Algemeen

Gaming als instrument om risicobewustzijn te beïnvloeden / Sluyter, T.S.
Tijdschrift voor Compliance 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het unieke karakter van de COVID-19-crisis vanuit gedragsoptiek | : Een handreiking voor de compliance officer /
Tijdschrift voor Compliance 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Professionele identiteit en beroepsethiek voor advocaten - Pleidooi voor (meer) realisme / Domselaar, I. [Iris] van
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 43,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Bescherming van derdelandmigranten tegen arbeidsuitbuiting in de EU / Lodder, G.G. [Gerrie]
Arbeidsrechtelijke annotaties 2020, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Bindende minimumtarieven voor echte zelfstandigen: een analyse van Nederlands en Europees recht | : HvJ EU 4 juli 2019, C-377/17, ECLI:EU:C:2019 (Commissie/Duitsland) / Laagland, F.G. [Femke]
Arbeidsrechtelijke annotaties 2020, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Corona bewijst dat het bewijsrecht inzake beroepsziekten uit balans is / Waterman, Y.R.K. [Yvonne]
Letsel en Schade 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De contractsvrijheid van de werkgever na afloop van een arbeidsovereenkomst / Hogewind-Wolters, P.A.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
De invloed van het COVID-19-virus op het arbeidsrecht / Vegt, S. van der
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Nut en noodzaak van ambtelijke gedragscodes / Janssen, L.H. [Luc] | Nunen, G.P.M. van
TAR : Tijdschrift voor ambtenarenrecht 2020, afl, 11,
Vraag aan | Informatie
   
One train! (but different working conditions) | : CJEU 19 December 2019, C-16/18, ECLI:EU:C:2019:1110 (Michael Dobersberger v Magistrat der Stadt Wien) / Rocca, M. [Marco]
Arbeidsrechtelijke annotaties 2020, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Risicoverdeling en eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden tijdens de coronacrisis / Meer, S. [Susanne] van der | Benner, L.
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Slimme technieken als antwoord op de Financial Economic Crime crisis / Hooff, R. [Renske] van | Schijndel, J. [Jori] van | Santbrink, M.E.N. [Monica] van
Tijdschrift voor Compliance 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Brexit en btw: All Quiet on the Western Front? / Wolf, R.A. [Rogier] | Idsinga, F.L. | Schrauwen, M.C. [Michel] | Smeets, O.J.L.E. | Schinnerl, M.
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7361,
Vraag aan | Informatie
   
Handelen als overheid en het collectief belang: open deur voor btw-compensatie? / Arzini, N.P. | Verseveld, L. [Lennart] van
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7362,
Vraag aan | Informatie
   
Het procesdossier / Bont, G.J.M.E. [Guido] de
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7361,
Vraag aan | Informatie
   
Onder welke omstandigheden dienen nationale voordelen als Unierechtelijke voordelen aangemerkt te worden? / Zuidhof, H.R. | Vermeulen, H. [Hein]
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7361,
Vraag aan | Informatie
   
Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting en belastingverdragen / Verhaeren, C.E. | Lohuis, H.
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7362,
Vraag aan | Informatie
   
Steekproef en data-analyse - Over digitale technieken, gedeelde belangen en veranderend toezicht / Vinken, T.J.
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7361,
Vraag aan | Informatie
   
Wat betekent de Europees-rechtelijke vergelijkingsmaatstaf de facto? / Thomas, E. | Colen, R.F.J.
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7362,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Kroniek mediation in de bouw / Schouten, C.E. [Casper] | Thiel-Wortmann, N. [Nelleke] van
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Planschade onder de Omgevingswet | : Kanttekeningen bij Afdeling 15.1 Omgevingswet / Kate, B.S. [Bas] ten
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

De bewarende maatregelen in het Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht / Molkenboer, G.J.P.
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De elektronische handtekening. Tekent de ondertekenaar zelf? / Balen, S. [Stéphanie] van | Voulon, M.B. [Marten]
Ars Aequi 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
De preprocessuele bewijsverzamelingsplicht / Schuurmans, Y.E. [Ymre]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van de civiele rechter en de aanvulling op artikel 24 Rv / Lock, F.J.P. [Pieter Frans]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het fundament en de pijlers van het Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht / Bock, R.H. [Ruth] de
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Ontwikkelingen rond het inzagerecht / Hammerstein, A. [Fred ook: Alfred]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Voorlopige bewijsverrichtingen / Groot, G. [Dineke] de
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Ambtshalve dwangsom? / Stein, H.A. [Toon] | Westenberg, J.W. [Hans]
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2020, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Corona en gerechtsdeurwaarders in Nederland, een terugblik / Donk, W.B.H.J. [Wim] van de
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De bijzondere positie van onteigeningsdeskundigen belicht / Schuite, S. [Sam]
Expertise en Recht EenR 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De noodzaak tot uniformering / Jongbloed, A.W. [Ton]
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Digitale zittingen, een blijvertje? / Boersen, S. [Simon]
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Een Nederlandse mediationwet | : Poging 4 / Allewijn, D. [Dick]
Ars Aequi 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Het Co van Ledden Hulsebosch Centrum, een interdisciplinair netwerk voor forensisch academisch onderzoek en onderwijs in Nederland / Aalders, M.C.G. [Maurice] | Asten, A.C. [Arian] van
Expertise en Recht EenR 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe wordt forensisch medische expertise bij letsel ingezet in de regio Amsterdam? / Goudswaard, M. [Mirjam] | Jong, P. [Puck] de | Dorn, T. [Tina] | Reijnders, U.J.L. [Udo]
Expertise en Recht EenR 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Neonaticide: gedragskundige en juridische aspecten / Wijs-Heijlaerts, K.J. de
Expertise en Recht EenR 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsimmuniteit en de bestemming van goederen van vreemde staten / Leyenhorst, M.C. [Max] van
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2020, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Verzet en reconventie, hoe gaat dat samen? / Boogers, R.J. [Rutger]
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Wonderlijke wetgeving: de beslagbepaling in de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV / Bruin, P. [Peter] de
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2020, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeensschaprecht EU

De mededingingsregels tijdens de Covid-19-crisis: een flexibel instrument voor de bescherming van de interne markt / Heezik, M.C. van | Uden, L.N.M. van | Fiorilli, L.G.J.
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2020, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
De zaak TenderNed: de reikwijdte van overheidsgezag en het staatssteunrechtelijke economische-activiteitenbegrip / Midden, G.J. [Gijs] van
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2020, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Doel, gebruik en betekenis van de considerans in richtlijnen van de Europese Unie / Heijer, M. [Maarten] den | Os van den Abeelen, T.J.P. [Teun] van
Ars Aequi 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Google Android: mag men een gegeven paard toch in de bek kijken? / Pliego Selie, A.A.J. [Alvaro]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2020, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe richtlijn over bescherming klokkenluiders in de Europese Unie: inhoud en eerste analyse / Jurjens, E. [Emiel]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2020, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Aansprakelijkheid van de hulpverlener voor COVID-19-gerelateerde schade / Wijne, R.P. [Rolinka]
Letsel en Schade 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De Europese grenzen aan winstuitkering door zorgaanbieders / Glas, L. [Lize] | Gronden, J.W. [Johan Willem ook: Johan] van de | Veenbrink, J.M.
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De effecten van de coronamaatregelen voor mensen met een beperking vanuit een juridisch oogpunt / Swaanenburg-van Roosmalen, M.
Handicap & recht 2020, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Disfunctionerende zorgverleners. Vergewissen, dus niet te missen? / Vries, J. [Jacqueline] de | Boom, B. [Bart] van der
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Geschilleninstanties in de zorg en schadevergoeding / Leeuw, R.H.M. de
Afwikkeling Personenschade 2020, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek rechtspraak rechten van de mens / Hendriks, A.C. [Aart]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Medisch tucht(proces)recht in vogelvlucht / Nunes, O.L. [Oswald] | Haan, C.I.M. [Chichi] de
Afwikkeling Personenschade 2020, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Medisch tuchtrecht en personenschade / Beer, J.M. [John]
Afwikkeling Personenschade 2020, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Vrije aanbiederskeuze binnen het sociaal domein: een vergelijking met het hinderpaalcriterium / Wallage, B. [Bas] | Koelewijn, W.I. [Wouter]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Wat als het coronavaccin niet state of the art blijkt te zijn? / Ridder, M.J.J. [Michel] de
Letsel en Schade 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

De normen voor informatiebeveiliging in de zorg / Wel, J.A. van der
Privacy en Informatie PenI 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Feestdag voor wie of wat? / Ryelandt, G. [Grégoire]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 44,
Vraag aan | Informatie
   
Klagen bij de AP: klacht, handhavingsverzoek of tip? / Orlic, N. | Holtland, A. [Anke]
Privacy en Informatie PenI 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Metadata-analyse in de Wiv 2017 / Oerlemans, J.J. [Jan-Jaap]
Privacy en Informatie PenI 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
SLAPP en persvrijheid / Wattel, P.J. [Peter]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 43,
Vraag aan | Informatie
   
Verordening markttoezicht en conformiteit van producten met nieuwe verplichtingen voor de marktdeelnemer fulfilmentdienstverlener komt eraan / Koning, M. [Martine] de | Lander, L.E.J.W. [Lisa]
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Wanneer je leven bepaald wordt door de wet | : Over handicap, regelgeving en identiteit / Dijkstra, E. [Erwin]
Handicap & recht 2020, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Wrongful moderation - Aansprakelijkheid van internetplatforms voor het beperken van de vrijheid van meningsuiting van gebruikers / Klos, M. [Michael]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 43,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Corona en het huurrecht / Fraai, T.S.M. [Therese]
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De WHOA en het huurrecht / Fotowatkasb, E. [Elnaz]
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Eendracht maakt macht? | : Over Nederlandse wetgeving, aanbevelingen en convenanten en Belgische koninklijke besluiten / Jongbloed, A.W. [Ton]
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het functioneren van het huurrecht in COVID-19-tijden: een tussenbalans / Witte, D.H. de
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Vormvereiste aanwijzing stemgerechtigde bij gemeenschap van een appartementsrecht / Verstappen, L.C.A. [Leon]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7307,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

CJIB verruimt medewerking aan minnelijke schuldsanering | : Meer oog en oor voor de mens: dat is winst voor iedereen / Faber, H.D.C.E. [Nina] | Hemmes-Blumers, J. [Jolanda]
Schuldsanering : tijdschrift voor schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Compensatie uit hoofde van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (UHK) tijdens het faillissement van een klant / Faber, N.E.D. [Dennis]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De 00.00-uurregel in faillissement: tijd voor verandering / Vulto, B. [Belle]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De huisartsenpraktijk als vindplaats van cliënten | : De rol van de huisarts bij signalering van schulden is beperkt / Zaat, J.O.M. [Joost]
Schuldsanering : tijdschrift voor schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeentelijke bewindvoering, een tweeluik | : Bijzondere bijstandskosten terugdringen / Camp, L.B. [Lance] op den | Noble, G.A. [Guido] le
Schuldsanering : tijdschrift voor schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Goed beschreven beroepscompetenties maken duidelijk waar het vak van sociaal-financiële dienstverlening voor staat | : Schouders eronder werkt aan kwaliteit / Luttik, E. [Edwin]
Schuldsanering : tijdschrift voor schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Grensoverschrijdende insolventieprocedures onder Chapter 15 U.S. Bankruptcy Code / Salah, O. [Omar]
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het adviesrecht is een krachtig instrument om de samenwerking tussen gemeente, rechtbanken en bewindvoerders te stimuleren | : Gemeenten Tilburg, Rotterdam en Zoetermeer over bewindvoering en adviesrecht / Kock, J. de | Santos Dionisio, W. [Wilma] | Ajjaji, A. [Ahmed]
Schuldsanering : tijdschrift voor schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het lot van de overeenkomst bij insolventie | : Stormachtige ontwikkelingen op het snijvlak van het overeenkomsten- en insolventierecht / Zanten, T.T. [Thijs] van
Tijdschrift voor Insolventierecht 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe ervaren sanieten de Wsnp? (1) | : schuld en verhaal / Peters, S.L. [Susanne]
Schuldsanering : tijdschrift voor schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Hoge Raad hakt knopen door in Zalco-dossiers / Smetsers, F.F.A. [Frank]
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Meer aandacht en financiering voor het aanpakken van schulden | : Corona steun- en herstelpakket / Schoenmakers, R. [Rutger]
Schuldsanering : tijdschrift voor schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Forumkeuze en forum necessitatis in internationale contracten / Hennis, E. [Edgar]
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Concurrentie en duurzaamheid gaan hand in hand / Damme, E.E.C. [Eric] van
Markt en Mededinging 2020, afl. 4/5,
Vraag aan | Informatie
   
De Concept Leidraad Duurzamheidsafspraken van de ACM: de tragedy of the commons voorbij? / Jansen, P. [Pim] | Beeston, S.J. [Sarah]
Markt en Mededinging 2020, afl. 4/5,
Vraag aan | Informatie
   
De opwarming van concentratiecontrole: mogelijkheden een groen licht te geven aan concentraties beschouwd / Raedts, E. [Elske] | Lulof, I. [Ines]
Markt en Mededinging 2020, afl. 4/5,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzaamheid en het aanbestedingsrecht: wel toekomstbestendig? / Janssen, W.A. [Willem]
Markt en Mededinging 2020, afl. 4/5,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzaamheidsinitiatieven en het kartelverbod - wie is aan zet? / Goffau, J. [Jori] de | Heezik. M.C. [Greetje] van
Markt en Mededinging 2020, afl. 4/5,
Vraag aan | Informatie
   
Kwantificering van de voor- en nadelen van duurzaamheidsafspraken onder artikel 6 lid 3 Mededingingswet / Zee, E. [Eva] van der
Markt en Mededinging 2020, afl. 4/5,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Aandeelhoudersactivisme in Nederland anno 2020: van hyena tot papieren tijger? / Duynstee, D.J.F.F.M. [Dirk-Jan] | Drenth, T.
Ondernemingsrecht - Financieel recht 2020, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Analoge werking van art. 2:8 BW / Jongh, J.M. [Matthijs] de
Ondernemingsrecht - Financieel recht 2020, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Compliance en corona | : Interview met Leen Groen, KPMG-partner Regulatory Compliance / Mijnheer, D. [Dennis]
Tijdschrift voor Compliance 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Crisismanagement en compliance / Vermeulen, G.P. [Geert Pieter]
Tijdschrift voor Compliance 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De fiscale eenheid in transacties | : lang niet alleen maar fiscaal (deel 1) / Hijdra, I. [Ingrid] | Lekkerkerker, S.A.M. [Sandrine]
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2020, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
De in het Nieuw BW-traject verloren eenheid en samenhang van het ondernemingsrecht behoeft herstel / Raaijmakers, M.J.G.C. [Theo]
Ars Aequi 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
HR 9 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1603 - Aanvang korte verjaringstermijn bij schadevergoeding wegens ondeugdelijk belastingadvies / Franken, A.C.H. [Stijn]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 25,
Vraag aan | Informatie
   
Informatieverstrekking bij aanbiedingen van effecten zonder prospectus / Straaten, M. van
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2020, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Intrekking van een enquêteverzoek. Misbruik van recht in het enquêterecht | : Een bespreking van de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) van 3 juli 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2238 (N&I Professional Services). / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 25,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe regels voor de stichting continuïteit / Timmermans, R.A.F. [Robrecht]
Ondernemingsrecht - Financieel recht 2020, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Onrechtmatige staatssteun en nietigheid van grondtransacties / Koster, J.H.W. [Jaap]
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Toepassingsbereik Wwft uitgebreid | : virtuele valuta, bewaarportemonnees en wisseldiensten voor virtuele valuta / Godlieb, A.P.C. | Snijder-Kuipers, B. [Birgit ook: Birgit Kuipers] | Gelder, H.J.E. [Emile] van
Ondernemingsrecht - Financieel recht 2020, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Vennootschapsrechtelijke medezeggenschap: de cliëntenraad aan kop, moet de ondernemingsraad volgen? / Vink-Dijkstra, R.E.M. | Wife, G.L. [Guus]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Vernietiging van een aandelenemissie / Parijs, S. [Sergei]
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
XS4ALL en KPN, een tweeluik. Deel II: het enquêteverzoek | : Een bespreking van de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) van 23 december 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4585 (XS4ALL en KPN) / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 25,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Erfrecht in de onderwereld (deel V): de onwaardige echtgenoot in het huwelijksvermogensrecht / Geld, L.A.G.M. [Lucienne] van der
Tijdschrift Erfrecht 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het kort geding in familiezaken: een dagvaardingsprocedure / Fiege, M. [Monique]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2020, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Levenstestament en bewind in relatie tot het VN-verdrag Handicap / Ogier, J.S.
Handicap & recht 2020, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Man/vrouw-firma en periodiek verrekenbeding / Mellema-Kranenburg, T.J. [Tea ook: Thea]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Ongehuwd samenwonen en verdelingsproblematiek anno 2020: zijn we toe aan vernieuwing? / Waaijer, H.J.G.
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2020, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Ontslag van de executeur om gewichtige redenen | : Een onderbelicht instrument / Dijken, R. van
Tijdschrift Erfrecht 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Over de quasi wettelijke verdeling en andere verzorgingsmakingen ten behoeve van de langstlevende echtgenoot / Vegter, J.B. [Hans]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7307,
Vraag aan | Informatie
   
Over het verzet tegen de rekening en verantwoording en de uitdelingslijst van de vereffenaar / Perrick, S. [Steven]
Tijdschrift Erfrecht 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Tot de dood ons scheidt / Jonge, H.J.C. [Hendrik] de
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Actualiteiten in de renewables-praktijk - Zijn instapovereenkomsten voor zakelijke rechten in strijd met het toe-eigeningsverbod (art. 3:235 BW) of het verbod om op andere wijze verhaal te nemen op het zakelijke recht (art. 3:268 lid 5 BW)? / Drunen, M.M.G.B. [Max] van | Moergastel, J.C. van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7307,
Vraag aan | Informatie
   
Battenoord op losse schroeven: tijd voor prejudiciële vragen | : Is het Activiteitenbesluit wel rechtsgeldig? / Bröring, H.E. [Herman] | Koers, A.W. [Albert]
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De Omgevingswet en energietransitie | : twee werelden die samen (moeten) komen in een integrale benadering / Bosma, W.J. [Willem]
Vastgoedrecht VGR 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Detailhandel en Dienstenrichtlijn | : De pakketbenadering: toverwoord of hellend vlak? / Heutink, G.H.J. [Gijs]
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Gebouwgebonden financiering / Houts, R. [Rob] van
Vastgoedrecht VGR 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Geluidregulering van industrieterreinen onder de Omgevingswet | : Verbeterde woningbouwmogelijkheden nabij industrieterreinen, hoger beschermingsniveau tegen industrielawaai? / Haas, J. [Joeri] de
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek zonneparken / Euverman, E. [Emile] | Groeneveld, S.E.A. [Sophie] | Meijering, K. [Keesjan] | Schipper, S.M. [Sanne]
Vastgoedrecht VGR 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Relativeringsvermogen / Lameijer, J. [Jaap]
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Te huur: duurzame apparatuur | : goederenrechtelijke, verbintenisrechtelijke en huurrechtelijke kansen en obstakels / Hilwerda, K. [Karen] | Bos, A.M. [Anne]
Vastgoedrecht VGR 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Zorginstellingen verdienen een sterkere, wettelijke positie bij de aankoop van corporatievastgoed / Lijkwan, A.S.D.
Vastgoedrecht VGR 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

BFT mag Wwft zowel via bestuursrecht als tuchtrecht handhaven / Dufour, L.C.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
De blinde vlek - Overgang van adeldom in de vrouwelijke lijn / Boddaert, A.R.P. [Dolph]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 44,
Vraag aan | Informatie
   
Geschilbeslechting door de bestuursrechter over mijnbouwschade in Groningen / Marseille, A.T. [Bert ook: Albert]
Ars Aequi 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Laat wetgever empirische kennis beter benutten! / Doornbos, N. [Nienke] | Elbers, N.A. [Nieke] | Kragting, M. | Malsch, M. [Marijke]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 43,
Vraag aan | Informatie
   
Opvang in de Wmo? Alleen als je het echt niet zelf kan! / Klein Egelink, E. [Erik] | Veenman, L. | Vermaat, M.F. [Matthijs]
Handicap & recht 2020, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Parlementair vetorecht bij ministeriële coronamaatregelen - Juiste reactie op staatsrechtelijke wanorde / Brouwer, J.G. [Jan] | Schilder, A.E. [Jon]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 44,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Bis of Idem? Over dubbele vervolging van (verkeers)delicten / Harteveld, A.E. [Alex]
VerkeersRecht 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
DNA bij een poging tot diefstal met geweld en bij een plofkraak / Groot, H.W.J. [Jaap] de
Expertise en Recht EenR 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het slachtoffer en de afgedwongen verschijning van de verdachte / Nan, J.S. [Joost]
Ars Aequi 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe hoop voor levenslanggestraften / Spronken, T.N.B.M. [Taru]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 44,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Aansprakelijkheid van de hulpverlener voor COVID-19-gerelateerde schade / Wijne, R.P. [Rolinka]
Letsel en Schade 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Als tweede komen maar als eerste malen / Bos, T.J. [Tiddo]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2020, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De aanpak van schulden in coronatijd: kansen en risicos? / Jungmann, N. [Nadja]
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De beschermenswaardigheid van online platformen anno 2000 en 2020: (n)iets nieuws onder de zon? / Cauffman, C.A.N.M.Y. [Caroline]
Ars Aequi 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
De gedetineerde volmachtgever, de notaris en de wilscontrole bij de overdracht van een garage / Cat, P.J.F.M. [Pierre] Le
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
De invloed van bedrijfsmatig gebruik op het gebrekscriterium / Linden, T.E. [Tess] van der
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2020, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De rechtvaardige verdeling van een schaars goed / Buijsen, M.A.J.M. [Martin]
Letsel en Schade 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De verstrekking van juridische voorwaarden in het voorportaal van de cloud | : uiteenlopende interpretaties van het contractuele rentewijzigingsbeding / Neppelenbroek, E.D.C. [Evert]
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Een decennium oordelen over doorlopende kredieten | : uiteenlopende interpretaties van het contractuele rentewijzigingsbeding / Meerakker, R.J.M. van de
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Eerste ervaringen met Europees zelfreguleringsoverleg voor consumenten: tweemaal succes / Mierlo, T.J.M. [Thom] van
Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Franchise: is artikel 7:922 BW een voorrangsregel waar de praktijk op moet voorsorteren? / Wechem, T.H.M. [Edwin] van | Bijloo, M. [Michiel]
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Gebrekkige ontsluitingssituatie na herverkaveling: de Hoge Raad in de herkansing / Rheinfeld, J.W.A.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Het coronavirus en nakoming van contractuele verplichtingen: is een beroep op overmacht (ex art. 6:75 BW) mogelijk? / Brakel, R.J.G. van [Robbert] | Tak, M.
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek oordelen - Gelijke behandeling en het College voor de Rechten van de Mens (2019) / Rodrigues, P.R. [Peter]
Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Modernisering, aanscherping en handhaving | : De implementatie van de Richtlijn modernisering consumentenbescherming / Butter, L.E. [Lisette] den
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Schadecompensatie voor de consument, (g)een rol voor de ACM? / Mout-Vos, E.L.M. [Eva ook: E.L.M. Vos] | Jong, N.R. de
Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Tuchtrecht voor de gezondheidszorg - startpunt voor een schadeclaim? / Rowel-van der Linde, J.M.
Afwikkeling Personenschade 2020, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Waarom de Hoge Raad in 1958 de correctie Langemeijer niet heeft erkend - Een correctie van de correctie Langemeijer / Verheij, A.J. [Albert]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 44,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

COVID-19-steun aan de luchtvaartsector / Wal, G. [Gerard] van der | Ninck Blok, D. [Doortje]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De aansprakelijkheid voor ongevallen met gehackte deelscooters / Manders, C.M. [Christine]
VerkeersRecht 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Eigendomsvoorbehoud op eigendomsvoorbehoud /
,
Vraag aan | Informatie
   
Lichtpuntje in de donkere kerstboom / Fijnslijper
VerkeersRecht 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Personenschade en zaakwaarneming / Kolder, A.
VerkeersRecht 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

De opzetclausule 2020 AVP besproken / Maas, M. [Martijn] | Leerink, P.M. [Pieter]
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Verjaring in het levensverzekeringsrecht / Haastrecht-van Kuilenburg, P. van
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie