bewijsrecht / Vanlerberghe, B. [Beatrix]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7338,
Vraag aan | Informatie
   
Het nieuwe Belgische goederenrecht / Sagaert, V. [Vincent]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7338,
Vraag aan | Informatie
   
Het nieuwe Belgische privaatrecht / Sagaert, V. [Vincent] | Verstappen, L.C.A.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7338,
Vraag aan | Informatie
   
Het ontwerp van nieuw Belgisch buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht / Jocqué, G. | Bocken, H. [Hubert]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7338,
Vraag aan | Informatie
   
Het ontwerp van nieuw Belgisch verbintenissenrecht / Stijns, S. [Sophie]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7338,
Vraag aan | Informatie
   
Knelpunten bij de samenloop van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap en het technisch aanmerkelijk belang / Boer, P. [Pam] de | Vloet, R.E.F.M. van der
Weekblad Fiscaal recht WFR 2021, afl. 7395,
Vraag aan | Informatie
   
Kwantificering van een belastinglatentie bij echtscheiding en nalatenschap / Oers, M.H.M. [Marc] van
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Leidraadwijziging voor WHOA-akkoord / Oers, M.H.M. [Marc] van
Weekblad Fiscaal recht WFR 2021, afl. 7395,
Vraag aan | Informatie
   
Wanneer is het in aanmerking nemen van een (latent) verlies in strijd met goed koopmansgebruik / Bavinck, C.B. [Bernard] | Cornelisse, R.P.C. [Rob]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7397,
Vraag aan | Informatie
   
Wat zijn de effecten van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap bij echtscheiding? / Schilder, S.C.M. | Lint, A.J. van
Weekblad Fiscaal recht WFR 2021, afl. 7395,
Vraag aan | Informatie
   
Zonder bezem kun je geen straatje schoonvegen | Over fiscale integriteit en geheimhouding / Sar, B.M. van der
Weekblad Fiscaal recht WFR 2021, afl. 7396,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Circulair bestemmen onder de Omgevingswet | De juridische mogelijkheden van het omgevingsplan om hoogwaardig hergebruik van bestaande bouwwerken en bouwmaterialen te bevorderen / Dam, R. [Renee] van | Neerhof, A.R. [Richard]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De verplichting tot aansluiting op warmtenetten in Duitsland en Nederland: Een rechtsvergelijkende analyse / Hoops, B. [Björn] | Karens, J.J. [Jacco]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Is de VvE wettelijk procesbevoegd in non-conformiteitszaken of is cessie ter incasso vereist? / Laat, R.P.M. [Richard] de
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Par. 3 lid 3 concept UAV-GC en bodem: een pleidooi voor een andere regeling / Herber, W.J.M.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
The devil is in the detail: Waarom de eenheidsambitie van DSO faalt / Struiksma, J. [Jan]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

De rol van banken in de transitie naar een duurzame economie & een ode aan de fantasten en de dromers / Pijl, K. [Kinanya]
Ars Aequi 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeensschaprecht EU

Bewijs uit EncroChat in strijd met het recht / Boom, R.D.A. [Ruud] van | Reisinger, J.C. [Justus]
Advocatenblad 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Brexit en de gevolgen voor het internationaal privaatrecht / Sumner, I. [Ian]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
De Europese strijd tegen vervuilende single use plastics / Huijts, J.H.M. [Jonathan]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Een nieuwe impuls aan het begrip publiekrechtelijke instelling: een aanbestedingsplicht voor nationale sportbonden? / Bozkurt, L. | Heystee, T.
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Facebook Ireland: one-stop-shop confirmed | Het arrest van het Hof van Justitie in zaak C-645/19 / Temme, M.O.G.
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Gluren bij de buren Juridische innovatie in Europa (2) / Zweers, J. [Jeroen]
Advocatenblad 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Hof van Justitie sluit zich voor het zwijgrecht en het nemo tenetur-beginsel voor natuurlijke personen aan bij het EHRM / Traousis, M.A.A.
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Ontneming bij een door gehomologeerd akkoord beëindigd faillissement / Jonge, D.N. [Desiree] de
Advocatenblad 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Regulering van toeristische verhuur: grenzen en mogelijkheden | De gevolgen van het arrest Cali Apartments voor de Nederlandse rechtspraktijk / Botman, M.R. [Marleen]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Succes voor Deense orde / Zweers, J. [Jeroen]
Advocatenblad 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

De WHOA en de Steen der Wijzen - panacee of placebo? / Orbán, G.A.C. | Aarts, S.R.F.
Ars Aequi 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

De AVG in het kader van de openbaarmaking van portretten / Vreeling, J.
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De voorstellen van de Europese Commissie voor de herziening van het Unitair modellenrecht / Speyart, H.M.H. [Herman]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

AFM-verkenning naar non-bancaire mkb-financiering: Op naar wettelijke gedragsregels voor alle vormen van kleinzakelijke kredietverlening / Eersel, M. [Michiel] van
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Actoren in het enquêterecht / Bootsma, A.A. [Bart] | Dooren, E.A. [Etzel] van
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Cybersecurity: Chefsache?! / Bulten, C.D.J. [Claartje] | Jacobs, B.P.F. | Jansen, C.J.H. [Corjo]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
De OK-functionaris: ervaringen uit het veld / Hassel, W.G. [Willem] van
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De beheerder van aandelen / Emden, E.L.A. [Erik] van | Wareman, J. [Juliette]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De door de Ondernemingskamer benoemde tijdelijke bestuurder en commissaris / Duynstee, D.J.F.F.M. [Dirk-Jan] | Drenth, T.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De plaats van de onderneming in de samenleving en van de samenleving in de onderneming / Makkink, G.C. [Gijs]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De positie van de belanghebbende in het enquêterecht / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De positie van de onderzoeker in het enquêterecht / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De raad in de Ondernemingskamer: Deskundigheid ten dienste van recht en onderneming / Hendriks, M.D. | Prins, S.C. [Sophie] | Have, S. [Steven] ten
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De raadsheer-commissaris in het enquêterecht / Soerjatin, E.M. [Ellen] | Kruse, C.L.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
EU Green Deal: recente ontwikkelingen / Koster, H. [Harold]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 18,
Vraag aan | Informatie
   
Over bestuurders- en concernaansprakelijkheid en latente zorgplicht / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 18,
Vraag aan | Informatie
   
Samenhangende overeenkomsten - een project, een overeenkomst? / Bask, R.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 18,
Vraag aan | Informatie
   
Verslag webinar Corona en het jaarrekeningenrecht / Dijk, L.K. van | Veld, L. [Lars] in t
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Voorontwerp online oprichting besloten vennootschappen / Salemink, T. [Tom] | Wolters, P.T.J. [Pieter]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

De notaris en (vermeende) grondspeculatie - Laveren tussen ministerieplicht, Belehrung en dienstweigering / Rheinfeld, J.W.A.
De Notarisklerk 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Huwelijk of geregistreerd partnerschap voor mensen met een verstandelijke beperking / Haaksema, R.J. [Roel] 
De Notarisklerk 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Het voorkomen en oplossen van conflicten in het sociaal domein: wat werkt? / Marseille, A.T. [Bert ook: Albert] | Winter, H.B. [Heinrich] | Wever, M. [Marc] | Mein, A.G. [Arnt] | Aslimani, F. | Winter, P. [Paulien] de
De Gemeentestem 2021, afl. 7527,
Vraag aan | Informatie
   
Mag de rechtsstaat voor de burger worden gesloten? / Scheltema, M. [Michiel]
Ars Aequi 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Algometrisch strafrecht: spiegel of echoput. Kunstmatige intelligentie in het strafrecht / Hildebrandt, M. [Mireille]
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
De Wet straffen en beschermen: de voorwaardelijke invrijheidstelling als sluitstuk / Tielemans, N. [Noortje] | Arendse, S.S.
Ars Aequi 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De strafrechtelijke bescherming van duurzaamheid: vergezichten en uitdagingen / Faure, M.G. [Michael]
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
De struisvogel voorbij. Pleidooi voor een actieve participatie in de Europese rechtsontwikkeling inzake fundamentele rechten in de strafrechtspleging / Ouwerkerk, J.W. [Jannemieke] | Verrest, P.A.M. [Pieter]
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
De toekomst van de strafrechtspraak / Buruma, Y. [Ybo]
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Een criminologisch vergezicht op de zware misdaad in Nederland / Fynaut, C.
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Een victimologisch fundament voor het (straf)recht: vergelden, verbinden en verhalen / Pemberton, A. [Antony]
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Neurotechnieken in het strafrecht: perspectieven op rechtsbescherming / Ligthart, S.L.T.J.
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Pilot Samenwerken in de eerstelijn Een goed middel om aan te tonen wat wij allang wisten / Mebius, F.
Advocatenblad 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Strafzaak tegen vermeende moordenaars van Derk Wiersum Levenslang of vrijspraak? / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Veranderende maatschappelijke functies van het strafrecht? Een kleine verwachtingengeschiedenis / Otte, M.
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Zwaargewichten onderzoeken toezicht op de advocatuur / Mebius, F.
Advocatenblad 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

De WHOA en de Steen der Wijzen - panacee of placebo? / Orbán, G.A.C. | Aarts, S.R.F.
Ars Aequi 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De Wet straffen en beschermen: de voorwaardelijke invrijheidstelling als sluitstuk / Tielemans, N. [Noortje] | Arendse, S.S.
Ars Aequi 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van banken in de transitie naar een duurzame economie & een ode aan de fantasten en de dromers / Pijl, K. [Kinanya]
Ars Aequi 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Mag de rechtsstaat voor de burger worden gesloten? / Scheltema, M. [Michiel]
Ars Aequi 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie