Vanuit de grote advocatenkantoren in Nederland is herhaaldelijk de wens geuit om steun te verlenen aan de sociale advocatuur, op een manier die recht doet aan de onafhankelijkheid van de sociale advocatuur, tegemoet komt aan de wensen vanuit de sociale advocatuur en oog heeft voor de financiële uitdagingen waar zij voor staat. De Praktizijn vervult immers een belangrijke rol in de informatievoorziening aan en ondersteuning van de gehele advocatuur. Met dat doel voor ogen is de Praktizijns-Sociëteit aangewezen om als platform te fungeren.
Dit initiatief heeft geresulteerd in een reeks aan ideeën om deze steun vorm te geven. Hierbij is grotendeels aansluiting gevonden bij het bestaande beleidsplan van de Praktizijn. Inmiddels worden twee projecten aangeboden:

  • Online-attenderingsdienst met complete inhoudsopgaven van ruim 150 juridische tijdschriften. De Praktizijn stuurt op verzoek artikelen aan leden toe. Toezending is voor de sociale advocatuur gratis: de bijdrage wordt vanuit het projectfonds betaald.
  • Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO) inclusief het gebruik van de JurisprudentieTracker. Inmiddels maken meer dan 215 advocaten door het hele land gebruik van deze dienst. De bijdrage bedraagt voor Praktizijnsleden € 249,– per jaar, de sociale advocatuur betaalt € 100,– door een subsidie vanuit het projectfonds.

Later zullen volgende projecten worden opgestart. Hoewel de Praktizijn voornamelijk Amsterdamse advocaten als lid heeft, is de opzet van het project uitdrukkelijk om landelijk activiteiten te ontplooien die ook weer in de lijn liggen van het beleidsplan.

Deelname staat open voor advocaten die voldoen aan de volgende criteria:

  • van wie tenminste 60-70% van de praktijk besteed wordt aan cliënten die aangewezen zijn op een toevoeging; of:
  • die lid zijn van een vereniging als de VSAN, VA of een specialistenvereniging; en:
  • die aantoonbare affiniteit met en ervaring in de sociale advocatuur hebben; en:
  • die lid zijn van de Praktizijns-Sociëteit.

Op deze pagina geven we een uitgebreide toelichting op de twee projecten.