Algemeen recht

Waarom de dubbele pet niet de kern van de zaak betreft | : Essayistische mijmeringen over kennistheoretische grenzen van een praktische discipline / Wijtvliet, W. [Wessel]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Kroniek financieel recht | : Financieel recht in onzekere tijden / Busch, D. [Danny]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het vermogensrecht / Wechem, T.H.M. [Edwin] van | Rinkes, J.G.J. [Jac]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

De ontwikkelingen op het gebied van fiscale mediation in Nederland / Vos, R. [Roelof] | Molenaars, D. [Diede]
Mediation en conflictmanagement 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Een oproep tot de Hoge Raad voor een meer materiele invulling van het feitsbegrip van het ne bis in idem-beginsel / Demandt, K.M.G. [Kim] | Janssen, C.A.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7379,
Vraag aan | Informatie
   
Middelingsregeling vraagt fundamentele heroverweging / Linden, A.T.H. van der
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7379,
Vraag aan | Informatie
   
Sporters, artiesten en de belastingheffing van de digitale economie / Klootwijk, Y.M. | Molenaar, D. [Dick]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7379,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Waar blijft de sectorbrede Governance code voor de Bouw? / Parlevliet, W.H.E. [Walter]
Bouwrecht 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

Generieke causaliteitsonzekerheid bij het bewijzen van een oorzakelijk verband | : Over de grensgebieden van causaliteit / Jong, E.R. [Elbert] de
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Toerekening van schade na Groningen en Alphen aan den Rijn / Kooij, D.A. [Diederik] van der
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De nieuwe Belgische deontologische code van de erkende bemiddelaars | : een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet / Leynseele, P. [Patrick] van
Mediation en conflictmanagement 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De nieuwe deontologische code van de Belgische erkende bemiddelaars / Lancksweerdt, E. [Eric]
Mediation en conflictmanagement 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het beknellend bankbeslag en het voorlopig verleend verlof / Mennema, J.S.
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Onderbouwing van de derdenverklaring | : De reikwijdte van art. 476b lid 2 Rv in de praktijk / Attaïbi, A. | Wiggers, L.P.
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Kroniek van het gezondheidsrecht / Hendriks, A.C. [Aart]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Archiefwet, AVG en de rechten van de betrokkene / Ebbers, C. [Corrie]
Privacy en Informatie PenI 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Bijzondere informatie met bijzondere geheimhoudingsplicht: van HR-arresten naar meer bewustwording en beheersmaatregelen? / Ruiter, A.IJ.
Privacy en Informatie PenI 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Op weg naar een bescherming tegen heimelijk gebruik van de techniek / Holvast, J. [Jan]
Privacy en Informatie PenI 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Duurzame gemeenschappelijke huishouding tussen ouder en volwassen kind? / Kloosterman, A.M. [Anky]
WR : tijdschrift voor huurrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Een overzicht van recente en aankomende wijzigingen in huurrecht woonruimte / Nijs, T. de | Geurts, G.S.
WR : tijdschrift voor huurrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Oneerlijk beding als bedoeld in Richtlijn 93/13? Dan ook geen schadevergoeding op grond van de wet | : HvJ EU 27 januari 2021 (ECLI:EU:C:2021:68) / Waal, C.L.J.M. [Kees] de
WR : tijdschrift voor huurrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

(Waar) hoort voorzienbaarheid van benadeling van schuldeisers thuis in het toetsingskader van art. 2:138/248 BW? / Lennarts, M.L. [Loes]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Kroniek van de intellectuele eigendom / Visser, D.J.G. [Dirk] | Dack, S.C. [Simon]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal (publiek)recht (Niet EU) / Volkenrecht

Kroniek internationaal publiekrecht / Blokker, N.M. [Niels] | Schrijver, N.J. [Nico]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Automatic recognition of the Dutch undisclosed WHOA procedure in the European Union / Vriesendorp, R.D. [Reinout] | Kesteren, W.M. [Wies] van | Vilarin-Seivane, E. [Elena] | Hinse, S. [Sebastian]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
CK Telecoms/Commissie | : bridging the gap tussen Airtours en SIEC-test? / Braeken, B.J.H. [Bas] | Versteeg, X.Y.G. [Jade]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
De Commissie aan de poort | : de voorgenomen regulering van techreuzen onder de Digital Markets Act / Vries, Y. [Yvo] de | Klijsen, M.S. [Midas] | Pannekoek, H.M. [Marik]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van het gemeenschappelijk belang bij de verenigbaarverklaring van steunmaatregelen / Dekker, C.T. [Cees]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Het spanningsveld tussen de belangen van producent, concurrent en publiek | : Hoever reikt de bescherming van de commerciële belangen van farmaceutische bedrijven onder de Eurowob? / Bijl, Y.C. | Klein, J. [Josse] de
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Het voorstel voor de Digital Services Act | : Op zoek naar nieuw evenwicht in regulering van onlinediensten met betrekking tot informatie van gebruikers / Wilman, F. [Folkert]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Private international law aspects of the Second Revised Draft of the legally binding instrument on business and human rights / Bright, C. [Claire] | Marullo, M.C. [Maria Chiara] | Zamora Cabot, F.J.
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
The Netherlands: a forum conveniens for collective redress? / Touw, N. [Nicky]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Van meelwormen, krekels, sprinkhanen en andere wijzen van uitlegging van Unierecht / Defares, K.J. [Kenneth]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Vaststelling van de internationale bevoegdheid en het toepasselijk recht in collectieve geschilbeslechting | : In het bijzonder de ipr-aspecten van de Richtlijn representatieve vorderingen / Arons, T.M.C. [Tomas]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

De Standaard RAW Bepalingen 2020 / Bleeker, R.G.T. [Rob] | Houting, J.S.O. den
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Een (nieuwe) klachtenprocedure bij aanbestedingen / Hebly, J.M. [Jan Michiel]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Een eerste inventarisatie van juridische aandachtspunten bij het gebruik van digital twins | : Twinning is winning / Bruggeman, E.M. [Evelien] | Hoogendoorn, J.R.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het mededingingsrecht / Knibbeler, W. [Winfred] | Helfteren, T.C. [Tim] van
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Meeliften / Moesker, H.C.W.M. [Eric]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Pleidooi voor een uitbreiding van de waarschuwingsplicht ex art. 7:755 BW en par. 36 lid 1a UAV 2012 / Chao-Duivis, M.A.B. [Monika]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Brexit and the EU-UK TCA | : The UK perspective & UK laws / Hardy, P. [Paul] | Rogers, L. [Lydia]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Brexit en de financiële sector | : The next battle / Haentjens, M. | Tegelaar, J.T. [Jouke]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Brexit en immigratierecht / Kroes, J.A. [Jelle]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Brexit en ondernemingsrecht / Koster, H. [Harold]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Brexit, Bridging & Bescherming persoonsgegevens / Vries, H.H. [Hester] de
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Brexit: belastingen / Vermeulen, H. [Hein]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Brexit: de effecten van oorsprongsregels / Kanters, L. [Leon]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Brexit: gevolgen voor mededinging, staatssteun en aanbestedingen / Wanroij, M. [Martijn] van
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Brexit: update intellectuele eigendom / Klopper, J. [Jasper] | Bogaerts, B.J.A. [Bram]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Consumentenrecht na Brexit | : Keep Calm and Carry on! / Jeloschek, C. [Christoph] | Engidashet, G. [Geez]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Gerechtelijke procedures en faillissementsprocedures sinds Brexit / Struycken, T.H.D. [Teun]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Gevolgen van Brexit voor economische sancties en export controls / Heemskerk-de Waard, M. [Marlies]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Het dienstenverkeer tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk na Brexit / Bogaert, S.C.G. [Stefaan] Van den | Cuyvers, A. [Armin]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het Ondernemingsrecht | : Op weg naar post-covid, duurzaam ondernemingsrecht. Over grote themas van deze tijd /
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Post Brexit Trade between EU and UK in agri-food products / Ross, H. [Hilary] | Meulen, B.M.J. [Bernd] van der
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

De (familie)rechter en het relatievermogensrecht / Breederveld, B. [Bart]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De bevoordelingsbedoeling bij een schenking of gift: wanneer is daar sprake van? / Hees, M.G. [Marjolein]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De variabele vergoeding van artikel 1:87 BW. Zinvolle naamgeving / Lieber, J.H. [Jan Hein]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De waarde van empirisch onderzoek voor het materiële jeugdbeschermingsrecht / Huijer, J. [Joost]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Familie- en Jeugdrecht op komst / Hoeven, J. [Just] van der
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Jaaroverzicht Internationale Kinderrechten 2020 / Liefaard, T. [Ton]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Jeugdrecht / Pieters, I.J. [Ivo]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een nieuwe scheidingsprocedure: de procedure gezamenlijke toegang ouders / Korthuis-Becks, S.M.J.
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift bij EB 2021/33 / Zonnenberg, L.H.M. [Louis]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Outside the box. Twee pistes voor een fundamentele herijking van het relatierecht / Goossens, E. [Elise]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op Betaling van rente en de beleggingsleer van L.H.M. Zonnenberg, EB 2021/10 / Brinkman, R.E. [Ronald]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Kroniek van het omgevingsrecht / Boeve, M.N. [Marlon] | Groothuijse, F.A.G. [Frank]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Artikel 93 Gw: middelpunt van transnationale constitutionele kruisbestuiving / Oort, S.P. [Simon] van
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De boodschappenaffaire | : Een artikelnoot bij de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 14 oktober 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:4746 / Venderbos, M.W.
De Gemeentestem 2021, afl. 7521,
Vraag aan | Informatie
   
Digitalisering vanuit burgerperspectief / Scheltema, M. [Michiel]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Gegevensbescherming: de bestuursrechtelijke aspecten van de AVG / Barkhuysen, T. [Tom] | Bastiaans, S. [Steven] | Buskermolen, F. [Fenneke] | Capkurt, F. [Fatma]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het (on)nut van een recht op toegang tot de overheid als nieuw algemeen beginsel van behoorlijk bestuur / Claessens, M. [Machteld]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het doenvermogen van de wetgever / Bovens, M.A.P. [Mark]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het algemeen bestuursrecht | : Over evenredigheid, de behoefte aan maatwerk maar ook aan een effectieve en rechtszekere uitvoering / Barkhuysen, T. [Tom] | Ouden, W. [Willemien] den
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Maak van maatwerk de regel | : Maatwerk in rechterlijke toetsing van regels en uitvoering / Esser, J. [Joyce] | Becker, R. [Roel]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Overheidsaansprakelijkheid voor Koninkrijkshandelen / Apeldoorn, L.C.J. [Laurens] van
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtswetenschappelijk onderzoek naar rechters door kwantitatieve analyse van jurisprudentie | : waar ligt de ethische grens bij het profileren van rechters? / Vries, G.M. de
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verschillende gezichten van bestuursrechtelijk maatwerk | : interactie tussen wetgever, bestuur en bestuursrechter / Huisman, P.J. [Pim] | Jak, N. [Niels]
De Gemeentestem 2021, afl. 7521,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

De Europese Gevangenisregels zijn vernieuwd: oude wijn in nieuwe zakken of inspiratie voor verandering? / Jacobs, P. [Pauline]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een kostenverhaal zonder narratief | : Het onbestemde rechtskarakter van een nieuwe strafrechtelijke maatregel / Das, A. [Abhijit] | Rasul, K.A.F.M. [Kawa]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Het lichaam in het project Modernisering van het Wetboek van Strafvordering / Schepers, I.A.H.M. [Inge] | Duijst, W.L.J.M. [Wilma ook: Duijst-Heesters]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het straf(proces)recht / Nan, J.S. [Joost] | Verrest, P.A.M. [Pieter] | Vis, C.L. van der
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Op weg naar kindvriendelijke penitentiaire inrichtingen | : De Gezinsbenadering in de PI Veenhuizen / Venema, S.D. [Simon] | Blaauw, E. [Eric] | Dijkstra, M. [Monique] | Groot, M.A. de
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtzetten, verbeteren en repareren / Kommer, M.M. [Max]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Schorsing van de tenuitvoerlegging / Balkema, J.P. [Jeppe]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

De anonieme, elektronische auteursrechtoverdracht / dAzevedo, S.A.K.
Computerrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek technologie & recht / Chavannes, R.D. [Remy] | Strijbos, A. [Anke] | Verhulst, D. [Dorien]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Tijd voor een nieuwe bewaarplicht? / Oerlemans, J.J. [Jan-Jaap] | Hagens, M. [Mireille] | Royer, S. [Sjoerd]
Computerrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker | : over zorg en zeggenschap bij de risicoaansprakelijkheid voor roerende zaken, opstallen en dieren / Kolder, A.
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Verplichtingen van de verzekerde na schade / Zandvoort, S. [Sanne] van
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Non-conformiteit bij koop | : het speelveld tussen garantie en exoneratie, de ouderdomsclausule bijvoorbeeld (II, slot) / Dunné, J.M. [Jan] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7323,
Vraag aan | Informatie
   
Over de waardering en herziening van erfpachtrechten en de heffing van de overdrachtsbelasting / Nijkamp, H.K.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7323,
Vraag aan | Informatie
   
Preventief toezicht op de duidelijkheid en begrijpelijkheid van polisvoorwaarden / Ark, D.B. van
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verjaring van schadevergoedingsvorderingen wegens langdurig nalaten / Verheul, E.F. [Emil]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
We doen dit samen maar sturen de rekening naar de reisspecialisten / Dijkstra, D.
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 15,
Vraag aan | Informatie