Arbeidsrecht / Sociaal recht

De AVG en ontslag: twee jaar na inwerkingtreding AVG / Dorenbos, K.M.J. [Karolina]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De Arbeidsinspectie als boetefabriek | : over de girale betaling van het minimumloon / Drongelen, J. [Harry] van
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
De NOW en bedrijfseconomisch ontslag: de spagaat van een werkgever die loonkostensubsidie aanvraagt, maar tegelijkertijd moet reorganiseren / Terpstra, J. [Juno]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De contractsvrijheid van de werkgever na afloop van een arbeidsovereenkomst / Hogewind-Wolters, P.A.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
De subsidievaststelling voor de NOW-1 en de NOW-2: over termijnen, haken, ogen en herstelmogelijkheden / Helstone, A.M. [Astrid]
ArbeidsRecht 2020, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Jonggehandicapten zonder arbeidsvermogen in de Wajong en Participatiewet: het duurzaamheidscriterium nader beschouwd / Veraa, M. | Borghouts-van de Pas, I.W.C.M. [Irmgard] | Coenmans, R.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek ontslaggronden: c-, d-, f-, h- en i-grond / Kruit, P. [Pascal] | Kersten, I. [Ilse]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een doeltreffend onderscheid tussen werknemerschap en ondernemerschap. Hoe een vermoeden van werknemerschap schijnzelfstandigheid kan terugdringen / Steenbergen, H. van | Wits, E. [Erica]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Opvolgende arbeidsovereenkomsten en misbruik | : van Campina tot en met Taxi Dorenbos / Palm, S. [Steven]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Post-contractuele re-integratieplicht voor ex-overheidswerkgevers / Boot, G.C. [Gerrard]
ArbeidsRecht 2020, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Privatisering van het arbeidsrecht? / Boot, G.C. [Gerrard]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
SER iMVO Convenant: Van vrijwilligheid naar (semi)gedwongenheid / Haar, B.P. [Beryl] ter
ArbeidsRecht 2020, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Afwikkelingsdiscipline en verplichte buy-ins onder de CSDR / Stegeman, R.A. [Rezah] | Berket, A.
Tijdschrift voor Financieel Recht 2020, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
De UBO van een fonds voor gemene rekening / Groffen, C.J. [Kees]
Tijdschrift voor Financieel Recht 2020, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
De toekomstige Europese Verordening voor Crowdfundingdienstverleners (Deel I)1 / Kranenburg, E.L.M. [Ella] van | Melchers, D.A.J.M. [Dorothé]
Tijdschrift voor Financieel Recht 2020, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Een stap vooruit in het onoverzichtelijke kader van duurzaamheidsverslaggeving | : wens of werkelijkheid? / Meulen, R.J.H. [Rosalie] ter
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2020, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Mensenrechten due diligence als onderdeel van Social in ESG / Schreuders, D.S. [David]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2020, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Niet-preferent concurrent, ofwel lager in rang maar niet achtergesteld / Horsten, W.J. [Pim]
Maandblad voor vermogensrecht 2020, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Sustainability sells? | : Over de toekomstige duurzaamheidsregelgeving voor de financiële sector en de impact op de relatie met de cliënt / Vermeulen, S. [Sandra] | Eerden, F.W.J. [Frans] van der
Maandblad voor vermogensrecht 2020, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Tuchtrecht banken: tegen het doorrollen van rotte appels / Soeharno, J.E. [Jonathan]
Tijdschrift voor Financieel Recht 2020, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Voorschriften voor een verantwoord gebruik van artificial intelligence door financiële ondernemingen / Ende, L.J.J. van der | Ven, S.W. van de
Tijdschrift voor Financieel Recht 2020, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Zijn Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen transparant over cybersecurity? / Nieuwesteeg, B.F.H. | Eijkelenboom, E.V.A. [Eva]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2020, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Bouwsteen: het belasten van inkomsten behaald uit de deel- en kluseconomie / Corbijn, P.B.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7306,
Vraag aan | Informatie
   
De objectieve voorwaarde in het technisch aanmerkelijk belang / Wiezer, M.M.Q.
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7360,
Vraag aan | Informatie
   
De realiteit van de economische realiteit - Europese dimensie / Merkx, M.M.W.D. [Madeleine] | Teeuwsen, H.G.J. [Harmen]
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7359,
Vraag aan | Informatie
   
De samenloop van de NOW en verrekenprijzen | : Verrekenprijsaspecten van de coronacrisismaatregelen / Berry, D.C.F. | Jong, S. [Sabine] de | Scholten, E.
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7360,
Vraag aan | Informatie
   
De staatsrechtelijke positie van de belastingambtenaar / Broeksteeg, J.L.W. [Hansko]
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7360,
Vraag aan | Informatie
   
Deelnemingsvrijstelling en schadevergoedingen uit hoofde van wanprestatie | : een jurisprudentieel drieluik / Vries, R.J. [Rudolf] de
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7359,
Vraag aan | Informatie
   
Immuniteit moet niet leiden tot parlementaire free fight / Hemels, S.J.C. [Sigrid]
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7359,
Vraag aan | Informatie
   
Liquidatie van een vennootschap en verdragstoepassing bij aanmerkelijk belang / Kort, J.W.J. [Jan-Willem] de
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2020, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Kroniek Onteigeningsrecht 2019 / Botter, H.X. [Hugo] | Groot, E.W.J. [Egbert] de | Romme-van de Riet, A.C.M. [Jeanny]
Bouwrecht 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Wijzigingen regelgeving permanente bewoning recreatiewoning en toeristische verhuur / Haan, P.M.J. [Peter] de | Ruyter, K. de
Bouwrecht 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De berechting binnen een redelijke termijn | : Een empirisch onderzoek naar doorlooptijden in handelszaken /
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De mondelinge behandeling nieuwe stijl en het verdwenen artikel 134 Rv / Koerts, P.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7305,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van excuses in de civiele rechtspraak / Wijntjens, L.A.B.M. [Lianne]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 42,
Vraag aan | Informatie
   
Het gebruik van geanonimiseerde verklaringen in en buiten rechte / Hofhuis, H.F.M. [Hans]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 42,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Bewijsrecht / Bock, R.H. [Ruth] de
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Middelen tegen een bevoegdverklaring van een scheidsgerecht / Niesen, M.
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Moet een drempel van aannemelijkheid worden genomen om recht te hebben op inzage in gegevens op grond van art. 843a Rv? / Ekelmans, J. [Jan]
Maandblad voor vermogensrecht 2020, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Notaris, wat doe je nou? Een beschouwing over de notariële aansprakelijkheid bij de uitkering van de derdengeldenrekening / Reijnen, T.F.H. [Theo]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7305,
Vraag aan | Informatie
   
Tuchtrecht en de Wwft / Hoeven, R. [Rob] van der | Liere, E. [Ed] van | Snijder-Kuipers, B. [Birgit ook: Birgit Kuipers]
Tijdschrift Tuchtrecht TT 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht vraagt om verduidelijking en aanpassing / Boersen, S. [Simon] | Hollander, W. [Wouter] den
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 42,
Vraag aan | Informatie
   
À la recherche du temps perdu / Osch, M.F.J.N. [Tijn] van
Tijdschrift Tuchtrecht TT 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Onderzoek van gegevens(dragers) / Hurk, J.W. [Jan-Willem] van den | Vries, S.J. de
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 41,
Vraag aan | Informatie
   
Privacy in arbitrage / Brink, T.P. ten
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

De contractuele exploitatieplicht van de huurder en de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid: enkele recente gevallen uit de rechtspraak / Terstegge, M.J. [Matthijs]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De schadeloosstelling van artikel 7:309 BW nader belicht / Boumans, V.G.J. | Elshof, M.
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op Kanttekeningen bij het Modelreglement 2017 van prof. mr. F.J. Vonck, WPNR 2020/7297 /
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7306,
Vraag aan | Informatie
   
Termijn instellen beëindigingsvordering bij opzegging van 290-bedrijfsruimte | : knelpunt in de praktijk / Wanders, P. [Paul] | Danismant, M. [Mert]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Convenanten met schuldeisers en de paritas creditorum / Bosma, A. [Annemieke]
WSNP Periodiek 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De Peeters/Gatzen-vordering Europeesrechtelijk ingebed | : HR 3 juli 2020. JOR 2020/222 (Rosbeek q.q./BNP Paribas Fortis N.V.) / Bartels, J.F.H.M. [Sjef]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Dwangakkoord en buitenlandse schuldeisers / Pouw, T. [Theo]
WSNP Periodiek 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Geen griffierecht verschuldigd bij hoger beroep tegen een beslissing van de rechter-commissaris inzake de omvang van de boedelafdracht / Brekelmans, A. [Anita] | Riet, Q.J. van
WSNP Periodiek 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Procederen over het vrij te laten bedrag / Noordam, A.J. [Arnoud]
WSNP Periodiek 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op Valt een uit het vtlb gespaard bedrag buiten de boedel? / Brekelmans, A. [Anita] | Riet, Q.J. van
WSNP Periodiek 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Unieke ontmoeting brengt Msnp en Wsnp dichterbij elkaar / Eijzenbach, J. [Joeri]
WSNP Periodiek 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Auteursrecht-trollen | : Hoe ze te herkennen en hoe ze te bestrijden / Visser, D.J.G. [Dirk] | Vrendenbarg, C. [Charlotte] | Bogaerts, B.J.A. [Bram]
Tijdschrift voor Auteurs-, Media- en Informatierecht AMI 2020, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De gevolgen van Brexit | : auteursrecht of vis / Rendle, A.W. [Adam] | Luchian, M. [Maria] | Kingma, M.E. [Marijn]
Tijdschrift voor Auteurs-, Media- en Informatierecht AMI 2020, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal (publiek)recht (Niet EU) / Volkenrecht

Het Verdrag van Singapore en de gewijzigde UNCITRAL Model Law mediation | : Nieuw UNCITRAL-instrumentarium ter bevordering van het gebruik van ADR/mediation in de internationale handelspraktijk / Beukering-Rosmuller, E.J.M. [Ellen] van
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Concentratiebesluit over de overname van Corendon door Sunweb / Kohlen, J.I. [Janneke] | Butt, H. [Hera]
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Mededingingsregels in combinatie met de EU milieudoelstellingen / Kohlen, J.I. [Janneke] | Butt, H. [Hera]
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Misleiden: Grenzen aan verleiden / Louwers, E.J.
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Valt ingestelde vordering binnen de reikwijdte van arbitrageclausule? / Kirch, L.
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Aandeelhoudersleningen in buy-outs na PCM en Estro: een afweging van voor- en nadelen / Kaemingk, H.L. [Herman]
Ondernemingsrecht - Financieel recht 2020, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Concentratiebesluit over de overname van Corendon door Sunweb / Kohlen, J.I. [Janneke] | Butt, H. [Hera]
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Goederenrechtelijke werking beheer en nawerking 2:8 BW | : twee rechtsontwikkelingen, één geschil / Wareman, J. [Juliette]
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Handvatten voor een succesvolle NCP-specific instance procedure / Hamster, J.E.S.
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2020, afl. 6, p. 28-34
Vraag aan | Informatie
   
Liquidatie van een vennootschap en verdragstoepassing bij aanmerkelijk belang / Kort, J.W.J. [Jan-Willem] de
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2020, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Other peoples money, over belangenverstrengeling bij private-equityfondsen / Dam, M.S.A. van | Maters, M.C.
Ondernemingsrecht - Financieel recht 2020, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Pivate equity en waardecreatie / Boot, W.F. [Wouter] | Ligterink, J. [Jeroen] | Martin, J. [Jens]
Ondernemingsrecht - Financieel recht 2020, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Private equity en fiscaliteit: over sweet equity, lucratieve belangen en loondiscussies / Lignie, M.J. [Marco] de
Ondernemingsrecht - Financieel recht 2020, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Private equity in de zorg, een mijnenveld? / Bischot, W.K. [Willemien] | Hoewijk, D.M.C. van
Ondernemingsrecht - Financieel recht 2020, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Private equity onder toezicht: een evaluatie / Enzerink, M.W. [Mariska] | Groffen, C.J. [Kees]
Ondernemingsrecht - Financieel recht 2020, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Private-equityinvesteringen in financiële ondernemingen: een (ingewikkelde) dans met financiële toezichthouders / Kerkvliet, J. [Joyce]
Ondernemingsrecht - Financieel recht 2020, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
UBO-register voor rechtspersonen en personenvennootschappen in de praktijk / Snijder-Kuipers, B. [Birgit ook: Birgit Kuipers] | Swinkels, F.J.R. [Froukje]
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2020, afl. 6, p. 23-27
Vraag aan | Informatie
   
Vennootschapsrechtelijke medezeggenschap: de cliëntenraad aan kop, moet de ondernemingsraad volgen? / Vink-Dijkstra, R.E.M. | Wife, G.L. [Guus]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Venture-capitalfinanciering: US-terms in de NL-praktijk / Mutsaers, E.J.D.
Ondernemingsrecht - Financieel recht 2020, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Wie draagt de onzekere gevolgen van besluitaansprakelijkheid? | : HR 25 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1510 (A./Gemeente Sluis) / Franken, A.C.H. [Stijn]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
XS4ALL en KPN, een tweeluik. Deel I: het WOR-verzoek | : Een bespreking van de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) van 23 december 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4585 (XS4ALL en KPN) / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Onderwijs / Studiefinanciering

Een gezond studentendossier volgens de AVG? / Erp, M. [Maud] van
School en Wet 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Financiële handelingsverlegenheid in het passend onderwijs / Streefkerk, J. [Jochem] | Hogeman, K.
School en Wet 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek: Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen / Essen, H. [Heino] van
School en Wet 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

De verhouding tussen privévermogen, consumptieve bestedingen en zaaksvervanging | : Een close reading van Hoge Raad van 5 april 2019 / Brinkman, R.E. [Ronald]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2020, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Doorwerking samenlevingsovereenkomst na overlijden / Hees, M.G. [Marjolein]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2020, afl. 11/12,
Vraag aan | Informatie
   
Enige expertise over de contra-expertise | : Over de contra-expertise van artikel 810a lid 2 Rv in jeugdbeschermingszaken / Bie, A.V.T. de
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2020, afl. 11/12,
Vraag aan | Informatie
   
Regiolabs en de (verplichte) gezinsvertegenwoordiger / Klerk, M. [Marieke] de | Lückers, M.L.C.C.
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2020, afl. 11/12,
Vraag aan | Informatie
   
Zaaksvervanging bij gezamenlijke verkrijging door echtgenoten / Sikkema, T.H.
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2020, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

De potentieel benarde rechtspositie van grondgebruikers na de wijziging van een omgevingsplan / Sanderink, D.G.J. [Dirk]
Overheid en Aansprakelijkheid 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Milieurecht 2019/2020 / Boudesteijn, M.J.E. [Maartje] | Walraven, B.J.W. [Bart-Jan]
Bouwrecht 2020, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Mogelijkheden om veehouderijen door middel van de provinciale omgevingsverordening te verplichten tot verduurzaming / Poel, J. [Jelle] van de
Milieu en Recht 2020, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

De Omgevingswet als olifant in de porseleinkast: over haar verhouding tot gemeentelijke autonome regelgeving / Jong, M.A.D.W. [Rian] de | Broeksteeg, J.L.W. [Hansko]
De Gemeentestem 2020, afl. 7514,
Vraag aan | Informatie
   
De Omgevingswet: bedreiging voor autonome verordenende bevoegdheid en andere redenen om de Omgevingswet niet in te voeren / Teunissen, J.M.H.F. [Jos]
De Gemeentestem 2020, afl. 7514,
Vraag aan | Informatie
   
De Tijdelijk Wet Groningen en de duale mogelijkheid van prejudiciële vragen / Bröring, H.E. [Herman]
Overheid en Aansprakelijkheid 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Herstel van gebreken in herstelsancties en invorderingsbesluiten / Kaam, S. [Saskia] van
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 41,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Advocaten die vragen, worden door de rechter-commissaris overgeslagen | : Over wie een getuige à decharge het eerst mag verhoren / Leusden, R. [Rick] van | Polman, B.J. [Ben]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2020, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Artikel 6 EVRM en het plexiglazen huis van de strafrechtketen | : De ondergrens van het recht op een eerlijk proces komt in zicht / Mommers, S. [Sophie] | Francot-Timmermans, L. [Lyana]
Delikt en Delinkwent DenD 2020, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Constructieve vergelding revisited | : De grondslag van de straf vanuit herstelrechtelijk perspectief / Kool, R.S.B. [Renée]
Tijdschrift voor Herstelrecht 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De Blue Whale Challenge en het strafrecht | : Een strafrechtelijke analyse van een spel dat automutilatie en zelfmoord promoot, is er een noodzaak tot strafrechtelijke heroriëntatie? / Akker, S. van den
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2020, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De LOVS-oriëntatiepunten zijn niet in beton gegoten! / Haas, A.H.T. de
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
De maatschappelijke en politieke dimensies van herstelrecht: over het verbreden van de herstelrechtelijke blik / Hoek, A.J.E. van [Anneke]
Tijdschrift voor Herstelrecht 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar of huurder van een henneppand | : Een verkenning en analyse van de jurisprudentie van de Hoge Raad / Seijlhouwer-de Visser, N. [Nienke]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2020, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Herstelgerichte sancties en het strafbegrip | : John Blads rechtstheoretische visie / Stokkom, B.A.M. [Bas] van
Tijdschrift voor Herstelrecht 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het ontrafelen van de effectpuzzel | : Aandacht voor de werkzame ingrediënten van slachtofferdaderbemiddeling voor daders / Zebel, S. [Sven]
Tijdschrift voor Herstelrecht 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Highlights vreemdelingenbewaring / Waasdorp, J.R.K.A.M. [Jim]
Crimmigratie en Recht 2020, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe het toezicht rekening kan houden met de context van een zorgaanbieder | : Context matters / Ketelaars, C.A.J. | Spronk, S. [Sandra] | Leistikow, I.P. [Ian]
Tijdschrift voor Toezicht 2020, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Ik verblijf in een gevangenis, daar is niets moreels aan. Ervaren procedurele rechtvaardigheid bij binnenkomst in vreemdelingenbewaring. / Gier, N. [Nicolien] de | Kox, M. [Mieke] | Boone, M.M. [Miranda] | Vanderveen. G. [Gabry]
Crimmigratie en Recht 2020, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Is datagedreven risicogebaseerd toezicht op termijn effectief? / Voort, H. [Haiko] van der | Sedee, I.R. [Ivo] | Booijink, T.J.P. [Tom] | Vaart, E.E. [Elske] vam der
Tijdschrift voor Toezicht 2020, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Is herstelrecht voor jeugdigen volwassen geworden? / Wolthuis, A. [Annemieke]
Tijdschrift voor Herstelrecht 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Italiaanse toestanden | : Interne en externe deelneming aan een criminele (maffia-)organisatie / Peters, L.J.J. [Laura]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2020, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek jeugdstraf(proces)recht | : the good, the bad & the ugly / Jeltes, M. [Marije]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2020, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Oplegging van bestuurlijke boetes aan overheden door de privacytoezichthouder / Duijkersloot, A.P.W. [Ton]
Tijdschrift voor Toezicht 2020, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Over het oogmerkbestanddeel in artikel 285b Sr, dwang en heimelijke belaging / Velde, A.B. [Anne-Berthe] van der
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2020, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Pleidooi voor en uitwerking van een maximalistisch herstelrecht / Claessen, J.A.A.C. [Jacques]
Tijdschrift voor Herstelrecht 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Vrijheidsontneming, penitentiaire beginselen en de eendentest | : Over de aard van vreemdelingenbewaring / Verbaas, F.W. [Frans-Willem]
Crimmigratie en Recht 2020, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Waarom dronepiloten toch in no fly zones vliegen / Wassenburg, S.I. [Stephanie] | Beke, T.J. [Tess] | Pret, J. [Han] | Müller, B.C.N. [Barbara]
Tijdschrift voor Toezicht 2020, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

De corona-app, een wereldwijd experiment op het gebied van contact tracing: hoe zijn de fundamentele rechten van burgers gewaarborgd? / Hoven van Genderen, R. [Rob] van den
Computerrecht 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Temperatuurmeting op de werkvloer via cameras: naar een juridisch kader? / Taes, S.
Computerrecht 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

De afwikkeling van massaschade door de rechter lijkt onbegonnen werk | : Een onderzoek aan de hand van de precedentwerking van vijftig uitspraken van de Hoge Raad over effectenlease / Vranken, J.B.M. [Jan]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 41,
Vraag aan | Informatie
   
De discriminerende werking van de algemenevoorwaardenafdeling / Bochove, L.M. [Laura] van | Graaf, T.J. [Tycho] de
Maandblad voor vermogensrecht 2020, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Franchising na 1 januari 2021 | : Titel 16, Boek 7 BW geïntroduceerd / Jansen, T.S. | Spaargaren, A. [Anne]
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2020, afl. 6, p. 16-22
Vraag aan | Informatie
   
Grenzen aan wijzigingsbedingen in algemene voorwaarden | : biedt de Hoge Raad dezelfde consumentenbescherming als het HvJ EU? (I) / Ende, M.G.J. van t
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7305,
Vraag aan | Informatie
   
Grenzen aan wijzigingsbedingen in algemene voorwaarden: biedt de Hoge Raad dezelfde consumentenbescherming als het HvJ EU? (II, slot) / Ende, M.G.J. van t
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7306,
Vraag aan | Informatie
   
Hoge Raad 9 november 2019 (Intermaris) | : Afbakening van ambtshalve toetsing van Unierechtelijke en nationale bepalingen van consumentenrecht / Meerdink, E.R. [Eelco]
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Ik zal het nog één keer uitleggen... / Heuvelmans, J.F.M.
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Over de schenkingsovereenkomst en algemene en bijzondere regels van bewijslastverdeling in het civiele recht / Burgers, D.E. [Daniel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Waar strijd met de opdracht bij een bindend advies toe kan leiden / Punt, B.C. [Bart]
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2020, afl. 4,
Vraag aan | Informatie