Algemeen recht

De rol van de rechtswetenschap en het notariaat / Huijgen, W.G. [Pim]
In bundel: Cum Suis Vriendenboek Carel Stolker,
Vraag aan | Informatie
   
Het uiterste geval en de duiding van het recht als wetenschappelijke discipline: de onontkoombaarheid van politiek en moraal in het recht / Blommestijn, R. [Raisa]
In bundel: Cum Suis Vriendenboek Carel Stolker,
Vraag aan | Informatie
   
Ramp en recht: twintig jaar later in de coronacrisis / Muller, E.R. [Erwin]
In bundel: Cum Suis Vriendenboek Carel Stolker,
Vraag aan | Informatie
   
Relevante rechtswetenschap / Spier, J. [Jaap]
In bundel: Cum Suis Vriendenboek Carel Stolker,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Afscheid nemen doet pijn / Hart, F.M.A. [Frank] t
In bundel: CDD, Wwft en Sw voor de financiele sector,
Vraag aan | Informatie
   
Cryptoaanbieders / Lelieveldt, S.L.
In bundel: CDD, Wwft en Sw voor de financiele sector,
Vraag aan | Informatie
   
De risicoanalyse / Louisse, M.L. [Marije]
In bundel: CDD, Wwft en Sw voor de financiele sector,
Vraag aan | Informatie
   
De strafrechtelijke aspecten van de Wwft / Biemond, H.J.T. [Hendrik Jan]
In bundel: CDD, Wwft en Sw voor de financiele sector,
Vraag aan | Informatie
   
HR 10 juli 2020:De cessie van kredietvorderingen en haar gevolgen voor de bancaire zorgplicht / Fleuren, B.M.H. [Bart]
In bundel: Het pleit beslecht : opstellen ter gelegenheid van het 210-jarig bestaan van het genootschap Iustitia & Amicita,
Vraag aan | Informatie
   
Identificatie en verificatie / Kuus, A.H.J. [Ad]
In bundel: CDD, Wwft en Sw voor de financiele sector,
Vraag aan | Informatie
   
Meldingsplicht ongebruikelijke transacties / Stortelder, L.
In bundel: CDD, Wwft en Sw voor de financiele sector,
Vraag aan | Informatie
   
Overzichtsartikel witwassen / Doelder, R.J. de [Rutger]
In bundel: CDD, Wwft en Sw voor de financiele sector,
Vraag aan | Informatie
   
Politiek prominente personen (PEPs) / Allertz, S.
In bundel: CDD, Wwft en Sw voor de financiele sector,
Vraag aan | Informatie
   
Sancties / Allertz, S. | Rhijn, E.R. van | Rense, J.F. [Francien]
In bundel: CDD, Wwft en Sw voor de financiele sector,
Vraag aan | Informatie
   
Toezicht en handhaving / Claase, L. [Laura]
In bundel: CDD, Wwft en Sw voor de financiele sector,
Vraag aan | Informatie
   
Zoektocht naar de bron van de middelen en het (pre en post) toetsen van transacties - It is a jungle out there! / Weller, E.J. [Edwin]
In bundel: CDD, Wwft en Sw voor de financiele sector,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Advocaten met goede bedoelingen / Castermans, A.G. [Alex ook: Alex Geert]
In bundel: Het pleit beslecht : opstellen ter gelegenheid van het 210-jarig bestaan van het genootschap Iustitia & Amicita,
Vraag aan | Informatie
   
Eem brug over de Surinamerivier, een brug te ver? dwaling in de tropen revisited / Dunné, J.M. [Jan] van
In bundel: Het pleit beslecht : opstellen ter gelegenheid van het 210-jarig bestaan van het genootschap Iustitia & Amicita,
Vraag aan | Informatie
   
Ongedaanmaking van betalingen ingevolge in cassatie vernietigde uitspraken / Meijer, R.S. [Rob]
In bundel: Het pleit beslecht : opstellen ter gelegenheid van het 210-jarig bestaan van het genootschap Iustitia & Amicita,
Vraag aan | Informatie
   
Russische toestanden in Nederland / Krzeminski, K.J. [Kasper]
In bundel: Het pleit beslecht : opstellen ter gelegenheid van het 210-jarig bestaan van het genootschap Iustitia & Amicita,
Vraag aan | Informatie
   
Uitgestelde werking van de nieuwe arbitragewet: pleidooi voor een eenvoudige(r) lezing van het overgangsrecht / Clerck, W.J.L. [Wouter] de
In bundel: Het pleit beslecht : opstellen ter gelegenheid van het 210-jarig bestaan van het genootschap Iustitia & Amicita,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Medische aansprakelijkheid: hoe onwetendheid kan leiden tot onjuiste oordelen / Giard, R.W.M. [Raimond]
In bundel: Cum Suis Vriendenboek Carel Stolker,
Vraag aan | Informatie
   
Opkomst en ondergang van het medisch aansprakelijkheidsrecht? / Hartlief, T. [Ton]
In bundel: Cum Suis Vriendenboek Carel Stolker,
Vraag aan | Informatie
   
Rap 38 en aansprakelijkheid voor geneesmiddelen / Broekhuijsen-Molenaar, A.M.L. [Anneleen]
In bundel: Cum Suis Vriendenboek Carel Stolker,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Aansprakelijkheid van bedrijven voor mensenrechtenschendingen buiten Nederland / Scheltema, M. [Martijn]
In bundel: Cum Suis Vriendenboek Carel Stolker,
Vraag aan | Informatie
   
Ontketend - Radicale vrijheid van meningsuiting met de vlinderslag / Hof, S. [Simone] van der
In bundel: Cum Suis Vriendenboek Carel Stolker,
Vraag aan | Informatie
   
Reflecties op het racismedebat: bij het afscheid van een kleurrijk mens / Loth, M.A. [Marc]
In bundel: Cum Suis Vriendenboek Carel Stolker,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

De WHOA en het (on)regelmatighedenonderzoek / Nieuwesteeg, W.H.B.K. | Peters, P. [Paul]
In bundel: Wet Homologatie Onderhands Akkoord : Insolad Jaarboek 2021,
Vraag aan | Informatie
   
De WHOA vanuit het perspectief van een financieel adviseur / Beke, K.
In bundel: Wet Homologatie Onderhands Akkoord : Insolad Jaarboek 2021,
Vraag aan | Informatie
   
De aandeelhouder, persona non grata onder de WHOA? / Moulen Janssen, S.C.E.F.
In bundel: Wet Homologatie Onderhands Akkoord : Insolad Jaarboek 2021,
Vraag aan | Informatie
   
De belangrijke rol van bestuurders en commissarissen onder de WHOA / Aarts, S.R.F. | Jansen, S.
In bundel: Wet Homologatie Onderhands Akkoord : Insolad Jaarboek 2021,
Vraag aan | Informatie
   
De drie wijzen uit de WHOA / Bosch, M.C. | Damsteegt-Molier, F. [Femke] | Vos, A.E. de
In bundel: Wet Homologatie Onderhands Akkoord : Insolad Jaarboek 2021,
Vraag aan | Informatie
   
De impact van een kwijtscheldingsakkoord onder de WHOA op de fiscale verliezen / Bobeldijk, A.C.P. [Arco]
In bundel: Wet Homologatie Onderhands Akkoord : Insolad Jaarboek 2021,
Vraag aan | Informatie
   
De positie van de financieel adviseur en de benodigde financiële documentatie in de WHOA-procedure / Bruins Slot, D. | Verhoef, L.
In bundel: Wet Homologatie Onderhands Akkoord : Insolad Jaarboek 2021,
Vraag aan | Informatie
   
De positie van de werknemer en de ondernemingsraad onder de WHOA / Pijl, J. [Job] van der
In bundel: Wet Homologatie Onderhands Akkoord : Insolad Jaarboek 2021,
Vraag aan | Informatie
   
Het bestaansrecht van de insolvente onderneming versus de rechtszekerheid van achterliggende stakeholders binnen de WHOA / Adriaanse, J.A.A. [Jan] | Verdoes, T.L.M. [Tim] | Rest, J.I. [Jean-Pierre] van der
In bundel: Wet Homologatie Onderhands Akkoord : Insolad Jaarboek 2021,
Vraag aan | Informatie
   
Het internationaal privaatrecht en het merkwaardige verhaal van de WHOA / Welling-Steffens L.F.A. [Lilian]
In bundel: Wet Homologatie Onderhands Akkoord : Insolad Jaarboek 2021,
Vraag aan | Informatie
   
Het rechtskarakter van de herstructureringsdeskundige / Schreurs, M.R.
In bundel: Wet Homologatie Onderhands Akkoord : Insolad Jaarboek 2021,
Vraag aan | Informatie
   
In de wurggreep van de wederpartij / Zanten, T.T. [Thijs] van | Mennens, A.M.
In bundel: Wet Homologatie Onderhands Akkoord : Insolad Jaarboek 2021,
Vraag aan | Informatie
   
Positie zekerheidsgerechtigden bij afkoelingsperiode in de WHOA / Hoving, M.M.
In bundel: Wet Homologatie Onderhands Akkoord : Insolad Jaarboek 2021,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Besluiten in de eenpersoons-bv / Boschma, H.E. [Hylda]
In bundel: Bestuursbesluiten,
Vraag aan | Informatie
   
Besluiten over overnames en bescherming van beursvennootschappen / Garcia Nelen, S.B.
In bundel: Bestuursbesluiten,
Vraag aan | Informatie
   
Besluitvorming door commissarissen vanaf 2020 / Vletter-van Dort, H.M. [Hélène]
In bundel: Bestuursbesluiten,
Vraag aan | Informatie
   
Bestuursbesluiten en overeenkomst. Bij twijfel niet inhalen / Vught, K. [Koen] van
In bundel: Bestuursbesluiten,
Vraag aan | Informatie
   
Bestuursbesluiten in de transactie- en opiniepraktijk / Boersma, B. [Bouke]
In bundel: Bestuursbesluiten,
Vraag aan | Informatie
   
Bij het koffieapparaat / Huizink, J.B. [Jan Bernd]
In bundel: Bestuursbesluiten,
Vraag aan | Informatie
   
De Ondernemingskamer in kleine kring / Blok, B. [Barbara]
In bundel: Bestuursbesluiten,
Vraag aan | Informatie
   
De reikwijdte van art. 2:14-16 BW / Jongh, M. [Matthijs] de
In bundel: Bestuursbesluiten,
Vraag aan | Informatie
   
De toetsing van (bestuurs)besluiten in arbitrage / Oost, O. [Olivier]
In bundel: Bestuursbesluiten,
Vraag aan | Informatie
   
Een goede voorbereiding is het halve werk: het besluitvormingsproces, voorbereiding en vastlegging van besluiten en tegenstrijdig belang in de voorbereidingsfase / Sinninghe Damsté, M.H.C. [Mijke] | Bruijn, K. de
In bundel: Bestuursbesluiten,
Vraag aan | Informatie
   
Goedkeuring van bestuursbesluiten / Klein Wassink, A.J.M. [Annette]
In bundel: Bestuursbesluiten,
Vraag aan | Informatie
   
Het besluit als rechtshandeling: de verhouding tussen het Nederlandse rechtspersonen- en vermogensrecht / Kemp, B. [Bastiaan]
In bundel: Bestuursbesluiten,
Vraag aan | Informatie
   
Het besluitbegrip in het medezeggenschapsrecht / Holtzer, M. [Marnix]
In bundel: Bestuursbesluiten,
Vraag aan | Informatie
   
Het bezoldigingsbesluit bij de nv en de bv / Lokin, E.C.H.J. [Emmanuel ook: Manuel]
In bundel: Bestuursbesluiten,
Vraag aan | Informatie
   
Het karakter van het besluit en de wettelijke regeling van aantasting van besluiten / Schwarz, C.A. [Kid]
In bundel: Bestuursbesluiten,
Vraag aan | Informatie
   
Purpose in de managementleer en het vennootschapsrecht / Timmerman, V. [Vino]
In bundel: Bestuursbesluiten,
Vraag aan | Informatie
   
Reparatie van imperfecte besluitvorming / Koster, H. [Harold]
In bundel: Bestuursbesluiten,
Vraag aan | Informatie
   
Special committees in Nederlandse boardrooms / Hezer, P.I. [Phillipe]
In bundel: Bestuursbesluiten,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

De verzwaarde motiveringsplicht in het privaatrecht / Krans, B. [Bart]
In bundel: Cum Suis Vriendenboek Carel Stolker,
Vraag aan | Informatie
   
Gedeelde smart, tweemaal vergoeden? Over het opdelen van smartengeldaanspraken in verschillende bedragen / Lindenbergh, S.D. [Siewert]
In bundel: Cum Suis Vriendenboek Carel Stolker,
Vraag aan | Informatie
   
Verjaringsspektakel / Hijma, J. [Jac. ook: Jaap]
In bundel: Cum Suis Vriendenboek Carel Stolker,
Vraag aan | Informatie
   
Zeer exclusieve zekerheid / Haentjens, M.H. [Matthias]
In bundel: Het pleit beslecht : opstellen ter gelegenheid van het 210-jarig bestaan van het genootschap Iustitia & Amicita,
Vraag aan | Informatie