Arbeidsrecht / Sociaal recht

De NOW is spijkerhard / Massuger, P.M.M.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het belang van de economische werkelijkheid in arbeidsrechtelijke relaties, in het bijzonder in driehoeksverhoudingen / Verburg, L.G. [Leonard]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek pensioenrecht 2019-2020 / Heemskerk, M. [Marieke]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Schending zorgplicht leidt tot plicht vergoeding restschade / Hendriks, A.C. [Aart]
TAR : Tijdschrift voor ambtenarenrecht 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
SyRI en zijn rechtsopvolger de WGS: Oude wijn in nieuwe zakken / Gantchev, V.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

An introduction to the MiCA proposal, the European Regulation on Markets in Crypto-Assets / Elsenburg, J. [Joost] | Schaik, B.C. [Bastiaan] van
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Cryptocurrencies in the current regulatory landscape / Kiers, A. [Aline]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
The EU Digital Finance Package : Digitale transitie in de financiële sector / Baks, L.J.M. | Vrolijk, R.P. [Roderik]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Tokenisation en het Nederlandse toezichtkader : Een verkwikkende sprong in het diepe / Hakvoort, A.M.F. [Anne]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Beboeting en bestraffing van de intermediair / Weijers, M.B. [Martijn]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7377,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingheffing of strafheffing? / Hofman, C.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7377,
Vraag aan | Informatie
   
Commissie draagkracht analyseert kwetsbaarheden in inkomensbeleid / Stevens, L.G.M. [Leo]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7378,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale aspecten van huurconcessies voor vastgoedverhuurders in coronatijd / Bruijsten, C. [Charlie] | Simonis, D.C. [Dick]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7378,
Vraag aan | Informatie
   
Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020: een overzichtsartikel / Velthoven, M.J. | Rietschoten, S.E.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7377,
Vraag aan | Informatie
   
Twee suggesties voor de oplossing van de US TIN-problematiek in de FATCA- renseignering / Gorissen, A.M.L.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7377,
Vraag aan | Informatie
   
Wikken en wegen over de webmodule / Emmerig, B. [Boris]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7378,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Kroniek UAV-GC uitspraken 2020 / Haverkort, L.E.M. [Liesbeth] | Plas, H. [Erik] | Cooten, R. [Rick] van | Schouten, S.S.
Bouwrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Corona en huurkorting: de fiftyfiftybenadering is slechts een uitgangspunt / Jongbloed, A.W. [Ton]
Tijdschrift voor de Procespraktijk 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het moetje loont de moeite / Droogleever Fortuyn, S. [Sabine]
Advocatenblad 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Kwijting: kwitantie of kwijtschelding? : Taalkundige benadering van een veel voorkomende spraakverwarring / Boersen, S.L. | Vintges, E.M.
Tijdschrift voor de Procespraktijk 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Limieten voor processtukken in hoger beroep: wat valt er te schrappen? / Groeneveld-Tijssens, N.E. [Nadine] | Sande, S.A.L. van de
Tijdschrift voor de Procespraktijk 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Minder paginas, meer diepgang / Toorman, J.C. [Christiaan] | Arnoldus-Smit, P. [Patricia] | Glazener, P. [Paul]
Advocatenblad 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe ontwikkelingen rond de rechterswisseling na een mondelinge behandeling / Haan, J.P. de
Tijdschrift voor de Procespraktijk 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Procesrechtelijke aspecten van de vordering benadeelde partij in het strafproces: welk wetboek gaat daar eigenlijk over? / Dieben, Th.O.M. [Thom] | Pluimer, O.S. [Oscar]
Tijdschrift Vergoeding Personenschade 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Ras en gemengdheid in Nederlandse jurisprudentie / Hart, B. [Betty] de
Ars Aequi 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Stroperige letselschadeprocedures: effectieve remedies tegen rechterlijke termijnoverschrijding? / Vries, E. [Ewoud] de
Tijdschrift Vergoeding Personenschade 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Wet vereenvoudiging beslagvrije voet: schuivende panelen / Boeder, O.J. [Oscar]
Tijdschrift voor de Procespraktijk 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeensschaprecht EU

Covid-19 en de veerkracht van de EU interne-marktvrijheden / Vries, S.A. [Sybe] de
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het nieuwe financieringsbesluit voor de Europese begroting / Matthijs, H.
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Europeesrechtelijke dimensies van het gezondheidsrecht : De vooruitziende blik van Leenen (Henk Leenenlezing 2020) / Hendriks, A.C. [Aart]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het instellen van een medische tuchtprocedure: een criminal charge? / Mooibroek, M.F. [Maurice]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verslag jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht 2020: Medische hulpmiddelen: eindelijk goed geregeld? : Medische hulpmiddelen: eindelijk goed geregeld? / Koelewijn, S. [Simone]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Het ambtsbericht Rwanda - Waarom weer zon onjuiste voorstelling van zaken? / Brouwer, J.
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek privacyrecht 2020 / Alberdingk Thijm, C.A. [Christiaan] | Zwaan, V.A. [Vita] | Berghuis, M. [Marieke] | Schaik, S. [Silvia] van
Advocatenblad 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Macht en willekeur, of hoe het Europees Hof voor de Rechten van de Mens negen eisen voor kwalitatief goede wetgeving neerlegde / Sloot, B. [Bart] van der
Ars Aequi 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Positieve verplichtingen en vrijheid van mening en aandacht / Prins, J.E.J. [Corien]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

De Richtlijn online omroepdiensten: een brug te kort / Ruijsenaars, H.E. [Heijo]
Auteursrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Elektronisch voldoen aan het aktevereiste van artikel 2 Aw / Naaman, N. [Noa]
Auteursrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Juridisch touwtrekken om een interface: bescherming van APIs in het licht van de zaak Google/Oracle / Engelfriet, A.P. [Arnoud]
Auteursrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Non, non, rien na changé: Over vergoedingsaanspraken voor makers uit hoofde van exploitatiecontracten / Gompel, S.J. [Stef] van
Auteursrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Normatief ingevuld verwarringsgevaar bij beschrijvende handelsnamen het enige inbreukcriterium / Visser, D.J.G. [Dirk]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

De Portugese aanbestedingswet / Chen, T.H. [Tsong Ho]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtsbescherming in beweging / Geelhoed, A.A. [Adrienne]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verwijzen naar een specifiek merk of fabricaat : Commentaar bij ECLI:NL:RBOBR:2020:5214 / Haest, J.
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Wat iedere inschrijver moet weten over het kartelverbod / Beers, J.P.M. [Jack] van | Klink, T.A. van
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Zelfreiniging als inherent onderdeel van het recht van verdediging: geen woorden, maar daden! / Schoenmaekers, S.L.T. [Sarah]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Geen dwangsommen bij de Vreemdelingenwet? Kom nou! / Jessurun dOliveira, H.U. [Ulli ook: Hans Ulrich]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Inburgering - Gelijkwaardige maatschappelijke deelname of (selectief) migratiebeleid? / Nissen, E. [Ellen]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht / Geertsema, K.E. [Karen] | Groenendijk, C.A. [Kees] | Grütters, C.A.F.M. [Carolus] | Minderhoud, P. [Peter] | Nissen, E. [Ellen]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Over de rechtsstaat en het aso-azc / Slingenberg, C.H. [Lieneke]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Beoordeling van een commanditaire vennootschap aan de hand van de wijze waarop de vennoten in de praktijk uitvoering hebben gegeven aan hun samenwerking / Rehr, L.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
De Ondernemingskamer over lijfsdwang en het recht om te klagen / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzaamheidsverslaggeving in een hogere versnelling. Laveren tussen wereldwijde convergentie en Europe first / Baks, L.J.M. | Hijink, J.B.S. [Steven] | Rietveld, S.
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzame corporate governance: Europese en Nederlandse ontwikkelingen / Jong, B.J. [Bart] de
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Een Europees initiatief voor duurzame corporate governance / Garcia Nelen, S.B.
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Het vermogen van een beëindigde rechtspersoon / Wal, B. [Bas] van der
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Terughoudend gebruik van vereenzelviging: dermate ernstig misbruik van recht als uitzonderlijke omstandigheid? / Leusden, K. [Kirsten] van
Ars Aequi 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Onderwijs / Studiefinanciering

Coronatijd... Onderwijs op afstand: beviel het en mocht het? / Kuiper, C.H.Z. | Höfte, S.J.
School en Wet 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een voortdurende schoolstrijd / Rijke, N. [Niels]
School en Wet 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Wetsvoorstel doorstroomtoetsen: verbetering voor de overgang van po naar vo? / Buiting, J.S.
School en Wet 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

De last tot een uitgave van geld of goed: verplichting en vorderingsrecht? / Brinkman, R.E. [Ronald]
Tijdschrift Erfrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De schadepost huishoudelijke hulp: op zoek naar handvatten ter invulling van het normaal en gebruikelijk-criterium / Janssen, M.W.H.M.
Tijdschrift Vergoeding Personenschade 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De vordering in het kort geding in familiezaken / Bruin, P. [Peter] de
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De waarde van een onderneming bij echtscheiding: wanneer is er wat te verdelen? / Lankester, E.R. | Boringa, T.C.E.
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Immateriële schadevergoeding bij een vernietigd huisverbod : Het recht op immateriële schadevergoeding in het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod en de effectuering van dit recht in de praktijk / Alebeek-Baars, E. van | Klomp, J.J.
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Is de legitieme portie nog legitiem? / Haar, J.H.M. [Hans] ter
Tijdschrift Erfrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Corona en dieren: meer beschermwaardigheid van dieren dringend gewenst / Hendriks, A.C. [Aart]
Ars Aequi 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Inwerkingtreding Omgevingswet: waarin een klein KB groot kan zijn / Jansen, A.M.L. [Sander]
Bouwrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

De onzichtbare ambtenaar : Extern optreden van ambtenaren: de Oekaze-Kok onder de loep / Bekker, R.F.P. [Roel]
Ars Aequi 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Aansprakelijkheid voor vaccinatieschade / Giard, R.W.M. [Raimond]
Expertise en Recht EenR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Doodslag na seksueel misbruik op jeugdige leeftijd / Groot, J. [Jaap] de
,
Vraag aan | Informatie
   
Een zelfstandige strafbaarstelling van (non-)verbale seksuele intimidatie in de openbare ruimte in het licht van het recht op vrijheid van meningsuiting / Timmers, R.
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Forensisch DNA-onderzoek in België: wat brengt de toekomst? / Deforce, D. [Dieter]
Expertise en Recht EenR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Forensische ervaring, multidisciplinariteit en kwaliteitsborging / Keijser, N.M. [Nico]
Expertise en Recht EenR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Geen schone lei. Over het starre regime voor verwijdering en afscherming van justitiële gegevens / Zand, E.G. van t | Oosten, G.J. [Geertjan] van
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Grootschalige milieuvervuilers voor het Internationale Strafhof: (g)een schijn van kans? / Wilt, H.G. [Harmen] van der
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Kroniek IT-recht 2020 / Genuchten, E.M. [Esther] | Schaik, R.H.G. [Robert] | Westerdijk, R.J.J. [Reinoud]
Advocatenblad 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Contracteren op afstand en buiten de verkoopruimte 2019-2020 / Jonkers, T. [Tobias]
Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Corona en onvoorziene omstandigheden : De stand van zaken in de jurisprudentie / Klomp, R.J.Q. [René]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De csqn-toets bij een nalaten in het licht van het arrest Netvliesloslating: komt bovennormconform gedrag voor rekening van de laedens? / Fruytier, P.A. [Philip] | Burwick, L.A.
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De europeanisering van de algemene voorwaardenregeling in het Nederlands BW. Consequenties voor de Caribische landen? / Snel, M.V.R. [Marnix]
Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een aflossingsclausule in een levenstestament / Jonge, H.J. de
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Exonereren tot in de kern van de overeenkomst? / Burgers, D.E. [Daniel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Financieel consumentenrecht: de casuïstische zorgplicht van de hypotheekadviseur / Meerakker, R.J.M. van de
Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
HR 9 oktober 2020: de juridische beoordeling bij verjaring herbeoordeeld / Wouters, J.C.J. [Jos]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7321,
Vraag aan | Informatie
   
Het centraal aandeelhoudersregister revisited / Bosse, W. [Wessel]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7322,
Vraag aan | Informatie
   
Het gewoonterecht anno 2021 / Valk, J.J.
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het notariaat en de grand bargain / Stokkermans, C.M. [Christiaan]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7321,
Vraag aan | Informatie
   
Klassiekers: HR Kinheim/Pelders / Langbroek, H.J.S.M. [Jeroen]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Kwalificatie van dealercontracten onder de nieuwe Wet franchise / Joolingen, M.J. [Minos] van | Groothuismink, M. [Marcel] | Wittkämper, S.K. [Sophia] | Koopmans, A. [Arnold]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Non-conformiteit bij koop: het speelveld tussen garantie en exoneratie, de ouderdomsclausule bijvoorbeeld (I) / Dunné, J.M. [Jan] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7322,
Vraag aan | Informatie
   
Notariële fouten en de twintigjarige verjaringstermijn (art. 3:310 lid 2 BW) / Dufour, L.C.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Ongeschiktheid voor normaal gebruik : Reddingsboei voor de teleurgestelde koper van vastgoed / Heyman, H.W. [Hans]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Schenk- en terugleenconstructie wordt aangemerkt als papieren schenking / Blokland, P. [Peter]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Terug naar het begrip besluit zoals het is bedoeld - Een studie naar de verhouding van de heersende leer tot de wetsgeschiedenis van art. 2: 14-16 BW, en mogelijke consequenties daarvan / Verdam, A.F. [Albert]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7322,
Vraag aan | Informatie
   
Toepassing Novitaris-arrest in het vennootschapsrecht? / Zandbergen, M.W. [Menno]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Vergoeding van shockschade sinds de invoering van de Wet vergoeding affectieschade / Overheul, A.M. [Marlou]
Tijdschrift Vergoeding Personenschade 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Wijziging van statutaire bepaling die de bevoegdheid tot wijziging van één of meer statutaire bepalingen beperkt / Bosse, W. [Wessel]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

COVID-19 & Verzekering / Tiggele-van der Velde, N. [Mop] van
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De betekenis van Hoge Raad 9 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1603 voor de verzekeringspraktijk / Haastrecht-van Kuilenburg, P. van
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De bouwontwerpverzekering: een lastig uit te leggen polis / Slootweg, W.H.
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Over artikel 3:4 lid 2 BW als zelfstandige grond voor bestanddeelvorming. Een bespreking en analyse naar aanleiding van Zalco II / Lemmen, J.W.H.
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Volhardende verzekerde verwijt tussenpersoon na moeizame schadeafwikkeling een zorgplichtschending wegens onderverzekering / Jong, C.J. [Cees] de
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie