Algemeen recht

Revitalisering van juridisch-dogmatisch onderzoek | : Expliciteren van het impliciete / Gestel, R.A.J. [Rob] van
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Als de jaren gaan tellen: hoe voorkom je een RVU-heffing bij ontslag van oudere werknemers? / Popering-Kalkman, A.J.S.
ArbeidsRecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Contractuele beperking van grondrechten / Jonkmans, R. [Roos]
ArbeidsRecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De NOW-3: loonsubsidie of reorganiseren: geen eenvoudige keuze? / Boot, T.O.
ArbeidsRecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De arbeidsongeschikte werknemer: een update / Herwerden, M.J. van
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De i-grond: cumuleren kun je leren? / IJzerman, N. [Nynke] | Sax, F.
ArbeidsRecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Werkingssfeerbepalingen in avv caos en verplichtstellingsbesluiten: over de objectieve uitleg en het hoofdzaak-criterium / Degelink, B. [Bas]
ArbeidsRecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

De PPT: van theorie naar duidelijkheid? / Goudsmit, J.R. | Hulten, L.C. van
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7367,
Vraag aan | Informatie
   
Een ander perspectief op private equity, onzakelijke omleiding en concern / Hennevelt, M.T.M. [Michiel]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7367,
Vraag aan | Informatie
   
Gevolgen Wet toeristische verhuur van woonruimte voor de Toeristenbelasting / Belkaid-Koubia, M. [Mariam]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7367,
Vraag aan | Informatie
   
Het aanmerkelijk belang in het rapport Bouwstenen voor een beter Belastingstelsel / Hoogwout, T.C. [Theo]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7311,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

De Spaansen-zaak: onrechtmatige staatssteun bij grondtransacties en de civielrechtelijke gevolgen daarvan in de praktijk / Knook, A.D.L. [Allard] | Duren, S.B. [Skip] van | Bommel, S.D. [Sarah] van
Bouwrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek planschade en nadeelcompensatie / Zundert, J.W. [Co] van
Bouwrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

How to Successfully Manage Entrenched Conflict in Mediation / Gooderham, S. [Sheila]
Corporate Mediation Journal 2020, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een normatief kader voor hybride rechtspleging in Nederland en de Europese Unie / Buisman, S. [Sanne]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
The Mediation Disruption | : A Path to Better Conflict Resolution through Interdesciplinarity and Cignitive Diversity / Kawakami, M.T. [Mark]
Corporate Mediation Journal 2020, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Waartoe is de civiele rechter op aarde? / Klaassen, C.J.M. [Carla]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021. afl. 7312,
Vraag aan | Informatie
   
Wanneer handelt een advocaat onrechtmatig jegens derden? | : Bespreking van het Vliegtuig-arrest van 17 januari 2020 / Emden, E.A.L. [Elisabeth] van | Rijpkema, L.H.
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeensschaprecht EU

Fouten, misbruik en fraude bij grensoverschrijdende sociale zekerheid / Pennings, F.J.L. [Frans]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het Hof van Justitie en nationale constitutionele rechters | : Lieb Vaterland magst ruhig sein, fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein! / Barents, R. [René]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Als een extra huurprijs voor een uitbreiding van het gehuurde wordt overeengekomen, kwalificeert dit dan als een nadere huurprijsvaststelling? Het vervolg / Heeren, M. [Mark] van
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Contractuele bestemming versus het bestemmingsplan: nietige huurovereenkomst? / Schipper, G.C.M.
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De belangenafweging in kader van de beëindigingsprocedure (II) / Adriaansens, J.W. [Jurjan]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissen uit andere bron dan overeenkomst of onrechtmatige daad / Sengers, H. | Wolde, S. [Simone] ten
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Wanneer is er sprake van een huurovereenkomst? / Fotowatkasb, E. [Elnaz]
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Gevolgen van Breit op aanbestedingen in het Verenigd Koninkrijk / Kohlen, J.I. [Janneke] | Cox, M. [Manuela]
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

A Reflection on the Evolution of Corporate Culture and Conflict Resolution (Part I) | : The Resonance of Individual Conflict Resolution on the Collective Organisational Psyche / Kroon, H. | Baatsen, M. [Marcel]
Corporate Mediation Journal 2020, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
A Reflection on the Evolution of Corporate Culture and Conflict Resolution (Part II) | : The Resonance of Individual Conflict Resolution on the Collective Organisational Psyche / Kroon, H. | Baatsen, M. [Marcel]
Corporate Mediation Journal 2020, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Bestuur en toezicht rechtspersonen: een update / Wareman, J. [Juliette]
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Positie van de curator bij toepassing bestuursrechtelijke dwangmiddelen / Koster, J.H.W. [Jaap]
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

De zelfstandige ondernemer in het huwelijksvermogensrecht en Het Nederlands vermogensrecht bij echtscheiding deel A en B / Labohm, A.N. [Alexander]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gezag gekoppeld aan erkenning, goed idee? / Punselie, E.C.C. [Lies]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

2021: op weg naar klimaatneutraliteit in 2050 / Peeters, M.
Milieu en Recht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Milieubelastende activiteit en de VNG-staalkaart Bestaande Woonwijk / Nijmeijer, A.G.A. [Tonny]
Milieu en Recht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Natuurherstel na de PAS-uitspraak: van juridische zekerheid naar borging van ecologische effectiviteit / Ploegmakers, H. | Turnhout, S. | Foppen, R.P.B. | Kroon, J.C.J.M. de | Siepel, H.
Milieu en Recht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Over klimaatverplichtingen en beleidsvrijheid in coronatijd: Greenpeace tegen Nederland / Bleeker, T.R. [Tim]
Milieu en Recht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Relativiteitsvereiste in het omgevingsrecht - praktische pointers / Lameijer, J. [Jaap]
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Uw mening telt!: van Regeling bodemkwaliteit naar Regeling bodemkwaliteit 2021 / Woldendorp, H.E. [Hans Erik] | Gadella, J.M. [Michiel]
Milieu en Recht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Positie van de curator bij toepassing bestuursrechtelijke dwangmiddelen / Koster, J.H.W. [Jaap]
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Trump en zijn rechters | : Vier jaar rechtspraak tijdens het presidentschap van Donald Trump / Daalder, E.J. [Eric]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Conformiteit van een woning / Heuvelmans, J.F.M.
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De (kandidaat-)notaris, de rechtszekerheid en de minderjarige / Haar, J.H.M. [Hans] ter | Visser, I. [Irene]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De Wet franchise: een knuppel in het hoenderhok of een (welkome) verbetering van de samenwerking? | : De Wet franchise belicht vanuit het perspectief van de franchisegever / Blom, J. | Tuyll van Serooskerken, I.I. van
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De gebruiksovereenkomst in het appartementsrecht / Luijk-van Veldhuizen, A.C.W. [Astrid] | Siewers, C.N. [Claudia]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Financiering van duurzame energieprojecten: opstalrecht vs huur / Drunen, M.M.G.B. [Max] van | Hinskens-van Neck, M.E. [Mirjam]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7311,
Vraag aan | Informatie
   
Klassiekers: HR Latour/De Bruijn: het opzeggen van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd / Klomp, R.J.Q. [René]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Misbruik van omstandigheden bij het doen van een schenking / Driessen-Kleijn, J.I. [Hanneke]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Van verrassing van de Hoge Raad tot eeuwenoude herhaling | : Terugvordering van voormalig eigendom van een onroerende zaak na verlies door verjaring / Jong, H. de
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021. afl. 7312,
Vraag aan | Informatie
   
Welk bedrag moet worden vergoed aan iemand die zijn erfpachtrecht, opstalrecht of daaruit afgeleid appartementsrecht verliest wegens canon- of retributieachterstand? / Straaten, J.C. [Jaap] van
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Wet franchise versterkt positie franchisenemer / Kan, C. [Corstiaan]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

Ontwikkelingen vergoeding immateriële schade in 2020 / Verheij, A.J. [Albert]
VerkeersRecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Vallen en uitglijden, (g)een slippery slope? / Paijmans, B.M. [Brechtje]
VerkeersRecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

Een nieuwe uitzondering op de verwijzing naar de schadestaatprocedure / Barschot, N.T.F. van | Cremers, B.J.M.P.
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie