Arbeidsrecht / Sociaal recht

Een arbeidsovereenkomst? Dat maak je zelf niet uit! Over het belang van de bedoeling van partijen, het arbeidsrecht en de vormgeving van de overeenkomst voor de kwalificatie / Verhulp, E. [Evert]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 6/7,
Vraag aan | Informatie
   
Inkomenszekerheid van oproepkrachten tijdens de COVID-19-pandemie / Mouselli, H.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 6/7,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Europees Arbeidsrecht 1 januari 2019-31 december 2020 / Voogsgeerd, H.H. [Herman]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 6/7,
Vraag aan | Informatie
   
Vaststelling van arbeidsuitbuiting en de moeizame herverdeling van de buit / Kosters, O.J.B.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 6/7,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

De Wet differentiatie overdrachtsbelasting / Pelt, C. van
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De fiscale behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen: Het wiel opnieuw uitvinden? (deel 1) / Goudsmit, J.R. | Nolten, A.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7388,
Vraag aan | Informatie
   
Douanevertegenwoordiging - het bestuursrechtelijke en het civielrechtelijke perspectief (tweeluik) / Kruit, J.A. | Boersma, B.J.B.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7389,
Vraag aan | Informatie
   
Een hiaat in de (fiscale) rechtsbescherming: Pleidooi voor een Constitutioneel Gerechtshof / Meussen, G.T.K. [Gerard]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 26,
Vraag aan | Informatie
   
Een toekomst voor de lijfrente / Stam, R. [Ron]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7388,
Vraag aan | Informatie
   
Het buitenlands belastingplichtige APV (II) / Leeuw, A.E. de | Verhaeren, C.E.
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het conceptwetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel in relatie tot belastingverdragen / Roumen, R.H.M.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7389,
Vraag aan | Informatie
   
Het onzakelijke eigen vermogen / Bobeldijk, A.C.P. [Arco]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7389,
Vraag aan | Informatie
   
Huurtoeslag: complex en in meerdere opzichten verstorend / Linden, A.T.H. van der
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7389,
Vraag aan | Informatie
   
Kosten leefvervoer: juist gebruik CBS-cijfers vereist / Weijnen, H.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7388,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe, niet altijd transparante, transparantieregels voor stichtingen (deel 2) / Tydeman-Yousef, M. [Mitra]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7388,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

Kom ik wel in mijn eigen graf te liggen? / Schoenmaker, F.A.M. [Martin]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Nevenfuncties: o tempora, o mores / Kraats, K.G.F. [Kim] van der
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 26,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeensschaprecht EU

De professionele vrijwilliger in het Huis van Thorbecke: Waarom de vrijwillige brandweer niet op de schop hoeft van het EU-recht / Cuyvers, A. [Armin] | Boogaard, G. [Geerten]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 26,
Vraag aan | Informatie
   
Juridische grondslagen van Europese democratie / Hoeksma, J.A. [Jaap]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 26,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Coronaclausules in huurovereenkomsten / Boks, C.M.
Vastgoedrecht 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De Omgevingswet: klaar voor de sprong? / Engelberts, M. [Maarten]
Vastgoedrecht 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het stilzwijgend gebruik van wegen en paden in de openbare ruimte en op privéterrein / Schaijk, C.F.N. [Coen] van | Niederer, J.L.G.
Vastgoedrecht 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Meerdere beoordelingsteams bij één aanbesteding toelaatbaar? / Chee, R.
Vastgoedrecht 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Arbeidsrechtelijke aspecten van doorstart tijdens faillissement (II): Redt de Hoge Raad de pre-pack? / Loesberg, E.M. [Egbert]
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De invloed van informatie op de koers / Pijls, A.C.W. [Arnoud]
Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Perikelen rondom de onterechte - en soms zelfs onrechtmatige - turboliquidatie / Renssen, S. [Samantha]
Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Uitleg van schadebegrippen in de overnamepraktijk / Schennink, A. | Stephenson, S.V.
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verantwoordelijkheid voor interne risicobeheersing: de positie van de in control-verklaring in het Nederlands recht / Bos, D.E.
Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Vijf tegen een is deze keer wel redelijk en billijk / Rietvelt, L.E.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Het levenstestament overruled: toch onderbewindstelling en benoeming andere vertegenwoordiger / Hoog, L.M. de
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Het uniform hulpaanbod / Klijn, D.J.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Jurisprudentie over een finaal verrekenbeding, het aangaan van een beperkte huwelijksgemeenschap en een breukdelengemeenschap / Hoogwout, T.C. [Theo]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek jeugdstraf(proces)recht / Schmidt, E. [Eduard]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Vijf jaar tuchtrecht in de jeugdzorg / Boer, R. [Reinout] de / Bruning, M.R. [Mariëlle]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Vrijheid van verdediging: een déjà vu / Spronken, T.N.B.M. [Taru]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 26,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Creatieve bemoeizucht: wel de lusten, niet de lasten? / Essebai, H.A.A.
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade [AV&S] 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De grenzen van art. 7:658 lid 4 BW anno nu: Een pleidooi voor meer oog voor de ratio van de bescherming van lid 4 / Kruijswijk Jansen, J. [Janneke]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade [AV&S] 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De opzetclausule 2020: terug bij af of het begin van het eind? / Knijp, P.C.
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade [AV&S] 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Gebruik van (ongeschikte) hulpzaken: Whats next? / Booij, J.A. [Arnaud] | Jelsma, K.A.
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade [AV&S] 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Is een pandrecht nog wel een beperkt, goederenrechtelijk recht? Reflecties bij HR 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:524 (Van Dooren q.q./X) / Wibier, R.M. [Reinout]
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Lichthinder door de winteropenstelling van een nabijgelegen tennispark / Lekkerkerker, G.J.C. [Geert] 
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Uitleg van ledenovereenkomsten bij coöperaties: Haviltex en cao / Steensel, M.A.M. [Martijn] van
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Vrije advocaatkeuze in de buitengerechtelijke fase? HvJ EU 14 mei 2020, C-667/18, ECLI:EU:C:2020:372 (Orde van Vlaamse Balies en Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone) en Geschillencommissie Kifid 31 maart 2021, 2021-0300 / Holthinrichs, D.B.
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie