Petra Charbon

De praktijk van Petra Charbon richt zich volledig op het arbeidsrecht in de meest brede zin. Zij adviseert, procedeert en onderhandelt over (collectieve) ontslagen, reorganisaties en overnames, arbeidscontracten (waaronder die van statutair bestuurders), sociaal plan, arbeidsvoorwaarden (waaronder WNT issues), gelijke behandeling, flexibele arbeidsrelaties en het medezeggenschapsrecht. Met name organisaties op het gebied van de gezondheidszorg weten haar te vinden maar ook andere (inter)nationale bedrijven vragen regelmatig om advies. Haar praktijk kenmerkt zich door snel, praktisch en oplossingsgericht werken.”.

 

Waarom heb ik dit juridische boek gekozen?
Er zijn ontzettend veel leuke en interessante boeken ten behoeve van de enerverende arbeidsrechtpraktijk. Het ontslag op staande voet van Prof. S. F. Sagel is mijn favoriet. Het leest als een trein, is grappig zo nu en dan en ontzettend behulpzaam bij de gedachtenvorming over dit onderwerp. En de cover is hilarisch.

Wat is mijn meest bijzondere bibliotheekherinnering?
Mijn meest bijzondere bibliotheekherinneringen stammen uit mijn jeugd. Het was een groot en statig huis in Bilthoven. Ik vond het altijd spannend om daarnaartoe te gaan. Vooral in de vakanties want dan mocht je een grotere stapel meenemen. Je moest wel opletten; je mocht namelijk niet alleen “leesboeken” meenemen maar ook “ontwikkelingsboeken” (zo heette dat in mijn herinnering).

Waarom ben ik lid van de Praktizijn?
Ik ben lid van de Praktizijn omdat je dat eenvoudigweg werd toen ik begon. Iemand heeft mij toen opgegeven; geen idee meer wie, haha. Maar ik blijf natuurlijk altijd lid want ben trots op mijn lidmaatschap en deze prachtige bieb kan zonder leden niet bestaan!

www.berghstoop.com