Karin van Lotringen

Karin van Lotringen is, na een lange tijd werkzaam geweest te zijn op het gebied van milieu en ontwikkelingssamen-werking, sinds 2013 advocaat. Zij is verbonden aan Advokatenkollektief Oost en gespecialiseerd in de rechts-gebieden: huurrecht, familierecht en een deel bestuursrecht.

Waarom heb ik dit juridische boek gekozen?
Tekst en commentaar geeft houvast, is lekker concreet en praktisch. Actuele regelgeving en de jurisprudentie in een notendop uitgelegd, onmisbaar dus. Maar vele andere niet-juridische boeken zijn minstens zo onmisbaar in ons werk. In een daarvan lees ik al jaren bij tijd en wijle weer losse passages. Het is maar een klein boekje, maar wat een kleinood. Het drama van het begaafde kind is onmisbaar gebleken voor het hele leven, de dagelijkse praktijk. We werken toch met mensen en zijn zelf mensen. Mensen zijn wonderlijke we-zens. Dit boekje geeft inzicht in de mensen om ons heen, maar ook in onszelf. Waarom handelt iemand zoals hij doet? Ziet hij zelf waarom? Inzicht hierin helpt, in je leven, in je werk, in het onderhandelen, in het overtuigen en in het zijn van medestander, zonder overigens kritiekloos te zijn.

Wat is mijn meest bijzondere bibliotheekherinnering?
De oase van rust en toch ook de huiselijkheid, die verder op de rechtbank niet echt te vin-den is. Een fijne escape na een tumultueuze zitting of tussen twee zittingen door. En niet te vergeten de behulpzame en vriendelijke medewerkers die met je meedenken.

Waarom ben ik lid van de Praktizijn?
Ik ben vooral lid van Praktizijn om de bieb te steunen, omdat Praktizijn werkelijk over alle juridische informatie beschikt die wij zelf niet bij kunnen houden en kunnn verzamelen. De landeninformatie is onontbeerlijk voor internationale scheidingen en familierechtkwes-ties. De cursussen, die jullie aanbieden, zijn adequaat en betaalbaar. Kortom, een lidmaatschap meer dan waard.

https://akoost.nl/