Arbeidsrecht / Sociaal recht

Column: Buitenbeentje / Kavelaars, P. [Peter]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De Arbeidstijdenrichtlijn en de toepasselijkheid op de strijdkrachten / Drongelen, H.J. van | Korver, D.J.J. [Dick]
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
De gefragmenteerde arbeidsmarkt: een nieuwe blik op onzeker werk / Bekker, S. [Sonja] | Leschke, J.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
De voor alleen de deelnemer onvoorwaardelijke toeslag valt onder het wijzigingsverbod van artikel 20 Pensioenwet | Reactie op: Pensioenaanspraken, onvoorwaardelijke toeslag en artikel 20 PW / Lutjens, E. [Erik]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding / Lange, M.L. de | Rijkels, J.J.
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Pensioenaanspraken, onvoorwaardelijke toeslag en artikel 20 PW / Maatman, R.H. [René]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
SER-advies 21/08 Zekerheid voor mensen en het verrichten van zelfstandige arbeid / Boot, G.C. [Gerrard]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
SER-advies 21/08 Zekerheid voor mensen: VWNW-transities / Oldenhuis, G.R. [Gerdien]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
SER-advies 21/08 Zekerheid voor mensen: flexibele en vaste contracten / Peters, S.S.M. [Saskia]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
SER-advies 21/08 Zekerheid voor mensen: ziekte en arbeidsongeschiktheid / Barentsen, B. [Barend]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
Vitaal doorwerken met deeltijdpensioen - wie wil dat nu niet? / Solinge, H. van | Henkens, C.J.I.M.
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Voorkom bijwerkingen Sociaal Akkoord op de arbeidsmarkt / Wilthagen, A.C.J.M. [Ton]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
Wat is de toekomst van het IMVB-convenant voor pensioenfondsen in het licht van de verplichtingen uit hoofde van artikel 4 van de SFDR? / Roelofsen, E.P. [Enno]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Zekerheid voor mensen, inleiding bij SER-advies 21/08: snel aan de slag! / Verhulp, E. [Evert]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

De menselijke maat? / Horzen, J.A. van
Weekblad Fiscaal recht WFR 2021, afl. 7394,
Vraag aan | Informatie
   
De vestigingsplaatsfictie in de Wet bronbelasting 2021 / Gooijer, J. [Jan]
Weekblad Fiscaal recht WFR 2021, afl. 7394,
Vraag aan | Informatie
   
Update Blauwdruk voor belastinghervorming 2021 / Caminada, C.L.J. [Koen] | Stevens, L.G.M. [Leo]
Weekblad Fiscaal recht WFR 2021, afl. 7394,
Vraag aan | Informatie
   
WFR Fiscaal Café 2021: Fiscale rechtsbescherming / Langens, T.A.
Weekblad Fiscaal recht WFR 2021, afl. 7394,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Brexit: de gevolgen voor forumkeuzeclausules en de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken / Zilinsky, M. [Marek]
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtsmiddelen tegen niet-appellabele kantonuitspraken / Bentvelzen, F.C. [Frank]
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeensschaprecht EU

AVG-handhaving in tijden van corona | Coronareeks / Wolf, S. de | Huysmans, K. | Hijmans, H. [Hielke]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2021, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek - Bestuurs- en civielrechtelijke rechtspraak mededingingsrecht 2020 / Outhuijse, A. [Annalies]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2021, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Solidariteit als leidraad en uitdaging voor een sociaal Europa / Lenaerts, K. [Koen] | Adam, S. [Stanislas]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2021, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

A taste of their own medicine / Lanters, M. [Moira] | Raats, T. [Tim]
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Anticonceptiecounseling: de remedie tegen onbedoelde zwangerschappen? De juridische knelpunten / Koelewijn, S. [Simone]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Artikel 2.3 Wet forensische zorg, de langverwachte brug tussen de forensische en de civiele geestelijke gezondheidszorg? / Aa, J. [Joris] van de
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Bezint eer ge begint: de beraadtermijn voor abortus in gezondheidsrechtelijk perspectief / Bree, J.K. de
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Eerste stappen in Europese regulering van artificiële intelligentie: algoritmes en patiëntenrechten / Kolfschooten, H.B. van [Hannah]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Gegevensuitwisseling bij bemoeizorg: goed geregeld? / Zetsma, C.M.
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het machtigingsvereiste: een machtig sturingsinstrument voor zorgverzekeraars? / Jannink, M. [Merle]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Mensenrechten vs. economische orde / Drongelen, H.J. van
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Vrijwillig, niet vrijblijvend - Informed consent bij de inzet van drang of intensieve vrijwillige hulp in het jeugdhulpverleningsstelsel / Verkroost, D.S. [Denise]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Wijzigingen Wet BIG in de praktijk: taken van het College Medisch Toezicht naar de tuchtcolleges en de nieuwe verwijsbevoegdheid van de tuchtcolleges naar de inspectie / Groot, I. [Ingmar] de
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Mensenrechten vs. economische orde / Drongelen, H.J. van
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Compensatie kinderopvangtoeslagaffaire en de Wsnp: situatie vanaf 20 april 2021 / Koppelman, C. [Christiane]
WSNP Periodiek : Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 2021, afl.3,
Vraag aan | Informatie
   
De geschiedenis van de curator / Jansen, J.B.A.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De toegankelijkheid van de WHOA voor het mkb: een beschouwing aan de hand van de Small Business Reorganization Act / Kroezen, A.H.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Eerste ervaringen met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) / Benedictus, G. [Geert]
WSNP Periodiek : Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 2021, afl.3,
Vraag aan | Informatie
   
Het hellend vlak, maar dan glibberig / Verstijlen, F.M.J. [Frank]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Meer mogelijkheden voor bestuurders om het bewijsvermoeden in artikel 2:248 lid 2 BW te weerleggen / Bruinsma, J.J. | Wareman, J. [Juliette]
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Regeling Pilot Toevoeging verzoek toelating Wsnp (PTW) / Bosma, A. [Annemieke]
WSNP Periodiek : Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 2021, afl.3,
Vraag aan | Informatie
   
Ziekenhuisfaillissementen: de onderzoeksrapporten bezien vanuit het perspectief van de curator / Bentfort, H.M.D. | Wiel, J.H.M. van de
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Bescherming van productvormgeving in de praktijk / Louwers, E.J.
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal (publiek)recht (Niet EU) / Volkenrecht

Verdragsbepaling als publiekrechtelijke grondslag / Koster, J.H.W. [Jaap]
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

A taste of their own medicine / Lanters, M. [Moira] | Raats, T. [Tim]
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
De algemene groepsvrijstelling voor staatssteun: een praktische leidraad voor steunmaatregelen voor de gebouwde omgeving / Aalbers, M. [Maarten]
Vastgoedrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Deelname van de zittende opdrachtnemer aan aanbestedingsprocedures / Knoups, L.
Vastgoedrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

De snelle opkomst van NFTs: juristen kunnen niet achterblijven / Vermeulen, E.P.M. [Erik]
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk, 2021 afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De snelle opkomst van NFTs: juristen kunnen niet achterblijven / Vermeulen, E.P.M. [Erik]
Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk TOP 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Een rechtsvorm voor sociaal ondernemerschap / Helder, E.R.
Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Licht aan het einde van de tunneling. Een bespreking van ECLI:NL:HR:2020:1745 / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Ontwikkelingen in de deelnemingsvrijstelling / Schuiteman LL.M., N.C. | Stevens, S.A. [Stan]
Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Tegenstrijdig belangregeling commissarissen in de statuten / Heijboer, M.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Wetsvoorstel evenwichtiger man-vrouwverhouding / Stroeve, L.E. [Lieke] | Rietveld, S.
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk, 2021 afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Wetsvoorstel evenwichtiger man-vrouwverhouding / Stroeve, L.E. [Lieke] | Rietveld, S.
Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk TOP 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Onderwijs / Studiefinanciering

De Covid-19 pandemie en de onderwijswetgeving | Een terugblik en een vooruitblik op de verhouding tussen het onderwijsveld en de rijksoverheid / Veringa, J.A.P.
School en Wet 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De verleiding van het algoritme | Maakbaarheidsdrang bij toelatingsbeslissingen in het onderwijs / Streefkerk, J. [Jochem] | Putten, R. van
School en Wet 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Veilig melden bij Veilig Thuis / Bos, J.S.C. | Essen, H. [Heino] van
School en Wet 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Aandachtspunten bij bedrijfsopvolging via cumprefs / Wijkerslooth-Lhoëst, S.A.M. [Sabine] de | Weerd-Van Joolingen, H.F. [Hedwig] van der
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Bijzondere aandelen en overdrachtsbelastingheffing / Robben, M.T.E.
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De civiel-juridische ins en outs van een aandeel in het kapitaal van een bv / Vries, S. de
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De verslaggeving van bijzondere aandelen / Zwaneveld, M-J. [Marc-Jan]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Soortaandelen en het aanmerkelijk belang / Gerrits, M.C. [Max]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Structuurregime en familiebedrijf: een (on)gelukkig huwelijk? / Govers, N. [Niels] | Beekmans, S.
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Aansprakelijkheid Shell voor klimaatverandering. Een carbon major geconfronteerd met een reductiebevel / Brans, E.H.P. [Edward] | Scheltema, M.W. [Martijn]
Milieu en Recht 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
De tegenpartij / Arentz, B.
Milieu en Recht 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Tijd voor een fundamentele herziening van de Omgevingswet / Snoo, A. [Arjen] de
Vastgoedrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Zorgvuldigheid voor mens en milieu bij internationaal ondernemen, van vrijwilligheid naar bindende regels | Verslag van VMR Webinar, 22 juni 2021 / Hoek, N.M.
Milieu en Recht 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Verdragsbepaling als publiekrechtelijke grondslag / Koster, J.H.W. [Jaap]
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Forensisch onderzoek geobserveerd: lessen uit de rechtszaal (kernversie) / Hardy, H.J.J.
Expertise en Recht EenR 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Introductie: Risicotaxatie Methode Dreigbrieven / Diekhuis-Kuiper, M.
Expertise en Recht EenR 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Artificiële intelligentie in het strafrecht | Een overzicht van actuele ontwikkelingen / Custers, B.H.M. [Bart]
Computerrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De Wet open overheid: een verbetering van de digitale informatiehuishouding van de overheid? / Drahmann, A. [Annemarie]
Computerrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De houdbaarheid van toestemming door de dementerende oudere / Kist, I.R.
Privacy en Informatie PenI 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Europese samenwerking quo covid vadis? / Hoven van Genderen, R. [Rob] van den
Computerrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Gegevensbescherming in het ontwerpproces van eHealth | De app CoronaMelder als casestudy / Oden, P.A.T. [Petra] | Hof, J.P. [Jessica]
Privacy en Informatie PenI 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Wat is (g)een strafrechtelijk gegeven? / Berkvens, J.M.A. [Jan]
Privacy en Informatie PenI 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de uitwisseling van persoonsgegevens / Damen, W.W.P.
Privacy en Informatie PenI 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Aansprakelijkheid rondom ketenzorg / Grootveld, D. van
Afwikkeling Personenschade 2021, aflevering 2,
Vraag aan | Informatie
   
Datagedreven marketing en de toekomst van het consumentenrecht: tijd voor een nieuwe beschermingsgedachte? / Duivenvoorde, B.B. [Bram]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De (voorgestelde) omzetting van de Richtlijnen verkoop goederen en digitale inhoud / Loos, M.B.M. [Marco]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims: een stap vooruit / Hek, H. de
Afwikkeling Personenschade 2021, aflevering 2,
Vraag aan | Informatie
   
De SER van letselschadeland | Verslag van een gesprek met directeur Remco Heeremans over de positie van De Letselschade Raad in de branche en over de actuele projecten van De Letselschade Raad / Hek, H. de | Haase, N.C. [Nadia]
Afwikkeling Personenschade 2021, aflevering 2,
Vraag aan | Informatie
   
De bewijslastomkering bij oneerlijke handelspraktijken: Een jurisprudentie-onderzoek naar de toepassing van art. 6:193j lid 1 en 2 BW / Tigelaar, L.B.A. | Pavillon, C.M.D.S. [Charlotte]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De gemeenschappelijke partijbedoeling van Albert Heijn en haar franchisenemers / Heuvelmans, J.F.M.
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
De juridische grenzen aan een verbod op cryptocurrencies / Hoof, V.J.M. van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7337,
Vraag aan | Informatie
   
De stichting administratiekantoor en tegenstrijdig belang / Quist, P.H.N. [Paul]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7337,
Vraag aan | Informatie
   
Een onjuist krantenartikel is geen gebrekkig product - HvJ 10 juni 2021, ECLI:EU:C:2021:471 / Vries, M.A. de
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Ever Given: potentiële aansprakelijkheden en verzekeringsdekking / Stevens, F.L. | Geyte, E. van | Hörnig, J.
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Is een COVID-19 vaccin met een verhoogde kans op trombose gebrekkig? / Ridder, M.J.J. [Michel] de
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Klimaatrechtspraak, consumentenrecht en misleidende milieuclaims / Verbruggen, P.W.J. [Paul]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Privacyrecht 2020 / Hennekens, M.P.M. | van der Jagt-Vink, F.C.
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Niet altijd betaalt de schuldenaar de rekening van factuurfraude / Boeve, G.J. [Gert Jan]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
U hoort nog van mijn verzekeraar. / Amsterdam, L.A. [Lars] van
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verhoogde schenkvrijstelling eigen woning werkt verstorend in de huidige markt: tijd voor afscheid? / Welkers, L.E.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7337,
Vraag aan | Informatie
   
Zorgprofessionals over de Wkkgz klachten- en geschillenprocedure / Zegveld, C.B.M.C. [Charlotte] | Wongprasertkul, I. | Wijntjens, L.A.B.M. [Lianne]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie