Algemeen recht

Constitutions Compared : an introduction to comparative constitutional law / Heringa, A.W. [Aalt Willem]
ISBN: 9789462362055 - Eleven International Publishing : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Legal research : one hundred questions and answers / Vols, M. [Michel]
ISBN: 9789462362246 - Eleven International Publishing : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Belastingrecht

Bronstaatheffingen en vermogensinkomsten / Kavelaars, P. [Peter]
ISBN: 9789013165128 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Elementair Belastingrecht : voor economen en bedrijfsjuristen 2021 / 2022 / Stevens, L.G.M. [Leo] | Smit, R.C. [Ruud] de
ISBN: 9789013164473 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Grondslagen internationaal en Europees belastingrecht / Vermeulen, H. [Hein] | Blankestijn, O. | Haan, A. [Anja] de | El Manouzi, A.B.L. | Wilde, M.F. [Maarten] de | Wisman, C. [Ciska] | Zalmai, Z.
ISBN: 9789462909229 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Handleiding fiscaal procesrecht / Weenink, G.A.
ISBN: 9789463172806 - Convoy Uitgevers : Dordrecht
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Het beginsel van de minste pijn : een inleiding tot de loonheffingen / Mertens, A.L. [Ton]
ISBN: 9789493199378 - Ars Aequi Libri : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Praktisch fiscaalrecht : editie 2021-2022 / Damen, M.P.
ISBN: 9789001747589 - Noordhoff uitgevers : Groningen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Redelijk aandeel : effectieve fiscus in zeven essays / Evers, J. [Joseph]
ISBN: 9789462406476 - Wolf Legal Publishers : Oisterwijk
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Wegwijs in de btw / Dongen, A. [Astrid] van | Slooten, G.J. [Gooike] van | Soltysik, M.W.C.
ISBN: 9789012406994 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Wegwijs in de inkomstenbelasting / Kramer, S.P.M. | Ros, E.W. [Erik]
ISBN: 9789012406987 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bouwrecht

Herbezinning op de aanbesteding en realisatie van geïntegreerde bouwprojecten : Verkenning van bestaande en nieuwe inrichtingen van het bouwproces met het oog op een verbeterde beheersing van het informatierisico / Jansen, C.E.C. [Chris]
ISBN: 9789463150637 - Instituut voor Bouwrecht IBR : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verantwoordelijkheid uitvoeringswerkzaamheden / Recht van onderaanneming / Wijngaarden, M.A. [Maarten 1924-2003] van | Chao-Duivis, M.A.B. [Monika]
ISBN: 9789462512726 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Buitenlands recht / Religieus recht

Capita selecta Caribisch fiscaal recht / Rekwest, G.D. [Germaine]
ISBN: 9789013162547 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
De Advocatenbarometer 2020 : Een beschrijvende analyse van het profiel van de Vlaamse advocaat / Hardyns, W. [Wim] | Parmentier, S. [Stephan] | Dorme, L. [Lien] | Roevens, E.
ISBN: 9789462909540 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Antwerpen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijk recht

Memo Financiele planning 2021 / Berg, J.E. [Jelle] van den | Bondt, T. [Tim] de
ISBN: 9789013163254 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek : Deel 1 Boeken 1 & 2 : Deel 2 Boeken 3 - 6 : Deel 3 Boeken 7-10 / Krans, B. [Bart] | Stolker, C.J.J.M. [Carel] | Valk, L. [Lodewijk]
ISBN: 9789013160840 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

International arbitration : law and practice / Born, G.B. [Gary]
ISBN: 9789403532530 - Kluwer Law International : Alphen aan den Rijn
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Auteursrechtgids : hoofdlijnen voor de praktijk / Frequin, M.J. [Michel]
ISBN: 9789462909632 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Aanbestedingswet 2021 : tekst & toelichting / Verberne, G. [Gijs] | Juttmann, P. [Philip]
ISBN: 9789012406840 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Inleiding personenvennootschappen / Hamers, J.J.A. [Jos] | Vliet, L.P.W. [Lars] van
ISBN: 9789462909168 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht : een praktische handleiding / Kuijp, R. [Remco] van der
ISBN: 9789046611111 - Maklu : Antwerpen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht / Ruiter, G.W. de | Westra, R. [Robert]
ISBN: 9789462908963 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Vernieuwing van het enqueterecht : verslag van de debatmiddag over vernieuwing van het enqueterecht virtueel gehouden op 18 november 2020 / Dumoulin, S.H.M.A. [Sven] | Hassel, W.G. [Willem] van | Josephus Jitta, M.W. [Marius] | Makkink, G.C. [Gijs]
ISBN: 9789013165180 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Basisboek APV en bijzondere wetten / Zwagerman, D. [Dirk] | Alphen, K. van [Kees] | Groenendijk, F.
ISBN: 9789055163311 - Concept uitgeefgroep : Hilversum
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Covid-19 en recht : de coronacrisis bezien vanuit verschillende juridische perspectieven / Jansen, C.J.H. [Corjo] | Sillen, J.J.J. [Joost]
ISBN: 9789493199453 - Ars Aequi Libri : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Inleiding bestuursrecht / Marseille, A.T. [Bert ook: Albert] | Graaf, K.J. [Kars] de
ISBN: 9789462909502 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld / Simons, P [Peter]
ISBN: 9789462909700 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondermijning langs zijpaden : een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en aanpak van ondermijnende criminaliteit in relatie tot kleine havens en luchthavens, railtransport en binnenvaart in Noord-Brabant en Zeeland. / Nimwegen, S. [Steplan] Van | Spapens, T. | Ceulen, R.
ISBN: 9789012407113 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Psychiatrie en psychodynamiek van alledag : persoonlijke snippers | Persoonlijke snippers / Oei, T.I.
ISBN: 9789462404816 - Wolf Productions : Oisterwijk
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Rapport over de Nederlandse politie : getuigenissen, bevindingen en conclusies over politiegeweld en korpscultuur /
ISBN: 9789493262010 - Uitgeverij de Blauwe Tijger : Groningen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Straf(proces)recht begrepen / Verbaan, J.H.J. [Joost]
ISBN: 9789462909106 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Almost human : law and human agency in the time of artificial intelligence : sixth annual T.M.C. Asser Lecture / Murray, A [Andrew]
ISBN: 9789067043663 - T.M.C. Asser Press : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Databeheer en legal tech : een inleiding voor het hoger juridisch onderwijs / Timmer, I. [Ivar]
ISBN: 9789462909243 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Zorgvuldig ICT-gebruik : een eerste kennismaking met het zorgvuldig gebruik van ICT / Dijk, M. van | Gellaerts, S.L. [Sander]
ISBN: 9789013161373 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Tekst & Commentaar Vermogensrecht : de tekst van de Boeken 3, 5, 6, 7, titels 1, 1A, 2, 2A, 7, 7A, 7B, 9, 14 en 15 en Boek 10, titels 1, 9, 10, 11, 13 en 14 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar / Krans, B. [Bart] | Stolker, C.J.J.M. [Carel] | Valk, L. [Lodewijk] | Wissink, M.H. [Mark]
ISBN: 9789013160826 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding / Hartlief, T. [Ton] | Van Boom, W.H. | Keirse, A.L.M. [Anne] | Lindenbergh, S.D. [Siewert]
ISBN: 9789013162141 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verbintenissenrecht begrepen / Timmer, I. [Ivar]
ISBN: 9789462909083 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie