Arbeidsrecht / Sociaal recht

De toekomst van de sociale zekerheid : de menselijke maat in een solidaire samenleving : aangeboden aan dr. E.P. de Jong bij zijn afscheid als vicevoorzitter van Instituut Gak / Hirsch Ballin, E.M.H. [Ernst] | Jaspers, A.P.C.M. [Teun] | Knottnerus, A. [André] | Vinke, H.
ISBN: 9789462909281 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Partijautonomie en lijdelijkheid in het nieuwe bewijsrecht : de rol van de rechter in het wetsvoorstel Modernisering Bewijsrecht / Loozeman, D.H.
ISBN: 9789088632921 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Gezondheidsrecht in tijden van crisis : COVID-19-pademie : Preadvies 2021 Vereniging voor Gezondheidsrecht / Sijmons, J.G. [Jaap] | Alexandrov, N.V. [Alexandrov] | Koot, J.A.R. | Hendriks, A.C. [Aart] | Toebes, B.C.A. [Brigit] | Dute, J.C.J. | Die, A.C. [Mieke] de | Vathorst, S. van de | Frederiks, B.J.M. [Brenda] | Steen, S.M. [Sofie] | Leistikow, I.P. [Ian] | Oosting, M.E. | Rijken, J.J. [Joris] | Groot, W.N.J.
ISBN: 9789012406796 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Internationaal (publiek)recht (Niet EU) / Volkenrecht

Loyale samenwerking binnen de EU : Liber Amicorum voor Ivo van der Steen / Campo, L.A. [Liesbeth] | Beukers, T.W.B. [Thomas] | Bulterman, M.K. [Mielle] | Gijzen, M.H.S. [Marianne] | Langer, J. [Jurian] | Sprongen, L. van [Louise]
ISBN: 9789462908635 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Personen- en familierecht

Alimentatie van nu : acceptatie van alimentatie in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen / Kolkman, W.D. [Wilbert] | Verstappen, L.C.A. [Leon] | Visser, I. [Irene] | Ibili, F. [Fatih] | Oost, S.
ISBN: 9789462909342 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

De functionele waarde van het lokale enqueterecht : een onderzoek naar de bijdrage van dit instrument aan de controlerende rol van de gemeenteraad : Proefschrift Groningen / Haan, I. [Ilse] de
ISBN: 9789462406384 - Wolf Legal Publishers : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Jaarverslag 2020 Raad van State /
ISBN: - Raad van State : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Tekst & commentaar ruimtelijk bestuursrecht : de tekst van de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar / Zundert, J.W. [Co] van | Fortgens, A.C. [Arnoud] | Haan, P.M.J. [Peter] de | Nijmeijer, A.G.A. [Tonny]
ISBN: 9789013161236 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

De strafmaat voor jeugdige daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in internationaal perspectief / Asscher, J.J. [Jessica] | Brink, Y.N. van den | Creemers, H.E. | Logchem, E.K. van | Lynch, N. | Rap, S.E. [Stephanie]
ISBN: 9789462909434 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

LSA Revisited : welke lessen zijn er nog te leren? : voordrachten gehouden op het 31e Symposium van de Vereniging van Letselschade Advocaten op 31 januari 2021 /
ISBN: 9789462908147 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Wijziging van beperkte rechten : Proefschrift Nijmegen / Everaars, K.
ISBN: 9789013163131 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie