Algemeen recht

De bij dode opgerichte stichting : Een onderzoek naar de bij of krachtens uiterste wilsbeschikking opgerichte stichting / Reijnen, T.F.H. [Theo]
ISBN: 9789013160321 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ethiek en recht in kort bestek / Schotman, E.H. [Edward]
ISBN: 9789462906464 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Kwaliteit van bestuursrechtelijke bezwaarprocedures / Wever, M. [Marc]
ISBN: 9789462405738 - Wolf Legal Publishers : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Arbeidstijdenrichtlijn nadert volwassenheid / Drongelen, H. [Harry] van | Korver, D.J.J. [Dick]
ISBN: 9789462512399 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst / Laat, J.J.M. [Sjef] de | Holtus, L.J.A. [Leopold] | Wijngaarden, R. [Ribca] van | Westerhout, B. [Bas]
ISBN: 9789462908475 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Public funding of failing banks in the European Union / Louisse, M.L. [Marije]
ISBN: 9789013160024 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Belastingrecht

Fiscale monografieën Winstdrainage door renteaftrek / Marres, O.C.R. [Otto]
ISBN: 9789013150360 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bouwrecht

Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012 : Tekst & Toelichting / Jong, A. [Anneke] de | Pothuis, J.W. [Joost]
ISBN: 9789492952400 - Berghauser Pont Publishing : Amsterdam
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator / Prein, H.C.M. [Hugo]
ISBN: 9789012406499 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
De weg naar het civiele vonnis / Ahsmann, M.J.A.M. [Margreet]
ISBN: 9789462901681 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Handboek AVG Compliance in de praktijk - Editie 2021 / Engelfriet, A.P. [Arnoud] | Meij, L. [Lisette] | Kager, P. [Peter]
ISBN: 9789083095707 - Ius Mentis :
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Toetsing van buitenlandse investeringen in geopolitiek en juridisch perspectief / Bossche, P.L.H. Van den | Dekker, B. [Bart] | Hees, J.J. [Jako] van | Kemperink, G.N.H. [Guus] | Kluiver, H.J. [Harm-Jan] de | Martin, X. | Putten, F.P. van der | Spinath, I. [Ilan] | Stevens, T.M. [Tim]
ISBN: 9789462512467 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Tekst & Commentaar Mededingingswet / Oers, M.T.P.J. [Monique] van | Wesseling, R. [Rein]
ISBN: 9789013156188 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Corporate governance en de rol van het vennootschappelijk belang / Bulten, C.D.J. [Claartje] | Solinge, G. [Gerard] van | Dumoulin, S.H.M.A. [Sven] | Slooten, J.M. [Jaap] van | Stevens, T. [Ton] | Salemink, T. [Tom] | Hijink, J.B.S. [Steven] | Olffen, M. [Martin] van | Timmerman, L.J. [Vino] | Meer Mohr, P. [Pauline] van der
ISBN: 9789013160062 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
De NV en VBA naar Arubaans recht / Veen, W.J.M. [Wino] van
ISBN: 9789013156126 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
De beursvennootschap, corporate governance en strategie : Over de machtsverhouding tussen het bestuur en de algemene vergadering van de beursvennootschap / Garcia Nelen, S.B.
ISBN: 9789013160192 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Inzicht in de Ondernemingsraad - editie 2021 : Een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden / Kaar, R.H. [Robbert] van het
ISBN: 9789012405874 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Personen- en familierecht

Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht / Mellema-Kranenburg, T.J. [Tea ook: Thea] | Cornelissen, E.J.M. [Ewout]
ISBN: 9789013155013 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Pleegrechten voor kinderen : Een onderzoek naar het realiseren van de rechten van kinderen die in het kader van een ondertoezichtstelling in een pleeggezin zijn geplaatst / Zon, K.A.M. [Kartica] van der
ISBN: 9789462908420 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Het vertrouwensbeginsel nieuwe stijl : De onbevoegde toezegging in het bestuursrecht / Niederer, N.D.
ISBN: 9789088632808 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen : Een verkennend onderzoek / Kulk, S. [Stefan] | Deursen, S. van [Stijn] | Boekema, I.M. | Breemen, V.E. | Heeger, S.E. | Philipsen, S. [Stefan] | Wouters, A.H.H.
ISBN: 9789462908390 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Naar een Nederlandse political question-doctrine? : Een beschouwing over de rol van de rechter in politieke geschillen / Hulle, R. [Rob] van der
ISBN: 9789013160376 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Sdu Commentaar Openbaarheid van Bestuur - Editie 2020-2021 / Cate, H. [Hester] ten | Damsteegt, T. | Loop, M.L.M. van der | Meulen, B.M.J. [Bernd] van der | Sluis, C.N. [Cornelis] van der
ISBN: 9789012406659 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

De Mr Big-opsporingsmethode en het nemo tenetur-beginsel : Slimme misleiding of ontoelaatbare druk? / Vedder, J.W.
ISBN: 9789088632792 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma / Breedveld-de Voogd, C.G. [Clementine] | Castermans, A.G. [Alex ook: Alex Geert] | Krans, H.B. [Bart] | Wissink, A. [Annemiek] | Olthof, M.M. [Marianne] | Visser, D. [Dirk] | Valk, L. [Lodewijk] | Baaij, C.J.W. [Jaap] | Rank, W.A.K. [Pim ook: Willem] | Smits, J. [Jan] | Linden, T. [Teun] van der | Weide, J.A. [Jeroen] van der | Huijgen, W.G. [Pim] | Nuninga, W.T. [Thijmen] | Veldt, G.M. [Gitta] | Voskamp, S. [Stijn] | Lindenbergh, S.D. [Siewert] | Hartlief, T. [Ton] | Snijders, H.J. [Henk] | Wissink, M.H. [Mark] | Houben, I.S.J. [Iris] | Zwitser, R. [Dick] | Scheltema, M. [Martijn] | Wechem, T.H.M. [Edwin] van | Vlas, P. [Paul]
ISBN: 9789013159356 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verzekeringsrecht

Letselschade verzekerd / Verheij, A.J. [Albert] | Vorsselman, H. [Armin] | Benthem, F.J. van | Boom, W.H. [Willem] van | Bosch, E.W. | Lauxtermann, M.R. | Willems, J.P.H.
ISBN: 9789462908406 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie