Algemeen recht

Gegevensbescherming in faillissement : de rechten van betrokkenen / Reijneveld, M.D.
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2020, afl. 5, p. 223-237
Vraag aan | Informatie
   
Meerekenen met het RIVM - over de bewijskracht van een positieve COVID-19-PCR-test / Broeders, T. [Ton] | Kloosterman, A.D. [Ate]
Expertise en Recht EenR 2020, afl. 5, p. 156-160
Vraag aan | Informatie
   
Over bevoegdheden / Hage, J.C. [Jaap]
Ars Aequi 2020, afl. 11, p. 1035-1041
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Bevoegdheid wijziging pensioenregeling: mythen ontmaskerd : Hoe overstappen naar nieuw pensioencontract. met name bij verplichtgesteld BPF / Marwijk Kooy, A.G. [Albert] van
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2020, afl. 5, p. 24-37
Vraag aan | Informatie
   
De oproepkracht : alle onzekerheid verdwenen? / Olsthoorn, A. | Schuurman, D. [Dymphy]
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2020, afl. 6, p. 11-20
Vraag aan | Informatie
   
De werkgever, de bedrijfsarts en het medisch tuchtrecht / Laar, M.L.M. [Mark] van de
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2020, afl. 6, p. 21-27
Vraag aan | Informatie
   
Fiscaliteit en overgangsrecht bij uitwerking pensioenakkoord, afdoende en hanteerbaar? / Kappelle, H.M. [Herman]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2020, afl. 5, p. 15-19
Vraag aan | Informatie
   
Gelijke behandeling leeftijd in Pensioenakkoord / Lutjens, E. [Erik]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2020, afl. 5, p. 20-23
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek corona-arbeidsrechtspraak / Besselink, P.J.B.M.
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2020, afl. 6, p. 4-10
Vraag aan | Informatie
   
Op weg naar het nieuwe pensioencontract. Verantwoordelijkheidsverdeling tussen pensioenfondsbestuur en sociale partners een achilleshiel? / Soetendal, E.
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2020, afl. 5, p. 9-14
Vraag aan | Informatie
   
Pensioenakkoord en wijziging van de pensioenovereenkomst / Schop, E. [Edwin]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2020, afl. 5, p. 5-8
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Enige vraagpunten rondom de voorgestelde verliesverrekeningsmaatregel in de vennootschapsbelasting / Post, D.R. [Dennis] | Elsweier, F.J. [Frank]
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7355, p. 1312-1323
Vraag aan | Informatie
   
Freies Ermessen en andere professionele handelingsruimte voor de inspecteur / Elk, M.A.C. van
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7355, p. 1324-1331
Vraag aan | Informatie
   
Hard-to-value-intangibles: how hard can it be? / Konings, B.W.J. | Morren, D.
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7356, p. 1367-1375
Vraag aan | Informatie
   
Reseignering in het big data tijdperk / Kamerling, R.N.J. [Robert] | Klein Sprokkelhorst, A.K.H.
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7356, p. 1359-1366
Vraag aan | Informatie
   
Wat vindt Europa van de Nederlandse fiscale steekproeven? / Merkx, M.M.W.D. [Madeleine] | Twisk, J.G.M.
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7356, p. 1350-1358
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Conservatoir beslag voor een niet-opeisbare erfrechtelijke vordering / Breemhaar, W. [Willem]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2020, afl. 11, p. 9-11
Vraag aan | Informatie
   
De evaluatie van MER-initiatieven de Haagse wijkrechter en de Rotterdamse regelrechter: hoe nu verder? / Luiten, J.L. [Joost]
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2020, afl. 5, p. 156-162
Vraag aan | Informatie
   
Herziening van het beslag- en executierecht : Executierecht als panacee voor problematische schulden / Boeder, O.J. [Oscar]
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2020, afl. 5, p. 142-147
Vraag aan | Informatie
   
Institutioneel misbruik en geweld uit het verleden : Een vergelijking van twee herstelgerichte responsmodellen in België / Aertsen, I. [Ivo] | Dandurand, I. [Ivon]
Tijdschrift voor Herstelrecht 2020, afl. 3, p. 9-36
Vraag aan | Informatie
   
Mediation in strafzaken: de werkstijl is de methode : Reflecties op de praktijk / Mual, M. [Makiri]
Tijdschrift voor Herstelrecht 2020, afl. 3, p. 49-66
Vraag aan | Informatie
   
Rechtzoekenden als proefdieren(?) : De Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging / Klaassen, C.J.M. [Carla]
Ars Aequi 2020, afl. 11, p. 995-1004
Vraag aan | Informatie
   
Schikken in onzekerheid / Tillema, I.
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2020, afl. 5, p. 163-170
Vraag aan | Informatie
   
Twintig jaar groei van herstelrechtelijke programmas : Reflecties op basis van de tweede editie van het UNODC Handboek / Lee, J.A. [Li] | Dandurand, I. [Ivon]
Tijdschrift voor Herstelrecht 2020, afl. 3, p. 37-48
Vraag aan | Informatie
   
Van adviseur naar mede-beslisser: een bespreking van het voorstel om te experimenteren met de inzet van deskundigen in civiele zaken / Tijhuis, O.J. | Hartendorp, R.C. [Rogier]
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2020, afl. 5, p. 148-155
Vraag aan | Informatie
   
Gemeensschaprecht EU

Een EU Magnitsky Act? : Naar een geïndividualiseerd EU-sanctiemechanisme met betrekking tot schendingen van de mensenrechten in derde landen / Ryngaert, C.M.J. [Cedric] | Blom, S.A. [Sander]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2020, afl. 10, p. 535-544
Vraag aan | Informatie
   
Informatieverwerving voor schadelijders in mededingingszaken : een kritisch overzicht van de state of play / Adam, S. [Stanislas] | Blom, S.A. [Sander]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2020, afl. 10, p. 545-561
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Aansprakelijkheid in tijden van corona / Nuijten, I.
TGMA : Tijdschrift voor gezondheidschade, milieuschade en aansprakelijkheid 2020, afl. 3, p. 22-28
Vraag aan | Informatie
   
Een objectieve rechter oordeelt over een collectief belang : Beschouwing naar aanleiding van Rb. Den Haag 24 juli 2020, aangespannen door Viruswaarheid / Hulst, E.H.
TGMA : Tijdschrift voor gezondheidschade, milieuschade en aansprakelijkheid 2020, afl. 3, p. 29-35
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

De notaris en de AVG: werkt dat in de praktijk? / Woolschot, L. | Hennekens, M.P.M.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2020, afl. 11, p. 15-18
Vraag aan | Informatie
   
Een EU Magnitsky Act? : Naar een geïndividualiseerd EU-sanctiemechanisme met betrekking tot schendingen van de mensenrechten in derde landen / Ryngaert, C.M.J. [Cedric] | Blom, S.A. [Sander]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2020, afl. 10, p. 535-544
Vraag aan | Informatie
   
Het Schrems II arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de gevolgen daarvan voor de doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten / Poolman, L. [Laura]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 22, p. 445-448
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Corona en huur: de huidige stand van zaken / Fotowatkasb, E. [Elnaz]
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 10, p. 6-9
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen / Friedmann, A. [Akiva] | Henderickx, D. [Dirk]
BIE Berichten Industriële Eigendom 2020, afl. 5, p. 206-216
Vraag aan | Informatie
   
Auteursrecht voor autonome creatieve systemen? / Bruin, R. [Roeland] de
Ars Aequi 2020, afl. 11, p. 992-994
Vraag aan | Informatie
   
De beschermingsomvang van product-by-process claims / Maas, W. [Wim] | Boeken, M. [Misja]
BIE Berichten Industriële Eigendom 2020, afl. 5, p. 217-222
Vraag aan | Informatie
   
De wezenlijke waarde van de waar en de gezichtspunten van Hauck/Stokke / Torenbosch, J. [Jorn]
BIE Berichten Industriële Eigendom 2020, afl. 5, p. 223-229
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

ACM gaat voor een toekomstbestendig mededingingsbeleid / Lanters, M. [Moira] | Raats, T. [Tim]
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 10, p. 16-19
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Effectieve rechtsbescherming begint bij jezelf / Ullersma, C. [Corrien]
Asiel en Migrantenrecht 2020, afl. 9, p. 453-462
Vraag aan | Informatie
   
Effectieve rechtsbescherming van migranten in de EU en in Nederland 1964-2020 / Groenendijk, K. [Kees]
Asiel en Migrantenrecht 2020, afl. 9, p. 444-452
Vraag aan | Informatie
   
Het beginsel van effectieve rechtsbescherming in het Europees migratierecht / Prechal, S. [Sacha]
Asiel en Migrantenrecht 2020, afl. 9, p. 436-443
Vraag aan | Informatie
   
Kan een aanvraag visum kort verblijf ongemotiveerd worden afgewezen? / Peeters, C. [Chretienne]
Asiel en Migrantenrecht 2020, afl. 9, p. 468-469
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek nationaliteitsrecht 2020 / Groot, G.R. [Gerard-René] de | Baaren, L.J. [Luuk] van der
Asiel en Migrantenrecht 2020, afl. 9, p. 470-478
Vraag aan | Informatie
   
Uitspraken tegen Hongarije ook van belang in Nederlandse asielprocedure / Geertsema, K.E. [Karen]
Asiel en Migrantenrecht 2020, afl. 9, p. 463-467
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Bestuurder niet aansprakelijk na overdragen onderneming en onbetaald laten preferente loonvordering werknemer / Barschot, N.T.F. van | Cremers, B.J.M.P.
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 10, p. 42-44
Vraag aan | Informatie
   
De SPAC (special purpose acquisition company) / Kessel, H.M. van | Lemstra, D.J.R. [Derk]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2020, afl. 15, p. 794-805
Vraag aan | Informatie
   
De betekenis van het Urgenda-arrest voor ondernemingen / Biesmans, S.J.M.
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade [AV&S] 2020, afl. 5, p. 185-191
Vraag aan | Informatie
   
De verjaring van de vordering tot schadevergoeding en de toerekening van kennis aan de rechtspersoon / Kruisinga, S.A. [Sonja]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 22, p. 449-451
Vraag aan | Informatie
   
Digitaal onderzoek door de AFM : Hoe gaat dat in zijn werk, mag dat zomaar en hoe adequaat is de rechtsbescherming? / Roth, G.P. [Guido] | Hillen, L.B.G. [Laurens]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2020, afl. 15, p. 773-782
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het seizoen van jaarlijkse algemene vergaderingen 2020 / Abma, R. [Rients]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2020, afl. 15, p. 783-793
Vraag aan | Informatie
   
Over de bestrijding van verstoorde verhoudingen en symptomen daarvan | : Een bespreking van de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) van 6 januari 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:293 (Gein/De Witte dame) / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 22, p. 452-458
Vraag aan | Informatie
   
Risicos en gevolgen van een faillissement van koper of verkoper rondom het moment van closing van een aandelentransactie / Pol, F.A. [Floor] van der
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 10, p. 34-36
Vraag aan | Informatie
   
Turboliquidatie en heropening vereffening / Snijder-Kuipers, B. [Birgit ook: Birgit Kuipers]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2020, afl. 11, p. 12-14
Vraag aan | Informatie
   
UBO-registers in Nederland : It giet oan! / Snijder-Kuipers, B. [Birgit ook: Birgit Kuipers]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2020, afl. 8/9, p. 219-223
Vraag aan | Informatie
   
Voor welke rechtshandeling moet de echtgenoot precies toestemming geven? / Reinhartz, B.E. [Barbara]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2020, afl. 11, p. 6-8
Vraag aan | Informatie
   
Wet zorgplicht kinderarbeid: een juridische verankering van een zorgplicht die voldoende inzicht geeft in wat van ondernemingen wordt verwacht? / Verkerk, S.A.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 22, p. 441-444
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

(Wanneer) wordt het strafrecht ingezet bij effectuering contactregeling? / Vos, M.J. [Marja]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2020, afl. 10, p. 183-186
Vraag aan | Informatie
   
Nogmaals: kunnen voorlopige voorzieningen ex artikel 822 Rv ook in kort geding? / Loonstein, H. [Herman]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2020, afl. 10, p. 187-188
Vraag aan | Informatie
   
Wanneer kan een (kinder)rechter de falende regie van de jeugdzorg overnemen? / Linden, A.P. [Ad] van der
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2020, afl. 10, p. 179-182
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Afbakening van de Seveso-inrichting in het Bal in strijd met Europese regelgeving? / Vries, M. [Machteld] de
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2020, afl. 2/3, p. 61-67
Vraag aan | Informatie
   
Bouwbesluit 2012 en Bbl: bouwen op een duurzaam fundament / Franken van Bloemendaal, A. [Anneke] | Koolen, H. [Hans]
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2020, afl. 2/3, p. 38-52
Vraag aan | Informatie
   
De mogelijkheden en beperkingen van de kruimelgevallenregeling nader belicht / Olierook, S.T.J. [Simon] | Bosma, W.J. [Willem]
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2020, afl. 2/3, p. 53-60
Vraag aan | Informatie
   
De normenpiramide van de Omgevingswet en het bouwen / Moesker, H.C.W.M. [Eric] | Haan, P.M.J. [Peter] de
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7301, p. 789-796
Vraag aan | Informatie
   
De notaris in het nieuwe onteigeningsrecht / Sluysmans, J.A.M.A. [Jacques]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7301, p. 811-817
Vraag aan | Informatie
   
De notariële voetverklaring in de Wet voorkeursrecht gemeenten en in de komende Omgevingswet / Mus, J. [Jan]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7301, p. 804-810
Vraag aan | Informatie
   
De stand van de stelselherziening: de wettelijke basis voltooid / Vos, H.W. [Wilco] de
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2020, afl. 2/3, p. 33-37
Vraag aan | Informatie
   
De zoektocht naar de bevoegde rechter bij besluiten van de centrale overheid / Gierveld, H.A.J. [Henk]
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2020, afl. 2/3, p. 68-76
Vraag aan | Informatie
   
Gedoogplichten in de Omgevingswet: goed geregeld! / Zeilmaker, H. [Hanna] | Hagelaars, J.W.M. [Joske]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7301, p. 797-803
Vraag aan | Informatie
   
Het klimaatarrest van de Hoge Raad - de structuur en functie van een revolutie / Bergkamp, L. [Lucas]
TGMA : Tijdschrift voor gezondheidschade, milieuschade en aansprakelijkheid 2020, afl. 3, p. 5-21
Vraag aan | Informatie
   
Uitspraak EU Hof Vlaamse windparken geen munitie voor tegenstanders Nederlandse windparken / Ahee, V. [Victor] van | Heer, R.J. de
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 10, p. 20-24
Vraag aan | Informatie
   
Verleden, heden en toekomst van de Wkpb / Huijgen, W.G. [Pim] | Roes, B.H.J. [Ruben]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7301, p. 782-788
Vraag aan | Informatie
   
Windmolenpark en burenrecht / Koster, J.H.W. [Jaap]
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 10, p. 2-5
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Burgerinitiatieven en aansprakelijkheid(skwesties) / Driessen, E.M.M.A. [Esmée]
Ars Aequi 2020, afl. 11, p. 1023-1034
Vraag aan | Informatie
   
Concept-AMvB voor bestrijding recreatief gebruik van lachgas geeft aanleiding tot vragen / Adriaanse, W.P.
De Gemeentestem 2020, afl. 7513, p. 664-667
Vraag aan | Informatie
   
De invloed van de afgeleide onschuldpresumptie op herstelsancties in de sociale zekerheid / Venderbos, M. [Micha]
De Gemeentestem 2020, afl. 7513, p. 668-672
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

(Wanneer) wordt het strafrecht ingezet bij effectuering contactregeling? / Vos, M.J. [Marja]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2020, afl. 10, p. 183-186
Vraag aan | Informatie
   
Bestraffing van Syriëgangers / Gestel, B. [Barbra] van
Ars Aequi 2020, afl. 11, p. 1005-1012
Vraag aan | Informatie
   
Bijzonder strafrecht: een herstelgerichte doorbraak dichterbij / Haas, A. [Alrik] de | Özsüren, M.Ü.
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 10, p. 29-33
Vraag aan | Informatie
   
De inzet van forensische radiologie: van opsporing tot bewijsvoering / Haest, I. [Ingrid] | Herbergs, J. [Jos] | Jelicic, M. [Marco] | Nelen, H. [Hans]
Expertise en Recht EenR 2020, afl. 5, p. 161-170
Vraag aan | Informatie
   
Experimentele toepassingen van Mixed Reality in de forensische opsporing / Bijhold, J. [Jurrien] | Henseler, J. [Hans]
Expertise en Recht EenR 2020, afl. 5, p. 171-177
Vraag aan | Informatie
   
Lichaamsdelen in zestien vuilniszakken / Groot, J. [Jaap] de
Expertise en Recht EenR 2020, afl. 5, p. 198-207
Vraag aan | Informatie
   
Nogmaals: kunnen voorlopige voorzieningen ex artikel 822 Rv ook in kort geding? / Loonstein, H. [Herman]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2020, afl. 10, p. 187-188
Vraag aan | Informatie
   
Onvrijwillige seksuele interactie : Enkele vraagstukken over reikwijdte, systematiek en proportionaliteit bij de voorgenomen strafbaarstelling van onvrijwillige seksuele interactie / Lindenberg, K.K. [Kai]
Ars Aequi 2020, afl. 11, p. 1014-1021
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Targeting van sociale media gebruikers: het Europees Comité voor gegevensbescherming legt de regels uit / Poolman, L. [Laura]
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 10, p. 37-41
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Aansprakelijkheid hulpverleners voor medische hulpzaken: State of the art? / Asch, M. [Merel] van | Tanouyat, S. [Saloua]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade [AV&S] 2020, afl. 5, p. 180-184
Vraag aan | Informatie
   
Beoordeling van schadevergoedingsvorderingen door de rechter in collectieve actie / Barbiers, D.L.
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2020, afl. 8, p. 240-254
Vraag aan | Informatie
   
Burgerinitiatieven en aansprakelijkheid(skwesties) / Driessen, E.M.M.A. [Esmée]
Ars Aequi 2020, afl. 11, p. 1023-1034
Vraag aan | Informatie
   
De privaatrechtelijke rechtsverhoudingen bij crowdlending / Beusekom, A.V.J. van
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2020, afl. 8, p. 255-267
Vraag aan | Informatie
   
Een (ver)koop: As is, wehere is / Huijgen, W.G. [Pim]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2020, afl. 11, p. 4-5
Vraag aan | Informatie
   
Groenste, zuinigste en duurzaamste leidraad ooit: duurzaamheidsclaims onder de loep / Butter, L.E. [Lisette] den | Ende, T.A.M. [Tessa] van den
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 10, p. 10-15
Vraag aan | Informatie
   
Zwarte dozen in (deels) zelfrijdende autos: kan de techniek voorzien in het vaststellen van de aansprakelijkheid? / Vor, L.L.M.A.A. de | Dijck, G. [Gijs] van
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade [AV&S] 2020, afl. 5, p. 192-199
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

Kwijtgescholden of toch niet? / Louws, M. [Mirjam]
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 10, p. 25-28
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

Hoog tijd voor modernisering: molest en terrorisme in het kader van de cyberverzekering / Brouwer, N.M. [Nynke]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade [AV&S] 2020, afl. 5, p. 200-210
Vraag aan | Informatie