Arbeidsrecht / Sociaal recht

Socialezekerheidsrecht in kort bestek / Klosse, S. [Saskia] | Vonk, G.J. [Gijs ook: Gijsbert]
ISBN: 9789462907690 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Sturingsinstrumenten in de WW: 1987-2020 : control instruments in the Dutch Unemployment Act : 1987-2020 a legal study (with a summary in English) : Proefschrift Utrecht / Ramparichan, M.D.
ISBN: 9789013163414 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

De reikwijdte van de eigenvoorwetenschap - exceptie / Unval, G.M.
ISBN: 9789088632914 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Belastingrecht

Bestuurlijke boeten in het belastingrecht / Haas, F.J.P.M. [Frans-Jozef]
ISBN: 9789013160352 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Douanewaarde in een globaliserende wereld : customs valuation in a globalized world : Proefschrift Rotterdam / Schippers, M.L.
ISBN: 9789013163179 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Fiscale aansprakelijkheidsbepalingen in de Invorderingswet 1990 / Raaijmakers, J.H.P.M. [Jacques]
ISBN: 9789013158441 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Ethiek voor juristen / Becker, M.J. [Marcel]
ISBN: 9789024434312 - Uitgeverij Boom : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Kwantitatief inzicht voor juristen / Franses, P.H.
ISBN: 9789462908789 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Tot persistit! : verzamelde blogs van een defense lawyer in het gezondheidsrecht / Nunes, O.L. [Oswald]
ISBN: 9789462909410 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

De herijking van het faillissementsrecht : de WHOA / Renssen, S. [Samantha]
ISBN: 9789013163216 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Juridisch risicomanagement : van worst-case naar good practice. Een onderzoek naar de rol van juridische afdelingen bij het risicomanagement van organisaties : Proefschrift VU Amsterdam / Timmer, I. [Ivar]
ISBN: 9789462908741 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Personen- en familierecht

Kunstmatige baarmoeder te huur : gevolgen van de voortplantingstechniek ectogenese voor het personen- en familierecht en kinderrechten / Pranger, D.
ISBN: 9789088632907 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Bestuurlijke boetes en de Verklaring Omtrent het Gedrag Een onderzoek naar de realiseerbaarheid en wenselijkheid van het betrekken van bestuurlijke boetes bij de VOG-screening aan de hand van een casestudy naar handhaving en integriteit in de financiële sector / Zand, E.G. van t | Crijns, J. H. | Schuyt, P.M. [Pauline] | Boone, M.M. [Miranda] | Emmerik, M.L. [Michiel] van
ISBN: 9789462908437 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Constitutionele toetsing door de Raad van State : Proefschrift Groningen / Nap, M. [Mentko]
ISBN: 9789013162462 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Gemeenterecht / Broeksteeg, J.L.W. [Hansko]
ISBN: 9789013162486 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Culturele overwegingen in pro justitia rapportages : een empirische studie naar de plaats en betekenis van etnische en culturele factoren in gedragskundige rapportages / Oploo, L.E. [Laura] van
ISBN: 9789462909380 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Het materiële strafrecht / Lindenberg, K.K. [Kai] | Wolswijk, H.D. [Hein]
ISBN: 9789013146936 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Tussen pragmatiek en dogmatiek : een rechtsverkennend onderzoek naar het debat over de beveiliging in het sanctiestelsel van Engeland en Wales, en wat we daarvan kunnen leren voor de Nederlandse discussie : Proefschrift Groningen / Gaarthuis, R.S.T.
ISBN: 9789462405516 - Wolf Legal Publishers : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

De gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht / Snijders, G. [Gerbrant] | Castermans, A.G. [Alex ook: Alex Geert]
ISBN: 9789013163483 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
De goederenrechtelijke vormgeving van de Groninger Akte : een juridisch - dogmatisch en praktisch overzicht / Lozeman, J.N.
ISBN: 9789088632938 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verzekeringsrecht

Zakboek RVV 1990/BABW - Editie 2021 / Pluijm, T. [Ton] van der
ISBN: 9789012406734 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie