Ondernemingsrecht

Certificering als fiduciaire verhouding / Steensel, M.A.M. [Martijn] van
In bundel: Rondom Certificaten van Aandelen, p. 1-12
Vraag aan | Informatie
   
Certificering bij beursvennootschappen: bescherming (van publieke belangen) door middel van certificering met ABN AMRO als case study / Nijland, J. [Jelle] | Es, M. [Marianne] van
In bundel: Rondom Certificaten van Aandelen, p. 67-84
Vraag aan | Informatie
   
Certificering op maat / Kelterman, L.W. [Laurens]
In bundel: Rondom Certificaten van Aandelen, p. 13-26
Vraag aan | Informatie
   
Doelredeneren / Steegmans, A.M.
In bundel: Rondom Certificaten van Aandelen, p. 41-56
Vraag aan | Informatie
   
Enkele aspecten van certificering van aandelen bij NV en BV: over toondercertificaten, vergaderrechten en slagkracht van certificaathouders / Schwarz, C.A. [Kid]
In bundel: Rondom Certificaten van Aandelen, p. 57-66
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale raakvlakken van certificering: economische eigendom en het fonds voor gemene rekening / Leeuw, A.E. de
In bundel: Rondom Certificaten van Aandelen, p. 27-40
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Goederenrechtelijke aspecten van certificaten: overdracht, overdraagbaarheid, verpanding en uitwinning en het Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden / Biemans, J.W.A. [Jan]
In bundel: Rondom Certificaten van Aandelen, p. 85-97
Vraag aan | Informatie