Op 17 juni jl. is de Algemene Ledenvergadering van de Praktizijns-Sociëteit gehouden. De conceptnotulen zijn inmiddels gereed en hier te lezen.