Bank- en effectenrecht

De toekomstige Europese Verordening voor Crowdfundingdienstverleners (Deel II) / Kranenburg, E.L.M. [Ella] van | Melchers, D.A.J.M. [Dorothé]
Tijdschrift voor Financieel Recht 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
EBA over kredietrisico, kredietverstrekking en interne governance / Waterbolk, T. [Tjalling] | Rowel, E.L. [Else]
Tijdschrift voor Financieel Recht 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Van MiFID naar MiCa: een juridisch raamwerk voor crypto asset service providers / Ven, S.W. van de
Tijdschrift voor Financieel Recht 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Box 3: een fiscale Fyra / Overduin, C. [Cor] | Romyn, M.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7366,
Vraag aan | Informatie
   
Braziliaanse toestanden - interest on net equity / Raad, C. [Kees] van
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7365,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale aspecten van grensoverschrijdende omzettingen onder Richtlijn 2019/2121 / Broek, J.J. [Harm] van den
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7309,
Vraag aan | Informatie
   
Vlucht MH17 en het fiscale loonbegrip / Schendel, T.J.M. [Theo] van
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7366,
Vraag aan | Informatie
   
Was het onrecht rond de toeslagen wel zo ongekend? / Stevens, L.G.M. [Leo]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7365,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

De regeling van de wijziging ex par. 34 UAV 2012 (1989) vergeleken met de regeling van meer- en minderwerk in par. 35 UAV (1989) / Chao-Duivis, M.A.B. [Monika]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gloort er licht aan het einde van de stikstoftunnel? | : Een analyse van het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering / Frins, R.H.W. [Ralph]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het ontwerpwetsvoorstel appartementsrechten / Vleuten, M.C.E. [Mechteld] van der
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtsbescherming versus tijdige realisatie en de (on)mogelijkheden om bij bouwprojecten tot versnelling en slagkracht te komen / Haverkamp, E. [Ernst] | Hinskens-van Neck, M.E. [Mirjam]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Buitenlands recht / Religieus recht

Inleiding in het Surinaams recht voor onroerende zaken / Verbruggen, C. [Chiel]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Intelligent omgaan met lange processtukken / Barkhuysen, T. [Tom]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

De derde gender-optie: de stand van zaken in Nederland in rechtsvergelijkend perspectief / Kersten, C. [Charlotte]
Ars Aequi 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Huurrecht en de coronacrisis / Duynstee-Van Imhoff, Z.H. [Zwaan]
Maandblad voor vermogensrecht 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Planten verkregen op basis van klassieke veredelingsprocessen toch niet meer octrooieerbaar / Pinckaers, J.C.S. [Julius]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Volledige harmonisatie en zelfregulering van reclame: Is het Nederlandse systeem in strijd met Europees recht? | : (Dit artikel is peer reviewed) / Duivenvoorde, B.B. [Bram]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Branded, co-packing of private label: slechts een kwestie van smaak? / Roscam Abbing, F.
Markt en Mededinging 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Is het staatssteunrecht fit for purpose? / Pijnacker Hordijk, E.H. [Erik]
Markt en Mededinging 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Publieke en private handhaving van het kartelverbod - een convergente toepassing van dezelfde norm? / Romkens, E. | Prompers, A.S.M.L. [Anke] | Bouman, A. | Lamberti, R.
Markt en Mededinging 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

EU-migratierichtlijnen voorkomen en dichten verblijfsgaten / Roelofs, S.H.J.M. [Stephan]
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
IND zet vreemdelingen klem / Jansen-Mahfoud, E. [Esthelle]
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Europees asielrecht / Berger, E. [Eva] | Hutten, W.K. [Willem] | Karg, T. [Tamara]
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Onder de maat | : Grensdoden op zee en het recht op leven / Komp, L.M. [Lisa-Marie]
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

De Mobiliteitsrichtlijn en het Hof van Justitie EU: belangrijke impuls voor actie van ondernemers en wetgevers / Verbrugh, M.A. [Maarten]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7309,
Vraag aan | Informatie
   
De beloften van de jatrophaplant. Over afgeleide schade en het ontnemen van een corporate opportunity / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De beursvennootschap, corporate governance en strategie / Garcia Nelen, S.B.
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De kwalificatie van de arbeidsovereenkomst: de rol van de partijbedoeling na het arrest X/Amsterdam / Seghrouchni, J.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Een bittere pil. Een bespreking van ECLI:NL:GHAMS:2020:1127 (Apotheek Schiemond) / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor ondernemingen en (bange?) bestuurders of coronawetenschap in crisistijd? | : Over onder andere Booking.com en Unilever / Westenbroek, W.A. [Winand]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Enkele internationaalprivaatrechtelijke aspecten van de grensoverschrijdende omzetting en splitsing in het licht van de Richtlijn (EU) 2019/2121 / Zilinsky, M. [Marek]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7309,
Vraag aan | Informatie
   
Grensoverschrijdende fusies en de Mobiliteitsrichtlijn / Veen, W.J.M. [Wino] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7309,
Vraag aan | Informatie
   
Grensoverschrijdende fusies, omzettingen en splitsingen: empirische resultaten en medezeggenschapsrechtelijke implicaties / Meyer, M. [Marcus]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7309,
Vraag aan | Informatie
   
Grensoverschrijdende omzetting en grensoverschrijdende splitsing in de Mobiliteitsrichtlijn / Roelofs, E.R. [Erwin] | Koster, H. [Harold]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7309,
Vraag aan | Informatie
   
Notariële bemoeienis bij grensoverschrijdende structuurwijziging / Stokkermans, C.M. [Christiaan]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7309,
Vraag aan | Informatie
   
Oostenwind, of: van zacht recht naar harde handhaving / Heijden, P.F. [Paul] van der
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Schorsing van de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis / Tanja, P.J.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Vage praatjes vullen geen gaatjes | : Het Nederlandse stakeholder-model kan worden versterkt, niet opgerekt / Kaarls, A.J. [Alexander]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Onderwijs / Studiefinanciering

Is de sluiting van scholen in strijd met de vrijheid van onderwijs? / Zoontjens, P.J.J. [Paul]
Ars Aequi 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Eenvoudige adoptie, (g)een geschikte optie? / Ruitenberg, G.C.A.M. [Geeske] | Vonk, M.J. [Machteld]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek IPR/internationaal familierecht / Frohn, E.N. [Lisette]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek alimentatie / Dorhout, P. [Pieter]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

De Afdeling Bestuursrechtspraak en de rechtsstatelijke crisis van de Toeslagenaffaire | : Over een onverstandige en onvoldoende reactie / Besselink, L.F.M. [Leonard]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De EU en de rechtsstatelijke crises in Hongarije en Polen | : Urgentie vergt (gedifferentieerde) actie / Morijn, J. [John]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Further politicization of the Polish judiciary | : A concerned view from outside / Heuveling van Beek, L. [Lydia]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Further politicization of the Polish judiciary | : A critical view from within / Mazur, D. [Dariusz]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het afscheid van de dienstplicht als wettig kind van de democratie: over soldatenplicht en burgerstemrecht / Meuwese, S. [Stan]
Ars Aequi 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Mensenhandel en sekswerkregulering. Twintig jaar wetgeving in beeld / Swart, N.J.L. [Noor]
De Gemeentestem 2021, afl. 7517,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtsontwikkeling en toepassingspraktijk van artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles) | : Ervaringen uit Midden- en West-Brabant (2016-2018) / Pommer, F.A. [Franc] | Tops, P.W. [Pieter]
De Gemeentestem 2021, afl. 7517,
Vraag aan | Informatie
   
Tussen wet en recht | : Reactie van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag / Ettekoven, B.J. [Bart Jan] van
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Het beginsel van proportionele bestraffing op enige gebieden van Europees (quasi-)strafrecht / Jong, F. de
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het opzettelijk niet-voldoen aan ambtelijke bevelen en de afhankelijkheid van het bestuursrecht / Eggen, B. [Bjorn]
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrechtelijke vrijspraak of strafrechtelijk sepot en de gevolgen voor het ontslag van een werknemer: vergelijking van de gewijzigde jurisprudentie in het bestuursrecht met het arbeidsrecht / Korevaar, M.P. [Marien]
Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Verkrachting: whats in a name? | : De voorgenomen strafbaarstelling van verkrachting en seks tegen de wil in het licht van artikel 36 Istanbul / Kool, R.S.B. [Renée] | Jongenotter, A. [Anne]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

De impact van de COVID 19-pandemie op internationale koopovereenkomsten / Janssen, A.U. [André] | Wahnschaffe, C.J.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7310,
Vraag aan | Informatie
   
De verklaring voor recht, voldoende belang(rijk)? | : Over het belang bij declaratoire vordering na afwijzing condemnatoire vordering / Gillaerts, P. | Keirse, A.L.M. [Anne]
Maandblad voor vermogensrecht 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Overdracht van kredietvordering na Promontoria / Snijders, J.L. | Tonino, Y.T. [Youri]
Maandblad voor vermogensrecht 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Urgenda als civielrechtelijk geschil / Castermans, A.G. [Alex ook: Alex Geert] | Nuninga, W.T. [Thijmen]
Maandblad voor vermogensrecht 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie