Arbeidsrecht / Sociaal recht

A different future for economic, social and cultural rights: from corrosive trade-offs to the universal basic income / Arosemena Solorzano, G.
Ars Aequi 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Thuiswerken en werkgeversaansprakelijkheid: voorkomen is beter dan genezen / Huijsmans-Zwijnenburg, R. | Bos-Bremmer, Y.
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verworven rechten sinds FNV/Pontmeyer: stand van zaken anno 2021 / Jansen, S.F. [Stephanie]
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Werkgeverspensioen en de WW-uitkering - Valt verrekening van de WW-uitkering met werkgeverspensioen te voorkomen? / Los, J.J. [Jeroen]
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

SFDR: de eerste mijlpaal van het Actieplan duurzame groei financieren is behaald! En nu gaat het echt beginnen / Kröner-Rosmalen, S. [Suzanne]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Belastingplan 2022: feestje of fiasco? / Spanjers, M.P.A.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7387,
Vraag aan | Informatie
   
Bronbelasting op uitkeringen aan hybride entiteiten: aandachtspunten en aanbevelingen / Ferdowsi, B. | Verbeek, P.T.F.C.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7386,
Vraag aan | Informatie
   
De Wet bronbelasting 2021: een duidelijk doel, zijn doel voorbij? / Schutz, G.P. | Goudsmit, J.R.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7387,
Vraag aan | Informatie
   
De partnerbegrippen nader bekeken / Appelman, M.D. [Marja]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7386,
Vraag aan | Informatie
   
Intermediary Platforms en btw: stand van zaken en blik op de toekomst / Sparidis, E. [Gino] | Middelburg, D.B.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7386,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe, niet altijd transparante, transparantieregels voor stichtingen (deel 1) Zoek met Google naar dit artikel / Tydeman-Yousef, M. [Mitra]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7387,
Vraag aan | Informatie
   
Sue the bastards / Schenk, S.F.J.J. [Sylvester]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7387,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

De aansprakelijkheid van de onderaannemer jegens de opdrachtgever: een vergelijking met het Duitse recht / Manders, C.F.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De veiligheidscoördinator directe omgeving / Haan, P.M.J. [Peter] de
Bouwrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzame bouwsector via inkoop na 2021: van nice to have naar must-have / Terlien, T.A.
Bouwrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Gebreken in het uitgevoerde bouwwerk: stelplicht en bewijslast (Deel I): Een praktijkbijdrage over aansprakelijkheid, haar gevolgen en de daarbij behorende stelplicht en bewijslastverdeling / Vermeij, P. [Peter]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het arrest Varkens in Nood en de ruimhartige uitleg van de Afdeling nader beschouwd / Frins, R.H.W. [Ralph]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Informatieverstrekking in de UAV-GC 2005 en concept UAV-GC / Herber, W.J.M.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Onteigenen, de bestuursrechter en de Omgevingswet / Procee, J.S. [Jelmer] | Timmer, M.J.W. [Matthijs] | Jager, L.A.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Vertraging in de bouw: samenloop van vertragingsevents / Meesters, J.W.A. [Janet] | Nijs, A.S. de
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

De feitelijke situatie bij objectieve uitleg van registergoedakten / Tweehuysen, V. [Valérie]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De privaatrechtelijke procesbevoegdheid van het Koninkrijk / Apeldoorn, L.C.J. [Laurens] van
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Op weg naar een consistente uitleg en toepassing van klachtbedingen / Boom, H. [Hugo]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De impact van Amerikaanse extraterritoriale regelgeving op Nederlandse belangen / Ryngaert, C.M.J. [Cedric]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Extra geld sociale advocatuur zaak voor formatie / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Inloopkamer werkt eerste achterstanden weg / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Juristen van de 21e eeuw / Bolsius, E.J. [Erik Jan]
Advocatenblad 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Kennen wij het ongeschreven recht? / Hartlief, T. [Ton]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Schoon schip? Intern feitenonderzoek door advocaten / Wolff, D.J.B. [Diana] de
Advocatenblad 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Tijd voor de-escalatie in civiel procesrecht / Alt, H.J.W. [Jan Wouter]
Advocatenblad 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
VI in cassatiefase geen uitgemaakte zaak / Michels, J.
Advocatenblad 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
We doen deze zaak echt met zn achten / Droogleever Fortuyn, S. [Sabine]
Advocatenblad 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Zo moet het niet / Dijk-Oostwouder, L. van
Advocatenblad 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeensschaprecht EU

De ANESCO-zaak: van institutionele problemen in het mededingingsrechtelijke paradijs tot de januskop van het onafhankelijkheidsbeginsel / Veenbrink, J.M. | Beems, R.B.
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De voorrang van Unierecht en de gelijkheid van de lidstaten: bevat art. 4 lid 2 VEU een impliciete supremacy clause? / Lindeboom, J. [Justin]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Contractsvrijheid servicekosten geliberaliseerde woonruimte afgeserveerd door de Hoge Raad / Meurs-Janssens, C.C. van
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De verhuur van gemeenschappelijke gedeelten door een VvE / Veerman, C.E.M. / Burwick, L.A.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Standaardclausules in huurovereenkomsten: indexering van de huurprijs / Bol, K.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Woonoverlast / Vries, D. [Daniel] de
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

De invloed van de keuzeomgeving / Werf, M.M.B. [Minou] van der | Dijk, W. van | Dillen, L. [Lotte] van
Schuldsanering 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Klaar voor de boeggolf: Werken aan een gemeentelijk vangnet voor zelfstandig ondernemers / Bommeljé, Y.
Schuldsanering 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Modernisering van het beslagrecht voor beslag op voertuigen / Bakhuis-van Kesteren, C.W.
Schuldsanering 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Sneller en efficiënter een schuldregeling bereiken / Hertog, J.A. [Johan] den
Schuldsanering 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

De derdenwerking van niet-ingeschreven pandrechten op geregistreerde IE-rechten / Brugman, G.J.
Ars Aequi 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Het Trumpisme in het internationaal recht / Cuyckens, H. | Jansen-Wilhelm, S.
Ars Aequi 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Voldoen uw uitbestedingscontracten aan de toezichtregels? / Nagelkerke, F.F. [Floortje] | Jansen, J. [Janine]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Migratie met een missie / Bolsius, E.J. [Erik Jan]
Advocatenblad 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

De onafhankelijkheid van de RvC / Stuijt, D.W. [Daniël]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7332,
Vraag aan | Informatie
   
De positie van pandhouders bij meervoudige verpanding. Over de mogelijkheid van contractuele rangordewisseling en de bestemming van een inningsoverschot bij verpande vorderingen / Smit, B.C.H. [Boudewijn]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Vennootschapsrecht / Gun, L. van der
Advocatenblad 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingskamer versus deadlock / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Strikte uitleg kennisgevingsplicht: waarschuwen enkel bevrijdend aan verzekeringnemer of diens rechtsopvolgers / Baaijens, B.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Boedelbeschrijving vooraf tactische keuze / Moll, E.J.
Advocatenblad 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Contactbreuk tussen ouder en kind na scheiding in Vlaanderen / Bastaits, K. | Pasteels, I.
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De forfaitaire woonlast bij kinderalimentatie / Groot, J.B. [Jan Bram] de
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De ondertoezichtstelling van een nog niet-levensvatbare foetus / Haaf, L. ten
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Een stille revolutie: Het wetsvoorstel dubbele geslachtsnaam kinderen / Ritsema, R.
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Gescheiden ouders en de bankrekening van het minderjarige kind / Haar, J.H.M. [Hans] ter
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Lekenrechters in het complexe familierecht: een MUST! / Smits, V.M. [Veronica]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Onderzoek wetgeving huwelijksdwang en achterlating in Marokko en Turkije / Rutten, S.W.E. [Susan]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Stukkenverdriet: helpende termijnen? / Coenraad, L.M. [Lieke]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Actualiteiten waterrecht 2019-2021 / Kempen, J.J.H. [Jasper] van
Milieu en Recht 2021, afl. 4/5,
Vraag aan | Informatie
   
Bodemdaling in stad en ommeland: gevolgen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid / Gils, M.M.W. van
Milieu en Recht 2021, afl. 4/5,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Kritisch zelfonderzoek naar de bestuursrechtspraak inzake de Verklaring Omtrent Gedrag: Op zoek naar de menselijke maat / Zand, E.G. van t | Boone, M.M. [Miranda]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Wie heeft baat bij de Hoge Colleges van Staat? / Gestel, R. van | Lochem, P.J.P.M. [Peter] van
Ars Aequi 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Compensatie vanwege schending van het recht op berechting binnen een redelijke termijn. Het huidige stelsel en de voorgestelde strafvorderlijke schadevergoedingsmogelijkheid nader bekeken / Timmerman, M. [Marieke]
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Corona, criminaliteit en strafrechtspleging / Huisman, W. [Wim]
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De wijziging van de regeling van voorwaardelijke invrijheidstelling vanuit het perspectief van de verdediging: de gedeeltelijke ondergang van resocialisatie / Akker, S. van den
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het taakstrafverbod: onnodige wetgeving | : Een oordeel van de werkvloer / Janssen, J.H. [Jacco]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Is het stoornisvereiste onmisbaar voor tbs? Een analyse vanuit nationaalrechtelijk en mensenrechtelijk perspectief / Nauta-Rijsdijk, E.E. | Bijlsma, J. [Jent] | Dalhuisen, L. [Lydia] | Jong, F. [Ferry] de | Meynen, G. [Gerben]
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Mr. X mag toch actief zijn bij politieverhoor / Sillevis Smitt, E.T. [Eveline]
Advocatenblad 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Oriëntatiepunten voor de straftoemeting / Lensing, H.
Ars Aequi 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Straffen van meer dan 20 jaar: aantallen en aandachtspunten (update) / Crom, T.J.
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Consumenten en de koop van onroerende zaken / Visser, I. [Irene]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Cyberjunk: over de non-conformiteit van videogames / Walree, T.F.
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De buitencontractuele aansprakelijkheid naar Nederlands recht van de producent voor schade aan het product zelf / Manders, C.F.
VerkeersRecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De kwalificatie van de overeenkomst tot levering van digitale diensten en inhoud in het Europese recht / Schagen, E.A.G. van
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De rechtspositie van distressed debt investors naar Nederlands recht / Bartstra, W.J.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7332,
Vraag aan | Informatie
   
De zaak Hijsm/Morre en de introductie van de gulden middenweg / Keirse, A.L.M. [Anne]
Ars Aequi 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Non-conformiteit en het Tennispark-arrest / Dammingh, J.J. [Jaap]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Verleden, heden en toekomst van het Europees contractenrecht / Schelhaas, H. [Harm]
Ars Aequi 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

De toetsing van de summierlijk blijkende ondeugdelijkheid van een collectieve vordering in de WAMCA / Postma, M. [Mark]
VerkeersRecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie