Bank- en effectenrecht

Financiële transacties met pensioenfondsen: laveren tussen toezichtrecht en civiel recht / Rank, W.A.K. [Pim ook: Willem]
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 49-61
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

Gevallen van of gronden voor rechtsverwerking? / Valk, L. [Lodewijk]
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 25-33
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Burgerlijk procesrecht voor de individuele consument / Jongbloed, A.W. [Ton]
In bundel: Handboek Consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument, p. 591-616
Vraag aan | Informatie
   
Stellen en bewijzen: rechtstoepassing / Asser,D. [Daan]
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 291-300
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Gelijke behandeling / Rodrigues, P.R. [Peter]
In bundel: Handboek Consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument, p. 557-574
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Insolventie en nationale veiligheid / Spinath, I. [Ilan] | Hees, J.J. [Jako] van
In bundel: Toetsing van buitenlandse investeringen in geopolitiek en juridisch perspectief, p. 87-110
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Sluitertijd, fotoauteursrecht en kunstmatige intelligentie / Visser, D. [Dirk]
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 13-21
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Geopolitieke factoren in relatie tot China als grond voor toetsing van buitenlandse directe investeringen / Putten, F.P. van der | Dekker, B. [Bart] | Martin, X.
In bundel: Toetsing van buitenlandse investeringen in geopolitiek en juridisch perspectief, p. 17-28
Vraag aan | Informatie
   
The National Security Exception in International Trade Law Today: Can We Avoid Abuse? / Bossche, P.L.H. Van den
In bundel: Toetsing van buitenlandse investeringen in geopolitiek en juridisch perspectief, p. 111-143
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

De ACM in het aanbestedingsrecht: toezicht naast boete? / Hebly, J.M. [Jan Michiel] | Pellegrom, B. [Britt]
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 373-388
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Bescherming van het vennootschappelijk belang / Olffen, M. [Martin] van
In bundel: Corporate governance en de rol van het vennootschappelijk belang, p. 139-157
Vraag aan | Informatie
   
Corporate governance in de semipublieke sector / Gaay Fortman, M.T.H. [Marry] de
In bundel: Corporate governance en de rol van het vennootschappelijk belang, p. 129-137
Vraag aan | Informatie
   
De Nederlandse corporate governance code: geen rustig bezit / Meer Mohr, P. [Pauline] van der
In bundel: Corporate governance en de rol van het vennootschappelijk belang, p. 15-20
Vraag aan | Informatie
   
De accountant en corporate governance: bespiegeling over onzekerheid / Hijink, J.B.S. [Steven]
In bundel: Corporate governance en de rol van het vennootschappelijk belang, p. 91-127
Vraag aan | Informatie
   
De positie van de kapitaalvennootschap bij overnames en bij strategische samenwerking in de geopolitieke context / Kemperink, G.N.H. [Guus]
In bundel: Toetsing van buitenlandse investeringen in geopolitiek en juridisch perspectief, p. 29-68
Vraag aan | Informatie
   
De triniteit van bestuur, raad van commissarissen en strategie / Dumoulin, S.H.M.A. [Sven]
In bundel: Corporate governance en de rol van het vennootschappelijk belang, p. 21-46
Vraag aan | Informatie
   
Disclosure en verantwoording aan aandeelhouders / Stevens, T.M. [Tim]
In bundel: Corporate governance en de rol van het vennootschappelijk belang, p. 69-78
Vraag aan | Informatie
   
Het vennootschappelijk belang - een beginsel van longue durée / Solinge, G. [Gerard] van
In bundel: Corporate governance en de rol van het vennootschappelijk belang, p. 7-13
Vraag aan | Informatie
   
Is een governance code voor ondernemingsraden gewenst? / Slooten, J.M. [Jaap] van
In bundel: Corporate governance en de rol van het vennootschappelijk belang, p. 47-62
Vraag aan | Informatie
   
Samenleving en het vennootschappelijk belang / Bos, R. [René] ten
In bundel: Corporate governance en de rol van het vennootschappelijk belang, p. 63-68
Vraag aan | Informatie
   
Toetsing in gevoelige sectoren / Stevens, T.M. [Tim]
In bundel: Toetsing van buitenlandse investeringen in geopolitiek en juridisch perspectief, p. 69-86
Vraag aan | Informatie
   
Verscherpt toezicht door de raad van commissarissen / Salemink, T. [Tom]
In bundel: Corporate governance en de rol van het vennootschappelijk belang, p. 79-89
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Telecommunicatierecht / Eijk, N.A.N.M. [Nico] van
In bundel: Handboek Consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument, p. 391-402
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Algemene voorwaarden bij consumentenovereenkomsten / Loos, M.B.M. [Marco]
In bundel: Handboek Consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument, p. 121-174
Vraag aan | Informatie
   
Art. 6:278 BW - slecht gekrijte keu leidt tot gescheurd laken / Boom, W.H. [Willem] van
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 279-88
Vraag aan | Informatie
   
Buitengerechtelijke deelontbinding / Breedveld-de Voogd, C.G. [Clementine]
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 255-265
Vraag aan | Informatie
   
Circulaire economie / Terryn, E. [Evelyne]
In bundel: Handboek Consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument, p. 53-68
Vraag aan | Informatie
   
Consumenten en aanneming van werk / Gulijk, S. [Stéphanie] van
In bundel: Handboek Consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument, p. 245-266
Vraag aan | Informatie
   
Consumenten en de koop van of toegang tot digitale inhoud / Heij, D.J.B. op
In bundel: Handboek Consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument, p. 197-214
Vraag aan | Informatie
   
Consumenten en de koop van onroerende zaken / Rossum, M.M. [Madeleine] van
In bundel: Handboek Consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument, p. 215-232
Vraag aan | Informatie
   
Consumentenkoop van roerende zaken / Klik, P. [Peter]
In bundel: Handboek Consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument, p. 175-196
Vraag aan | Informatie
   
De ACM als toezichthouder in consumentenzaken / Hage, C.A.
In bundel: Handboek Consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument, p. 639-664
Vraag aan | Informatie
   
De Richtlijn consumentenrechten / Pavillon, C.M.D.S. [Charlotte]
In bundel: Handboek Consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument, p. 99-120
Vraag aan | Informatie
   
De deeleconomie / Koolhoven, R. [Rosalie]
In bundel: Handboek Consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument, p. 69-98
Vraag aan | Informatie
   
Dienstverlening: de overeenkomst van opdracht / Dammingh, J.J. [Jaap]
In bundel: Handboek Consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument, p. 267-294
Vraag aan | Informatie
   
Een fylogenetische analyse van de prijsbetalingsregel / Smits, J. [Jan]
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 63-72
Vraag aan | Informatie
   
Europese consumentenbescherming op financiële markten / Cherednychenko, O.O. [Olha ook: Olga] | Wallinga, M.W.
In bundel: Handboek Consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument, p. 363-390
Vraag aan | Informatie
   
Focus op economische eigendom anno 2020 / Huijgen, W.G. [Pim]
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 99-108
Vraag aan | Informatie
   
Focus op nietigheid en algemene voorwaarden / Wissink, M.H. [Mark]
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 205-216
Vraag aan | Informatie
   
Handelspraktijken en reclame / Vrey, R.W. [Rogier] de
In bundel: Handboek Consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument, p. 465-508
Vraag aan | Informatie
   
Het karakter van de medische behandelingsovereenkomst (2) / Mellema-Kranenburg, T.J. [Tea ook: Thea]
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 351-358
Vraag aan | Informatie
   
Het mededingingsrecht en de consument / Gerbrandy, A. [Anna] | Vries, S.A. [Sybe] de
In bundel: Handboek Consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument, p. 527-556
Vraag aan | Informatie
   
Internationale consumentenovereenkomst / Kramer, X.E. [Xandra] | Schagen, E.A.G. van
In bundel: Handboek Consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument, p. 665-696
Vraag aan | Informatie
   
Klagen onder de vigeur van het BW of onder die van het Weens Koopverdrag? / Wechem, T.H.M. [Edwin] van
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 301-313
Vraag aan | Informatie
   
Koop van zaken uit verre landen: hoe om te gaan met contractuele ketens? / Scheltema, M. [Martijn]
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 315-326
Vraag aan | Informatie
   
Le moment decisif / Olthof, M.M. [Marianne]
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 3-11
Vraag aan | Informatie
   
Mededelingsplicht en waarschuwingsplicht: over samenloop van ongeschreven normen / Jansen, K.J.O. [Kasper]
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 217-228
Vraag aan | Informatie
   
Normstelling voor deelverantwoordelijkheid in het ongeschreven recht / Nuninga, W.T. [Thijmen] | Veldt, G.M. [Gitta]
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 109-121
Vraag aan | Informatie
   
Openbaar aanbod en aanvaarding daarvan, in het bijzonder bij zwartrijden / Snijders, H.J. [Henk]
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 183-191
Vraag aan | Informatie
   
Pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen / Kampen, S. [Sarah] van
In bundel: Handboek Consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument, p. 295-322
Vraag aan | Informatie
   
Prijsvermindering krachtens gedeeltelijke ontbinding als alternatief voor schadevergoeding / Krans, H.B. [Bart]
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 267-277
Vraag aan | Informatie
   
Privacy van consumenten / Zuiderveen Borgesius, F.J. [Frederik]
In bundel: Handboek Consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument, p. 575-590
Vraag aan | Informatie
   
Productaansprakelijkheid en productveiligheid / Doorn, C.J.M. [Karlijn] van | Pape, S.B. [Sanne]
In bundel: Handboek Consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument, p. 403-434
Vraag aan | Informatie
   
Rechterlijke toetsing van hoge transacties in strafzaken: contracteren onder toezicht / Crijns, J.H. [Jan ook: Jan Herman]
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 389-403
Vraag aan | Informatie
   
Redelijkheid en billijkheid, twee wegen in de zoeker / Zwitser, R. [Dick]
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 229-241
Vraag aan | Informatie
   
Schadenfreude over Freudenschaden : Over schadevergoeding wegens vergeefs gedane uitgaven en gemist onstoffelijk voordeel / Lindenbergh, S.D. [Siewert]
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 137-150
Vraag aan | Informatie
   
Toerekening naar redelijkheid / Hartlief, T. [Ton]
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 151-167
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsovereenkomst / Ardenne-Dick, M.M.R. [Melanie] van
In bundel: Handboek Consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument, p. 323-362
Vraag aan | Informatie
   
Verzuim en tekortkoming uitgelegd / Castermans, A.G. [Alex ook: Alex Geert] | Voskamp, S. [Stijn]
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 125-136
Vraag aan | Informatie
   
Wanneer is er sprake van levering per constitutum possessorium? / Linden, T. [Teun] van der
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 73-86
Vraag aan | Informatie
   
Warenwet / Heeres, H.L. [Heereluurt]
In bundel: Handboek Consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument, p. 435-464
Vraag aan | Informatie
   
Wijziging van duurovereenkomsten: pacta sunt servanda of favor contractus? / Houben, I.S.J. [Iris]
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 243-254
Vraag aan | Informatie
   
Worstelen met het forum contractus bij internationale koop / Vlas, P. [Paul]
In bundel: Sluitertijd : Reflecties op het werk van Joop Hijma, p. 327-336
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

De Schadeverzekering Voor Inzittenden (SVI) en causaal verband : Juridische haken en ogen uit de praktijk / Benthem, F.J. van
In bundel: Letselschade verzekerd, p. 9-20
Vraag aan | Informatie
   
De first partyverzekering in het verkeer: kritiekpunten en alternatieven / Willems, J.P.H.
In bundel: Letselschade verzekerd, p. 69-75
Vraag aan | Informatie
   
Het regresbelang van de verzekeraar / Lauxtermann, M.R.
In bundel: Letselschade verzekerd, p. 61-68
Vraag aan | Informatie
   
Letsel en verzekering: uitleg en inhoudstoetsing van algemene verzekeringsvoorwaarden / Boom, W.H. [Willem] van
In bundel: Letselschade verzekerd, p. 21-46
Vraag aan | Informatie
   
Voordeeltoerekening van AOV-uitkeringen in letselzaken / Bosch, E.W.
In bundel: Letselschade verzekerd, p. 47-60
Vraag aan | Informatie