Arbeidsrecht / Sociaal recht

Baanpolarisatie en flexibilisering op de Europese arbeidsmarkt: beleidsimplicaties voor Nederland /
In bundel: De toekomst van de sociale zekerheid : de menselijke maat in een solidaire samenleving : aangeboden aan dr. E.P. de Jong bij zijn afscheid als vicevoorzitter van Instituut Gak,
Vraag aan | Informatie
   
Betere pensioenen voor zzpers /
In bundel: De toekomst van de sociale zekerheid : de menselijke maat in een solidaire samenleving : aangeboden aan dr. E.P. de Jong bij zijn afscheid als vicevoorzitter van Instituut Gak,
Vraag aan | Informatie
   
De Europese Sociale Pijler van sociale rechten: meerwaarde of dode letter? /
In bundel: De toekomst van de sociale zekerheid : de menselijke maat in een solidaire samenleving : aangeboden aan dr. E.P. de Jong bij zijn afscheid als vicevoorzitter van Instituut Gak,
Vraag aan | Informatie
   
De ontsporing van het stelsel van inkomensafhankelijke toeslagen /
In bundel: De toekomst van de sociale zekerheid : de menselijke maat in een solidaire samenleving : aangeboden aan dr. E.P. de Jong bij zijn afscheid als vicevoorzitter van Instituut Gak,
Vraag aan | Informatie
   
Een levensloopperspectief op de sociale zekerheid /
In bundel: De toekomst van de sociale zekerheid : de menselijke maat in een solidaire samenleving : aangeboden aan dr. E.P. de Jong bij zijn afscheid als vicevoorzitter van Instituut Gak,
Vraag aan | Informatie
   
Het debat over de uitvoering van de sociale verzekeringen geschematiseerd /
In bundel: De toekomst van de sociale zekerheid : de menselijke maat in een solidaire samenleving : aangeboden aan dr. E.P. de Jong bij zijn afscheid als vicevoorzitter van Instituut Gak,
Vraag aan | Informatie
   
Het democratisch gebrek in de sociale zekerheid /
In bundel: De toekomst van de sociale zekerheid : de menselijke maat in een solidaire samenleving : aangeboden aan dr. E.P. de Jong bij zijn afscheid als vicevoorzitter van Instituut Gak,
Vraag aan | Informatie
   
Langer doorwerken en versobering van sociale zekerheid: de impact op sociale ongelijkheid /
In bundel: De toekomst van de sociale zekerheid : de menselijke maat in een solidaire samenleving : aangeboden aan dr. E.P. de Jong bij zijn afscheid als vicevoorzitter van Instituut Gak,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een socialer Europa? Naar een geharmoniseerde financiering van de sociale zekerheid in de Europese Unie? /
In bundel: De toekomst van de sociale zekerheid : de menselijke maat in een solidaire samenleving : aangeboden aan dr. E.P. de Jong bij zijn afscheid als vicevoorzitter van Instituut Gak,
Vraag aan | Informatie
   
Ongelijkheid in sociale zekerheid: de rol van werkgevers en vakbonden /
In bundel: De toekomst van de sociale zekerheid : de menselijke maat in een solidaire samenleving : aangeboden aan dr. E.P. de Jong bij zijn afscheid als vicevoorzitter van Instituut Gak,
Vraag aan | Informatie
   
Oud en wijs: waarom met pensioen als je nog kunt doorwerken? /
In bundel: De toekomst van de sociale zekerheid : de menselijke maat in een solidaire samenleving : aangeboden aan dr. E.P. de Jong bij zijn afscheid als vicevoorzitter van Instituut Gak,
Vraag aan | Informatie
   
Pensioenzekerheid /
In bundel: De toekomst van de sociale zekerheid : de menselijke maat in een solidaire samenleving : aangeboden aan dr. E.P. de Jong bij zijn afscheid als vicevoorzitter van Instituut Gak,
Vraag aan | Informatie
   
Samen de zorg voor arbeidsparticipatie en gezondheid echt veranderen /
In bundel: De toekomst van de sociale zekerheid : de menselijke maat in een solidaire samenleving : aangeboden aan dr. E.P. de Jong bij zijn afscheid als vicevoorzitter van Instituut Gak,
Vraag aan | Informatie
   
Werkt de WIA? Over de benutting van verdiencapaciteit van arbeidsongeschikten /
In bundel: De toekomst van de sociale zekerheid : de menselijke maat in een solidaire samenleving : aangeboden aan dr. E.P. de Jong bij zijn afscheid als vicevoorzitter van Instituut Gak,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeensschaprecht EU

De coördinatie van bestaansminimumuitkeringen in de Europese Unie: terugblikken en vooruitkijken /
In bundel: Loyale samenwerking binnen de EU : Liber Amicorum voor Ivo van der Steen,
Vraag aan | Informatie
   
De loyale samenwerkingsverplichting tussen de EU en haar lidstaten /
In bundel: Loyale samenwerking binnen de EU : Liber Amicorum voor Ivo van der Steen,
Vraag aan | Informatie
   
De twee Hoven van Europa, enkele beschouwingen /
In bundel: Loyale samenwerking binnen de EU : Liber Amicorum voor Ivo van der Steen,
Vraag aan | Informatie
   
Een bijzonder geval: De loyaliteit van een vertrekkende lidstaat /
In bundel: Loyale samenwerking binnen de EU : Liber Amicorum voor Ivo van der Steen,
Vraag aan | Informatie
   
Een kwestie van lange adem /
In bundel: Loyale samenwerking binnen de EU : Liber Amicorum voor Ivo van der Steen,
Vraag aan | Informatie
   
Goede trouw en samenwerking tussen EU-instellingen en lidstaten bij overgang tussen opeenvolgende EU verdragen: Het Verdrag van Amsterdam /
In bundel: Loyale samenwerking binnen de EU : Liber Amicorum voor Ivo van der Steen,
Vraag aan | Informatie
   
Heerlijk helder Unierecht /
In bundel: Loyale samenwerking binnen de EU : Liber Amicorum voor Ivo van der Steen,
Vraag aan | Informatie
   
Het spanningsveld van loyale samenwerking: De casus van de export van werkloosheidsuitkeringen /
In bundel: Loyale samenwerking binnen de EU : Liber Amicorum voor Ivo van der Steen,
Vraag aan | Informatie
   
Het vrij verkeer van eten en drinken. Een tour langs oude bekenden uit de rechtspraak van het Hof /
In bundel: Loyale samenwerking binnen de EU : Liber Amicorum voor Ivo van der Steen,
Vraag aan | Informatie
   
Loyale samenwerking in inter-institutionele dossiers: Mission impossible of work in progress? /
In bundel: Loyale samenwerking binnen de EU : Liber Amicorum voor Ivo van der Steen,
Vraag aan | Informatie
   
Loyale samenwerking tussen het EU-Hof en het EHRM /
In bundel: Loyale samenwerking binnen de EU : Liber Amicorum voor Ivo van der Steen,
Vraag aan | Informatie
   
O Campo Preto. Op zoek naar een Portugese Zwartveld /
In bundel: Loyale samenwerking binnen de EU : Liber Amicorum voor Ivo van der Steen,
Vraag aan | Informatie
   
Over loyale en afhankelijke familiebanden: Unieburgerschap, Ruiz Zambrano en de betekenis daarvan in de Nederlandse rechtspraak /
In bundel: Loyale samenwerking binnen de EU : Liber Amicorum voor Ivo van der Steen,
Vraag aan | Informatie
   
Tijdigheid van implementatie van EU-richtlijnen in Nederland in vergelijking met andere lidstaten /
In bundel: Loyale samenwerking binnen de EU : Liber Amicorum voor Ivo van der Steen,
Vraag aan | Informatie
   
Van uitlevering naar overlevering: enige persoonlijke observaties over 35 jaar Europese ontwikkeling /
In bundel: Loyale samenwerking binnen de EU : Liber Amicorum voor Ivo van der Steen,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Aanpassing berekeningssyteem /
In bundel: Alimentatie van nu : acceptatie van alimentatie in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen,
Vraag aan | Informatie
   
Aansluiting bij de maatschappij - algemeen /
In bundel: Alimentatie van nu : acceptatie van alimentatie in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen,
Vraag aan | Informatie
   
Aansluiting bij de maatschappij - informeel samenlevenden /
In bundel: Alimentatie van nu : acceptatie van alimentatie in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen,
Vraag aan | Informatie
   
Acceptatie door justitiabelen /
In bundel: Alimentatie van nu : acceptatie van alimentatie in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen,
Vraag aan | Informatie
   
Huidige stand van zaken wetgeving, jurisprudentie en literatuur /
In bundel: Alimentatie van nu : acceptatie van alimentatie in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen,
Vraag aan | Informatie
   
Naar omslagfinanciering in pensioenen? Het Nederlandse driepijler model opnieuw bezien /
In bundel: De toekomst van de sociale zekerheid : de menselijke maat in een solidaire samenleving : aangeboden aan dr. E.P. de Jong bij zijn afscheid als vicevoorzitter van Instituut Gak,
Vraag aan | Informatie
   
Ontwikkelingen in (opvatting over) relaties, gezinnen, kinderen en scheidingen /
In bundel: Alimentatie van nu : acceptatie van alimentatie in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen,
Vraag aan | Informatie