Algemeen recht

De bestrijding van het coronavirus in de eerste fase van de crisisbestrijding / Becker, R.G. | Geertjes, G.J.A.
Regelmaat 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het quaestieuse verdronkene goud | Over de eigendom van een strandvondst uit het in 1674 verongelukte schip De witte Haas. / Jong, H. de
Pro Memorie PM 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Machtsmisbruik, collectieve actie en heerlijk gezag in het Land van Westerlo: het politieke proces tegen Jean Philippe Eugène de Merode in 1724 / Gelder, K. [Klaas] van
Pro Memorie PM 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Rogier versus Jottrand: dure beledigingen in de Belgische opiniepers (1861-1863) / Dhondt, F. [Frederik]
Pro Memorie PM 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Betere pensioneringskeuzes met scenariobedragen / Benthem, L. [Luuk] van | Kortleve, N. | Otten, W. [Wouter]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De billijke vergoeding in hoger beroep / Dekker, F.M. [Frank] | Verschoor, M.H.
ArbeidsRecht 2021, afl. 6/7,
Vraag aan | Informatie
   
De billijke vergoedingen, lessen van de Hoge Raad / Frikkee, C.J. [Karin] | Smorenburg, M.E.
ArbeidsRecht 2021, afl. 6/7,
Vraag aan | Informatie
   
De gevolgen van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor pensioenfondsen / Uchelen-Schipper, M.J. [Marleen] van
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De kortingsregel: nieuwe argumenten om op te komen tegen kortingen / Graaf, B. [Barbara] van der
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De re-integratieverplichtingen van de werkgever en de billijke vergoeding / Kehrer-Bot, C.S. | Charbon, P.A. [Petra]
ArbeidsRecht 2021, afl. 6/7,
Vraag aan | Informatie
   
De uniforme partnerdefinitie | : worden de gestelde doelen bereikt? / Kampen, J.M. van [Jacqueline]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Een cijfermatig overzicht van de billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen in eerste aanleg (2015-2020) / Kersten, I.H.
ArbeidsRecht 2021, afl. 6/7,
Vraag aan | Informatie
   
Gezocht: pensioenbestuurders met nieuwe competenties! Gelijk beginnen geen probleem / Slager, A.M.H. [Alfred] | Vos, R.M.
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Herstel van de arbeidsovereenkomst in hoger beroep: did they live happily ever after? / Jager, R.J. de [Rik]
ArbeidsRecht 2021, afl. 6/7,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe vrij is de vrije advocaatkeuze op basis van een rechtsbijstandverzekering? / Fijen, S.C. [Susanne]
Letsel en Schade 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Invaren pensioenen | : alternatieven voor afschaffing individueel bezwaarrecht / Lutjens, E. [Erik] | Maatman, R.H. [René] | Heemskerk, M. [Mark]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics / Kruit, P. [Pascal]
ArbeidsRecht 2021, afl. 6/7,
Vraag aan | Informatie
   
Toepassing van de New Hairstyle-criteria door de gerechtshoven / Boot, G.C. [Gerrard] | Elbers, M.C.
ArbeidsRecht 2021, afl. 6/7,
Vraag aan | Informatie
   
Werking Wet melding collectief ontslag binnen de genormaliseerde overheid / Eck, W.H.C. [Willem] van
TAR : Tijdschrift voor ambtenarenrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Bedrijfsopvolging en vastgoed | : actuele stand van zaken / Rozendal, A. [Aad]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Bedrijfsopvolgingsregeling | : één of meerdere objectieve ondernemingen? / Bos-Schepers, R.M.
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een labyrint van keuzes bij internationale fiscale geschilbeslechting / Dijkstra, W.E.J. | Horvath, D. | Pötgens, F.P.G. [Frank]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7391,
Vraag aan | Informatie
   
Indirect aanmerkelijk belang en toerekening voor de bedrijfsopvolgingsregelingen / Ganzeveld, J.
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kostenaftrek bij afwikkeling in geld van voorwaardelijke werknemersopties / Noordenbos, H.J.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7390,
Vraag aan | Informatie
   
Over het delen van in te nemen standpunten en zienswijzen met de Belastingdienst / Boer, R. [Reinout] de | Struijk, R.W.J. [Rogier] van der | Lavreysen, M.J.S.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7390,
Vraag aan | Informatie
   
VAT for 55 / Cornielje, S.B.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7391,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

De ECB in crisistijd: juridische aandachtspunten bij onconventionele maatregelen / Bovenschen, W.H. | Oudhuis, C.A.R. | Toor, A.W.M. [Anne] van
Ars Aequi 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De coronacrisis en de roep om een sterkere Europese gezondheidsunie / Mei, A.P. [Anne Pieter] van der
Ars Aequi 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De ongekende opleving van het noodrecht in de coronacrisis / Wierenga, A.J. [Adriaan]
Ars Aequi 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De verwerking van persoonsgegevens door de faillissementscurator bij de uitoefening van zijn taak / Reijneveld, M.D.
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Gegevensbescherming in gezondheidscrises in de EU: apps in de strijd tegen COVID-19 / Kolfschooten, H.B. van [Hannah]
Ars Aequi 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Rampen en crises: aansprakelijkheid & verzekering of overheidsschadefonds? / Hartlief, T. [Ton]
Ars Aequi 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Verzwaring van een erfdienstbaarheid / Verheul, E.F. [Emil]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Corporate Mediation and Company Law | State of the Art, Recent Trends and New Opportunities / Doyle, A. [Anna]
Corporate Mediation Journal 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
What Roles Do Forgiveness and Reconciliation Play in Corporate Mediation? | The Relevance of Forgiveness in The Work of Mediators in the Field of Corporate Mediation / Freeke, K. [Klaartje]
Corporate Mediation Journal 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
When No One Wants to Mediate, Call the Mediator! / Doyle, A. [Anna]
Corporate Mediation Journal 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

De ECB in crisistijd: juridische aandachtspunten bij onconventionele maatregelen / Bovenschen, W.H. | Oudhuis, C.A.R. | Toor, A.W.M. [Anne] van
Ars Aequi 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De coronacrisis en de roep om een sterkere Europese gezondheidsunie / Mei, A.P. [Anne Pieter] van der
Ars Aequi 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De ongekende opleving van het noodrecht in de coronacrisis / Wierenga, A.J. [Adriaan]
Ars Aequi 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Euthanasie bij mensen met dementie volgens het supported decision-making regime van artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap / Rozemond, N. [Klaas]
Handicap & recht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gegevensbescherming in gezondheidscrises in de EU: apps in de strijd tegen COVID-19 / Kolfschooten, H.B. van [Hannah]
Ars Aequi 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Het standstillbeginsel en de uitvoering van het VN-Verdrag Handicap / Dijkstra, E. [Erwin]
Handicap & recht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kleine kroniek van het VN-verdrag Handicap in de rechtspraak van het EHRM / Pulles, G.J.W. [Gerrit Jan]
Handicap & recht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Rampenbestrijding en gezondheidszorg / Sijmons, J. [Jaap]
Ars Aequi 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Coronacrisis, staatsnood(recht) en mensenrechten: beeld van een driehoeksverhouding / Loof, J.P. [Jan-Peter]
Ars Aequi 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Gegevensbescherming in gezondheidscrises in de EU: apps in de strijd tegen COVID-19 / Kolfschooten, H.B. van [Hannah]
Ars Aequi 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Corona-uitspraken 2021: een update / Engelsman, E.D. den
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De bevoegdheid van de kantonrechter om (meer) huurzaken tegelijk te behandelen / Jongbloed, A.W. [Ton]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De concerngarantie / Wit, M.H.P. de
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De fundamentele impact van de pandemie op de vraag naar kantoorruimte / Ziermans, B. [Boris]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De valkuilen van leegstandscontracten / Kickken, J.R.L.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Gevolgen van te late huurbetaling voor ondernemingen en consumenten / Baggen, S. [Stan]
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Procederen in hoger beroep: kenmerkende procesrechtelijke en praktische regels / Witte, D.H. de
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

De fasentoets in het licht van Equivalenza en Messi / Torenbosch, J. [Jorn] | Vrielink, J. [Jogchum]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Punten van overeenkomst wegen zwaarder dan punten van verschil? / Torenbosch, J. [Jorn] | Vrielink, J. [Jogchum]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

An analysis of the Nigerian Court of Appeals decisions on Foreign Choice of Court Agreements in the year 2020 / Okoli, C.
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Commissie en Hof van Justitie op de bres voor een open samenleving | Arresten Commissie tegen Hongarije / Rijn, T.P.J.N. [Thomas] van
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
De coronacrisis en de roep om een sterkere Europese gezondheidsunie / Mei, A.P. [Anne Pieter] van der
Ars Aequi 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De financiële crisis en de niet-contractuele aansprakelijkheid van de Unie als rechtsbeschermingsinstrument | Arrest in de gevoegde zaken Chrysostomides en Bourdouvali / Bulterman, M.K. [Mielle]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Een nieuw EU-sanctieregime tegen ernstige schendingen van de mensenrechten / Ryngaert, C.M.J. [Cedric] | Wessel, R.A. [Ramses]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Erkenning van internationale rechtspersonen in het Nederlandse privaatrecht / Apeldoorn, L.C.J. [Laurens] van
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het voorzorgsbeginsel in de Habitatrichtlijn en een programmatische aanpak van de stikstofcrisis: water en vuur? / Kegge, R. [Rogier]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Iura novit curia en buitenlands recht. Een rechtsvergelijkend en Europees perspectief (dissertatie Erasmus Universiteit Rotterdam, 2021) (samenvatting proefschrift) / Stuij, S. [Steven]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kinderontvoering en het vrij verkeer van EU-burgers | Europese grenzen aan de bevoegdheid tot strafbaarstelling / Schrauwen, A.A.M. [Annette]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtskeuze in het ipr-arbeidsrecht: enkele gedachten over het begunstigingsbeginsel / Henckel, K.C.
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Zorgen om de rechtsstaat in Polen bij uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel / Verrest, P.A.M. [Pieter]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

De Loterijfusie gewogen / Kreijger, P.J. [Paul]
Markt en Mededinging 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Een structureel vermoeden - groot is slecht is terug / Visser, M. [Matthijs]
Markt en Mededinging 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek civiele rechtspraak mededingingsrecht 2020 / Meijssen, M. | Tuinenga, S.
Markt en Mededinging 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek publiekrechtelijke handhaving Mededingingswet 2020 / Elkerbout, R. [Ruben] | Reuder, B.M.M. [Berend] | Baneke, M.R. [Mattijs] | Bremmer, L. [Linde]
Markt en Mededinging 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Private equity definitief in het net van mededingingsautoriteiten? / Struijlaart, R.A. [Robin] | Ottervanger, J.H. [Joep] | Wiggers, M.P.M. [ Marc]
Markt en Mededinging 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Arbeidsmigranten (on)beschermd door de COVID-19-crisismaatregelen / Böcker, A.G.M. [Anita] | Lange, T. [Tesseltje ook: Tessel] de
Ars Aequi 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheid van bestuurder en accountant na dividenduitkering | Beschouwingen bij een vonnis van de rechtbank Rotterdam van 3 februari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1011 / Brink- van der Meer, J.E. [Annelies]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Adviseren aan familiebedrijven bij bedrijfsoverdracht | : Balanceren tussen familie, bedrijf en emotie / Flören, R.H. | Bles-Temme, L. [Laura]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Bevoegdheid rechter bij corporate misinformation / Franken, A.C.H. [Stijn]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
Boekbespreking | E.L.A. van Emden & J. Wareman, De door de Ondernemingskamer benoemde tijdelijk beheerder van aandelen (Prinsengrachtreeks), Nijmegen: Ars Aequi Libri 2020 / Rutten, K. [Koen]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Concerns over de concernenquête. Een bespreking van ECLI:NL:HR:2020:478 (SNS) en ECLI:NL:HR:2020:479 (SNS) / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
De (on)zin van waardering op basis van multiples / Smeets, W.J.M.
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De meerwaardeclausule als onmisbaar element bij bedrijfsopvolging bij familiebedrijven / Mellema-Kranenburg, T.J. [Tea ook: Thea]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De uitleg van een distributieovereenkomst aan de hand van het Unierechtelijke mededingingsrecht / Nijenhof-Wolters, M.I. [Mariska]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
De voorgestelde Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen / Koster, H. [Harold]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
De wet bestuur en toezicht rechtspersonen / Koster, H. [Harold]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
De wet van de uitgesloten derde / Burggraaf, C.M.J.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7333,
Vraag aan | Informatie
   
