Arbeidsrecht / Sociaal recht

Tekst & Commentaar Pensioenrecht : de tekst van de Pensioenwet en overige pensioenregelgeving, voorzien van commentaar / Dommerholt, M. | Wirschell, J.R. [Jeroen]
ISBN: 9789013161274 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg / Laagland, F.G. [Femke]
ISBN: 9789013163896 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Belastingrecht

Het systeem van sanctionering van fiscale fraude : over de voorzienbaarheid en de onderlinge afstemming van sanctioneringsmogelijkheden : Proefschrift Rotterdam / Hofman, C.
ISBN: 9789013164794 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Buitenlands recht / Religieus recht

The Last Sharia Court in Europe | : A Jurists Travelogue / Berger, M.S.
ISBN: 9789462362130 - Eleven International Publishing : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Advocatentuchtrecht / Boekman, S. [Sonja]
ISBN: 9789013158052 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Mensenrechten en migratierecht | : Mensenrechtennormen als grond voor toelating en verblijf / Aarrass, B. [Bahija]
ISBN: 9789462909519 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Personentoetsingen in de financiële sector : een beschouwing vanuit Nederlands- en Europeesrechtelijk perspectief : Proefschrift Nijmegen / Palm-Steyerberg, I.P. [Iris]
ISBN: 9789013164459 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Mensenrechten en migratierecht | : Mensenrechtennormen als grond voor toelating en verblijf / Aarrass, B. [Bahija]
ISBN: 9789462909519 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Staatsrecht / Willemsen, B.
ISBN: 9789462908970 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Ondermijning langs zijpaden : een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en aanpak van ondermijnende criminaliteit in relatie tot kleine havens en luchthavens, railtransport en binnenvaart in Noord-Brabant en Zeeland. / Nimwegen, S. [Steplan] Van | Spapens, T. | Ceulen, R.
ISBN: 9789012407113 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Overtredingen strafrecht / Scharenborg, M.H.G. [Martin]
ISBN: 9789403629094 - Mijnmanagementboek.nl : Rotterdam
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Compendium Estate Planning 2021 / Autar, A.R. [Aniel] | Sonneveldt, F. [Frans] | Burgerhart, W. [Wouter]
ISBN: 9789012406352 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
De bescherming van immateriële contractuele belangen in het schadevergoedingsrecht / Beumers, M.T. [Thijs]
ISBN: 9789462909625 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Goederenrecht / Westra, R. [Robert]
ISBN: 9789462909007 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Praktisch Verbintenissenrecht / Phillips, C.
ISBN: 9789001747602 - Noordhoff uitgevers : Groningen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
The Rationale of Publicity in the Law of Corporeal Movables and Claims | : Meeting the Requirement of Publicity by Registration? / Zhang, J. [Jing]
ISBN: 9789462362109 - Eleven International Publishing : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie