De Praktizijnsbibliotheek is gestart met een unieke, gratis dienst: op de website tonen we de inhoudsopgaven van ruim 150 juridische tijdschriften. U kunt de inhoudsopgave van een tijdschriftnummer bekijken inclusief een samenvatting. Bij iedere bespreking van een uitspraak staat een link naar de ECLI. Bij ieder artikel staat een bestelknop waarmee u het artikel bij de Praktizijn kunt aanvragen. Deze dienst is exclusief voor onze leden beschikbaar.

We hopen hiermee een actieve bijdrage te leveren aan de juridische nieuwsvoorziening en iedere advocaat en (kandidaat)notaris de mogelijkheid te geven op de hoogte te blijven van recente publicaties uit het eigen rechtsgebied. Met de attendering voegen we de catalogus van de Praktizijn samen met de vakliteratuur van Recht.nl.

U leest alles over de attenderingsdienst op deze pagina.