Het beginsel van wederhoor bij het onderzoek buiten de enquêteprocedure / Hautvast, T.S.F.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Is de aanvrager van een faillissement dat op grond van een rechtsmiddel wordt vernietigd zonder meer aansprakelijk? | : Een bespreking van ECLI:NL:HR:2020:2004 / Heesterbeek, K. [Kim]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
Moeders, let op uw dochters! Over multinationals en human rights due diligence / Lennarts, M.L. [Loes]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Nood maakt wet: op weg naar een evenwichtige man/vrouw-verhouding in de top van het Nederlandse bedrijfsleven? / Leusden, K. [Kirsten] van
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Over de rol van de onrechtmatige daad bij uitleg van een contractuele inspanningsverplichting / Boom, H. [Hugo] | Bosma, C.A. [Caspar]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Typische afspraken uit relationship agreements inhoudelijk getoetst / Baaijens, B.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Wie is de echte bestuurder? | : Een bespreking van ECLI:NL:RBMNE:2020:3026 / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Aansprakelijkheid van ouders voor schade die zij toebrachten aan hun nog ongeboren kind / Kottenhagen, R.J.P. [Rob ook: Robert]
Letsel en Schade 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Adviseren aan familiebedrijven bij bedrijfsoverdracht | : Balanceren tussen familie, bedrijf en emotie / Flören, R.H. | Bles-Temme, L. [Laura]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Bedrijfsopvolging en vastgoed | : actuele stand van zaken / Rozendal, A. [Aad]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Bedrijfsopvolgingsregeling | : één of meerdere objectieve ondernemingen? / Bos-Schepers, R.M.
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De (on)zin van waardering op basis van multiples / Smeets, W.J.M.
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De erfenis uit het buitenland / Haaksema, R.J. [Roel]
De Notarisklerk 2021, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
De meerwaardeclausule als onmisbaar element bij bedrijfsopvolging bij familiebedrijven / Mellema-Kranenburg, T.J. [Tea ook: Thea]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een relatievermogensrechtelijke zaak over overgangsrechtelijke zaken / Schols, F.W.J.M. [Freek]
De Notarisklerk 2021, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Het bestaansrecht van de legitieme / Es, P.C. [Peter] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7334,
Vraag aan | Informatie
   
Indirect aanmerkelijk belang en toerekening voor de bedrijfsopvolgingsregelingen / Ganzeveld, J.
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Arrest Varkens in Nood: twee richtinggevende uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak / Gierveld, H.A.J. [Henk]
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Weinig zwartlakken in het omgevingsrecht / Sluis, C.N. [Cornelis] van der
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Arbeidsmigranten (on)beschermd door de COVID-19-crisismaatregelen / Böcker, A.G.M. [Anita] | Lange, T. [Tesseltje ook: Tessel] de
Ars Aequi 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Coronacrisis, staatsnood(recht) en mensenrechten: beeld van een driehoeksverhouding / Loof, J.P. [Jan-Peter]
Ars Aequi 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Coronacrisisbeheersing: ervaringen uit de praktijk / Blommensteijn, W. [Wanda]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Covidiaans wetgeven in den vreemde | De eerste golf coronamaatregelen in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk vanuit wetgevingsperspectief / Oort, S.P. [Simon] van
Regelmaat 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De ECB in crisistijd: juridische aandachtspunten bij onconventionele maatregelen / Bovenschen, W.H. | Oudhuis, C.A.R. | Toor, A.W.M. [Anne] van
Ars Aequi 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De impact van corona op het bestuursrecht / Bootsma, J. [Jannetje] | Bruggeman, C.W.C.A. [Kees-Willem] | Brugman, D. | Boer, R. [Rien] de | Lam-Tjabbes, C. [Christine] | Mendlik, J. [Julia] | Osterwald, R. [Riccardo] | Ettekoven, B.J. [Bart Jan] van | Rooij, S. [Stijn] van
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De juridische uitdagingen van COVID-19-staatssteun / Knook, A.D.L. [Allard] | Duren, S.B. [Skip] van
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De ongekende opleving van het noodrecht in de coronacrisis / Wierenga, A.J. [Adriaan]
Ars Aequi 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De verschillende grondslagen van de coronasteunmaatregelen nader beschouwd | : Is er behoefte aan meer eenheid en een regeling in de Awb? / Angeren, J.R. [Jan Reinier] van
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De weg naar de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal (NGT) | : Wanneer, hoe en waarom zijn we begonnen met te vragen om erkenning van NGT? / Cokart, R. [Richard] | Schermer, T. [Trude]
Handicap & recht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Departementale herindeling en ministers zonder portefeuille / Borman, T.C.
Regelmaat 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een (toe)slag in de lucht / Gestel, R.A.J. [Rob] van
Regelmaat 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
En nu mét mensen met een beperking | De Participatiewet en het VN-verdrag Handicap in de praktijk / Bosselaar, J.H.
Handicap & recht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gegevensbescherming in gezondheidscrises in de EU: apps in de strijd tegen COVID-19 / Kolfschooten, H.B. van [Hannah]
Ars Aequi 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Hardheidsclausules / Nap, M. [Mentko]
Regelmaat 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een échte versterking van de decentrale rekenkamer!? Over decentrale rekenkamers en verbonden partijen / Greef, R.J.M.H. [Rob] de
De Gemeentestem 2021, afl. 7525,
Vraag aan | Informatie
   
Nood breekt wet, maar dat is zelden nodig als je goed bent voorbereid / Lanz, M. [Monica] | Doorn-Hoekveld, W.J. [Willemijn] van | Gilissen, H.K. [Herman Kasper] | Groothuijse, F.A.G. [Frank] | Rijswick, H.F.M.W. [Marleen] van
Ars Aequi 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Nood breekt wet? / Noordegraaf, M. [Mirko] | Terpstra, N.M. | Douglas, S. [Scott] | Schiffelers, M.J.W.A. [Marie-Jeanne] | Graaf, B.A. [Beatrice] de | Kummeling, H.R.B.M. [Henk]
Ars Aequi 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Omgevingswet, van planschade naar nadeelcompensatie / Zundert, J.W. [Co] van
De Gemeentestem 2021, afl. 7525,
Vraag aan | Informatie
   
Pannenkoeken en koud water | Over de GOO-behandeling bij de Centrale Raad van Beroep / Bootsma, J.N.A. | Stoepker, G.J. [Giel] | Schulmer, F.M.E.
De Gemeentestem 2021, afl. 7525,
Vraag aan | Informatie
   
Tijd voor een Wet maatregelen virusuitbraak? / Jong, M.A.D.W. [Rian] de
Regelmaat 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Van noodsprong naar tijdelijke noodwet, het failliet van het staatsnoodrecht? / Cammelbeeck, T.D. [Tom]
Regelmaat 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

De Scheldestad of Manhattan aan de Maas? Een vergelijkende analyse van de Antwerpse en Rotterdamse havens bij de in- en doorvoer van cocaïne / Staring, R.H.J.M. [Richard] | Bisschop, L. [Lieselot] | Colman, C. [Charlotte] | Janssens, J. [Jelle] | Roks, R.A. [Robby]
Tijdschrift voor criminologie 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een goudmijn vol tips | Het gebruik van genealogische DNA- databanken bij opsporing en identificatie / Meulenbroek, A.J. [Lex] | Aben, D.J.C. [Diederik]
Justitiële Verkenningen 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Fear of drowning by numbers? | Omzetberekeningen van synthetische-drugsproductie in Nederland / Valkenhoef, J. [Judith] van | Tops, P.W. [Pieter]
Tijdschrift voor criminologie 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Genealogische DNA-databanken: consequenties van het delen van ons DNA / Kaptein, N. [Nico]
Justitiële Verkenningen 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het gebruik van DNA in het opsporingsproces / Poot, C.J. [Christianne] de
Justitiële Verkenningen 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het grensgebied als waterbed voor drugscriminaliteit? / Ceulen, R. [Rik] | Nimwegen, S. [Steplan] Van | Spapens, A.C.M. [Toine]
Tijdschrift voor criminologie 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Laat je niet misleiden door afwijkende prijzen | Een exploratieve studie naar de ambiguïteit van betrouwbaarheid van cocaïnedealers op Telegram Messenger / Roks, R.A. [Robby] | Hendriksen, J. [Joelle]
Tijdschrift voor criminologie 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Open heimelijke netwerken in de Nederlandstalige georganiseerde synthetische-drugscriminaliteit / Vermeulen, I. | Soudijn, M.R.J. [Melvin] | Leest, W. van der
Tijdschrift voor criminologie 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Publieke waarden en het gebruik van genetische gegevens / Verhoef, P. [Petra] | Willems, Y. [Yayouk] | Groenen, M. [Marc]
Justitiële Verkenningen 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Het geheim van de ministerraad / Hins, A.W. [Wouter]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Persrecht 2020 / Groenendaal, J.G.J. [Jurian] van | Kaam, B. [Bertil] van
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Aansprakelijkheid van ouders voor schade die zij toebrachten aan hun nog ongeboren kind / Kottenhagen, R.J.P. [Rob ook: Robert]
Letsel en Schade 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Affectieschade bij ernstig en blijvend letsel / Beest, B.A. van [Babette]
Letsel en Schade 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
BGK en eigen schuld in de deelgeschilprocedure / Roth, J.F. [John]
Letsel en Schade 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De Parel in de pijn / Verheij, A.J.
VerkeersRecht 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Herstelrecht en mediation in verkeersstrafzaken / Claessen, J.A.A.C. [Jacques] | Panis, M. [Marlene]
VerkeersRecht 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Het systeem van W. Snijders / Remmink, M. [Maarten]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7334,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe vrij is de vrije advocaatkeuze op basis van een rechtsbijstandverzekering? / Fijen, S.C. [Susanne]
Letsel en Schade 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Opinions chic over schadevergoeding en bestuursrecht / Ravels, B.P.M. [Bruno] van
VerkeersRecht 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Schadefonds Geweldsmisdrijven als vangnet voor schaderegeling / Back, A. [Amber]
VerkeersRecht 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Van azijn naar honing / Verheij, A.J.
VerkeersRecht 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

Eigendomsvoorbehouden op bunkerolie / Cobussen, R.A.B.
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het arrest van het hof van beroep Brussel van 19 februari 2021: bewuste roekeloosheid als opzet in de zin van artikel 29 CMR / Biscop, V. [Véronique]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Op weg naar modernisering van het spoor en de spoorregels / Angeren, J.R. [Jan Reinier] van | Westendorp, L. [Laurens] | Hove, F.E. ten
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

Rampen en crises: aansprakelijkheid & verzekering of overheidsschadefonds? / Hartlief, T. [Ton]
Ars Aequi 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekering van catastrofale schade / Weterings, W.C.T. [Wim]
Ars Aequi 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie