Arbeidsrecht / Sociaal recht

Ambtenaren voor de rechter : plichtsverzuim, niet-integer gedrag en andere conflicten binnen de ambtenarij / Knapen, M.A.M. [Michel]
ISBN: 9,78909E+12 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen / Bollen-Vandenboorn, A.H.H. [Anouk] | et al.
ISBN: 9,78901E+12 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Praktijkgids Arbeidsrecht bij de overheid 2021 / Weijling, K.F.A.M. | Stuiver, H.S.P. | Kragten, M.J. | Tijink, B.M.M. [Bianca] | Aerts, J.J.L.M.
ISBN: 9,78901E+12 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Belastingrecht

Herziening in belastingzaken : een analyse van de (on)mogelijkheden van herziening van rechterlijke uitspraken / Pieterse, L.J.A. [Rens] | Schreinemachers, M.A. [Maarten]
ISBN: 9,78901E+12 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijk recht

Belangenrijk burgerlijk recht / Lindenbergh, S.D. [Siewert] | Ruitenbeek-Bart, F.M. [Femke] | Tillema, I.
ISBN: 9,78946E+12 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Parlementaire geschiedenis van Boek 2 Burgerlijk Wetboek van Aruba / Veen, W.J.M. [Wino] van
ISBN: 9,78901E+12 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Patientenrechten bij het gebruik van medische apps / Morsink, L.H.A.
ISBN: 9,78909E+12 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Human rights elephants in an era of globalisation : commodification, crimmigration, and human rights in confinement : Proefschrift Leiden / Berlo, P. [Patrick] van
ISBN: 9,78946E+12 - Wolf Productions :
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Huurrecht 2021 en aanverwante regelgeving /
ISBN: 9,78949E+12 - Ars Aequi Libri : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Introduction to international commercial and European law : a practical guide / Mosselman, M.W. [Marco]
ISBN: 9,78946E+12 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Leerboek financieel recht / Busch, D. [Danny]
ISBN: 9,78949E+12 - Ars Aequi Libri :
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Parlementaire geschiedenis van de WHOA : tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Kamerstukken 25249) / Struycken, J.G.A. [Joris]
ISBN: 9,78946E+12 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
SDU commentaar insolventierecht / Faber, N.E.D. [Dennis] | et al.
ISBN: 9,78901E+12 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Internationaal (publiek)recht (Niet EU) / Volkenrecht

Atrocity crimes, atrocity laws and justice in Africa / Akinrinade, B. [Babafemi]
ISBN: 9,78946E+12 - Eleven International Publishing : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Sdu Commentaar aanbestedingsrecht editie 2021 / Fimerius, M.M. [Greetje] | Meent, G.W.A. [Gert-Wim] van de | Nouhuys, J.F. [Frederik] van | Stellingwerff Beintema, A. [Anke]
ISBN: 9,78901E+12 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2019-2020 / Borrius, Y. [Yvette] | Bekkum, J. [Jaron] van | Croiset van Uchelen, A.R.J. [Arnold] | Bier, B. [Barbara] | Jongh, J.M. [Matthijs] de | Lokin, E.C.H.J. [Emmanuel ook: Manuel]
ISBN: 9,78901E+12 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Q&A Ondernemingsrecht : honderd vragen en antwoorden / Mussche, M. [Maarten]
ISBN: 9,78946E+12 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Personen- en familierecht

Compendium Personen- en familierecht / Wortmann, S.F.M. [Sylvia] | Duijvendijk-Brand, J. [Ans] van
ISBN: 9,78901E+12 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Personen- en familierecht, relatievermogensrecht en erfrecht / Nuytinck, A.J.M. [André]
ISBN: 9,78901E+12 - Wolters Kluwer : 2021
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verantwoordelijkheden in het familierecht : de rol van staat, familie en individu / Schrama, W.M. [Wendy] | Burri, S.D. [Susanne]
ISBN: 9,78946E+12 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Handboek Geluid : regelgeving binnen het omgevingsdomein / Nijman, H. [Daniëlla] | Huizinga, R. [Rick] | Doorschot, J. [Judith]
ISBN: 9,78949E+12 - Berghauser Pont Publishing : Amsterdam
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Legal implications of climate change: the case for circularity : questionnaire ESCL Annual Conference 24th of october 2019 / Bruggeman, E.M. [Evelien] | Hoogendoorn, J.R. | Wijk-van Gilst, N. van
ISBN: 9,78946E+12 - Instituut voor Bouwrecht IBR : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

De gewone rechter en de bestuursrechtspraak / Angeren, J.A.M. [Jan] van
ISBN: 9,78901E+12 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Lokale demoratische innovatie : een juridische analyse : Proefschrift Leiden / Westerweel, J. [Joost]
ISBN: 9,78901E+12 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Werk in uitvoering : het functioneren van de Tweede Kamer tijdens, voor en na de grondwetsherziening (1840-1853) : Proefschrift Utrecht / Oomen, G. [Gerrit]
ISBN: 9,78949E+12 - Summum : Kampen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Beginselen van Amerikaans strafprocesrecht / Keijzer, N. [Nico]
ISBN: 9,78901E+12 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bewijsuitsluiting in het nieuwe Wetboek van Strafvordering / Joris, A.M.J.
ISBN: 9,78909E+12 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
De persoon van de verdachte : de rapportage pro justitia vanuit het Pieter Baan Centrum / Boer, T. [Timon] den | Beekman, J.E. | Koenraadt, F.A.M.M. [Frans]
ISBN: 9,78946E+12 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
De raadkamerprocedures in strafzaken / Loyson, J.W.H.G. [Jules]
ISBN: 9,78901E+12 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
De uiterlijke verschijningsvorm in het strafrecht : een analyse van de jurisprudentie van de Hoge Raad : Proefschrift Leiden / Arendse, S.S.
ISBN: 9,78946E+12 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Discriminatie als strafbeinvloedende omstandigheid bij strafbare feiten : een rechtsvergelijkende studie / J.M. ten Voorde | S.V. Hellemons | P.M. Schuyt
ISBN: 9,78946E+12 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht : een onderzoek naar het verloop, de resultaten en mogelijke uitbreiding van verplicht financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht / Koenraadt, R.M. | Boone, M.M. [Miranda] | Rap, S.E. [Stephanie] | Kappert, S.
ISBN: 9,78946E+12 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Informatie en opsporing : handboek informatieverwerving, -verwerking en -verstrekking ten behoeve van de opsporingspraktijk / Bel, D. [Dirk] van der | Jonge, B. de | Koning, H.G. de
ISBN: 9,78907E+12 - Kerckebosch : Zeist
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Sanctierecht / Bleichrodt, E. [Edwin] | Vegter, P.C. [Paul]
ISBN: 9,78901E+12 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafprocesrecht / Keulen, B.F. [Berend] | Knigge, G. [Geert]
ISBN: 9,78901E+12 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafvorderlijke aspecten van het DNA-onderzoek / Klerk, J. de | Robroek, R. [Rick] | Tang, S.C.
ISBN: 9,78946E+12 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Langlopende letselschadezaken : een empirisch-juridisch onderzoek naar kenmerken van letselschadezaken die niet binnen twee jaar zijn afgesloten / Rijnhout, R. [Rianka] | Dongen, E.G.D. van | Maurik, D.W. van | Giesen, I. [Ivo]
ISBN: 9,78946E+12 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Persoonlijke zekerheden / Bergervoet, G.J.L. [Guido] | Hendrikx, A.M.M. [Anne] | Klinkhamer, S.
ISBN: 9,78949E+12 - Ars Aequi Libri : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie