Geert-Jan Knoops

Prof. mr. dr. Geert-Jan Alexander Knoops werd in 1987 beëdigd als advocaat en treedt naast zijn functie bij Knoops’ advocaten op als lead counsel voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar politiek van het internationaal recht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en is hij visiting professor internationaal strafrecht aan Shandong University (Jinan, China). Prof. Knoops is tevens vice president van het European Innocence Network.

Waarom heb ik dit juridische boek gekozen?
Mijn favoriete juridische boek is Verzameld werk van Marcel Bregstein, omdat dit het eerste grote boek was dat ik voor mijn propedeuse heb moeten bestuderen. Professor Marcel Bregstein was een van de meest vooraanstaande civilisten en hoogleraar aan de UvA. Hij leefde van 1900 tot 1957. In 1941 tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij vanwege zijn joodse afkomst uit zijn functie gezet als hoogleraar. Uit zijn boek heb ik één van de hoofdstukken in het bijzonder met veel interesse gelezen, namelijk het hoofdstuk genaamd ‘De betrekkelijke waarde der wet’, dat een groot deel vormde van het tentamen civiel recht. In dit hoofdstuk staat beschreven dat de letterlijke toepassing van de wet niet altijd de gewenste oplossing blijkt. Bregstein noemt dat ‘het maken van een sprong’, om de wet te goeder trouw te interpreteren, zodat er alsnog een oplossing komt. De werken van en persoon van professor Bregstein was en is een van de voorbeelden die mij hebben geïnspireerd.

Wat is mijn meest bijzondere bibliotheekherinnering?
Mijn meest bijzondere bibliotheekherinnering is dan ook mijn eerste werk in mijn rechtenopleiding geweest. Voor het propedeuse tentamen over dit boek in het kader van het civielrecht haalde ik het cijfer 9. Ik weet nog goed dat professor mr. dr. Deelen mij daarop persoonlijk aansprak tijdens het college waarin de cijfers bekendgemaakt werden, wat grote indruk op mij heeft gemaakt.

Waarom ben ik lid van de Praktizijn?
De reden dat ik lid ben van de Praktizijn ligt erin dat ik van mening ben dat boeken essentieel zijn voor het werk van een advocaat. De Praktizijn biedt hiervoor een goede basis!

www.knoopsadvocaten.nl