Algemeen recht

Transnationale zorgarrangementen: intermediairs en hun omgang met risicos en regels / Böcker, A.G.M. [Anita]
In bundel: Reguleren en procederen : bijdragen aan het seminar ter gelegenheid van de pensionering van Tetty Havinga,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

COVID-24: zijn we er klaar voor? | Een onderzoek naar de meest geschikte juridische grondslag voor de maatregelen / Wammes, S. [Simone] | Weezel, M. van [Manon]
In bundel: Covid-19 en recht : de coronacrisis bezien vanuit verschillende juridische perspectieven,
Vraag aan | Informatie
   
Overmacht in crisistijd | De Eerste Wereldoorlog en COVID-19 / Haas, G. [Gabrielle] | Velde, D. van de [David]
In bundel: Covid-19 en recht : de coronacrisis bezien vanuit verschillende juridische perspectieven,
Vraag aan | Informatie