Algemeen recht

Naar een onderhoudsbeurt voor de rechtsstaat / Niessen, R.E.C.M. [René]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Arbeidsovereenkomst! Of toch niet? / Hartlief, T. [Ton]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De evolutie van zorgplicht in zorgambitie: een noodzakelijke ontwikkeling? / Lutjens, E. [Erik]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De evolutie van zorgplicht in zorgambitie: een noodzakelijke ontwikkeling? / Kattemölle, A. | Soetendal, E.
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De jurisprudentie van het eerste jaar Wnra / Janssen, L.H. [Luc]
TAR : Tijdschrift voor ambtenarenrecht 2021, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
De zorgplicht van het pensioenintermediair / Goes, B.M.M. [Bianca] van der
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Eenzijdige wijziging van het recht op een leaseauto: niets is (on)mogelijk? / Nekeman, C. | Schepers, R. [Ruud]
ArbeidsRecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Elektronische ondertekening van de arbeidsovereenkomst / dAzevedo, S.A.K.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (e-grond): een update! / Wies, E. [Erika] | Schneider, M.A.
ArbeidsRecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Misbruik van uitzendwerk - Het Hof van Justitie EU geeft nadere uitleg / Zekic, N. [Nuna]
ArbeidsRecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Ontslag van de statutair bestuurder: meer kans op billijke vergoeding bij inbreuk op raadgevende stem en hoorplicht, minder kans op billijke vergoeding door cumulatiegrond / Hoving, H.A. [Henk] | Stenden, B.M.C.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Seksuele intimidatie revisited: handhaafbaarheid en de relatie met het ontslagrecht / Vegter, M.S.A. [Marlies]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Verplicht pensioen voor payrollwerknemers / Boelhouwer, J.W.
ArbeidsRecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Voorsorteren op het pensioenakkoord nu al geboden? / Govaert, M.M. [Maartje] | Heide, P.J. van der
ArbeidsRecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Wie slaapt er nog na Xella? / Vermulst, B.J.M.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Zorgplicht van de pensioenuitvoerders / Kuiper, S.H. [Sijbren]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Zorgplicht van de werkgever bij pensioen / Degelink, B. [Bas]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Brexit - (on)going concern? / Elsenburg, J. [Joost] | Laar, F.H. van
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De bijdrage van banken aan het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering / Riemslag Baas, A.M.
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
How certain elements of the Dutch scheme may (or may not) affect ISDA Master Agreements / Nijkamp, D.D. | Steeg, R.W.K. [Robert]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Belastingheffing over inkomsten uit vermogen / Heithuis, E.J.W. [Edwin]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7372,
Vraag aan | Informatie
   
De OESO, de Staatssecretaris en groepsgaranties: un ménage a trois malheureux / Wiertsema, T.A. | Kamps, D.M.J.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7373,
Vraag aan | Informatie
   
De fiscale eenheid in transacties: lang niet alleen maar fiscaal (deel 2) / Hijdra, I. [Ingrid] | Lekkerkerker, S.A.M. [Sandrine]
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De realiteit van de economische realiteit - Nederlandse dimensie / Merkx, M.M.W.D. [Madeleine] | Teeuwsen, H.G.J. [Harmen]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7373,
Vraag aan | Informatie
   
Een aantal aspecten van artikel 16 OESO-modelverdrag nader bekeken / Baaren, N. [Niels] van der | Spauwen, S.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7373,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale klimaat- en milieumaatregelen in de verkiezingsprogrammas 2021: Integrale aanpak fiscale verduurzaming absolute must voor nieuw kabinet / Muller, N.E. [Niels]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7372,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale vereenvoudiging: meer geluk dan wijsheid? (II, slot) / Gribnau, J.L.M. [Hans] | Dusarduijn, S.M.H. [Sonja]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7318,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale wijzigingen 2021 / Schoenmaker, F.A.M. [Martin]
De Notarisklerk 2021, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Het draagkrachtbeginsel en andere verdelingsbeginselen: gedachten over hun invulling, rol en betekenis voor belastingheffing / Wijtvliet, L.W.D. [Laurens]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7374,
Vraag aan | Informatie
   
MKB: Knuffel of knuppel? / Schenk, S.F.J.J. [Sylvester]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7372,
Vraag aan | Informatie
   
Multinationals in de verkiezingsprogrammas 2021 / Weeghel, S. [Stef] van
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7372,
Vraag aan | Informatie
   
Open normen in het belastingrecht / Rustenburg, P.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7373,
Vraag aan | Informatie
   
Overgangsregelingen in het internationale belastingrecht / Hulsebosch, B.J.M.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7374,
Vraag aan | Informatie
   
Overwegende dat ons land misschien wel beter af is zonder toeslagen / Vording, H. [Henk]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7372,
Vraag aan | Informatie
   
Wetenschap en (on)zorgvuldigheid in een btw-fraudecarrousel: fiscaal- en strafrechtelijk samenspel / Lambregts, C.A.M.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7374,
Vraag aan | Informatie
   
Wonen en de verkiezingsprogrammas 2021-2025 / Berg, J.E. [Jelle] van den
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7372,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Bestemming en gebruik: conflicterende trajecten / Homveld, T.F. | Wolvers, M.A.M.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Digitale transformatie van het bouwproces en haar juridische en organisatorische aspecten / Krijvenaar, D. [Denise]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Drie rechtsvragen onder de paraplu van de 5%-regeling. Over onder andere bankgaranties, zekerheden, zorgplichten en subrogatie / Hoogendoorn, J.R.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

Fouten van arbiters en de gevolgen daarvan voor hun honorarium / Peters, N. [Niek] | Schleijpen, C.L.
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Advocaten kunnen en moeten bijdragen aan ervaren rechtvaardigheid: Een dubbel pleidooi / Lieverse, L.
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Art. 81 Wet RO: de stand van zaken / Malssen, T. [Tom] van | Schaijk, C.F.N. [Coen] van
Tijdschrift voor civiele rechtspleging 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Beslag op de zorgbonus getoetst... / Wisseborn, J.M.
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De behandeling van het beslagrekest in de praktijk | : Over vragen en redenen voor gehele of gedeeltelijke afwijzing / Bruin, P. [Peter] de
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De preliminaire ontvankelijkheidsbeslissing onder de WAMCA: hoe inhoudelijk mag de voorfase zijn? / Wissink, P. [Pim]
Tijdschrift voor civiele rechtspleging 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventieprocesrecht / Groot, E. [Evelien]
Tijdschrift voor civiele rechtspleging 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Weigering / Wilde, M.J. de
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeensschaprecht EU

De circulaire economie en het Europees recht: de tapijtindustrie als casestudy / Munck, M.C.J. de
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 15 juli 2020 in de Apple-zaak / Broe, L. [Luc] De
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
With great power comes great responsibility - De Digital Services Act en de Digital Markets Act mogen wel wat strenger zijn voor Big Tech / Mak, V. [Vanessa] | Schemkes, F.
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Een jaar Wvggz - Notities bij een nieuwe wet voor de dwangpsychiatrie / Dijkers, W.J.A.M. [Wilbert]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Bestuurlijke maatregelen | : een vanuit privacy gezien, veronachtzaamd gebied / Holvast, J. [Jan]
Privacy en Informatie PenI 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Drie vragen over de toepassing van de AVG in faillissementen / Zwenne, G.J. [Gerrit-Jan] | Vlijmen, J.I. [Joachim] van
Privacy en Informatie PenI 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Horizontale privacy | : een probleemanalyse / Sloot, B. [Bart] van der
Privacy en Informatie PenI 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Schrems II | : geen verrassende uitkomst, wel verstrekkende gevolgen / Zivali, Ö [Özer] | Thole, E.P.M. [Elisabeth]
Privacy en Informatie PenI 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Turen op Keskin - Over de meerwaarde van het recht op een eerlijk proces in de Grondwet / Werd, M.F.J.M. [Marc] de
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

De zelfbewoningsplicht / Top, K. [Karen]
Vastgoedrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het jaar 2020 in 20+20 corona-uitspraken / Berg, D.J.A. [Dirk] van den
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Introductie Selectie & Essentie Jurisprudentie Huurrecht bedrijfsruimte / Kamp, S. [Sonja] van der | Storm, A.M.
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Op het juiste moment op de juiste plek / Mol, I.C.K. [Ivette] (AU) / Amiel, N. [Nathalie ook: N. Eeken-Amiel]
,
Vraag aan | Informatie
   
Spoedeisend belang in het huurrecht voor bedrijfsruimte / Bruijn, S.H.J. de
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

De hanteerbaarheid van de faillissementspauliana / Wibier, R.M. [Reinout]
,
Vraag aan | Informatie
   
Driemaal uitleg van pandaktes / Rele, R.J. [Roderic] ter | Lodder, S.
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Erfgenamen, aanvaarding en aansprakelijkheid tijdens beheer en vereffening - Mede in het licht van de positie van de schuldeisers van de nalatenschap / Vegter, J.B. [Hans]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7317,
Vraag aan | Informatie
   
Financiële ondersteuning door de GO-C-garantie / Weert, B.P.C. van
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kwalificeren vorderingen uit bestuursrechtelijke handhaving als boedelschulden? | : Een bespreking van prejudiciële vragen gesteld door de rechtbank Rotterdam / Vliet, K.S.L. van | Berge, E.A.H. ten
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Bella Ciao - Cofemel and beyond: auteursrechtelijke bescherming van productvormgeving / Tsoutsanis, A. [Alexander]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De nasleep van Schrems II houdt niet over - De gevolgen van de uitspraak van het HvJ EU in Schrems II en de daaropvolgende (concept) aanbevelingen van de EDPD onder de loep genomen / Baartmans, C.M. | Cox, M.B. [Menno]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De voortdurende vraag naar de rol van de tussenpersoon in het merkenrecht / Wal, G. [Gerard] van der | Said, S.
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Deepnudes aanpakken met IE-recht? / Kulk, S. [Stefan]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het Hof van Justitie richt het vizier weer op de collectieve beheerorganisaties: zijn billijke vergoedingen voor iedereen de nieuwe norm? / Torremans, P.L.C. [Paul]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Met de jaren komt ... openbaarheid? Tijd om het Tromsø-Verdrag te omarmen / Wiersma, C.
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Openbaarheid en auteursrecht anno 2021 / Kreijger, P.J. [Paul]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Toepassing van het liquidatietarief in zakelijke foto-inbreukzaken lat fotografen in de kou staan / Kuijs, M.E. [Marjon]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

De praktijk | : de cumulatiegrond / Drongelen, H. [Harry] van
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Draaien aan de volumeknop: het bepalen van doorberekening en volume-effecten in kartelschadezaken / Rosenboom, N.S.R. [Nicole] | Boer, A. [Anna] den
Markt en Mededinging 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Inschrijven op een aanbesteding met twee groepsentiteiten: voorkom een ernstige beroepsfout! / Houweling, M. [Marc] | Tonino, B. [Brim]
Vastgoedrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Rebooting het mededingingsrecht - ook het mededingingsrecht ontsnapt niet aan de digitale transitie - Over digitale platforms, ex-anteregulering en toegangsverplichtingen in het concentratietoezicht / Kohlen, J.I. [Janneke] | Sanden, M.A.M.L. [Mariska] van de | Cox, M.B. [Menno]
Markt en Mededinging 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Arbeid door vreemdelingen | : over Aziatische koks / Drongelen, H. [Harry] van | Rijs, A.D.M. [André] van
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
CAO: melden of niet, thats the question / Drongelen, A. [Amber] van | Drongelen, H. [Harry] van
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De abstracte bankgarantie en de onderliggende rechtsverhouding / Martens, M.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De kringenleer en de belanghebbende in het enquêterecht / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De lichtvaardig verleende decharge / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De maatschappij, dat ben jij? Over maatschappelijke belangen als onderdeel van de bestuurstaak / Pielage, M.M.
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van bestuurders van beroepsvennootschappen / Herregodts, R.L. [Rianne] | Hooijer, S.K.
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Enkele voetangels en klemmen bij de benoeming en ontslag van bestuurders van een stichting / Hekkema, J.M. | Reijnen, T.F.H. [Theo]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Geen geitenpaadjes ter ontsnapping aan het Xafax-arrest / Koster, J.H.W. [Jaap]
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Governance in de WHOA: de rol van de herstructureringsdeskundige / Hanssen, Th.P.J. [Theo]
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het attachment point bij layering / Kirch, L.
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Proefschrift: drie stellingen: De niet-uitvoerende bestuurder in een one tier board / Kreileman, N. [Nadia]
,
Vraag aan | Informatie
   
Tax Action Plan - de beoogde wijzigingen op het gebied van indirecte belastingen nader beschouwd / Nguyen, R.P. [Roeland]
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Thumbs down voor neplikes. ACM handhaaft voor het eerst gebruik neplikes en nepvolgers op social media / Poulus, M.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Uploaden digitale BV en de rol van de notaris / Geertsema, T.P.C. | Snijder-Kuipers, B. [Birgit ook: Birgit Kuipers]
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verkoop van in beslag genomen aandelen / Parijs, S. [Sergei]
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen / Vrielink, M.G. [Mariël] | Steensel, M.A.M. [Martijn] van
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Wie zwijgt, stemt toe? / Folmer, A.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Beschouwingen over het fideï-commis naar aanleiding van een bijzondere uitspraak - een vervolg naar aanleiding van het arrest in hoger beroep / Brinkman, R.E.
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Conceptwetsvoorstel dubbele achternaam / Nuytinck, A.J.M. [André]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7318,
Vraag aan | Informatie
   
De beoordeling van schriftelijke aanwijzingen bij een ondertoezichtstelling / Elferink, W.M.B.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het eenheidsbeginsel bij erfrechtelijke verkrijgingen en giften nader beschouwd / Reinhartz, B.E. [Barbara]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Is een bewindvoerder verplicht een beroep te doen op de legitieme portie van de rechthebbende? / Mellema-Kranenburg, T.J. [Tea ook: Thea]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Erfrecht / Koopman, C.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Notariskosten: over de omvang van de opdracht en een mogelijk prijsplafond / Lekkerkerker, G.J.C. [Geert]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Schenking door personen van wie het vermogen onder bewind is gesteld / Haar, H. [Hans] ter
De Notarisklerk 2021, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Terecht, maar toch onrechtvaardig / Wijk-Verhagen, E.M.J.M.C. [Evelien] van
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

De Omgevingswet: van aanloop naar sprong / Engelberts, M. [Maarten]
Vastgoedrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Stikstof en vastgoed: hoe kan het wel / Snoo, A. [Arjen] de | Lange, N. [Nicole]
Vastgoedrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

De aanwijzingsbevoegdheid (niet) ter discussie? / Lindeman, J.M.W. [Joep] | Sikkema, E. [Eelke]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Delegatie van regelgevende bevoegdheden aan de burgemeester vereist een duidelijke grondslag in de Gemeentewet / Alphen, C.W.M. [Kees] van
De Gemeentestem 2021, afl. 7519,
Vraag aan | Informatie
   
Jobcenter Krefeld: meer duidelijkheid voor de gemeenschapsonderdaan: Een artikelnoot bij het arrest van het Hof van Justitie van 6 oktober 2020, ECLI:EU:C:2020:794 / Schulmer, F.M.E. | Stoepker, G.J. [Giel]
De Gemeentestem 2021, afl. 7519,
Vraag aan | Informatie
   
Latente staatsburgers: Wat leren zij ons? / Jessurun dOliveira, H.U. [Ulli ook: Hans Ulrich]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Op reis met maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp: Over de (on)mogelijkheden om in het buitenland maatschappelijke ondersteuning of jeugdhulp te ontvangen / Hertog, S.G. ten | Tilborg, D. van
De Gemeentestem 2021, afl. 7519,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op Met D66 op weg naar de politiestaat? / Groothuizen, M.
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Wat mag het parlement wel en niet weten? Inlichtingenplicht en parlementaire controle op grond van artikel 68 Gw rondom de toeslagaffaire / BovendEerdt, K. [Koen]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

De Schiedammer parkmoord: vijftien jaar later. Een persoonlijke (terug)blik / Posthumus, F. [Frits]
Expertise en Recht EenR 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De betekenis van de schriftelijke wilsverklaring, de verplichte consultatie en het ondraaglijke lijden bij beslissingen over euthanasie bij patiënten met dementie / Rozemond, N. [Klaas]
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De voorkoming en de rechtzetting van gerechtelijke dwalingen: een voorwerp van aanhoudende en veelomvattende zorg / Fijnaut, C.J.C.F. [Cyrille]
Expertise en Recht EenR 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Mag het ook een onsje meer zijn? / Aben, D.J.C. [Diederik]
Expertise en Recht EenR 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Potentieel onveilige veroordelingen: afstand tot het novumvereiste / Franken, A.A. [Stijn]
Expertise en Recht EenR 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Principiële en praktische ideeën omtrent het hoger beroep in strafzaken / Groenhuijsen, M.S. [Marc]
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Symposium Vijftien jaar na het evaluatieonderzoek in de Schiedammer parkmoord / Silvis, J. [Jos]
Expertise en Recht EenR 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Vijftien jaar na de evaluatie van de Schiedammer parkmoord: lessen van toen in de context van nu / Cleiren, C.P.M. [Tineke]
Expertise en Recht EenR 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Consultatievoorstel wettelijke kwaliteitsrekening financiële ondernemingen: naar een praktisch alternatief voor een stichting derdengelden? / Rank, W.A.K. [Pim ook: Willem]
Maandblad voor Vermogensrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Contracteren in de platformeconomie: De derde-aanbieder als zwakke partij / Mak, V. [Vanessa]
Maandblad voor Vermogensrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De aanvang van de korte verjaringstermijn bij beroepsaansprakelijkheidsvorderingen na het arrest van de Hoge Raad van 9 oktober 2020 / Haan, M. de
Maandblad voor Vermogensrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Drafting tips & skills: de rol van de assurantieadviseur / Boer, N. de
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Handhaving van het recht op bescherming van persoonsgegevens via het aansprakelijkheidsrecht / Samsom, M.C. [Maikel]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het verbod op zwijgcontracten in de zorg: Symboolwetgeving of meer dan dat? / Kempkes, J.J.
Maandblad voor Vermogensrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Koop breekt (g)een timeshare: Een verkenning van de bescherming van timesharenemers onder art. 7:226 BW / Wal, B. [Bas] van der
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Onderhandelingen en stuiting / Koopmann, M.W.E. [Monique]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Samenloop tussen wanprestatie en onrechtmatige daad in kort bestek / Bakker, P.S. [Sjoerd]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

Het arrest van het hof Den Haag in de Bow Jubail / Kruit, J.A.
,
Vraag aan | Informatie
   
StoltCommitment: de Hoge Raad maakt beperking van aansprakelijkheid in Nederland moeilijker / Stevens, F. [Frank]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verlenging HRN-concessie NS per 2025 nu al inzet van juridische strijd / Tweel, R.J.M. [Ronald] van den
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie