Arbeidsrecht / Sociaal recht

De billijke vergoeding: welk geval wordt met welk geval vergeleken? / Lenders, W.A. [Willemijn]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De werkplek thuis, bezien in het licht van COVID-19: Breekt nood wet of maken we van de nood een deugd? De werkplek thuis is niet voor iedereen een vreugd / Drost, S (Simone) | Bosman, W (Willemijn)
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het sociaal plan met de ondernemingsraad nader bekeken / Wiersma, K. [Klaas] | Geen, A. van
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Verwijtbare werkloosheid: een doolhof / Leest, B. [Bernard] de
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Beschikken over een aandeel in een gemeenschappelijk goed / Cavallé Medina, A.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7336,
Vraag aan | Informatie
   
De eigen woning bij uitzending: ganzenbord? / Berg, J.E. [Jelle] van den
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7393,
Vraag aan | Informatie
   
Doeleis toch anders bedoeld! / Gomes, M.D.C.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7336,
Vraag aan | Informatie
   
Inkomstenbelasting zonder aangifte / Spanjers, M.P.A.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7393,
Vraag aan | Informatie
   
Is er een probleem met onafhankelijkheid in de belastingwetenschap? / Witpeerd, F.M.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7393,
Vraag aan | Informatie
   
To be, or not to be a DVL (that is the question) / Langeveldt, R.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7393,
Vraag aan | Informatie
   
Wordt opbouw van onderhoudsvoorziening in de derde pijler voldoende gestimuleerd? / Kappelle, H.M. [Herman] | Dieleman, B. [Bas]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7393,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Bouwteam samenwerking als een procesinrichting om het informatierisico en de gevolgen daarvan het hoofd te bieden / Chao, A.M.B. [Andrea]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
De Alliantie verder ontrafeld / Wassenaer, A. [Arent] van
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Een bouwcontract en geen juristencontract | : Over een eenvoudig twee-fasencontract binnen de UAV-GC / Bleeker, R.G.T. [Rob]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Eerlijk werk voor eerlijk geld? | : Enkele beschouwingen over het twee-fasen proces en daarbij behorende kritische succesfactoren / Huith, G.J.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een coherent aanbestedings- en juridisch-administratief kader voor de bouw | : voorstel voor een routekaart / Bruggeman, E.M. [Evelien] | Jansen, C.E.C. [Chris]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Over twee-fasen-proces, bouwteam met UAV-GC en alliantie | : Mogelijke oplossingen voor een verbeterde beheersing van het informatierisico bij de aanbesteding en realisatie van geïntegreerde projecten / Jansen, C.E.C. [Chris]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

BIT by BIT towards the end? / van Loon, N.A. | Olsthoorn, K.P. [Korneel]
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Corona blijft invloed hebben op de rechtspraak (II) / Jongbloed, A.W. [Ton]
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De WHO: hoeder van het wereldgezondheidsrecht én kop-van-jut / Schrijver, N.J. [Nico]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De advocaat en de ander: Over de verantwoordelijkheid van de advocaat voor anderen dan zijn cliënt / Soeharno, J.E. [Jonathan]
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De stand van het IPR in het post-Brexittijdperk / Plas, C.G. [Cathalijne] van der
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Termijnoverschrijding door digitale ontoegankelijkheid: Kanttekeningen bij artikel 8 Besluit elektronisch procederen / Cremers, Y.E.M.
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Een mensenrechtelijke interpretatie van de uitspraken van de Hoge Raad over euthanasie bij mensen met dementie / Rozemond, N. [Klaas]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Actio pauliana en juridische fusie en splitsing / Koster, H. [Harold]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Arbeidsrecht / Zwager, A. [Annemeijne]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Toerekening van wetenschap van (geconflicteerde) bestuurders. Een bespreking van ECLI:NL:HR:2020:1413 (Treston/HDI-Gerling Verzekeringen) / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Uitleg van overeenkomsten op grond van gemeenschappelijke partijbedoeling en toepassing door derden / Ruygvoorn, M.R. [Marcel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Broze fundamenten en alarmerende signalen: Lessen uit het cellulaire drama voor gesloten jeugdhulp / Uit Beijerse, J.
Justitiële Verkenningen 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Civilisatie en emancipatie, maar van wie precies?: Twee eeuwen gevangen dertig jaar later / Swaaningen, R. [René] van
Justitiële Verkenningen 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De betekenis van Herman Frankes proefschrift in een internationaal vergelijkende context / Fynaut, C.
Justitiële Verkenningen 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Forensisch onderzoek geobserveerd: lessen uit de rechtszaal (kernversie) / Hardy, H.J.J.
Expertise en Recht EenR 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
In de roman kun je iedereen zijn: Over creatief schrijven in gevangenschap / Otten, C.
Justitiële Verkenningen 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Introductie: Risicotaxatie Methode Dreigbrieven / Diekhuis-Kuiper, M.
Expertise en Recht EenR 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Macht, emancipatie, onmacht: Over de geschiedenis van het lijden van gedetineerden en gekken / Ippel, P.C. [Pieter]
Justitiële Verkenningen 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Nuda confessio / Aben, D.J.C. [Diederik]
Expertise en Recht EenR 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Over emancipatie en de rechtspositie van gedetineerden: Levensomstandigheden in gevangenis ernstig verslechterd tijdens corona / Serrarens, J. [Judith]
Justitiële Verkenningen 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Toen en nu: heeft het gevangeniswezen de middelen om zijn doelen te bereiken? / Molleman, T. [Toon]
Justitiële Verkenningen 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Van zelfdwang naar zachte macht: Civilisatie slokt emancipatie op / Boone, M.M. [Miranda]
Justitiële Verkenningen 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Wat is vermogensschade? Een overzicht van tien verschillende soorten nadeel / Kooij, D.A. [Diederik] van der
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie