Arbeidsrecht / Sociaal recht

Corona en arbeidsrecht / Boot, G.C. [Gerrard]
In bundel: Recht & gezondheid : gezondheid boven alles?,
Vraag aan | Informatie
   
De Hoge Raad gaat bij artikel 27 WOR recht op het verkeerde doel af / Heerma van Voss, G.J.J. [Guus]
In bundel: Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg,
Vraag aan | Informatie
   
De beëindiging van arbeidsovereenkomsten in grensoverschrijdende faillissementen / Schuijling, B.A. [Ben] | Veder, P.M. [Michael]
In bundel: Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg,
Vraag aan | Informatie
   
De beëindigingsovereenkomst: bedenktermijn en wilsgebreken / Boot, G.C. [Gerrard]
In bundel: Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg,
Vraag aan | Informatie
   
De ondernemingsraad en het Instituut Mijnbouwschade Groningen / Kortmann, S.C.J.J. [Bas ook: Sebastian]
In bundel: Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg,
Vraag aan | Informatie
   
De ontwikkeling van het arbeidsrecht na de bevrijding (1945-1950) / Jansen, C. [Corjo]
In bundel: Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg,
Vraag aan | Informatie
   
De preventieve toetsing van ontslagen: van carcinoom tot strijd met de vrijheid van vestiging en ondernemerschap? / Bij de Vaate, D.M.A. [Vivian]
In bundel: Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg,
Vraag aan | Informatie
   
Doorwerking van het algemeen vermogensrecht in het arbeidsrecht: het is wat het is, en zo is het / Houweling, A.R. [Ruben] | Loonstra, C.J. [Cees ook: Cornelis Johannes]
In bundel: Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg,
Vraag aan | Informatie
   
Driehoeksrelaties en de totstandkoming van een overeenkomst: time for a change? / Laagland, F.G. [Femke]
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Een aanvaardbaar acquis? / Bulten, C.D.J. [Claartje]
In bundel: Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg,
Vraag aan | Informatie
   
Handel(sketens) en arbeidsrecht / Heijden, P.F. [Paul] van der
In bundel: Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg,
Vraag aan | Informatie
   
Op weg naar het nieuwe pensioen: maar niet zonder Medezeggenschap / Heemskerk, M. [Mark]
In bundel: Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg,
Vraag aan | Informatie
   
Stakingen netjes verbeeld / Dorssemont, F. [Filip]
In bundel: Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg,
Vraag aan | Informatie
   
Vrijheid van ondernemerschap en de preventieve ontslagtoets / Pennings, F.J.L. [Frans]
In bundel: Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg,
Vraag aan | Informatie
   
Waar werelden elkaar raken: de arbeidsovereenkomst en vastgoedtransacties / Bartels, S.E. [Steven]
In bundel: Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg,
Vraag aan | Informatie
   
Wandelen langs de verantwoordelijkheden van de werkgever / Verhulp, E. [Evert]
In bundel: Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg,
Vraag aan | Informatie
   
Wat is de ondernemingsraad? / Solinge, G. [Gerard] van
In bundel: Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg,
Vraag aan | Informatie
   
Werken met netwerkeffecten / Kloostra, J. [Jorn]
In bundel: Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg,
Vraag aan | Informatie
   
Werkgeverschap, macht en het Hof van Justitie / Schadewijk, M. [Matthijs] van
In bundel: Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg,
Vraag aan | Informatie
   
Wetgevingsscenarios voor de faillissementsdoorstart / Bouwens, W.H.A.C.M. [Willem]
In bundel: Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Between pragmatism and perfectionism in legal translation / OCallaghan, P. [Patrick]
In bundel: Sjef-Sache : Essays in honour of Prof. mr. dr. J.H.M. (Sjef) van Erp on the occasion of his retirement,
Vraag aan | Informatie
   
De staat van de rechtspraak | : Verslag van de najaarsvergadering 2019 van de Nederlandse Vereniging voor procesrecht / Ebben, L.A.G. [Laura] | Berg, L.M. [Marijn] van den
In bundel: De staat van de rechtspraak,
Vraag aan | Informatie
   
Dikastocratie of uitholling van de rechtsstaat? Rechterlijke oordelen langs twee dimensies / Schutgens, R.J.B. [Roel]
In bundel: De staat van de rechtspraak,
Vraag aan | Informatie
   
Staat van de rechtspraak vanuit Europees perspectief / Kuijer, M. [Martin]
In bundel: De staat van de rechtspraak,
Vraag aan | Informatie
   
Waartoe advocaten op aarde zijn | : Is het procesmonopolie rijp voor afschaffing? / Knijff, D.M. [David] de
In bundel: De staat van de rechtspraak,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeensschaprecht EU

EU-rechtelijke bouwstenen voor een nationaal zorgstelsel / Gronden, J.W. [Johan Willem ook: Johan] van de
In bundel: Recht & gezondheid : gezondheid boven alles?,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

De rol van het basisverzekeringspakket bij het garanderen van het recht op gezondheid: Hoe te bepalen wat daarin minimaal moet worden opgenomen? / Barkhuysen, T. [Tom] | Berkouwer, E.C. | Schepel, J.M.
In bundel: Recht & gezondheid : gezondheid boven alles?,
Vraag aan | Informatie
   
Dementie en euthanasie: is het toegestaan om uw latere zelf ter dood te veroordelen? - Waar ethiek en recht botsen / Hermans, W. [Wim]
In bundel: Recht & gezondheid : gezondheid boven alles?,
Vraag aan | Informatie
   
Democratie, rechtsbescherming en expertise tijdens de COVID-19 pandemie: constitutionele balans in crisistijd? / Esser, J.E.
In bundel: Recht & gezondheid : gezondheid boven alles?,
Vraag aan | Informatie
   
EU-rechtelijke bouwstenen voor een nationaal zorgstelsel / Gronden, J.W. [Johan Willem ook: Johan] van de
In bundel: Recht & gezondheid : gezondheid boven alles?,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheid boven alles? Van spanning tot balans / Snijders, H.J. [Henk]
In bundel: Recht & gezondheid : gezondheid boven alles?,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheid en octrooirecht - het patentsysteem als stimulans of hindernis voor vooruitgang? / Bakker, J.
In bundel: Recht & gezondheid : gezondheid boven alles?,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrechtelijke kinderrechten in coronatijd: geen lockdown! / Sombroek-van Doorm, M.P. [Mirjam] | Hendriks, A.C. [Aart]
In bundel: Recht & gezondheid : gezondheid boven alles?,
Vraag aan | Informatie
   
Het hinderpaalcriterium en de uitzondering van artikel 13 lid 5 Zorgverzekeringswet - Bescherming van verzekerden tegen beperkingen in de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg / Hooft Graafland, D.
In bundel: Recht & gezondheid : gezondheid boven alles?,
Vraag aan | Informatie
   
Kunt u mij nog horen? Over de invloed van noodgedwongen digitalisering van consulten op het gezondheidsrechtelijk kader / Bosch, L.M. van den
In bundel: Recht & gezondheid : gezondheid boven alles?,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een vaccinatieplicht voor COVID-19? / Dute, J.C.J. [Jos] | Kooijman, G. | Spoel, H.J.E. van der
In bundel: Recht & gezondheid : gezondheid boven alles?,
Vraag aan | Informatie
   
Reflecties op het EU-gezondheidsrecht in het kader van COVID-19: de noodzaak tot heroverweging van het harmonisatieverbod uit artikel 168 VWEU / Kaaks, M. [Matthijs]
In bundel: Recht & gezondheid : gezondheid boven alles?,
Vraag aan | Informatie
   
Triage op de Intensive Care: leeftijd als rechtvaardig criterium? / Exter, A.P. [Andre] den
In bundel: Recht & gezondheid : gezondheid boven alles?,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Botsende grondrechten in een pandemie: naar een gezonde verstandhouding tussen het recht op leven en andere grondrechten uit het EVRM / Heeres, A.M.
In bundel: Recht & gezondheid : gezondheid boven alles?,
Vraag aan | Informatie
   
De pandemie en de rechten van de mens / Lawson, R.A. [Rick]
In bundel: Recht & gezondheid : gezondheid boven alles?,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

The role of comparative law in European private law: A janus-faced enterprise? / Antoniolli, L. [Luisa]
In bundel: Sjef-Sache : Essays in honour of Prof. mr. dr. J.H.M. (Sjef) van Erp on the occasion of his retirement,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Een Blick vom Gipfel des Zaubergs op de invloed van het EU-Handvest op het Nederlandse arbeidsrecht / Kullmann, M. [Miriam]
In bundel: Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg,
Vraag aan | Informatie
   
Een aanvaardbaar acquis? / Bulten, C.D.J. [Claartje]
In bundel: Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg,
Vraag aan | Informatie
   
Maatschappelijk verantwoord ondernemen als kernwaarde voor de vrijheid van ondernemerschap / Haar, B.P. [Beryl] ter
In bundel: Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg,
Vraag aan | Informatie
   
Medezeggenschap bij verpanding van aandelen op naam / Hutten, T. | Schuijling, B.A. [Ben]
In bundel: Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg,
Vraag aan | Informatie
   
Over Verburg, Europese invloeden en overgang van onderneming / Lintsen, I. [Imke]
In bundel: Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg,
Vraag aan | Informatie
   
Toerekening revisited? / Mierlo, J.J.M. [Joost] van
In bundel: Verburg : geciteerd en besproken : Liber Amicorum Prof. Mr. L.G. Verburg,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

The Argentine Civil and Commercial Code (2015) and the contract of fideicomiso: Mapping a de- to re-codification experience / Parise, A. [Agustin]
In bundel: Sjef-Sache : Essays in honour of Prof. mr. dr. J.H.M. (Sjef) van Erp on the occasion of his retirement,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Aan tafel! De subsidietafel in de netwerksamenleving | Een eerste verkennend onderzoek / Drahmann, A. [Annemarie] | Jongkind, D.K.
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Begroten is verdelen | : Verdelingsrecht voor echt schaarse subsidies / Wolswinkel, C.J. [Johan]
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Bestuursrecht bij de Afdeling bestuursrechtspraak / Heide, R.R. [Ruben] van der | Michiels, F.C.M.A. [Lex]
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Bestuursrecht in het echt | Veel echter dan www.financiereninnetwerken (FIN) wordt het niet / Engelen, L.M.A. | Bockstart, C.
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerparticipatie: bindmiddel of splijtzwam? / Verhey, L.F.M. [Luc]
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
De Algemene wet bestuursrecht en de terugtredende overheid / Rijn van Alkemade, J.M.J. [Jaap] van | Kleinhout, A.A. [Arjan] | Vermaat, M.F. [Matthijs]
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
De Unierechter als judge de droit national? | Nationaal recht en de rechterlijke toetsing van gemengde procedures / Tegelaar, J.T. [Jouke]
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
De beschikkingvervangende subsidieovereenkomst: alive and kicking in de schemerzone van de Awb / Brink, J.E. [Jacobine] van den | Jacobs, M.J. [Rianne]
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
De handhaving van het staatssteunrecht bij de financiering van DAEBs | De niet-aflatende zoektocht naar EU-conforme en evenwichtige handhavingsregels / Khatib, A.A al [Ali] | Kortmann, C.N.J. [Tijn]
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
De olievlekwerking van de Dienstenrichtlijn: naar een evenredigheidsbeginsel à lÉuropéenne? / Widdershoven, R.J.G.M. [Rob] | Zanten, M. van
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
De overheid wordt niet verliefd | Over het bestuursorgaan-begrip en de al dan niet gouvernementele organisatie / Polak, J.E.M. [Jaap] | Morree, P.E. [Paulien] de
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
De teloorgang van de publieke-taakjurisprudentie | Over het dilemma tussen legaliteit en rechtsbescherming / Peters, J.A.F. [Hans]
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
De zoektocht naar de meerwaarde bij burgerinitiatieven / Driessen, E.M.M.A. [Esmée] | Boogaard, G. [Geerten]
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Deskundigenadvisering in subsidie- en aanbestedingsrecht | Over smaak valt niet te twisten? / Hardy, E.M.J. | Verboeket, L.W.
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Dura lex, sed lex? / Scheltema, M. [Michiel] | Lubberdink, H.G. [Henk]
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Eerlijke concurrentie als onderdeel van de planologische belangenafweging / Wieland, J. [Jaap]
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Geen harde knip tussen bestemmings- en verdelingsschaarste? | De andere kant van de schaarse publieke rechten / Ommeren, F.J. van [Frank]
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Het digitale burgerschap en de Awb: burgers in de knel? / Heukelom-Verhage, S. [Sandra] van | Ranchordás, S.H. [Sofia]
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Het planschaderecht als paradijs van ficties / Huijts, J.H.M. [Jonathan] | Tjepkema, M.K.G. [Michiel]
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Houd de boef! Is de Afdeling bestuursrechtspraak soms ook een boef? / Damen, L.J.A. [Leo]
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Medische adviezen in tijden van corona: zoeken naar een balans / Hendriks, A.C. [Aart] | Amerongen, N.H. [Heleen] van
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Modernisering van het elektronisch bestuurlijk verkeer en de positie van de digitaal kwetsbare burger / Groothuis, M.M. [Marga] | Vonk, S.E.C.
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe doelmatigheidsregels in de wetten voor het funderend onderwijs en de financiële autonomie van onderwijsinstellingen / Claessens, M. [Machteld]
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Revolverend publiek geld in het echt! | Dienstbaar in alle mogelijke soorten en maten? / Ortlep, R. [Rolf] | Waarde, V.A. van
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Risky business: het voorzorgsbeginsel, rechtszekerheid en nadeelcompensatie in het omgevingsrecht / Kegge, R. [Rogier] | Esser, J.E.
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Subsidierecht in crisistijd | Subsidie en de verplichtingen op grond van de Tijdelijke Noodmaatregelen overbrugging voor behoud van werkgelegenheid nader beschouwd / Angeren, J.R. [Jan Reinier] van
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Subsidies en grondrechten: wie betaalt bepaalt niet alles / Barkhuysen, T. [Tom] | Emmerik, M.L. [Michiel] van
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Subsidieweigering wegens antecedenten / Wijmans, J. | Grinten, J.H.A. [Jan] van der
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
The Administrative State en de noodzaak van constitutioneel onderhoud / Passchier, R. [Reijer] | Voermans, W.J.M. [Wim]
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Universitair voorkeursbeleid en de spanning tussen juridische randvoorwaarden en de sociale werkelijkheid / Leijten, A.E.M. [Ingrid] | Loenen, M.L.P. [Titia] | Loof, J.P. [Jan-Peter]
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Verdient de aanwijzing in het OCW-bekostigingsrecht wijdere verspreiding / Zoontjens, P.J.J. [Paul]
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Wet markt en overheid: economische activiteiten in het algemeen belang / Adriaanse, P.C. [Paul] | Mohammad, A.H.A. [Ali]
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Where soft law meets CILFIT: is a court ever obligated to refer questions on soft law? / Cuyvers, A. [Armin] | Dam, J.C.A. [Claartje] van
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Which in our case we have not got | Naar een nationaal beginsel van effectieve rechtsbescherming? / Uzman, J. [Jerfi]
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Willemien den Ouden en het College van Beroep voor het bedrijfsleven: (ook) een mooie match / Bastein, B. | Brugman, D.
In bundel: Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

(Normative) models of property law - Using Van Erps framework to advance sustainable property law / Akkermans, B. [Bram]
In bundel: Sjef-Sache : Essays in honour of Prof. mr. dr. J.H.M. (Sjef) van Erp on the occasion of his retirement,
Vraag aan | Informatie
   
Crisis in het aansprakelijkheidsrecht / Hartlief, T. [Ton]
In bundel: Recht & gezondheid : gezondheid boven alles?,
Vraag aan | Informatie
   
Global and national property law - Osmosis, Antagonism, or a middle ground? / Lehavi, A. [Amnon]
In bundel: Sjef-Sache : Essays in honour of Prof. mr. dr. J.H.M. (Sjef) van Erp on the occasion of his retirement,
Vraag aan | Informatie
   
Is our concept of property sustainable? - A catholic social teaching perspective / Zimmermann, K. [Katja]
In bundel: Sjef-Sache : Essays in honour of Prof. mr. dr. J.H.M. (Sjef) van Erp on the occasion of his retirement,
Vraag aan | Informatie
   
Limitation periods and works of art / Vliet, L.P.W. [Lars] van
In bundel: Sjef-Sache : Essays in honour of Prof. mr. dr. J.H.M. (Sjef) van Erp on the occasion of his retirement,
Vraag aan | Informatie
   
Lindenbaum/Cohen in de Bouillonstraat / Maanen, G.E. [Gerrit] van
In bundel: Sjef-Sache : Essays in honour of Prof. mr. dr. J.H.M. (Sjef) van Erp on the occasion of his retirement,
Vraag aan | Informatie
   
Pandbelening, gestolen goederen en derdenbescherming / Biemans, J.W.A. [Jan]
In bundel: Sjef-Sache : Essays in honour of Prof. mr. dr. J.H.M. (Sjef) van Erp on the occasion of his retirement,
Vraag aan | Informatie
   
Property torts and the restatements / Kutner, P.B. [Peter]
In bundel: Sjef-Sache : Essays in honour of Prof. mr. dr. J.H.M. (Sjef) van Erp on the occasion of his retirement,
Vraag aan | Informatie
   
Reflections on the fluidity of ownership - An essay in honour of Sjef van Erp / Sijde, E. [Elsabé] van der
In bundel: Sjef-Sache : Essays in honour of Prof. mr. dr. J.H.M. (Sjef) van Erp on the occasion of his retirement,
Vraag aan | Informatie
   
Retention of title clauses, their enforceability and the free movement of goods / Hoops, B. [Björn]
In bundel: Sjef-Sache : Essays in honour of Prof. mr. dr. J.H.M. (Sjef) van Erp on the occasion of his retirement,
Vraag aan | Informatie
   
Securing debt in a world without collateral / Loof, W.
In bundel: Sjef-Sache : Essays in honour of Prof. mr. dr. J.H.M. (Sjef) van Erp on the occasion of his retirement,
Vraag aan | Informatie
   
The common patterns of property law: a principled perspective on the reform of Belgian property law / Sagaert, V. [Vincent]
In bundel: Sjef-Sache : Essays in honour of Prof. mr. dr. J.H.M. (Sjef) van Erp on the occasion of his retirement,
Vraag aan | Informatie
   
The metamorphosis of the right to property / Gordley, J.
In bundel: Sjef-Sache : Essays in honour of Prof. mr. dr. J.H.M. (Sjef) van Erp on the occasion of his retirement,
Vraag aan | Informatie
   
Vermogensongelijkheid: heeft het goederenrecht een antwoord op Piketty? / Smits, J. [Jan]
In bundel: Sjef-Sache : Essays in honour of Prof. mr. dr. J.H.M. (Sjef) van Erp on the occasion of his retirement,
Vraag aan | Informatie
   
Wonderen verwachten van de crisiscontractenrecht? / Hartlief, T. [Ton]
In bundel: Sjef-Sache : Essays in honour of Prof. mr. dr. J.H.M. (Sjef) van Erp on the occasion of his retirement,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

Het hinderpaalcriterium en de uitzondering van artikel 13 lid 5 Zorgverzekeringswet - Bescherming van verzekerden tegen beperkingen in de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg / Hooft Graafland, D.
In bundel: Recht & gezondheid : gezondheid boven alles?,
Vraag aan | Informatie