Arbeidsrecht / Sociaal recht

De Woof : een deugd tussen twee ondeugden / Verlinden, S.C. [Sebastiaan] | Waterman, C.L. [Charlotte]
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2020, afl. 7, p. 10-17
Vraag aan | Informatie
   
De cao Rijk : een eerste stap naar een normalisering? / Koomen, T. [Tom]
Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2020, afl. 10, p. 431-440
Vraag aan | Informatie
   
De opdrachtgeversverklaring en de webmodule: heiligt het doel de middelen? / Said, S.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2020, afl. 11, p. 3-10
Vraag aan | Informatie
   
Het arbeidsrechtelijk lot van de platformwerker na Deliveroo (1): een overzicht / Seghrouchni, J.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 23, p. 467-473
Vraag aan | Informatie
   
Het mysterie van de cumulatiegrond : wanneer is het genoeg / Faber, M. [Maaike]
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2020, afl. 7, p. 4-9
Vraag aan | Informatie
   
Is de gender pay gap te slechten met juridische middelen? : Nieuwe wetgevingsinitiatieven op het gebied op het gebied van pay transparency / Veldman, A.G. [Albertine]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2020, afl. 11, p. 11-17
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Betaalrekeningen en Wwft-issues : van opzegging tot contracteerplicht / Bertrams, R.I.V.F. [Roeland] | Hekman, T.
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2020, afl. 7, p. 39-49
Vraag aan | Informatie
   
Platformfinanciering en de onbetwiste vordering / Stekelenburgh, N. [Nienke] van
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2020, afl. 7, p. 26-29
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Bestrijding van misbruik door doorstromers : Het Unierechtelijke misbruikleerstuk en zijn invloed op belastingverdragen / Marres, O.C.R. [Otto] | Groot, I.M. de
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7358, p. 1423-1437
Vraag aan | Informatie
   
Bouwstenen voor het belasten van vermogen: een huisje op het ijs / Dusarduijn, S.M.H. [Sonja]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7303, p. 842-851
Vraag aan | Informatie
   
Drempels, drempels en nog meer drempels : Een onderzoek naar de Europese regeling voor kleine ondernemers 2025 / Dirks, R.D.
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7357, p. 1401-1409
Vraag aan | Informatie
   
Een faciliterend online goederenplatform is nog geen commissionair / Doesum, A.J. [Ad] van
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7358, p. 1438-1443
Vraag aan | Informatie
   
Een nieuwe oplossing voor misbruik door recht : de anti-antimisbruikbepaling / Witpeerd, F.M.
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2020, afl. 7/8, p. 12-17
Vraag aan | Informatie
   
Gevolgen van de Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting voor de AB-houder / Hendriks, T.J.A. | Verhaeren, C.E.
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7357, p. 1392-1400
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsgerelateerde belastingen / Westerhout, E. [Ed]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7300, p. 757-762
Vraag aan | Informatie
   
Hoelang is box 2 nog de nieuwe pret-box? / Hoogwout, T.C. [Theo]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2020, afl. 7/8, p. 4-6
Vraag aan | Informatie
   
Inzet van straf- en belastingrecht op weg naar een coronaveilige samenleving / Niessen, R.E.C.M. [René]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2020, afl. 7/8, p. 7-11
Vraag aan | Informatie
   
Opschieten of even wachten: voorgestelde wijziging tarieven overdrachtsbelasting / Paardt, R.N.G. [René] van der
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7303, p. 852-856
Vraag aan | Informatie
   
Rapport van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals nader bekeken / Koster, H. [Harold]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2020, afl. 8/9, p. 271-276
Vraag aan | Informatie
   
Verrekening en de vereffening van nalatenschappen / Biemans, J.W.A. [Jan]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2020, afl. 7/8, p. 18-26
Vraag aan | Informatie
   
Welke rol speelt CBCR in het kader van transparantie? / Berg, I. van den | Rabenort, M.
Tijdschrift voor Compliance 2020, afl. 5, p. 293-299
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Schorsing en de termijnen van par. 14 UAV en par. 16 UAV-GC 2005 / Leeuwe, T.L.de
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2020, afl. 11, p. 963-967
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De rol van empirische assumpties in de rechtsvorming door de hoogste (bestuurs)rechters / Poorter, J.C.A. [Jurgen] de
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 38, p. 2906-2915
Vraag aan | Informatie
   
Een empirisch onderzoek naar feitenrechtspraak over uitleg : De tekst van de overeenkomst regeert, en wat de practicus moet weten op twee A-4tjes / Smeehuijzen, J.L. [Lodewijk] | Haan, J.P. de
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 38, p. 2923-2930
Vraag aan | Informatie
   
Ideologisch schijngevecht om griffierechten / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2020, afl. 9, p. 22-23
Vraag aan | Informatie
   
Professionele rechtshulpverleners en geschiloplossing in bestuursrechtelijke bezwaarprocedures / Wever, M. [Marc]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 40, p. 3058-3066
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op: Schorsende werking van hoger beroep tegen een beslagverlof : Reactie op prof. mr. H. Loonstein / Stein, H.A. [Toon] | Westenberg, J.W. [Hans]
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2020, afl. 7, p. 38-39
Vraag aan | Informatie
   
Scheiden zonder (rechts)strijd: de-escalerende rechtspraak in geëscaleerde conflicten / Hartendorp, R.C. [Rogier]
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2020, afl. 7, p. 17-21
Vraag aan | Informatie
   
Standaardisatie en transparantie bij duurzame obligaties / Kroesemeijer, R. [Ralph] | Rogge, E. | Veenker, J.
Tijdschrift voor Compliance 2020, afl. 5, p. 251-258
Vraag aan | Informatie
   
The real objective and the results of the so called great reform of the Polisch justice system / Mazur, D. [Dariusz]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 40, p. 3078-3084
Vraag aan | Informatie
   
Tips en tricks van een rechter in ruste / Bakels, F.B. [Floris]
Advocatenblad 2020, afl. 9, p. 54-57
Vraag aan | Informatie
   
Ver weg, toch dichtbij : Advocatenkantoren vinden online hun weg om kennis te delen / Heijden, M. van der
Advocatenblad 2020, afl. 9, p. 18-20
Vraag aan | Informatie
   
Wijzigingen in het beslag- en executierecht / Putten, S.J.W. [Sjef] van der | Zanten, M.R. [Marc] van
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2020, afl. 7, p. 22-37
Vraag aan | Informatie
   
Gemeensschaprecht EU

Beter inhoud? : Beter Wetgeven in de EU voorbij het wetgevingsproces: is er ook aandacht voor inhoudelijke kwaliteit? / Brink, A. [Annelies] van den
RegelMaat 2020, afl. 5, p. 330-346
Vraag aan | Informatie
   
Interactie tussen EU-instellingen: het Europees Parlement, de Raad en het wetgevingsbeleid van de Europese Commissie / Golen, T.J.A. [Thomas] van
RegelMaat 2020, afl. 5, p. 290-312
Vraag aan | Informatie
   
Leren van evaluaties : De fitness check van het Europees consumentenrecht / Schagen, E.A.G. van
RegelMaat 2020, afl. 5, p. 313-329
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Gebrekkige coronavaccins : Gedachten over immuniteit, maatschappelijke solidariteit en een schadefonds / Jong, E.R. [Elbert] de
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 37, p. 2838-2845
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

De public watchdog aan de ketting ter bescherming van de guarantor of justice : De grenzen die het EVRM stelt aan de berichtgeving van de pers over de rechtspraak / Dijkstra, S. [Sietske]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 40, p. 3071-3077
Vraag aan | Informatie
   
Gegevensbescherming, schadevergoeding en de bestuursrechter : De koerswijziging van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State / Capkurt, F. [Fatma]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 37, p. 2846-2854
Vraag aan | Informatie
   
Hoog spel in Karlsruhe : Het Duitse Constitutionele Hof over het Public Sector Asset Purchase Programme van de ECB / Bogaert, S.C.G. [Stefaan] Van den | Borger, V. [Vestert]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 39, p. 2978-2989
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

5%-regeling: bankgarantie als vervangende zekerheid / Huffelen, A.H. [André] van
Vastgoedrecht VGR 2020, afl. 5, p. 164 - 168
Vraag aan | Informatie
   
Corona in het huurrecht - een tussenstand / Westrhenen, F. [Floris] van
Vastgoedrecht VGR 2020, afl. 5, p. 159 -163
Vraag aan | Informatie
   
De notariële medewerker in de strategische agenda notariaat 20-25 van de KNB / Roes, J.S.L.A.W.B. [Sebastiaan]
De Notarisklerk 2020, afl. 9/10, p. 81-83
Vraag aan | Informatie
   
Flexibele kantoorconcepten en het huurrecht / Dalsum, O.A.H. [Oscar] van
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2020, afl. 7, p. 11-15
Vraag aan | Informatie
   
Gegevensuitwisseling bij overlast en woonfraude / Thijssen, M.B.J.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2020, afl. 7, p. 16-21
Vraag aan | Informatie
   
Het criterium plaats bij renovatie van bedrijfsruimte / Kremers, L. [Lotte] | Korevaar, E.P.W.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2020, afl. 7, p. 22-25
Vraag aan | Informatie
   
Standaardclausules in huurovereenkomsten : de exploitatieplicht voor de huurder van bedrijfsruimte / Meurs-Janssens, C.C. van
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2020, afl. 7, p. 26-29
Vraag aan | Informatie
   
Stelletje ongeregeld met een woning? Regel de vergoedingsrechten : juist als de woning niet gemeenschappelijk is! / Tuinstra, G.A.
De Notarisklerk 2020, afl. 9/10, p. 78-80
Vraag aan | Informatie
   
Wel of niet meedelen in waardestijging woning / Tongeren, W.J.M. [Willlem] van
Advocatenblad 2020, afl. 9, p. 58-60
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Exclusieve bevoegdheid onder de Europese Insolventieverordening / Bosker, T.R. [Tjalling]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 23, p. 464-466
Vraag aan | Informatie
   
Het oorzakenonderzoek in faillissement : een voorstel voor een onderzoeksprotocol / Hox, L.C.H.J. [Lodewijk]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2020, afl. 7, p. 30-38
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

De impact van de coronacrisis op het Europese mededingingsrecht / Gronden, J.W. [Johan Willem ook: Johan] van de
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2020, afl. 11, p. 584-595
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek - Toepassing van de mededingingswet door de Belgische Mededingingsautoriteit in 2019 / Bourgeois, K. [Karel] | Paredis, E. [Eliana]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2020, afl. 11, p. 608-622
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts 2019/2020 / Blaisse-Verkooyen, B.J.H. [Babette] | Knoups, L.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2020, afl. 11, p. 948-962
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Effectieve rechtsbescherming begint bij jezelf / Ullersma, C. [Corrien]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2020, afl. 9, p. 453-462
Vraag aan | Informatie
   
Effectieve rechtsbescherming van migranten in de EU en in Nederland 1964-2020 / Groenendijk, C.A. [Kees]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2020, afl. 9, p. 444-452
Vraag aan | Informatie
   
Het beginsel van effectieve rechtsbescherming in het Europees migratierecht / Prechal, S. [Sacha]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2020, afl. 9, p. 436-443
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor misleidende financiële verslaggeving / Pijls, A.C.W. [Arnoud]
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2020, afl. 5, p. 154-167
Vraag aan | Informatie
   
De DGA in de fiscale spotlights : Excessief lenen en wellicht nog meer? / Verstijnen, W.
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2020, afl. 6, p. 60-63
Vraag aan | Informatie
   
De Mobiliteitsrichtlijn als inspiratiebron voor de notaris / Baggerman, F.A. | Kelterman, L.W. [Laurens]
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2020, afl. 5, p. 194-202
Vraag aan | Informatie
   
De Mobiliteitsrichtlijn en implementatie van deze richtlijn voor grensoverschrijdende verrichtingen / Baldee, M.H. | Nijland, J. [Jelle]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2020, afl. 8/9, p. 233-242
Vraag aan | Informatie
   
De raad van commissarissen in moeilijke tijden / Olaerts, M. [Mieke]
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2020, afl. 5, p. 168-178
Vraag aan | Informatie
   
Een kwestie van Marqtwerking : Een bespreking van de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) van 6 december 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4328 / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 23, p. 474-480
Vraag aan | Informatie
   
Een verzoek tot verbetering : wat nu? / Dam, B.G. van | Roes, B.H.J. [Ruben]
De Notarisklerk 2020, afl. 9/10, p. 74-77
Vraag aan | Informatie
   
Estro groep en de omgehangen molensteen. Een premiere in het enquêterecht : Een bespreking van de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) van 10 december 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4359 / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 23, p. 481-489
Vraag aan | Informatie
   
Goede prestaties en een integere cultuur gaan hand in hand, met transparantie als de sleutel / Hafkamp, L. [Loes] | Hogenbirk, S.J. [Sjoerd]
Tijdschrift voor Compliance 2020, afl. 5, p. 285-292
Vraag aan | Informatie
   
Herstructurering van ondernemingen in zwaar weer / Kengatharam, S.
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2020, afl. 5, p. 179-193
Vraag aan | Informatie
   
Lost verplichte aanwijzing accountant problemen van beursvennootschappen op? / Eijkelenboom, E.V.A. [Eva]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2020, afl. 8/9, p. 259-261
Vraag aan | Informatie
   
Rapport van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals nader bekeken / Koster, H. [Harold]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2020, afl. 8/9, p. 271-276
Vraag aan | Informatie
   
Rechtsmaatregelen tegen misbruik van abstracte bankgaranties (II) / Russcher, P.C.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2020, afl. 8/9, p. 224-232
Vraag aan | Informatie
   
Smallsteps versus Heiploeg : wat is de stand van zaken? / Erpers Roijaards, V.M. van
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2020, afl. 8/9, p. 262-270
Vraag aan | Informatie
   
Uitlevering van effecten aan enig aandeelhouder / Buijn, S.B. [Sjoerd]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7302, p. 829-832
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

BC x 2: het beste van twee werelden / Teijlingen, A. [Anneke] van | Pieters, I.J. [Ivo] | Hendriks, J.A.M. [Annelies]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2020, afl. 6, p. 50-59
Vraag aan | Informatie
   
DNA-afname bij gerechtelijke vaststelling vaderschap / Merkx, E.T.P. [Emma]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2020, afl. 6, p. 64-67
Vraag aan | Informatie
   
De uiterste wilsbeschikking als hoogstpersoonlijke rechtshandeling en het internationaal beschermde eigendomsrecht / Amersfoort, E.M.A. van
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2020, afl. 11, p. 288-294
Vraag aan | Informatie
   
Een(s)gezin(d) een advocaat? : Kritische kanttekeningen bij het experiment de gezinsadvocaat / Rietbergen, M. [Marjolein]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2020, afl. 7, p. 56-60
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek rechtspraak curatele, bewind en mentorschap / Blankman, K.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2020, afl. 11, p. 310-316
Vraag aan | Informatie
   
Maatschappelijke ontwikkelingen rond gezag- en omgangsrecht bij vechtscheidingen / Huls, N.J.H. [Nick] | Leuven, C.A.R.M. [Cees] van
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2020, afl. 7, p. 47-55
Vraag aan | Informatie
   
Transitiejongeren, een zorg(e)loze jeugd / Jong, R. [Romy] de
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2020, afl. 11, p. 295-299
Vraag aan | Informatie
   
Verrekening en de vereffening van nalatenschappen / Biemans, J.W.A. [Jan]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2020, afl. 7/8, p. 18-26
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Gezondheidsaspecten in het omgevingsplan / Tonnaer, F.P.C.L. [Frans]
Bouwrecht 2020, afl. 11, p. 508-514
Vraag aan | Informatie
   
Smaken verschillen: het huidige welstandstoezicht en de toekomst van het welstandstoezicht onder de Omgevingswet / Haverkamp, E. [Ernst]
Vastgoedrecht VGR 2020, afl. 5, p. 169-177
Vraag aan | Informatie
   
Tien jaar Crisis- en herstelwet / Zundert, J.W. [Co] van
Bouwrecht 2020, afl. 11, p. 515-521
Vraag aan | Informatie
   
Van Warmtewet naar de Wet Collectieve Warmtevoorziening / Asperen, P. [Peter] van
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 23, p. 459-463
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Beginselen van behoorlijk bestuur / Schlössels, R.J.N. [Raymond] | Beijen, B.A. [Barbara] | Theunisse, M. [Max]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2020, afl. 9, p. 605-616
Vraag aan | Informatie
   
Bestuursprocesrecht / Poorter, J.C.A. [Jurgen] de | Heusden, L. [Louise] van | Lange, C. [Christian]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2020, afl. 9, p. 617-625
Vraag aan | Informatie
   
Gegevensbescherming, schadevergoeding en de bestuursrechter : De koerswijziging van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State / Capkurt, F. [Fatma]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 37, p. 2846-2854
Vraag aan | Informatie
   
Het tijdelijk huisverbod: tussen familierecht en bestuursrecht / Schreuder, C.A. [Karin ook: Carin]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2020, afl. 9, p. 596-604
Vraag aan | Informatie
   
Hoezo geen belanghebbende? : Verslag van een rechtsgang Awb, observaties door een betrokken leek en een pleidooi voor een feitelijk belang / Grosveld, H. [Harry]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 40, p. 3067-3070
Vraag aan | Informatie
   
Inspiratie door internationale samenwerking in het bestuursrecht: over ACA-Europe / Tjepkema, M.K.G. [Michiel] | Heusden, L.A. van
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2020, afl. 9, p. 587-595
Vraag aan | Informatie
   
Ongewenste tweede nationaliteit : Een initiatiefnota / Jessurun dOliveira, H.U. [Ulli ook: Hans Ulrich]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 37, p. 2855-2858
Vraag aan | Informatie
   
Parlementaire betrokkenheid in de tijdelijke Coronawet : Niet voor herhaling vatbaar / BovendEert, P.P.T. [Paul]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 39, p. 2990-2994
Vraag aan | Informatie
   
Schadevergoeding bij de bestuursrechter: een overzicht van rechtspraak over onrechtmatig overheidshandelen sinds 2013 / Planken, M.A.E. | Tjepkema, M.K.G. [Michiel]
Overheid en Aansprakelijkheid 2020, afl. 3, p. 99-117
Vraag aan | Informatie
   
Vooruitkijken na het omzien in verwondering : Over de schadeloosstelling van gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire / Koenraad, L.M. [Rens]
Overheid en Aansprakelijkheid 2020, afl. 3, p. 118-126
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Een onvervalst causaal verband? : Over het causaliteitsvereiste bij witwassen in relatie tot valsheden / Klaasse, A.C.M. [An] | Boer, J.N. [Judith] de
Delikt en Delinkwent DenD 2020, afl. 9, p. 728-739
Vraag aan | Informatie
   
Hoe kan sport bijdragen aan het re-integreren van delinquenten? / Kleijer-Kool, L. [Lianne] | Bosker, J.M.H. [Jacqueline] | Zuurbier, M. [Moniek]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2020, afl. 5, p. 331-349
Vraag aan | Informatie
   
Inzet van straf- en belastingrecht op weg naar een coronaveilige samenleving / Niessen, R.E.C.M. [René]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2020, afl. 7/8, p. 7-11
Vraag aan | Informatie
   
Over verwerking van persoonsgegevens in het strafrecht: feiten versus meningen of strafrecht versus ICT? Een reactie op C.H.J. Willemsen, Verwerking persoonsgegevens in het strafrecht, P&I 2020, afl. 3, p. 108-111 / Borst, W.L. [Wim]
Privacy en Informatie PenI 2020, afl. 5, p. 216-221
Vraag aan | Informatie
   
Participatie onder druk : Mismatch tussen niet-westerse migranten en hulpverleners - acties tot betere allianties / Azghari, Y. [Yoessef] | Janssen, J. [Janine] | Nieuwboer, C. [Christina]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2020, afl. 5, p. 354-372
Vraag aan | Informatie
   
Recidive na verblijf in buitenlandse detentie : Een studie onder teruggekeerde gedetineerden in Nederland / Hall, M. [Matthias] van | Cleofa-van der Zwet, L. [Laura]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2020, afl. 5, p. 318-330
Vraag aan | Informatie
   
Sepotbeslissingen motiveren aan slachtoffers en de klacht tegen niet-vervolging ex artikel 12 Sv : Een empirisch juridische studie / Augusteijn, F. [Freya] | Bijleveld, C.C.J.H. [Catrien]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 38, p. 2916-2922
Vraag aan | Informatie
   
Straftoemeting in zaken betreffende seksuele uitbuiting van minderjarigen / Huls, E. [Eva] | Huls, F. [Frits]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2020, afl. 5, p. 373-393
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Bestandskoppeling voor fraudebestrijding in de sociale zekerheid / Helm, I. [Ivo] van der
Privacy en Informatie PenI 2020, afl. 5, p. 208-215
Vraag aan | Informatie
   
Datadelen in smart mobility - voert wishful thinking de boventoon voor anonimiseren? / Hoekzema, D. [Danny] | Gijn, L. [Laura] van
Privacy en Informatie PenI 2020, afl. 5, p. 202-207
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Aansprakelijkheid van arbiters : Enkele gedachten over maatstaf, vernietiging, grondslag, ipr en exoneratie / Peters, N. [Niek] | Bakker, J.J.
Maandblad voor vermogensrecht 2020, afl. 10, p. 364-371
Vraag aan | Informatie
   
Aansprakelijkheid voor ongeschikte medische hulpzaken volgens de Hoge Raad / Verbruggen, P.W.J. [Paul]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7303, p. 839-841
Vraag aan | Informatie
   
Afspraken maken over eerlijke algoritmen: waarop te letten? / Naves, J. [Jeroen]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2020, afl. 8, p. 10-15
Vraag aan | Informatie
   
Corona en potentiële aansprakelijkheidsclaims / Dam, C.C. [Cees] van
Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2020, afl. 3, p. 94-102
Vraag aan | Informatie
   
Coronacrisis als onvoorziene omstandigheid in het overeenkomstenrecht / Snel, M.V.R. [Marnix]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7300, p. 763-772
Vraag aan | Informatie
   
De Duitse verlängerte Eigentumsvorbehalt in Nederland : wél geldig, maar niet altijd even effectief / Hoops, B. [Björn]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7304, p. 860-868
Vraag aan | Informatie
   
Drafting tips en skills: alternatieve verbintenissen / Bakker, P.S. [Sjoerd]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2020, afl. 8, p. 23-25
Vraag aan | Informatie
   
EU-consumentenbescherming bij onlineshopping buiten de EU / Schenk, J. [Jonathan]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2020, afl. 11, p. 596-607
Vraag aan | Informatie
   
Gebrekkige coronavaccins : Gedachten over immuniteit, maatschappelijke solidariteit en een schadefonds / Jong, E.R. [Elbert] de
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 37, p. 2838-2845
Vraag aan | Informatie
   
Langverwachte (on)duidelijkheid over de (on)redelijkheid van aansprakelijkheid van de hulpverlener voor het gebruik van medische hulpzaken / Wijne, R.P. [Rolinka]
Maandblad voor vermogensrecht 2020, afl. 10, p. 354-363
Vraag aan | Informatie
   
Leiden bedingen die de vennootschap als enig opdrachtnemer aanwijzen tot uitsluiting van persoonlijke aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar, en kan dat? / Emden, E.A.L. [Elisabeth] van
Maandblad voor vermogensrecht 2020, afl. 10, p. 372-378
Vraag aan | Informatie
   
Naar een toekomstbestendig compensatiesysteem voor verkeersongevallen : Over zelfrijdende autos, herstelgerichte schadeafwikkeling en de mogelijkheden van een systeem van directe schadeverzekering / Wees, K.A.P.C. [Kiliaan] van | Akkermans, A.J. [Arno]
Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2020, afl. 3, p. 75-93
Vraag aan | Informatie
   
Ontwikkelingen in het overeenkomstenrecht (IV) / Hijma, J. [Jac. ook: Jaap]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7302, p. 819-828
Vraag aan | Informatie
   
Rechtszekerheid als ratio van subjectief verjaringsrecht / Barbiers, D.L.
Maandblad voor vermogensrecht 2020, afl. 10, p. 343-353
Vraag aan | Informatie
   
Uitleg van contracten en het arrest Valerbosch - Reactie / Dammingh, J.J. [Jaap]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2020, afl. 8, p. 16-20
Vraag aan | Informatie
   
Verjaring van vernietigings- en ontbindingsacties (II) / Stuij, S. [Steven]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2020, afl. 8, p. 4-9
Vraag aan | Informatie
   
Verrekening en de vereffening van nalatenschappen / Biemans, J.W.A. [Jan]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2020, afl. 7/8, p. 18-26
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

Rechtbank Rotterdam 5 september 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:7350 (Sailing Home) / Baart, R.I.C. [Rogier] | Blussé van Oud-Albas, J.
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2020, afl. 5, p. 130-135
Vraag aan | Informatie
   
blik op het personenvervoer over de weg : afdeling 8.13.3 BW / Neureiter di Torrero, B. [Bas]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2020, afl. 5, p. 124-129
Vraag aan | Informatie