Algemeen recht

De zaak van de grotverkenners : een vertaling van The Case of the Speluncean Explorers /
ISBN: 9,78949E+12 - Ars Aequi Libri : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bouwrecht

Uitleg van de overeenkomst: onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en rangordeproblemen in de overeenkomst en tussen de stukken die daarbij horen /
ISBN: 9,78946E+12 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Iura novit curia en buitenlands recht : een rechtsvergelijkend en Europees perspectief : Proefschrift Rotterdam /
ISBN: 9,78901E+12 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Enkele goederenrechtelijke aspecten van octrooirechten : Proefschrift Utrecht /
ISBN: 9,78901E+12 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Disrupting corporate finance : Is equity crowdfunding the future? /
ISBN: 9,78946E+12 - Wolf Legal Publishers : Oisterwijk
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Europa en het algemeen bestuursrecht : burger en bestuur in de gemeenschappelijke rechtsorde : rapport van de Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht /
ISBN: 9,78946E+12 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en Uitvoeringswet AVG - Artikelsgewijs commentaar : editie 2021 /
ISBN: 9,78908E+12 - Ius Mentis : Amsterdam
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Experimenten in het bestuursrecht : Preadviezen Jonge VAR 2020 /
ISBN: 9,78946E+12 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie