Arbeidsrecht / Sociaal recht

De toepassing van artikel 7:664 BW in geval van een juridische fusie: samenloop, alternativiteit of exclusiviteit? / Kuijpers, L.A.J. | Akkermans, R.C.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Dismissal protection in Germany / Waas, B. [Bernd]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe vangen we zieke uitzendkrachten op? / Jansen, N. [Niels]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Inhoudelijke aspecten van handhaving op grond van artikel 3:305a BW en de verhouding tot het cao-instrumentarium / Bor, C. [Cara] van den
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Ontslag van de genormaliseerde ambtenaar | : veertien maanden Wnra / Waegeningh, S. [Saar] van | Maurik, J. [Jolijn] van
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Overheidsinmenging in de arbeidsvoorwaardenvorming en het fundamentele recht op collectief onderhandelen / Poelstra, R.D.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Transitievergoeding verschuldigd, en nu? | : Hoe te werken met de transitievergoeding in de praktijk / Loon, T. [Thirza] van | Westland, L. [Lieke]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Acht hele kleine woordjes / Swaving Dijkstra, E. | Linden, G.J. van der
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7380,
Vraag aan | Informatie
   
De aftrek van voorbelasting bij investeringsgoederen / Cramer, P.I.M. / Franke, R.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7383,
Vraag aan | Informatie
   
De invloed van onderlinge rechtsverhoudingen op art. 15 lid 17 Wet VPB 1969 / Simonis, D.C. [Dick] | Post, D.R. [Dennis]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7382,
Vraag aan | Informatie
   
Europeesrechtelijke knelpunten van de Income Inclusion Rule (Pillar 2) / Ridder, L. den
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7383,
Vraag aan | Informatie
   
Het arrest Danske Bank | : fiscale eenheid btw ingeperkt? / Norden, G.J. [Gert-Jan] van | Reiniers, I.H.T. [Irene]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7382,
Vraag aan | Informatie
   
Het doorontwikkeld horizontaal toezicht van de Belastingdienst / Rijsbergen, J.H.A.M. | Siglé, M.A. [Maarten]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7380,
Vraag aan | Informatie
   
Interpretatieperikelen rond de remittance-bepaling van het belastingverdrag met Malta / Brummen, M.F. | Nieuwenhuizen, J.H.M. [Jan]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7383,
Vraag aan | Informatie
   
Land zonder toeslagen? | : Een verkenning van alternatieve inrichtingsvormen voor het huidige stelsel van inkomensafhankelijke Toeslagen / Vonk, G.J. [Gijs ook: Gijsbert] | Brink, B. [Barbara] | Bouwmeester, M.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7382,
Vraag aan | Informatie
   
Vervallen van de horizonbepaling in de Invorderingswet 1990 / Oers, M.H.M. [Marc] van
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7380,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

De Wet collectieve warmtevoorziening: de stand van zaken na de internetconsultatie / Loo, J.W.L. [Jane] van der | Waverijn, J.J.A. [Jaap]
Bouwrecht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De basisprincipes van (goede) geïntegreerde contracten als toetsingskader voor de concept UAV-GC / Bruggeman, E.M. [Evelien] | Wassenaer van Catwijck, A.G.J. [Arent] van
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De risicobeoordeling kwaliteitsborging 3.0 en de functie van het overdrachtsdossier / Scholten, N.M.P. [Nico] | Wildt, R.T.H. de | Koop, G. | Bogaers, G.J.A.M.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Energieprojecten in de diepe ondergrond: aanwijzingen voor een slagvaardiger juridisch kade / Dieperink, M.A.M. [Marjolein] | Schipper, S.M. [Sanne]
Bouwrecht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Het nieuwe Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen en de positie van de risicobeoordeling / Dalen, J.J.P. [Jan Pieter] van | Haan, P.M.J. [Peter] de
Bouwrecht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Omgevingsplan (2018-2021) / Wiersema, H.P. [Harald] | Karens, J.J. [Jacco] | Rakovitch, V.J.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Warmte / Meijering, K. [Keesjan] | Noordhoek, H.E. | Martines, R.M.F. de
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

Civielrechtelijke sancties op oneerlijke bedingen | : De alles of niets-benadering bevestigd / Pavillon, C.M.D.S. [Charlotte] | Spanjaard, J.H.M. [Jan]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 19,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Gaten in de openbaarheid. Rechtbankverslaggeving na één jaar corona / Lent, L. [Laurence] van | Malsch, M. [Marijke]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 20,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtsbescherming bij conservatoir beslag en de moderniseringsvoorstellen / Dammes, D.J.M.
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 20,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeensschaprecht EU

De keerzijde van intra-Europese arbeidsmobiliteit voor de lidstaat van herkomst. Een vergeten perspectief? / Wispelaere, F. [Frederic] de | Pacolet, J. | Gillis, D.
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De keerzijde van intra-Europese arbeidsmobiliteit: wat kan het Unierecht bijdragen? / Verschueren, H. [Herwig]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Levensmiddelenrecht onder de slagschaduw van COVID-19 | : Een kroniek van taboes, gemiste kansen en ontluikende mogelijkheden / Meulen, B.M.J. [Bernd] van der
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Vrij verkeer als persoonlijk recht | : Enkele juridische reflecties op De keerzijde van intra-Europese arbeidsmobiliteit voor de lidstaat van herkomst. Een vergeten perspectief? door F. De Wispelaere, J. Pacolet en D. Gillis / Vonk, G.J. [Gijs ook: Gijsbert]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

De Wet homologatie onderhands akkoord en huur / Breeman, M.S.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De overdraagbaarheid van het wegneemrecht / Verell, L.I.I.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Een overzicht voor de kwalificatie van het type bedrijfsruimte / Wijkerslooth, G.K.L. de
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Standaardclausules in huurovereenkomsten: onderhuur, overdracht en inbreng / Wit, M.H.P. de
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

De stippellijn in positie gebracht: het vormmerkvereiste geldt niet voor (sommige) positiemerken / Gevers, E. [Evelien]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Discriminerende algoritmes / Prins, J.E.J. [Corien]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 20,
Vraag aan | Informatie
   
Een pleidooi voor herbezinning in FRAND-zaken / Drok, J. [Jelle] | Siebelink, R.A. [Romy]
Berichten Industriële Eigendom 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Ervaringen met online zittingen in IE-zaken / Eijsvogels, F.W.E. [Frank]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Moet de (meest) nabije stand van de techniek het probleem (expliciet) openbaren? | : Artikel naar aanleiding van Hof Den Haag 21 april 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1624 (Digital Revolution c.s./ Samsung) / Marcelis, P. [Paul]
Berichten Industriële Eigendom 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
You cant have your cake and eat it too - over risicoverdeling bij handhaving van octrooirechten | : Een kritische beschouwing naar aanleiding van Rb. Den Haag 14 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:10160 (Menzis/AstraZeneca) / Kleemans, R. [Rutger] | Siebelink, R.A. [Romy]
Berichten Industriële Eigendom 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Grossmann: functie elders? / Bruis, M.J.
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht en adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts 2020 / Berge, I.J. [Ingrid] van den | Mutsaers, M.J. [Matthijs] | Zweers-Te Raaij, T.G. | Jasarevic, V. [Vanessa] | Visser, M.A.
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Leiden verschillende paden naar hetzelfde doel? - Hoger beroep in de RSO-zaak | : Conclusie en enkele vuistregels voor de praktijk / Hotte, S.
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Naar een maatschappelijke zorgplicht voor bestuurders en commissarissen bij NVs en BVs? / Oostwouder, W.J. [Wilco] | Spronk, T. [Tess]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 19,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Coronasteunmaatregelen en alimentatierekenen / Labohm, A.N. [Alexander] | Schilder, S.C.M.
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Draagplicht van schulden en de relevantie voor de scheidingspraktijk / Horsthuis, J.O.
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Enige beschouwingen over de peildatum bij de waardering van incourante aandelen bij echtscheiding / Jonge, G.H.P. [Geert] de
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Kinderbeschermingsmaatregelen in conflictscheidingen: in het belang van het kind? / Duivenvoorde, S.C.G.A.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Relatievermogensrecht / Koopman, C.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Rapport Legitieme Portie / Beuker, M.R.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op FJR 2019/25: Misvattingen over pedofilie / Smid, W.J.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Voor moeder. Omdat zij het verdient / Declerck, C. [Charlotte]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Ambtelijke bijstand duaal (in)geregeld / Hessels, J.W.M.M.J. [Jos] | Hermans, M.M.W.H.Y. [Martijntje] | Balkom, G.W.T. [Guus] van
De Gemeentestem 2021, afl. 7522,
Vraag aan | Informatie
   
De stelselherziening van Dekker, een eerste analyse / Westerveld, M. [Mies]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 19,
Vraag aan | Informatie
   
Lokaal clubkledingverbod onhoudbaar / Koornstra, J. [Joep] | Brouwer, J.G. [Jan]
De Gemeentestem 2021, afl. 7522,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Beste rechter, mag ik mijn auto terug? De te beantwoorden vragen bij beklag tegen strafvorderlijk beslag / Felix, I. [Ilou] | Schild, A.J.P. [Alexander] | Vliegenberg, E.G.F. | Schnitzler, G.
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 20,
Vraag aan | Informatie
   
De Arnhemse villamoord. Een herzieningsprocedure met een uitkomst die niet geruststelt / Cleiren, C.P.M. [Tineke]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 20,
Vraag aan | Informatie
   
De Holocaust als genocide / Rozemond, K.
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De synthetische drugsproductie: tijd voor zwaarder straf? / Pijll, J.C. [Joyce] van der
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Kan de Hoge Raad links en rechts worden gepasseerd?: Enkele overdenkingen naar aanleiding van de zaak Keskin tegen Nederland2 / Mevis, P.A.M. [Paul]
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Nationale ombudsman / Nab, E.A.J.
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
OM en rechter / Plaisier, M.J.A. | Spek, W.J.V.
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

De Digital Services Package als beoogd wereldwijd rolmodel (deel I - Digital Services Act) / Geus, M.J. [Marjolein] | Sickinghe, F.P. [Feyo]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Aansprakelijkheid bij vaccinatie tegen COVID-19 / Dute, J.C.J. [Jos]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in de praktijk (I) / Rensen, G.J.C. [Günther] | Quist, P.H.N. [Paul]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7327,
Vraag aan | Informatie
   
Drafting tips &skills: Less is more? / Drion, C.E. [Coen]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Precontractuele mededelingsplichten en waarschuwingsplichten - De Hoge Raad bevestigt en verfijnt de lijn van de effectenlease-arresten / Schaub, M.Y. [Martien]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Spanningsveld in de zorgverzekering: het onoverdraagbaarheidsbeding en de belangen van derden / Jannink, M. [Merle]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7327,
Vraag aan | Informatie
   
Vruchtgebruik en negatieve rente / Es, P.C. [Peter] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7327,
Vraag aan | Informatie
   
Wettelijke (handels)rente: handvatten voor de praktijk / Zacca, S.F. | Boom, H. [Hugo]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

Piraterij en vervoerovereenkomst | : Ondernemingsrechtbank Antwerpen 3 april 2019, A/14/236 (ms. Pacific Express) / Stevens, F. [Frank]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Platform mobility and logistics | : potential policy tools for gig worker risk management / Verheyen, W. [Wouter] | Unz, F. [Fiona]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Werknemers en zzpers in mobiliteit en logistiek | : op zoek naar pertinente kwalificatieparameters / Verheyen, W. [Wouter]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie