Arbeidsrecht / Sociaal recht

Arbeidsrecht voor de overheid verklaard -: editie Gemeente 2021/2 | Inclusief Cao Gemeenten / Hogewind-Wolters, mr. P.A. | Jellinghaus, S.F.H. [Steven] | Kruit, P. [Pascal] | Laar, M.L.M. [Mark] van de | Schneider, M.A.
ISBN: 9789012407144 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Arbeidsrecht voor de overheid verklaard : editie Rijk inclusief Cao Rijk / Hogewind-Wolters, mr. P.A. | Jellinghaus, S.F.H. [Steven]
ISBN: 9789012407151 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Europees Arbeidsrecht / Pennings, F.J.L. [Frans] | Peters, S.S.M. [Saskia]
ISBN: 9789013159271 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Belastingrecht

Compendium Vennootschapsbelasting | : Inclusief bronbelastingen en tax accounting / Heithuis, E.J.W. [Edwin]
ISBN: 9789013163360 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Buitenlands recht / Religieus recht

De rechten van ongedocumenteerde kinderen uit Curaçao : een gezamenlijke verantwoordelijkheid / Sandelowsky-Bosman, C. [Chrisje] | Liefaard, T. [Ton] | Rap, S.E. [Stephanie] | Goudappel, F.A.N.J. [Flora]
ISBN: 9789462909656 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Wetgeving Arubaans straf- en strafprocesrecht / Pesselse, G. [Geert] | Bonnevalle-Kok, R.A.
ISBN: 9789462909649 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijk recht

Asser 10-II Internationaal privaatrecht : internationaal personen-, familie- en erfrecht / Vonken, A.P.M.J. [Paul] | Ibili, F. [Fatih] | Schols, F.W.J.M. [Freek]
ISBN: 9789013163995 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Herziening ten nadele en een eerlijk proces : de verenigbaarheid van de Wet herziening ten nadele met het ne bis in idem-beginsel en het recht op een eerlijk proces / Scheltinga. F
ISBN: 9789088632983 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Notamail Verklaard 2020 | : Selectie Notamails 2020 / Schoenmaker, F.A.M. [Martin]
ISBN: 9789012406864 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Aansprakelijkheid van werkgevers bij COVID-19 | Causaliteit en de zorgplicht in de zorg / Duivendijk, K. van
ISBN: 9789088632990 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2021-2022 / Simons, P [Peter]
ISBN: 9789462909076 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Defensieve dokters? : een juridisch-empirisch onderzoek naar de invloed van het medisch aansprakelijkheidsrecht op het professionele handelen van zorgverleners : Proefschrift Utrecht / Wiznitzer, S.N.P [Shosha]
ISBN: 9789462909571 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

De WHOA van wet naar recht / Harmsen, C.M. [Karen] | Reumers, M.L.H.
ISBN: 9789013164718 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
EU equity pre- en post-trade transparency regulation : from ISD to MIFID II : Proefschrift Nijmegen / Gulyás, J.E.C.
ISBN: 9789013164374 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

De Staten-Generaal vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche volk : een onderzoek naar de veranderingen in de betekenis van artikel 50 Grondwet tussen1814 en 1983 / Vugt, E.Y. van
ISBN: 9789462909595 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Vertrouwen in de Omgevingswet / Hillegers, S. [Saskia] | Lam, T.E.P.A. [Tycho] | Nijmeijer, A.G.A. [Tonny]
ISBN: 9789013164398 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Het kritisch beoordelen van gedragskundige rapportages in strafzaken / Esch, C.M. [Corrie] van | Hummelen, J.W. [Ko] | Blaauw, E. [Eric] | Aben, D.J.C. [Diederik]
ISBN: 9789462512702 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Meer dan een ruzie | : Politie in de netwerkaanpak huiselijk geweld / Lünnemann, K.D. [Katinka] | Woerds, S. ter
ISBN: 9789012407199 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Van verhalen naar verbalen / Eski, Y. | Boelens, M. [Mauro] | Mesic, A. | Boutellier, J.C.J. [Hans]
ISBN: 9789012407250 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Vervoerrecht

Zeehavenverordening : Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening : parlementaire geschiedenis / Drongelen, J. [Harry] van | Rijs, A.D.M. [André] van
ISBN: 9789462512696 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   

Bank- en effectenrecht

De bancaire zorgplicht, klimaatverandering en het Europese Actieplan: duurzame groei financieren / Bierens, B. [Bart]
In bundel: Zorgplicht in de financiële sector Bundel ter gelegenheid tienjarig bestaan van het Instituut voor Financieel Recht, p. 173-206
Vraag aan | Informatie
   
De toekomst van de bijzondere zorgplicht in de financiele sector / Busch, D. [Danny]
In bundel: Zorgplicht in de financiële sector Bundel ter gelegenheid tienjarig bestaan van het Instituut voor Financieel Recht, p. 1-34
Vraag aan | Informatie
   
De toetsing van oneerlijke bedingen in kredietovereenkomsten en verzekeringsovereenkomsten aan Richtlijn 1993/13 / Lieverse, C.W.M. [Kitty]
In bundel: Zorgplicht in de financiële sector Bundel ter gelegenheid tienjarig bestaan van het Instituut voor Financieel Recht, p. 63-122
Vraag aan | Informatie
   
Drie arresten over renteswaps dwaling en zorgplicht / Seriele, V.P.G. [Victor] de
In bundel: Zorgplicht in de financiële sector Bundel ter gelegenheid tienjarig bestaan van het Instituut voor Financieel Recht, p. 35-62
Vraag aan | Informatie
   
Pensioenfondsen en zorgplichten | : uitdijen of indammen? / Maatman, R.H. [Rene]
In bundel: Zorgplicht in de financiële sector Bundel ter gelegenheid tienjarig bestaan van het Instituut voor Financieel Recht, p. 141-172
Vraag aan | Informatie
   
Zorgplicht bij overdracht van vorderingen van een bank naar een niet-bank / Beekhoven van den Boezem, F.E.J. [Frits-Joost] | Diamant, Y. [Yael]
In bundel: Zorgplicht in de financiële sector Bundel ter gelegenheid tienjarig bestaan van het Instituut voor Financieel Recht, p. 123-140
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

De bestuurlijke strijd tegen drugscriminaliteit | : De War on Drugs vermomd als aanpak ondermijning / Bruijn, L.M. [Michelle]
In bundel: Ondermijning, p. 81-116
Vraag aan | Informatie
   
Met het goede belang voor ogen | : Preadvies over adequate aanpak van ontwrichtende effecten van ondermijning in de gemeente / Kort, J.V. de
In bundel: Ondermijning, p. 47-80
Vraag aan | Informatie
   
Ondermijning: een nieuw kwaad of oude wijn in nieuwe zakken? | : Een onderzoek naar de Amsterdamse aanpak van ondermijning / Wilschut, A.J.
In bundel: Ondermijning, p. 9-46
Vraag aan | Informatie