Jonathan Barth

Jonathan Barth studeerde notarieel recht aan de Universiteit van Utrecht. Daarna studeerde hij Nederlands privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. In 2005 heeft Jonathan de opleiding tot mediator gevolgd bij het ADR Instituut. Jonathan is begonnen als kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek. Hij heeft daar vele fusies en overnames begeleid. In 2001 werd Jonathan advocaat bij Wieringa Advocaten. Daar procedeerde hij veel in het vastgoed en trad hij op als curator. Vanaf 1 april 2009 is Jonathan zelfstandig advocaat. Jonathan is medeoprichter van Rohe Advocaten. Jonathan Barth is advocaat op het snijvlak van vastgoed en ondernemings-recht. Hij is partner bij Rohe Advocaten, een bijzonder kantoor op een bijzondere plek in Amsterdam.

 

Waarom heb ik dit juridische boek gekozen?
Ik heb gekozen voor uitspraken.rechtspraak.nl. Rechtspraak is van oudsher een openbare en publieke aangelegenheid. Denk aan de dorpsoudste die iedere maandag beslissingen neemt onder de grote eik op het marktplein. Dus het is fantastisch dat alle uitspraken tegenwoordig openbaar vindbaar zijn. Een enorme verbetering ten opzichte van de papieren publicaties.
En ook al loopt Nederland niet voorop in de digitalisering, deze site is echt een goed beginpunt voor de oplossing van veel vragen. De uitgebreide analyses van de Advocaat-Generaal op vele onderwerpen, vaak inclusief een beschrijving van de rechtshistorie op het relevante punt, geven direct inzicht in de stand van zaken. En de in deze conclusies geciteerde vindplaatsen zijn een mooi startpunt voor diepgravender onderzoek.

Wat is mijn meest bijzondere bibliotheekherinnering?
Dat zijn dan toch de momenten dat je, soms na dagenlang puzzelen, in de historische bronnen het eureka-moment hebt. Ik herinner mij een dag dat er twee netelige zaken speelden. Ik wist dat er een in beide zaken doorslaggevende juridische argumenten moesten zijn, maar die lagen – in ieder geval voor normale stervelingen als ik – niet aan de oppervlakte. Ik had dus besloten om mijzelf een hele dag in de Praktizijn op te sluiten en om alle theorie- en handboeken te bestuderen die ook maar enigszins relevant konden zijn. De ene zaak in de ochtend en de andere in de middag. En ja hoor. In beide zaken vond ik het juiste argument. Het gevolg was in de eerste zaak direct een mooie schikking. En in de andere zaak, tegen een bank waarvan ik de geldigheid van hun hypotheek aanvocht, bevestigde de Voorzieningenrechter ter zitting mijn redenering dat die hypotheek waardeloos was. Dat laatste tot grote verrassing van de advocaat van de bank, die mij op weg naar de gang nog toefluisterde “dat had je toch niet echt verwacht, man?”. Wel dus!

Waarom ben ik lid van de Praktizijn?
Omdat het een prachtige en noodzakelijke aanvulling is voor het kennisniveau van advocaten. De medewerkers zijn zeer behulpzaam. Als je eventuele vragen concreet en specifiek weet te formuleren, komen de medewerkers vrijwel altijd terug met relevante informatie. Je moet even wat handigheid ontwikkelen bij de vraagstelling, maar enige investering daarin is het zeker waard.
En last but not least: de recente toevoeging van Gestructureerd Intercollegiaal Overleg is zeer waardevol. Je kan alles natuurlijk zelf regelen. Maar de Praktizijn neemt je veel werk uit handen én je spreekt ook eens met andere collega’s dan degene die al in je kringetje zitten.

www.roheadvocaten.nl