Arbeidsrecht / Sociaal recht

De praktijk: over SRK en het Haagse Hof /
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Deliveroo in hoger beroep: nieuwe ronde nieuwe kansen /
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Het gebruik van opeenvolgende tijdelijke arbeidsrelaties in het universitair onderwijs: doorstaan de Nederlandse en de Vlaamse aanpak de toets aan de Europese regelgeving? /
Arbeidsrechtelijke annotaties 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
ILO-Conventie 190 een geïntegreerde aanpak van geweld en intimidatie? /
Arbeidsrechtelijke annotaties 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Arbeidsrecht /
Advocatenblad 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek pensioenrecht /
Advocatenblad 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Scholing van werknemers: nog veel te leren, maar voor wiens rekening? /
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Toerekening van de werknemer bij overgang van onderneming: enkele knelpunten nader beschouwd /
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Wijziging van primaire arbeidsvoorwaarden in tijden van crises op grond van art. 7:613 BW /
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Brexit en de gevolgen voor grensoverschrijdende financiële dienstverlening /
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Antiwitwasregelgeving voor de belastingadviessector /
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Bronbelasting op dividend: een impuls voor de fiscale werkgelegenheid /
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7381,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe hoog mag de rente zijn? /
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe verder met de fusie- en splitsingsfaciliteiten nu de Hoge Raad meer duidelijkheid heeft verschaft? /
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7381,
Vraag aan | Informatie
   
No-cure-no-pay in WOZ en BPM: serieus probleem? /
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7381,
Vraag aan | Informatie
   
Onderscheid naar leeftijd bij de startersvrijstelling /
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Beroepscolleges voor examinandi in het hoger onderwijs /
Ars Aequi 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Dairy Partners/DOC Dairy Partners: Verwarringsgevaar /
Ars Aequi 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De Amerikaanse presidentsverkiezingen voor de rechter | : Over politieke benoemingen, conservatieve rechters en Trumps grote misrekening /
Ars Aequi 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De betalingsregeling als sluitstuk van de brede schuldenaanpak /
Ars Aequi 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Dezelfde techniekrestrictie in een ander jasje | : De gelijkenis tussen de modelrechtelijke en merkenrechtelijke techniekrestrictie /
Ars Aequi 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Dient de notaris tijdens een tuchtrechtprocedure inzicht te tonen in de laakbaarheid van zijn gedrag? /
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7325,
Vraag aan | Informatie
   
Europees toezicht op advocatuur nodig? /
Advocatenblad 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Geestelijk lijden en euthanasie /
Ars Aequi 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Het ontwarren van de kluwen die Brexit heet /
Advocatenblad 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het wetsvoorstel ter vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht | : Drie makkelijke mogelijkheden om het voorstel evenwichtiger te maken /
Ars Aequi 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe rechters uit de tunnel (proberen te) blijven /
Ars Aequi 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Kan het korter? /
Advocatenblad 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Knelpunten bij videozittingen in strafrecht /
Advocatenblad 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Over kraaienpoten en sinkholes | : een kritische blik op het afdoen op de stelplicht /
Ars Aequi 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Over kroongetuigen, criminele burgerinfiltranten en mr. Big | : Het blijvende belang van waarborgen in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit /
Ars Aequi 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Strafzaken in de media | : Griezelen bij spannende verhalen of eerder stof tot nadenken? /
Ars Aequi 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Wat valt er te herstellen met een herstelexploot? /
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Artikel 7:303 lid 2 BW: vergelijking tussen horeca- en winkelpanden /
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De klachtplicht in het huurrecht /
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De uitleg van huurovereenkomsten tussen commerciële partijen /
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Wie moet de energiebesparingsplicht uitvoeren? De huurder of de verhuurder? /
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Ruim drie maanden WHOA: de stand van zaken /
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

De Dutch clse herzien - hoe de Commissie een oud instrument aangrijpt om killer acquisitions aan te pakken /
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Binding met de Nederlandse bodem /
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Een ongelukkige deal: Afschaffing discretionaire bevoegdheid staatssecretaris /
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Is het Europese en nationale arbeidsmigratiebeleid toekomstbestendig? /
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Dublinverordening 2018-2020 /
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Nederlands duurzaamheidsvereiste in het kader van gezinshereniging is niet langer houdbaar /
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Besturen in crisistijd /
Tijdschrift voor vennootschapsrecht TvOB 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De 403-maatschappij bij wisseling van het groepshoofd /
Tijdschrift voor vennootschapsrecht TvOB 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De Europese Green Deal en de rol van het ondernemingsrecht /
Tijdschrift voor vennootschapsrecht TvOB 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De besloten vennootschap met maatschappelijk doel [BVm] /
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De discrepantie tussen de faillissementspliana en de onherroepelijke volmacht van art. 2:192 lid 5 BW /
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7325,
Vraag aan | Informatie
   
De via turboliquidatie verdwenen BV die nog bestaat: een contradictio in terminis /
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Geheimhouding, (afgeleid) verschoningsrecht en (zelfstandig) weigeringsrecht versus medewerkingsplicht. /
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Stuit de aanvang van een mediationtraject de verjaring van een rechtsvordering? /
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Vroegsignalering in de zorg: de rol van de raad van commissarissen bij een zorginstelling in zwaar weer /
Tijdschrift voor vennootschapsrecht TvOB 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Wettelijke bedenktijd beursvennootschappen definitief /
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

De Kinder- en Jongerenrechtswinkel en de informele rechtsingang voor kinderen /
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Grote broer en grote zus: sociale en commerciële advocaten, één familie | : Enige opmerkingen over samenwerking tussen advocaten van Rotterdam Zuid en de Zuidas /
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het verplichte ouderschapsplan | : verleden, heden, ook toekomst? /
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Legitieme en legaat /
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Conceptwetsvoorstel Opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur vraagt de aandacht /
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De juridische kwalificatie van verdienstelijking in de gebouwde omgeving /
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7326,
Vraag aan | Informatie
   
De restvordering van een hypotheekhouder na executie verjaart na vijf jaar, behoudens stuiting /
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Geheimhoudingsovereenkomsten (NDA): belang en looptijd /
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Juridische aandachtspunten bij servitization, in het bijzonder ten aanzien van IT /
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7326,
Vraag aan | Informatie
   
Kansschade of de onzekere kans op een vergoeding /
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Moneys too tight to mention. De problematische vaststelling van het Erfolgsort bij zuivere vermogensschade /
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Ontwikkelingen inzake het nieuwe collectieve actierecht: hoe verder met de WAMCA in het licht van de recente EU Richtlijn inzake representatieve vorderingen voor consumenten? /
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Onze core business...de kernwaarden van het notariaat (deel 1) /
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Servitization en goederen- en insolventierecht /
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7326,
Vraag aan | Informatie