Bank- en effectenrecht

PSD2: naar open banking en bankieren in een ecosysteem / Praag, E.J. [Emanuel] van
ISBN: 9789013160369 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bouwrecht

Bouw- en aanbestedingsrecht - deel 8 | : Verplichtingen van de adviseur/Aansprakelijkheid van de adviseur/ Duur van de aansprakelijkheid en vervaltermijnen / Wijngaarden, M.A. [Maarten 1924-2003] van | Chao-Duivis, M.A.B. [Monika]
ISBN: 9789462512412 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Digitale transformatie van het bouwproces en haar juridische en organisatorische aspecten / Adriaanse, A.M. | Bruggeman, E.M. [Evelien] | Voordijk, J.T.
ISBN: 9789463150620 - Instituut voor Bouwrecht IBR :
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De invloed van Europa op ons procesrecht / Grinten, P.M.M. [Paulien] van der | Moosdijk, M.M.C. van de | Dam, C.A.H.M. [Caroline] ten | Vermeulen, F.E. [Freerk] | Hoekzema, J.W. [Jan Willem]
ISBN: 9789462908413 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Schriftelijk bewijs / Gräler, J.G. [Hans]
ISBN: 9789013160529 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Europese productnormen en privaatrechtelijke normstelling / Veldt, G.M. [Gitta]
ISBN: 9789013160000 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht

De niet-uitvoerende bestuurder in een one tier board | : Een juridisch-dogmatisch onderzoek naar de niet-uitvoerende bestuurder bij kapitaalvennootschappen / Kreileman, N. [Nadia]
ISBN: 9789013160178 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Handboek Jaarrekeningenrecht / Hijink, J.B.S. [Steven] | Nieuwe Weme, M.P. [Marco] | Oosterhoff, G.P. [Gosse] | Veld, L. [Lars] in t
ISBN: 9789013159882 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Personen- en familierecht

Sdu Commentaar Erfrecht (Boek 4 BW c.a.) 2020-2021 / Breemhaar, W. [Willem] | Knoppers, P. [Petra] | Stille, A.L.G.A. [August ook: Guus]
ISBN: 9789012405515 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

De vele facetten van het staatsrecht | : Opstellen aangeboden aan prof. dr. de Lange / Efthymiou, N.S. [Nick] | Huisman, P.W.A. [Pieter] | Kalken, L. van | Philipsen, S. [Stefan] | Terpstra, G.T. [Guido] | Gerards, J.H. [Janneke] | Broeksteeg, J.L.W. [Hansko] | Besselink, L.F.M. [Leonard] | Voermans, W.J.M. [Wim] | Boogaard, G. [Geerten] | Goossens, J. [Jurgen] | Heringa, A.W. [Aalt Willem] | Hirsch Ballin, E.M.H. [Ernst] | Hoogers, H.G. [Gerhard]
ISBN: 9789462406162 - Wolf Legal Publishers : Oisterwijk
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Lokale democratische innovatie / Westerweel, J. [Joost]
ISBN: 9789013159042 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Digitale dreigingen, strafrechtelijke antwoorden | : Cybercrime en cyberwarfare in het Belgische en Nederlandse strafrecht / Heyning, C. [Catherine] van de | Kentgens, A. [Arno] | Stamhuis, E.F. [Evert]
ISBN: 9789462406131 - Wolf Legal Publishers : Oisterwijk
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Meervoudige aansprakelijkstelling voor Opiumwetdelicten | : De samenloop van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties en het ne bis in idem-beginsel / Akca, K.
ISBN: 9789088632815 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Normering en toezicht in de opsporing | : Een onderzoek naar de normering van het strafvorderlijk optreden van opsporingsambtenaren in het voorbereidend onderzoek en het toezicht op de naleving van deze normen / Samadi, M. [Mojan]
ISBN: 9789462908161 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Franchise | : Een korte introductie / Kolenbrander, J.H. [Jan-Willem]
ISBN: 9789462908611 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Secundaire Aansprakelijkheid | : Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de reikwijdte van de zorgplicht van beheerders van private ruimten / Maes, K.L. [Kirsten]
ISBN: 9789462908376 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie