De Praktizijnsbibliotheek beschikt over een unieke collectie van meer dan 3.200 proefschriften. In de afgelopen weken hebben we van alle proefschriften bekeken welke als open access gratis online opgevraagd kunnen worden. We zijn uitgekomen op ruim 1.250 titels. Bij deze proefschriften is in de titelbeschrijving in onze webcatalogus de link naar de full text opgenomen. Aanvullend hebben we al deze titels als “Proefschrift open access” als aparte documentsoort opgenomen zodat u ook kunt zoeken binnen deze groep boeken. U vindt onze onlinecatalogus hier: https://bibliotheek.praktizijn.nl/pages/home.