Marnix van den Bergh

Twee meter advocatuur aan uw zijde. Vasthoudend, betrokken en creatief. Beoordeelt zaken eerst kritisch om er vol voor te kunnen gaan. Afspraak is afspraak, desnoods gaan we ervoor naar de rechter. Schrijft en beoordeelt contracten en begeleidt overnames. Adviseert en procedeert op nationaal en internationaal niveau voor (middel)grote cliënten en onderwijst aan advocaten.

 

Waarom heb ik dit juridische boek gekozen?
Mijn dagelijkse praktijk is een ondernemingsrechtelijke, maar ik heb daarnaast grote interesse in het advocatentuchtrecht. Ik behandel nu en dan tuchtrechtzaken voor advocaten, geef les bij de Beroepsopleiding en ben jarenlang plv. griffier bij de Raad van Discipline geweest. In het advocatentuchtrecht zijn de jurisprudentie en de interpretatie van (de geest van) de regels erg belangrijk. Verder is er niet veel om op terug te vallen; daarom is het fijn even na te kunnen lezen wat ‘Bannier’ ervan vindt. Verder is het literatuuraanbod heel beperkt; toen er in 2017 onder Bannier maar liefst twee proefschriften verschenen op het gebied van het advocatentuchtrecht was dat heel bijzonder.

Wat is mijn meest bijzondere bibliotheekherinnering?
Tijdens mijn studie in Utrecht was de juridische bibliotheek aan ’t Hoogt één van de centra voor studie én vertier. Maar inhoudelijk spannender was de bibliotheek in het Vredespaleis. Ik studeerde naast privaatrecht ook internationaal publiekrecht en ging dan naar Den Haag om te studeren voor de volkenrechtvakken. Heel bijzonder en motiverend om daar in dat historische gebouw tentamens voor te bereiden. Ik organiseer een internationaal (AIJA-)congres in Den Haag; gesteld dat we zoiets in 2022 weer kunnen laten plaatsvinden, dan zal ik mijn best doen om een bezoek aan het Vredespaleis in het programma op te nemen.

Waarom ben ik lid van de Praktizijn?
Het is een instituut dat niet alleen qua locatie maar ook qua historie is verweven met de rechtbank. Vanaf de eerste dag dat ik als advocaat begon bij Höcker gold ‘de Praktizijns’ als backup voor lacunes in het (toch wel uitgebreide) kantoor-kennisaanbod. Dat is waarvoor mijn kantoorgenoten en ik er ook nog steeds geregeld een beroep doen.

www.hocker.nl

Dit boek is beschikbaar
in de Praktizijnsbibliotheek