Algemeen

Wereldrecht, Weltrecht en Droit Mondial / Spijkers, O.
Pro Memorie PM 2020, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Actualiteiten particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) / Wervelman, E.J. [Erik-Jan ook: Erik]
Tijdschrift Vergoeding Personenschade TVP 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Bestaat er een Europees werknemersbegrip? / Pennings, F.J.L. [Frans]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De Europese Sociale Dialoog en verbroken beloftes / Haar, B.P. [Beryl] ter
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De vreemde eend die VPL-regeling heet / Janse, M.C.D.
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Een reactie op: M. Tanja, Het uitzendbeding bij ziekte, ArbeidsRecht 2020/33 / Drongelen, J. [Harry] van
ArbeidsRecht 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale aspecten van het PEPP / Dieleman, B. [Bas]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale herkwalificatie van de overeenkomst van opdracht? Zorg toch maar voor een goed verhaal! / Swaving Dijkstra, E.
ArbeidsRecht 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Het studiekostenbeding: een update / Voogt, M | Schneider, P.L.M.
ArbeidsRecht 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek EU-socialezekerheidsrecht: de toepassing van de aloude aanwijsregels in nieuwe tijden / Mei, A.P. [Anne Pieter] van der
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Lage kosten vliegmaatschappijen en de afweging van economische en sociale fundamentele rechten. Publieke grenzen aan privaat handelen? / Voogsgeerd, H.H. [Herman]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Maakt het pensioenakkoord haar doelstellingen waar? / Eijgenraam, A.C. | Bets, H.J.
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Overstappen naar nieuw pensioencontract bij verplicht BPF | : Een kort weerwoord op de reacties van Lutjens, Heemskerk en Tangelder op het artikel Bevoegdheid wijziging pensioenregeling: mythen ontmaskerd, TPV 2020/40 / Marwijk Kooy, A.G. [Albert] van
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Pensioen en overgang van onderneming | : the devil is in the details / Boutens, A. [Anouk]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Transitie onder het nieuwe pensioencontract: overschrijding van de Europeesrechtelijke grens? / Greef, R.M.J.M. [Roland] de | Meerten, H. [Hans] van | Zanden, J.J. [Jorik] van
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Vervaltermijnen en de exceptie van de redelijkheid en billijkheid: beter laat dan nooit? / Görgün, K.A. | Gunning, C. [Chelsea]
ArbeidsRecht 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Wijzigen via de Pensioenfondsroute: mythe of mogelijk? | : Reactie op: Bevoegdheid wijziging pensioenregeling: mythen ontmaskerd (TPV 2020/40) / Breuker, H.P.
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

De markt voor leveraged acquisitiefinancieringen / Salah, O. [Omar]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2020, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Beperking toepassingsbereik van het overlijdensdividend door het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap / Abdelmalek, M. | Liefbroer, A.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7364,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwstenen voor een beter belastingstelsel: eigen woning / Mourik, M.J.J.R. [Martijn] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7308,
Vraag aan | Informatie
   
Box 3 en het verdragsrechtelijke eigendomsrecht: probeert het kabinet aan een verdragsschending te ontkomen? / Hulle, R. [Rick] van der
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7363,
Vraag aan | Informatie
   
De huwelijksgemeenschap van ongelijke delen / Vijfeijken, I.J.F.A. [Inge] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7308,
Vraag aan | Informatie
   
De optie voor een met omzetbelasting belaste levering / Huffelen, A.H. [André] van
Notarisklerk 2020, afl. 11/12,
Vraag aan | Informatie
   
De samenwerkende groep in de context van hybride mismatches / Have, J.C. van der
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7363,
Vraag aan | Informatie
   
Een jaar van een beetje, heel veel en... nog meer genot / Schols, B.M.E.M. [Bernard]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2020, afl. 10/11,
Vraag aan | Informatie
   
Een praktisch perspectief op de uitvoerbaarheid van het belastingrecht | : Deel 2 Tweeluik / Arendsen, R.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7364,
Vraag aan | Informatie
   
Een theoretisch perspectief op de uitvoerbaarheid van het belastingrecht - Deel 1 tweeluik / Arendsen, R.
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7363,
Vraag aan | Informatie
   
Ethiek, een gezamenlijke verantwoordelijkheid / Boomsluiter, E. | Hofman, C.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7364,
Vraag aan | Informatie
   
Kabinet bedreigt verschoningsrecht in belastingzaken / Voort Maarschalk, A.E.H. [Alexander] van der | Denny, F. [Fyrone] | Voort, D. [Diede] van der
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Buitenlands recht / Religieus recht

Eigen koers richting kalifaat, een beeld van Hizb ut-Tahrir in Nederland / Grol, P. [Peter] | Weggemans, D.J. [Daan]
Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2020, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Homoseksuele leraar op een orthodox-protestantse school? / Rijke, N. [Niels]
Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2020, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Huwelijkse gevangenschap onder Nederlands-Pakistaanse moslims | : Een analyse van religieuze en socioculturele factoren / Wapstra, D. [Diewertje]
Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2020, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

AVG-boete snel getackeld / Droogleever Fortuyn, S. [Sabine]
Advocatenblad 2020, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Big Brother tegengehouden / Dunk, S. [Stijn]
Advocatenblad 2020, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Commercieel met idealen / Bolsius, E.J. [Erik Jan]
Advocatenblad 2020, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Een lappendeken van gildes / Dunk, S. [Stijn]
Advocatenblad 2020, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Koelbloedig en afstandelijk / Droogleever Fortuyn, S. [Sabine]
Advocatenblad 2020, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Leven en werken met religieuze gedragsregels / Graaf, N. [Nathalie] de
Advocatenblad 2020, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Modernisering Wetboek van Strafvordering allerminst reden tot tevredenheid / Brouwer, D.V.A. [Dian]
Advocatenblad 2020, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Raadsman van complotdenkers / Vries, M. [Marco] de
Advocatenblad 2020, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Tips en tricks van een rechter in ruste / Bakels, F.B. [Floris]
Advocatenblad 2020, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Vergissingen of leugens? / Almelo, A.E. [Lex] van
Advocatenblad 2020, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Zaak in cassatie: nazorg geboden / Knijff, D.M. [David] de | Keur, M.S. [Marieke] van der
Advocatenblad 2020, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeensschaprecht EU

Bestaat er een Europees werknemersbegrip? / Pennings, F.J.L. [Frans]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De Europese Sociale Dialoog en verbroken beloftes / Haar, B.P. [Beryl] ter
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Gezondheid, medicalisering en geneesmiddelenbeleid: een ongemakkelijke driehoeksverhouding / Watson, K.G. [Kenneth]
TGMA : Tijdschrift voor gezondheidschade, milieuschade en aansprakelijkheidsrecht 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Onderzoek zonder toestemming betrokkene | : Is het niet vragen van toestemming aan nabestaanden in medisch-wetenschappelijk onderzoek verenigbaar met de rechtsbeginselen van subsidiariteit en proportionaliteit? / Timmers, M.
TGMA : Tijdschrift voor gezondheidschade, milieuschade en aansprakelijkheidsrecht 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Onroerendezakenrecht / Exterkate, J.M.R.
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2020, afl. 10/11,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Betalingsuitstelwet: mosterd na de maaltijd, of mosterd zonder maaltijd? / Frima, J.C.A.T. [Jacqueline]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2020, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Crediteuren op één lijn: een introductie in de structuur van de LMA intercreditor agreement / Ribbink, K.J. [Katelijne] | Steinvoort, H.J. [Henk]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2020, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Artikel 18-23 DSM-richtlijn: Exploitatiecontracten / Hugenholtz, P.B. [Bernt]
Tijdschrift voor Auteurs-, Media- en Informatierecht AMI 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Een routekaart door het merkenrechtmoeras - Het a, b, c van het merkenrecht op de schop? / Bronneman, M. [Marjolein]
BIE Berichten Industriële Eigendom 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Eet de digitale revolutie haar eigen kinderen op? / Zwaan, M.R. [Marcel] de
Tijdschrift voor Auteurs-, Media- en Informatierecht AMI 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het nuttig effect van artikel 17 / Seignette, J.M.B. [Jacqueline]
Tijdschrift voor Auteurs-, Media- en Informatierecht AMI 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Determining the law governing obligations in arbitration and the applicability of the Rome I Regulation / Belohlávek, A.J. [Alexander]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Enkele gedachten over de toepasselijkheid van het beginsel van ius curia novit in gerechtelijke procedures in verband met arbitrage en de gevolgen daarvan voor arbitrage / Peters, N. [Niek]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het recht van toepassing op de aansprakelijkheid van arbiters / Zelst, B. [Bastiaan] van
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het toepasselijke bewijsrecht in arbitrage / Ernste, P.E. [Paulien]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Lex mercatoria and its limits in international arbitration / Meskic, Z. [Zlatan] | Gagula, A.
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Overriding mandatory rules and international commercial arbitration: the Swiss and French perspectives / Shehata, I.
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Toepasselijk recht op de bindende kracht en de rechtsgevolgen van arbitrale uitspraken / Zilinsky, M. [Marek]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

De status van circulair en duurzaam inkopen: van best practice naar common practice / Schotanus, F. [Friso] | Gaaikema, K.
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Lichtpuntjes van rechtsbescherming | : Commentaar bij ECLI:NL:RBMNE:2020:3919 / Nouhuys, J.F. [Frederik] van
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Uitsluitende rechten in het aanbestedingsrecht en de nationale mededingings- en transparantienorm / Binnerts, J.C. [Jan Coen]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Boetes zonder verwijtbaarheid | : Reactie en aanvulling op Boeteoplegging door DUO van Jansen en Overmars / Nissen, E. [Ellen]
Asiel en Migrantenrecht 2020, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Overzicht artikel 1F Vluchtelingenverdrag / Eik, M. [Marieke] van | Cleuters, A. [Anna]
Asiel en Migrantenrecht 2020, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Uitzonderingen op het interstatelijk vertrouwensbeginsel in het Dublinsysteem in navolging van strafrechtelijke jurisprudentie / Hillary, L. [Lynn]
Asiel en Migrantenrecht 2020, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Verleningsgrond vervallen | : Intrekkingen en herbeoordelingen van asielvergunningen / Chatelion Counet, A. [Anna]
Asiel en Migrantenrecht 2020, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Verlies verblijfsrecht wegens verplaatsing hoofdverblijf | : Strijd met Unierecht? / Hekman, A.H. [Anjo] | Jansen, F. [Flip]
Asiel en Migrantenrecht 2020, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

De administratieplicht als elementaire bestuursverplichting / Harmsen, C.M. [Karen]
Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur TvOB 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe een bewindvoerder verstrikt raakt in een Thais muskietennet / Schoordijk, F.C.E. [Francoise]
Notarisklerk 2020, afl. 11/12,
Vraag aan | Informatie
   
Langetermijnbetrokkenheid van institutionele beleggers / Lange, T. [Tesseltje ook: Tessel] de
Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur TvOB 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtspersonen- en vennootschapsrecht / Zaman, D.F.M.M. [Niek]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2020, afl. 10/11,
Vraag aan | Informatie
   
Van bange bestuurders naar creatieve bestuurders als het om pensioenschulden gaat? / Visscher, M.H.
Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur TvOB 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Waarheen met de digitale algemene vergadering? / Clercq, S. de | Koster, H. [Harold]
Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur TvOB 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Actuele ontwikkelingen in het Belgische personen- en familierecht. Enkele capita selecta / Declerck, C. [Charlotte] | Wuyts, T.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
De Erfrechtverordening en de bevoegdheid tot afgifte van een nationale verklaring van erfrecht / Stille, A.L.G.A. [August ook: Guus]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Echo van de novitaris / Waaijer, B.C.M. [Boudewijn]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2020, afl. 10/11,
Vraag aan | Informatie
   
It is a continuing succession story | : Over ongestoord voortleven, contractueel erfrecht, belemmeringen en de erfrechtelijke aanwezigheid van de redelijkheid en billijkheid / Schols, F.W.J.M. [Freek]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2020, afl. 10/11,
Vraag aan | Informatie
   
Relatievermogensrecht / Reinhartz, B.E. [Barbara]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2020, afl. 10/11,
Vraag aan | Informatie
   
Volmacht / Levenstestament / Bewind / Curatele / Mellema-Kranenburg, T.J. [Tea ook: Thea]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2020, afl. 10/11,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

(On)zelfstandige woonruimte in het huisvestingsrecht / Ifzaren, O.Y. [Olaf]
De Gemeentestem 2020, afl. 7515/7516,
Vraag aan | Informatie
   
Bestuurshandelingen / Male, R.M. [Ron] van | Oztürk, T.G. | Schulmer, F.M.E. | Veen, G.A. [Gerrit] van der
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2020, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Concessies 2.0: de concessie op de grens van de vergunning, de overheidsopdracht en de subsidie / Ommeren, F.J. van [Frank]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2020, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
De geheimhoudingsregeling op de schop | : Kanttekening bij en een aanvulling voor het wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet / Elsen, G.J.K. [Gert-Jan]
De Gemeentestem 2020, afl. 7515/7516,
Vraag aan | Informatie
   
De grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden als verschrikkelijk ongeluk | : Over de noodzaak van behoorlijk bestuur / Brenninkmeijer, A.F.M. [Alex]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De positie van de penvoerder in netwerksubsidies / Jongkind, D.K. | Bakkum, M.H.A.
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2020, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
De slimme stad: grote beloften, weerbarstige praktijk / Karstens, B. | Kool, L. [Linda] | Est, Q.C. van
Justitiële verkenningen 2020, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Een inclusieve benadering van digitale overheidsdienstverlening: wat betekent dat? / Engelfriet, A.P. [Arnoud] | Groot, I. [Ingmar] de
Tijdschrift voor Internetrecht 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeentelijke financiering van sociale ondernemingen / Spanjersberg, M. [Marijke]
De Gemeentestem 2020, afl. 7515/7516,
Vraag aan | Informatie
   
Publieke waarden of publiek conflict: democratische grondslagen voor de slimme stad / Zoonen, E.A. van
Justitiële verkenningen 2020, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Van de gesloten smart city naar een open slimme stad. Lessen uit Quayside, Toronto / Naafs, S.
Justitiële verkenningen 2020, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

De duistere wereld van hondengevechten / Wijk, A. [Anton] van | Endenburg, N. [Nienke] | Uhm, D. [Daan] van | Siegel, D. [Dina]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Handhaving van bijtincidenten | : De gebeten hond / Baar, J.L. [Jaap]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Muziektherapie in de forensische psychiatrie ter verbetering van aandachtsvaardigheden / Alphen, R. [Rob] van | Stevens, B.C.A. [Bianca]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Psychomacht: hoe sturen data en algoritmen de veiligheid in smart cities? / Schuilenburg, M.B. [Marc]
Justitiële verkenningen 2020, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Robots en dieren in de (veiligheids)zorg | : Vragen over dierenwelzijn naar aanleiding van ervaringen met robotisering / Neven, L. [Louis] | Janssen, J. [Janine]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Transforensische psychiatrie: een brug tussen de reguliere en forensische psychiatrie / Campo, J.M.L.G. [Joost] a
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Verharding van de jeugdcriminaliteit | : Het probleem van de potentiële doorgroeiers / Weijers, I. [Ido] | Ferwerda, H.B. [Henk] | Roks, R.A. [Robby]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Vermoorde onschuld | : Medische expertise en het gerechtelijk onderzoek naar kindermoord in het Graafschap Vlaanderen (zeventiende-achttiende eeuw) / Dekoster, K. [Kevin]
Pro Memorie PM 2020, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verscherpt toetsingskader promoveren en degraderen van gedetineerden / Meijer, S. [Sonja]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Consumer law by design. Over de rechterlijke beoordeling van de contractomgeving van online handelaren / Neppelenbroek, E.D.C. [Evert]
Tijdschrift voor Internetrecht 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De 5G-multibandveiling: nieuwe maatregelen voor de verdeling van schaarse frequentievergunningen / Coerts, M.
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Gezichtsherkenning in Nederland: een toekomstperspectief / Keymolen, E. [Esther] | Noorman, M.E. [Merel] | Sloot, B. [Bart] van der
Tijdschrift voor Internetrecht 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Van blurren en fuzzen: verborgen camera, privacy en persvrijheid / Nieuwenhuis, A.J. [Aernout]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Aansprakelijkheid voor medische hulpmiddelen, het laatste woord was aan de Hoge Raad / klein Gunnewiek, P.J. [Petra] | Beurden, M.S.E. van
Tijdschrift Vergoeding Personenschade TVP 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Over het intreden van de contractuele fase: van een theoretische benadering tot een praktische invuling / Ruygvoorn, M.R. [Marcel]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7308,
Vraag aan | Informatie