Algemeen recht

De relatie tussen een mogelijke schending van de Wwft en de tuchtnorm van de Wna / Lekkerkerker, G.J.C. [Geert]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7315,
Vraag aan | Informatie
   
Een kleine handleiding voor het schrijven van een juridisch promotievoorstel / Sillen, J.J.J. [Joost] | Tinnevelt, R. [Ronald]
Ars Aequi 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Privileges voor COVID-gevaccineerden? / Buruma, Y. [Ybo]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Solidariteit en corona: lessen uit het verleden / Berge, L. [Lukas] van den
Ars Aequi 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Voorwoord: Volksdiscipline / Mooibroek, M.F. [Maurice]
Tijdschrift Tuchtrecht TT 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Wereldrecht, sekai-h?, en world law / Spijkers, O.
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Afspraken in de individuele arbeidsovereenkomst: het kader van de herplaatsingsplicht / Wiersma, K. [Klaas] | Veerkamp, I.M.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Constructive dismissal en de Wwz / Arntz, T. [Tom]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De verwijtbaar handelende ambtenaar / Hummel, N.
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Een jaar i-grond: vooralsnog een worsteling met gezichtspunten / Veerkamp, I.M.
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Een jaar na Xella: is iedereen wakker? / Besselink, P.J.B.M.
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Geen cao zonder onafhankelijke vakbond | : Het belang van onafhankelijke vakbonden en hoe dat te waarborgen / Steenbergen, H. van
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het instemmingsrecht bij ontslagbeleid (artikel 27 WOR) / Els, A.B. [Bruno] van
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het payrollregime en de aanbesteding van uitzendwerk door de overheid / Lintsen, I. [Imke] | Hakvoort, K.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek arbeidsrecht en de internationale werknemer 2020 / Kampen, E.K.W. [Elias] van
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe EU-detacheringsregels voor arbeidsvoorwaarden in het wegtransport / Overbeeke, F. [Fieke] van
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Regulering van werk: wat zeggen de verkiezingsprogrammas? / Wolff, D.J.B. [Diana] de
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Klimaat & Duurzaamheid, uitdagingen en dilemmas voor banken - De invloed van duurzaamheid op de handelwijze van banken en financiële instellingen / Bosch, R. [Rein] van den | Brouwer, W.
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) / Goemans, E.B.L. | Heithuis, E.J.W. [Edwin]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7369,
Vraag aan | Informatie
   
DAC6, MDR, Mandatory disclosure ... whats in the name / Weijers, M.B. [Martijn]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7316,
Vraag aan | Informatie
   
De BIK-regeling Europeesrechtelijk getoetst - Een chirurgische oplossing of een medische misser? / Nijkeuter, E. | Brilman, L.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7369,
Vraag aan | Informatie
   
De Mandatory Disclosure Richtlijn en duidelijkheid: nog steeds een schril contrast (deel 1) / Allouchi, M. el | Benali, I.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7369,
Vraag aan | Informatie
   
De Mandatory Disclosure Richtlijn en duidelijkheid: nog steeds een schril contrast (deel 2) / Allouchi, M. el | Benali, I.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7370,
Vraag aan | Informatie
   
De gelding van het Brexit-akkoord voor de btw / Sparidis, E. [Gino] | Middelburg, D.B. | Hoevers, A.C.E.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7370,
Vraag aan | Informatie
   
De netwerkvrijstelling in de overdrachtsbelasting: net(jes) geregeld? / Kindt, J.R.M. | Zwan, R.J. [Remco] van der
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7371,
Vraag aan | Informatie
   
Elastiek van solidariteit / Spanjers, M.P.A.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7371,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale vereenvoudiging: meer geluk dan wijsheid? (I) / Gribnau, J.L.M. [Hans] | Dusarduijn, S.M.H. [Sonja]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7316,
Vraag aan | Informatie
   
Gedragsregels fiscaal publiceren / Barnard, F.G. | Kooiman, W.R.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7371,
Vraag aan | Informatie
   
Het conceptwetsvoorstel Wet toekomst pensioenen / Staats, G.M.C.M. [Gerard] | Starink, B. [Bastiaan]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7371,
Vraag aan | Informatie
   
Kinderopvangtoeslag, de theorie en de werkelijkheid / Pauw, J.P. van der
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Onzekere belastingposities in de jaarrekening (IFRIC 23) / Ruiter, D. de | Storm van s-Gravensande, L.H.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7370,
Vraag aan | Informatie
   
Vaste inrichting: verleden, heden en toekomst / Albert, P.G.H. [Philippe]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7371,
Vraag aan | Informatie
   
Zeehavens en het streven naar een gelijk fiscaal speelveld: knoopje voor knoopje / Luja, R.H.C. [Raymond]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Het voorstel Besluit stikstofreductie en natuurverbetering: een emissievrij bouwproces? / Loo, J. van | Ypinga, J. [Jelmer]
Bouwrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Landinrichting voor het realiseren van natuurdoelen / Heinen, J. [Johan]
Bouwrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

A Tale of Two Cities - aangepaste reglementen van de LCIA en de ICC / Schellaars, R. [Rogier]
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
A la recherche de temps perdu: performativiteit en terugwerkende kracht in het arrest Loondoorbetaling na ontslag op staande voet / Smith, C.E. [Carel] | Kloosterhuis, H.T.M. [Harm]
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Alle uitspraken online? Hoe dan? | : Noodzakelijke ingrediënten voor een wettelijke regeling / Opijnen, M. [Marc] van
Ars Aequi 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een instructievonnis en de zittingsagenda (art. 22 Rv): efficiënt en effectief? / Ahsmann, M.J.A.M. [Margreet]
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht en artikel 24 lid 2 Rv: eindelijk een nieuwe balans! / Ahsmann, M.J.A.M. [Margreet]
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Klacht- en tuchtrecht voor mediators / Pinkster, A.P.L. | Kervers, W.J.
Tijdschrift Tuchtrecht TT 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
The show must go on: over geschillenvoorkoming en -oplossing in de bouw / Wassenaer van Catwijck, A.G.J. [Arent] van
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Vliegtuigen aan de grond en schepen aan de ketting | : De gevolgen van het brandstofbeslag / Meijs, M. van der
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

De juridisering van goed bestuur | : De onstuitbare regelzucht over good governance in de zorg / Kahn, Ph.S. | Meersma, K.D. [Klaas]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Een arrest dat om uitleg vraagt: Commentaar op het arrest van de Hoge Raad van 21 april 2020, over euthanasie op grond van een schriftelijke wilsverklaring / Hartogh, G.A. [Govert] den
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het Toezichtskader Goed Bestuur: van toegevoegde waarde of gereed voor ontregeling? / Schelven, B.A. [Bas] van
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek rechtspraak Scheidsgerecht Gezondheidszorg | : Van medisch specialisten, ziekenhuis en governance / Ende, T.A.M. [Tessa] van den
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Voltooid leven en de grenzen van het medisch domein / Hartogh, G.A. [Govert] den
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Coronamaatregelen en godsdienstige bijeenkomsten? / Vleugel, A.
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Handhaving van de AVG: de AP kan het niet alleen / Barkhuysen, T. [Tom]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

De Hoge Raad en de eigen woning in 2020 / Berg, J.E. [Jelle] van den
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De verhuiskostenvergoeding bij renovatie na de prejudiciële vragen / Ringnalda, A. [Allard]
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het huuraanvullende opstalrecht in duurzame energieprojecten - een verkennend onderzoek / Drunen, M.M.G.B. [Max] van | Hinskens-van Neck, M.E. [Mirjam]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7315,
Vraag aan | Informatie
   
Huurders tegemoetkomen in moeilijke tijden / Twisk, J.G.M.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Standaardclausules in huurovereenkomsten | : ROZ- en Aedes-clausule in verband met contractueel medehuurderschap bij huur en verhuur van woonruimte / Vries, D. [Daniel] de
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Compensatie kinderopvangtoeslagenaffaire en de Wsnp / Bommel, M. [Margreet] van
WSNP Periodiek 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Curator vs. Accountant. Civielrechtelijke aansprakelijkheid van de accountant voor fouten in de jaarrekeningcontrole en de rol van de curator / Brink- van der Meer, J.E. [Annelies]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De aansprakelijkheid van de herstructureringsdeskundige / Geel, D.M. van
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van de observator in de WHOA: horen, zien en spreken / Tideman, B.J. [Bruno]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van de raad van commissarissen in een WHOA-akkoordprocedure / Reumers, M.L.H.
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De signatuur van de herstructureringsdeskundige: op zoek naar een schaap met vijf poten? / Booms, T.E. [Tom] | Schreurs, M.R. | Ranitz, S.H. [Sijmen] de
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De verhouding tussen Wsnp en testamentair bewind, deel I / Koppelman, C. [Christiane]
WSNP Periodiek 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De verwerping van een erfenis in het insolventierecht / Dorn, F. [Franz]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Heeft een schuldeiser recht van hoger beroep tegen een beschikking van de r-c om de termijn van de schuldsaneringsregeling van zijn debiteur te verkorten? / Pouw, T. [Theo]
WSNP Periodiek 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
How certain elements of the Dutch scheme may (or may not) affect ISDA Master Agreements / Nijkamp, D.D. | Steeg, R.W.K. [Robert]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Inkomen ontvangen kort voor toelating schuldsaneringsregeling: (deels) vrijlaten om vaste lasten te betalen / Riet, Q.J. van
WSNP Periodiek 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Misbruik van de WHOA / Meer, J.A. van der
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Onderzoek naar en recuperatie van onregelmatigheden onder de WHOA / Nielen, W.J.B. [Willem] van | Ortiz Aldana, F. | Derksen, M. [Marees]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Ongelijkwaardig speelveld in WHOA en door Wetsvoorstel Opheffing Verpandingsverboden / Jonkers, A.L.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Sunbird: enkele WHOA-lessen uit de Engelse praktijk / Hoogenboezem, K.P. [Krijn]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
The Corporate Insolvency and Governance Act 2020 / Kesteren, W.M. [Wies] van
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Tijdelijk uitstel van betaling: hoe en wat? / Wijnstekers, B.W.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

De gedachte achter het ondoorgrondelijke: het hoe, wat en waarom van de wezenlijke waarde van de waar / Torenbosch, J. [Jorn]
Berichten Industriële Eigendom 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Frankrijk 2020 / Prins, R.J. [Rein-Jan]
Berichten Industriële Eigendom 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Hot Topics from the United States: 2020 Intellectual Property Law Highlights / Everaert, N. [Nina]
Berichten Industriële Eigendom 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

De zaak sigarettenfabrikanten: eerste ACM kartelboete voor indirecte informatie-uitwisseling / Wanroij, M. [Martijn] van | Groot, M. [Marjolein]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzaamheidsafspraken en mededinging: stand van zaken aan de hand van de Concept Leidraad van de ACM / Blockx, J. [Jan]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Forensisch medisch onderzoek bij mensenhandel / Leermakers, S. [Sabine] | Bemmel, S. [Sjoerd] van | Noteboom, F. [Frank]
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek inburgering / Oers, R. [Ricky] van
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Te ingrijpende gevolgen van het Covid-19 inreisverbod / Schoneveld, E. [Esther]
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Vluchtelingenbescherming onder druk in verkiezingsprogrammas / Kruyt, M. [Michiel]
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Warrig onderscheid tussen risicogroep en kwetsbare minderheidsgroep / Hooijmans, L. [Lianne]
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Artikel 2:290 BW: het uitkeringenregister voor stichtingen dat met het UBO-register is ingevoerd, is onnodig / Goes, P.W.A. [Peter] | Lichtenberg, R.
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Brexit done: the UK-EU Trade and Cooperation Agreement / Hardy, P. [Paul] | Korsten, L.E.J. [Léon] | Sterneberg, R. [Richard]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Corporate governance, dual-class-aandelenstructuren en waarom het Duitse model niet werkt / Keijzer, T.A. [Titiaan]
Ars Aequi 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De laatste van een soort. Een bespreking van de Dynasource-beschikking (ECLI:NL:GHAMS:2020:982) / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De nieuwe façade. Een bespreking van ECLI:NL:GHDHA:2020:2 / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Een uitspraak met direct externe werking. Een bespreking van ECLI:NL:GHSHE:2020:1369 / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Herstructurering via uitwinning van een pandrecht op aandelen: waar restructuring, litigation en M&A samenkomen / Bruijn, K. de | Menasalvas Garrones, R.R.
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het (passeren van een) verrekeningsverweer / Koops, L.M.H.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Hof van Justitie verschaft duidelijkheid over gebruik van voorgeselecteerde toestemmingshokjes om persoonsgegevens te verwerken en de opname daarvan in overeenkomsten / Poolman, L. [Laura]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Lost luggage: verplicht de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen NVs tot statutenwijziging? / Rensen, G.J.C. [Günther]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7315,
Vraag aan | Informatie
   
Nederlands octrooisysteem moet aantrekkelijker voor mkb en startups / Sigterman, T.D.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtvaardigheid en gerechtigheid in het (ondernemings)recht | : Het (ondernemings)recht volgens prof. mr. P. van Schilfgaarde It is not liability but responsibility where the moral factor comes in / Timmerman, L.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7315,
Vraag aan | Informatie
   
Vijf jaar Fusiegedragsregels 2015 / Schutte-Veenstra, J.N. [Hanny]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap en het gebrek aan tegenbewijs / Jansen, J.H.J. [Linda] | Sturme, J.J.J.M.
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Wft op koers (15): Herstelwet financiële markten 2020: herstel reikwijdte van enkele Wft-regels / Grundmann-van de Krol, C.M. [Christel]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Wie is de UBO? / Hopmans, J.P.W.V. [Peter-Jan]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Zoals een behoorlijk cliënt betaamt. Een bespreking van ECLI:NL:RBAMS:2020:2336 (Arkelhof Investments) / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Onderwijs / Studiefinanciering

Klachtbehandeling in het onderwijs: inkadering van het klachtrecht / Ettema, M. [Martin]
Ars Aequi 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Beslaglegging op kinderalimentatie: (on)geoorloofd? / Mallant, A.H.M.
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Betaling van rente en de beleggingsleer / Zonnenberg, L.H.M. [Louis]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De legitieme portie in relatie tot erfrechtelijke rentes en legaten / Brinkman, R.E. [Ronald]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale rariteiten bij afkoop partneralimentatie / Schilder, S.C.M.
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Giften en woonplaats, een Belgische federale wetswijziging / Ven, K.M.L.L. [Kerstin] van de
Tijdschrift Erfrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Herziening van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding / Schrama, W.M. [Wendy]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Inkijk in het gearrangeerde huwelijk / Tahir, N.N.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Familieprocesrecht / Coenraad, L.M. [Lieke]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Mandatory family protection / Beuker, M.R.
Tijdschrift Erfrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrechtelijk niet veroordeeld, maar erfrechtelijk wel beboet? / Vries, M. [Maarten] de
Tijdschrift Erfrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Van shoppen in Parijs, naar shoppen voor de laagste prijs / Hoof, A.H.J.M. van
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verdelingsproblematiek: de quasi-goederenrechtelijke status van de hond bij verdelingen / Voogt, M.C.G.
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Bodemdaling in Nederlandse veengebieden: knelpunten voor solide beleid en besluitvorming / Gils, M.M.W. van | Groothuijse, F.A.G. [Frank] | Rijswick, H.F.M.W. [Marleen] van | Stouthamer, E.
Milieu en Recht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Bodemdaling in stedelijk gebied | : Sluipmoordenaar die zich steeds vaker laat gelden / Cleef, R.C.L. van
Milieu en Recht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Klimaat- en energiewetgeving: zonder visie geen transitie / Dieperink, M.A.M. [Marjolein]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Peilbeheer als middel om bodemdaling in veenweidegebieden terug te dringen / Putter, P.J. [Peter] de
Milieu en Recht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Stijgende aandacht voor bodemdaling | : Stop bodemdaling in het veenweidegebied: advies om reductiedoelstelling voor bodemdaling wettelijk vast te leggen / Woldendorp, H.E. [Hans Erik]
Milieu en Recht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Zekerheid op buitengaatse installaties: horror vacui? / Schuijling, B.A. [Benedict]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Artikel 3:14 BW: van iemand, via de overheid, naar uitsluitend het bestuursorgaan? / Ortlep, R. [Rolf] | Waarde, V.A. van
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De gezonde voedselomgeving - Juridische (on)mogelijkheden voor gemeenten / Kolfschooten, H.B. van [Hannah] | Neerhof, A.R. [Richard] | Nijboer, A.M. [Anita] | Ruijter, A. [Annemiek] de | Visser, M.J.C. [Marjolein]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Een dialoog met de Raad van State na de toeslagenaffaire / Brenninkmeijer, A.F.M. [Alex] | Marseille, A.T. [Bert ook: Albert]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Europees staats- en bestuursrecht / Duijkersloot, A.P.W. [Ton] | Ortlep, R. [Rolf] | Verhoeven, M.J.M. [Maartje] | Widdershoven, R.J.G.M. [Rob]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Geestelijke vrijheid van de democratie / Elion-Valter, C. [Carinne]
Ars Aequi 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Handhaving van bestuursrecht / Batting, M.L. [Marije] | Rond, C. de | Winterink, K. [Katrien]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Het criterium slecht levensgedrag uit de Algemene Plaatselijke Verordening en de Dienstenrichtlijn / Berg, A. [Anne] van den | Moorsel, L. van
De Gemeentestem 2021, afl. 7518,
Vraag aan | Informatie
   
Het wetsvoorstel Versterkingswet Groningen / Bröring, H.E. [Herman]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Komt er wel versterking voor Groningen? / Bronsema, R.
De Gemeentestem 2021, afl. 7518,
Vraag aan | Informatie
   
Overheidsaansprakelijkheid / Fransen, T. | van de Sande, S.A.L. [Stefan]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Spreken met bezwaarmakers | : Een beschouwing naar aanleiding van M. Wever, Kwaliteit van bestuursrechtelijke bezwaarprocedures / Koenraad, L.M. [Rens]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Uitwisselen van processtukken in het bestuursproces | : Van geheimhouding en dreigende openbaarheid / Sluis, C.N. [Cornelis] van der
Ars Aequi 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

De bedreigde getuige en artikel 226a Sv: knelpunten uit de praktijk / Cozijnsen, R. [Robin] | Ferdinandusse, W.N. [Ward]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gratie: een bestuursbevoegdheid getoetst | : Een beschouwing naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 6 november 2020 / Bröring, H.E. [Herman] | Hattum, W.F. [Wiene] van
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het opzettelijk in ernstige mate schenden van de verkeersregels | : Artikel 5a WVW als effectief wapen tegen de wegpiraat? / Haar, R. [Rob] ter | Hornman, M.J. [Mark]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het rechtsbelangenconcept: Een multifunctioneel instrument in het strafrecht / Esser, L.B. [Luuk]
Ars Aequi 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Klachtdelicten: de stand van zaken in de wet en jurisprudentie | : Hoe een uitdrukkelijk verzoek om twijfel uit te sluiten een dode letter geworden is / Kampen, M. [Maaike]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Politiegeweld en de herziening van de berechting van agent na George Floyd: een analyse / Haar, R. [Rob] ter
Ars Aequi 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Vier jaar Restitutie(wan?)beleid / Hammerstein, A. [Fred ook: Alfred]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Witwassen / Struikelend naar een veroordeling of niet? / Braakman, D. | Voort, C.V. van der
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Heimelijke transacties met cryptocurrencies: een grijs gebied tussen witwaspraktijken en verstandige praktijken / Silonero, A.G.
Computerrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verantwoordelijk voor de verwerking: over de criteria en consequenties van gezamenlijke verantwoordelijkheid onder de AVG / Oostveen, M.A.A. [Manon]
Computerrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Vijf jaar netneutraliteit in de EU: de stand van zaken / Waterman, R.G. [Raoul]
Computerrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Als ik nu sorry zeg, beken ik dan schuld? | : Bespreking van het proefschrift van mr. L.A.B.M. Wijntjens / Wijne, R.P. [Rolinka]
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De kredietwaardigheidstoets bij kredietverlening aan consumenten | : Bespreking van het proefschrift van mr. J.M. Meindertsma / Poelgeest, J.M. [Jonneke] van
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De overeenkomst van personenvervoer, het aansprakelijkheidsregime en de limieten / Claringbould, M.H. [Maarten]
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De rechtsverhouding tussen erfpachter en erfverpachter | : Bespreking van het proefschrift van mr. J. Broese van Groenou / Milo, J.M. [Michael]
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De uitleg van Anglo-Amerikaanse boilerplate-bedingen in Nederlandse contracten | : Bespreking van het proefschrift van mr. drs. J.W.A. Dousi / Ohnesorge, L.G.L.
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De zaak Ondernemers Fort Abcoude/ Natuurmonumenten en gezichtspunten voor een bevel tot dooronderhandelen bij afgebroken onderhandelingen / Gulijk, S. [Stéphanie] van
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
EU Investor Protection Regulation and Liability for Investment Losses | : Bespreking van de handelseditie van het proefschrift van mr. M.W. Wallinga / Leeuw, F.R.H. van der
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
EU Private International Law on the Law Applicable to Cross-border Contracts involving Weaker Contracting Parties | : Bespreking van het proefschrift van M. Campo Comba LLM / Bochove, L.M. [Laura] van
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Europese productnormen en privaatrechtelijke normstelling | : Bespreking van het proefschrift van mr. G.M. Veldt / Verbruggen, P.W.J. [Paul]
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gijzeling in het kader van de schadevergoedingsmaatregel | : Nieuwe kansen voor een weloverwogen toepassing van vrijheidsbeneming als dwangmiddel / Lindeman, J.M.W. [Joep]
Ars Aequi 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het Ziektebeeld-arrest als sluitstuk op twee fronten | : Een bespreking - in breder verband - van het arrest HR 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1736 / Tiggele-van der Velde, N. [Mop] van
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Hoge Raad 4 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1954: omzetting van een verbintenis in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding / Verhoeff, N.R. [Renske]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
On ne peut pas contenter tout le monde et son pere! / Schonis, H.M.N. [Dick]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verhaal van proceskosten: een verkenning op het snijvlak van hoofdelijkheid, regres en de proceskostenregeling / Bijnen, B.M.G.
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Zekerheid voor leverancierskrediet | : Bespreking van het proefschrift van mr. K.W.C. Geurts / Faase, R.C.
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Zzpers en verkeersongevallen | : Enkele gedachten over een verplichte verzekering / Bouwman, M. [Maria] | Jong, E.R. [Elbert] de
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

Lokale verkeersregels | : Over de verbindendheid van gemeentelijke verordeningen die eigen verkeersregels bevatten / Broeksteeg, J.L.W. [Hansko]
VerkeersRecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Tendensen in het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht | : het kan verkeren / Vandenbussche, W. [Wannes] | Ridder, C. de
VerkeersRecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

De werking van forumkeuzebedingen in verzekeringsovereenkomsten ten aanzien van (mee)verzekerde derden. Hof van Justitie EU 27 februari 2020, ECLI:EU:C:2020:123 / Rouméas, C.M.A.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het averechts effect van de zorgplicht van de assurantietussenpersoon bij verzwijging / Jongkind, M.
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie