Algemeen recht

Is het beoogde doel van het Domeindecreet om onbeheerde en kennelijk verlaten gronden in overheidsboezem terug te nemen bereikt? / Akkal-Ramautar, A.C.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7313,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Een uniforme uitleg van drie antimisbruikbepalingen / Zeldenrust, R.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7368,
Vraag aan | Informatie
   
Het conceptwetsvoorstel Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden versus de Wet op de dividendbelasting / Bagci, R. | Brandsma, R.P.C.W.M. [Roland] | Ruige, P. | Zuidhof, H.R.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7368,
Vraag aan | Informatie
   
Individueel vermogensbeheer in Nederland nu ook btw-vrijgesteld? / Vught, Y.M. van
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7368,
Vraag aan | Informatie
   
Wijziging en verlenging van erfpachtrechten in de overdrachtsbelasting / Nijkamp, H.K.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, 7314,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

De (in)effectiviteit van open en concrete aanbestedingsrechtelijke verplichtingen in de strijd tegen klimaatverandering / Janssen, W.A. [Willem] | Neele, E.E.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De uitsluitingsgronden als tool voor het bereiken van klimaatdoelstellingen: Is Europa klaar voor een concrete klimaat-uitsluitingsgrond? / Meesters, J.W.A. [Janet]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzaam specificeren! Balanceren op het grensvlak tussen duurzame ambities en de beginselen van het aanbestedingsrecht / Huith, G.J.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Handhaving van duurzaamheidsverplichtingen bij aanbestedingen / Heeswijck, A.J. [Arthur] van
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Levenscycluskosten: een eerste stap naar dwingend duurzaam aanbesteden? / Gruyters, J. | Michaux, L.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Levenscycluskosten: het maatschappelijk meest verantwoorde-gunningscriterium / Versteeg, D.R.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Maatschappelijk verantwoord aanbesteden: van mogelijkheden naar verplichtingen in een veranderende maatschappelijke context / Wijk, -van Gilst, N. van | Janssen, W.A. [Willem]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Onderzoek naar de abnormaal lage inschrijving als duurzaamheidsverplichting: Een verkenning van een inconsistente implementatie van artikel 69 lid 1 Richtlijn nr. 2014/24/EU in art. 2.116 lid 1 Aanbestedingswet 2012 en de toepassing hiervan in de Nederlandse rechtspraktijk / Houting, J.S.O. den
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Kansinschatting bij lawyerss letter / Voort Maarschalk, A.E.H. [Alexander] van der
Advocatenblad 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtsbijstand voor kleine beurs plots weer in zwang / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Staat verplicht te voorzien in advocaat bij echtscheiding / Alt, H.J.W. [Jan Wouter]
Advocatenblad 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Wat partijen zeggen over rechtsbijstand, rechtspraak en rechtsstaat / Mebius, F.
Advocatenblad 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeensschaprecht EU

De handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK | : Veertienhonderd bladzijden schadebeperking / Larik, J. [Joris]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Reactie op De verduurzaming van VvEs: Hoe kunnen wij de Tragedy of the Anticommons vermijden? van prof. mr. dr. B. Hoops, WPNR 2020/7297 / Siewers, C.N. [Claudia] | Vleuten, M.C.E. [Mechteld] van der
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7313,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

De Dienstenrichtlijn en het aanbestedingsrecht: het spanningsveld in diverse rechtsgebieden / Steyger, E. [Elies]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gezamenlijk toezicht zonder financiële participatie / Zeelenberg, E.E. [Elise]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe de onterechte bevoordeling van softwareleveranciers voorkomen dient te worden / Wijnen, D. van
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verenigd Koninkrijk trekt de kar van de vernieuwing na Brexit / Garsse, S.A.D. [Steven] Van
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Juridisch kader voor investeringstoetsen en voorstel Wet toetsing economie en nationale veiligheid / Nijland, J. [Jelle]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een brede investeringstoets? Het consultatiedocument Wet toetsing economie en nationale veiligheid / Jong, B. [Bas]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Statuten en aandeelhoudersovereenkomst in balans / Stokkermans, C.M. [Christiaan]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, 7314,
Vraag aan | Informatie
   
Verbod Bandidos MC Holland houdt niet automatisch verbod van de lokale Nederlandse chapters in / Nijland, J. [Jelle]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Wat hebben de Herstelbank en Invest-NL met elkaar te maken? / Devilee, J.E. [Joyce]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: begrenzing meervoudig stemrecht voor bestuurders en toezichthouders van de vereniging en de stichting / Plas, H.P. [Harke]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Onderwijs / Studiefinanciering

Kroniek: Goed bestuur en governance: ontwikkelingen 2018-2020 / Huisman, P.W.A. [Pieter]
School en Wet 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Privacy bij onderwijs op afstand / Es, E. [Erik] van | Vos, J. [Job]
School en Wet 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtsbescherming bij vrijstelling van de Leerplichtwet / Sperling, J. [Johanna] | Wigger, A.T.M. [Annie]
School en Wet 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

De legitieme gekwantificeerd: aantallen legitimarissen en hun aanspraken in 2016 / Beuker, M.R.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7313,
Vraag aan | Informatie
   
De zaak E.E. van het Europese Hof van Justitie - een leerzame casus voor de Nederlandse notaris / Heijning, S.H. | Lhoëst, B.F.P. [Brigitte]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Huwelijk, huwelijkse voorwaarden en volmacht / Kapma, B.O.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Ik was het niet, ik was het niet, het was de wetgever! / Damen, L.J.A. [Leo]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Kinderopvangtoeslagaffaire | : De democratische rechtsstaat wordt als staal in de wind gehard / Brink, J.E. [Jacobine] van den | Ortlep, R. [Rolf]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Over briefstemmen en volmachten | : Stemvrijheid in coronatijd / Trapman, L. [Leon]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

De mogelijke meerwaarde van mediation in de tenuitvoerleggingsfase / Claessen, J.A.A.C. [Jacques] | Pinkster, A.P.L. | Slump, G.J. [Gert Jan]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Herstelbemiddeling: het belang van maatwerk bij contact tussen slachtoffer en dader / Wouters, M. [Mia]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
In mijn beleving was hij een monster, dat stukje is nu weg. Aandacht voor slachtoffers in de tenuitvoerlegging van de tbs / Denderen, M.Y. van | Wolf, M.J.F. [Michiel] van der
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Innovatiewet: van de oude vertrouwde naar de nieuwe onbekende / Kazlova, M.I. [Maryana]
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Inspraak over voorwaarden bij tbs / Hovens, F.J.H.
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Invoering spreekrecht slachtoffers bij tbs-verlengingszittingen: geen wenselijke ontwikkeling / Serrarens, J. [Judith]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Politiegeld en -racisme als (structureel) vormverzuim: Een pleidooi voor meer betrokkenheid van de Hoge Raad bij een belangwekkende maatschappelijke kwestie / Kempen, P.H.P.H.M.C. [Piet Hein] van
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

De huidige Nederlandse Reclame Code als zoethoudertje? Een Reclamecode voor suikerrijke producten gewenst / Jager, C.E. de
Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken TvC 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kunnen we e-commerce vergroenen door het consumentencontractenrecht te herzien? / Terryn, E. [Evelyne] | Gool, E. van
Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken TvC 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Preserving consumers choice online: Competition law to the rescue! / Luzak, J.A. [Joasia]
Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken TvC 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie