Arbeidsrecht / Sociaal recht

Arbeidsrechtelijke themata - bijzondere arbeidsverhoudingen / Voet, G.W. [Gerdien] van der | Houweling, A.R. [Ruben] | Jellinghaus, S.F.H. [Steven] | Huisman, E.G.M. [Els] | Brekelmans, F.H.J.G. [Frans] | Vliet, E. [Elmira] van | Kooten, T. van [Teunis] | Langedijk, L.J.M. [Lisette] | Hahn, G.A. [Guido] | Bock, E.S. [Edward] de | Kampen, E.K.W. [Elias] van | Bergwerf, V.G.G. [Vincent] | Boot, E.F.V. [Emilie] | Dekker, F.M. [Frank] | Bitter, J.W. [Jan Willem] | Polet, J.E. [Johan] | Heemskerk, M. [Mark] | Pijl, J. [Job] van der | Cremers-Hartman, E. [Eva ook: E. Hartman] | Klosse, S. [Saskia] | Zondag, W.A. [Wijnand] | Kind, O. [Olav] van der | Zwemmer, J.P.H. [Johan]
ISBN: 9789462909304 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid : vakantie en verlof / Drongelen, J. van | Fase, W.J.P.M. [Wil 1944-2015]
ISBN: 9789462512665 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Discriminatie in arbeid / Vas Nunes, P.C. [Peter]
ISBN: 9789462909465 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Wilsgebreken bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst / Cats, R.M.
ISBN: 9789088632969 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Belastingrecht

Taxation of cross-border inheritances and donations : suggestions for improvement : Proefschrift Leiden / V. Dafnomilis
ISBN: 9789013163322 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Buitenlands recht / Religieus recht

Financiële wet- en regelgeving /
ISBN: 9789462908918 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Accompli : Liber amicorum prof. mr. dr. M.E. Koppenol-Laforce / Meijer, R.S. [Rob] | Nieuwendijk, I.P.M. [Isabelle] van den | Sluijter, P. [Paul] | Verkerk, R.R. [Remme] | Wiel, B.T.M. [Bart] van der | Zilinsky, M. [Marek]
ISBN: 9789462909403 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Law is too important to leave to lawyers : Inaugurele Rede Open Universiteit / Malsch, M. [Marijke]
ISBN: 9789462362086 - Eleven International Publishing : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Bestuurdersaansprakelijkheid voor het gehele boedeltekort : de omvang van de schade en het matigingsrecht / Horst, N. van der
ISBN: 9789088632952 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Covid-19 als stresstest voor het insolventierecht : preadviezen = reports 2020 / Frima, J.C.A.T. [Jacqueline] | Schmieman, E. [Emile] | Weert, B.P.C. van | Haentjens, M.
ISBN: 9789462909427 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Insolventie / Huizink, J.B. [Jan Bernd]
ISBN: 9789013161106 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Koersen door de Wet op het financieel toezicht : Deel IV - Beleggingsondernemingen / Grundmann-van de Krol, C.M. [Christel]
ISBN: 9789462909397 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Bescherming van de intellectuele eigendom / Geerts, P.G.F.A. [Paul]
ISBN: 9789013161120 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Internationaal (publiek)recht (Niet EU) / Volkenrecht

State aid in times of crisis : an overview all EU State aid law developments as a result of Covid-19 / Knook, A.D.L. [Allard] | Duren, S.B. [Skip] van
ISBN: 9789013162509 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Business and private international law in the EU / Wolde, M.H. [Mathijs] ten | Henckel, K.C.
ISBN: 9789462512580 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Ondernemingsrechtjuristen van de toekomst / Hanssen, Th.P.J. [Theo] | Koster, H. [Harold] | Olaerts, M. | Spronk, T. [Tess]
ISBN: 9789462512542 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Rechtspersonenrecht : deel I : De rechtspersoon, Asser Serie deel 2-I / Asser, C. [Carel 1843-1898] | Kroeze, M.J. [Maarten] | Beckman, H. [Hans] | Verbrugh, M.A. [Maarten]
ISBN: 9789013158465 - Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet / Oldenziel, H.A. [Harald] | Vos, W. [Wilco] de
ISBN: 9789013156058 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Bestuursrecht in het echt : vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden / Verboeket, L. [Louise] | Brink, J.E. [Jacobine] van den | Drahmann, A. [Annemarie] | Jacobs, M.J. [Rianne] | Ortlep, R. [Rolf]
ISBN: 9789013162707 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Persoonsgegevens en immateriële schade : verhaal van niet-aantoonbare immateriële schade bij een inbreuk op de AVG / Janssen, M.M.A. [Marc]
ISBN: 9789088632945 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Surinaams bestuursrecht / Hoever-Venoaks, M.R. | Damen, L.J.A. [Leo]
ISBN: 9789462908949 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Los van het kwade geweten? : over slachtofferrechtenonderzoek in de victimologie : Inaugurele Rede Leiden / Kunst, M.J.J. [Maarten]
ISBN: 9789462362017 - Boom criminologie : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Misschien was het nog te vroeg : de regeling van de schriftelijke wilsverklaring euthanasie in artikel 2, tweede lid, Wtl vanuit een strafrechtelijk perspectief / Postma, L.
ISBN: 9789462909311 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Stoornis en delict : handboek psychiatrische en psychologische rapportage in strafzaken / Blansjaar, B.A. [Ben] | Kordelaar, W.F.J.M. [Wim] van | Prinsen, M.M. [Merel]
ISBN: 9789024437344 - Boom Juridische Uitgevers : Amsterdam
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Witwassen / Scharenborg, M.H.G. [Martin]
ISBN: 9789403625409 - Mijnmanagementboek.nl : s.l.
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

De overeenkomst over digitale inhoud in een B2C-rechtsverhouding : een onderzoek naar het juridisch kader ter bescherming van de consument : Proefschrift Tilburg / Heij, D.J.B. op
ISBN: 9789462512573 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Multidisciplinaire aspecten van Covid-19 apps / Duuren, N.H.A. [Natascha] van | Pous, V.A. [Victor] de
ISBN: 9789086920754 - DeLex : Amsterdam
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie